Eleştiri E-Kitapları

Yayınevi/Marka
23 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 2
 • Tembellik Hakkı
  e-kitap

  Tembellik Hakkı

  E-Kitap
  Damadı olduğu Marx'tan ve Proudhon'dan etkilenmiş sıradışı Fransız Marksisti Paul Lafargue'ın zamana meydan okuyan manifesto niteliğindeki metni Tembellik Hakkı, kapitalizmin vahşi çalışma koşullarına olduğu kadar, çalışmaya övgüler düzen 20. yüzyılın Marksist klişelerine de erkenden savaş açmış bir eserdir. Bu kısa ve özlü metin, bir aylaklık övgüsünden ziyade, egemen liberal amentünün beyinleri istilasına karşı bir uyarıdır. Tarihsel bakımdan son derece zengin bu klasik metin, 19. yüzyılın kolektif zihin yapılarını analiz eden toplumsal, ekonomik ve entelektüel bir monografi sunarken, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda da güncelliğini korumayı başarmaktadır. Makineleşme sayesinde çalışma süresinin kısaltılabileceği, boş zamanın arttırılabileceği yönündeki Lafargue'ın görüşü, üzerinden geçen yaklaşık bir buçuk asra rağmen, çalışma ve tüketme mitlerinin egemenliğinin iyice pekiştiği, "hayat"a daha az yer kalan günümüz dünyasında hâlâ bir talep olarak yerini korumaktadır... Zorunlu çalışmaya ayrılmayan özgür zaman anlamına gelen "Tembellik Hakkı"nın içerdiği erdem ve yaratıcılığı, performansa, bireysel başarıya ya da üretimciliğe dayalı bütün ideolojiler bir araya gelse ortadan kaldıramaz! "Çalışın, çalışın, proleterler, toplumsal serveti büyütmek ve bireysel sefaletinizi arttırmak için çalışın; çalışın ki, daha da yoksullaşarak, çalışmak ve sefil düşmek için daha fazla gerekçeniz olsun. Kapitalist üretimin insanın gözünün yaşına bakmayan yasası budur."
  3,85  TL
 • Utopia
  e-kitap

  Utopia

  E-Kitap
  Henry VIII., the unconquered King of England, a prince adorned with all the virtues that become a great monarch, having some differences of no small consequence with Charles the most serene Prince of Castile, sent me into Flanders, as his ambassador, for treating and composing matters between them. I was colleague and companion to that incomparable man Cuthbert Tonstal, whom the King, with such universal applause, lately made Master of the Rolls; but of whom I will say nothing; not because I fear that the testimony of a friend will be suspected, but rather because his learning and virtues are too great for me to do them justice, and so well known, that they need not my commendations, unless I would, according to the proverb, “Show the sun with a lantern.” Those that were appointed by the Prince to treat with us, met us at Bruges, according to agreement; they were all worthy men.
  1,00  TL
 • Yargı Yetisinin Eleştirisi
  e-kitap

  Yargı Yetisinin Eleştirisi

  E-Kitap
  1790’da yayımlanan üçüncü eleştiri olan Yargı Yetisinin Eleştirisi’nde Kant Estetiği ve Teleolojiyi Yargı Yetisinin sorunları olarak irdeler. Kant felsefesi için bilinen herşey Öznededir. Dışsal sandığımız hiçbirşeyin varlığı saltık olarak ileri sürülemez. Bu konuma göre tüm olgusallık — doğal ve tinsel varoluş — öznenin içersine düşer. Giderek Kant’ın bakış açısı için Tanrı bile kılgısal usun bir konutlaması, öznel bir sayıltıdır ve böyle öznel olarak — aslında öznenin kendisi olarak — bir inanç nesnesi yapılır, nesnel olarak değil. Bu felsefe eksiksiz öznel idealizmdir, ve ideayı yalnızca özneye özgü görerek nesneyi, realiteyi ideasız, belirlenimsiz bir soyutlama olarak, bir kendinde-şey olarak öte-yanda bırakır. Kendinde-şey Kant’ın felsefesinin bir çıkarsaması, varlığı tanıtlanan bir belirlenim değildir. Dışarıdan, düşünürün bilincinden çekilip alınır ve bütün bir felsefi yapıya ilke yapılır. Kendinde-şeyin böyle varsayılması Kant’ın kuşkuculuğunun felsefi bir vargı değil, ama bilgiyi önceleyen ve bilgiden bağımsız bir önyargı olduğunu anlatır. Kant’ın bu öznelciliği aynı zamanda Kopernik devrimi olarak gördüğü şeyin gerçekte hiç de kategorilerin nesnel deneyime bir uygulanışı olamayacağını, kategorilerin onlara dirençli kendinde-Şeye değil, ama öznenin kendi kendisine yüklenmesinden daha ileri gidemeyeceğini gösterir. Böylece Kant’ın bütün bir felsefesinde ‘bilgi’ dediği şey gerçekte olanın değil, ama olmayanın ‘bilgisidir.’ Kant ilk iki Eleştiri’sini yazdıktan sonra hem özellikle onlarda ele almadığı Estetik çözümlemeye bir yer bulabilme açısından, hem de Felsefenin bütünlüğünü kurma açısından çözülmesi güç sorunlar karşısında olduğunu gördü. Kant’ın ilk iki Eleştirisi, Arı Us ve Kılgısal Us üzerine çözümlemeleri felsefenin klasik dizgeselliği ile ancak belli değişkiler ile uyuşabilecek, ve Estetiğin kendi başına bir felsefi alan olarak ileri sürülmesi açıkça dizgenin bütünlüğü ile bağdaşmayacaktı. Ve gene de Kant bir bütünlüğü sağladığını, kuramsal ve kılgısal felsefeleri birleştirdiğini, ve bunu Güzelin bir çözümlemesi yoluyla, Estetik ve (her nasılsa onunla bağladığını düşündüğü) Teleolojik yargı yetisi aracılığıyla başardığını ileri sürdü. Bu noktadan geriye bakarak, Arı Usun Eleştirisi’ni sanki bir Doğa Felsefesi işlevini de görüyormuş gibi sık sık Doğa ile ilişkilendirir ve kuramsal felsefenin Doğa ile ilgili olduğunu, Doğaya yasalarını verenin kuramsal Anlak olduğunu  ileri sürer. Öte yandan, kılgısal alanın Usun biricik yasama alanı olduğunu söyler. Sonuçta kuramı Doğa ile, kılgıyı ise Ahlak ile sınırlayan tuhaf bildirimlere baş vurmak zorunda kalır, çünkü Doğayı salt İstençten yoksun olduğu için kuramsal olarak görür, ve Tin alanının ise kılgısal olduğu için kuramsal olmaması gerektiğini düşünür. Bu tür ‘uslamlamalar’ içinden ilerleyen bir uyarlama girişiminin ortaya kaçınılmaz olarak nasıl bir çelişkiler yumağı çıkaracağı açık olmalıdır. Bu düzeye dek, Yargı Yetisinin Eleştirisi ussal bir çözümlemeye konu olamayacak denli yapısız, mantıksız bir kolajdır. Eğer bu bir üstünlük olarak değil ama eksiklik olarak görülürse, o zaman Estetik üzerine böyle bir çözümleme en az estetik olanı olarak görünür. Schiller Kant’ın felsefesinden doğan bir ‘Estetiğin’ Güzeli bütün İnsanın, insan doğasının özsel bir bileşeni olarak gören şair üzerindeki etkisini Xenien (1796) için yazdığı şu dizede anlatır: Zwei Jahrzehnte kostest du mir: zehn Jahre verlor ich Dich zu begreifen, und zehn, mich zu befreien von dir.   — Aziz Yardımlı
  28,00  TL
 • Dhammapada Gerçeğin Yolu Buda Dedi ki...
  e-kitap

  Dhammapada Gerçeğin Yolu Buda Dedi ki...

  E-Kitap
  Sidarda Gautama Buda'nın sözleri, insanlık âleminin öz ve içsel varlığını belirleyen bütün evrensel inançların ana düşünüş sistemine uyar. Birçok ülkede milyonlarca Budist rahip ve rahip adayı bu deyişleri okuyup ezberleyerek gerçeği öğrenme, olgunlaşıp aydınlanma yolundadırlar. A. Cengiz Büker Buda'nın dediklerini, farklı metinlerden yapılmış karşılaştırmalı bir çeviri ve derleme çalışması sonucunda dilimize doğru ve güzel bir Türkçe'yle kazandırmıştır.
  4,50  TL
 • Akıllı Sözler Kitabı
  e-kitap

  Akıllı Sözler Kitabı

  E-Kitap
  Bu kitapta yer alan aforizmalar doğulu ve batılı kaynaklardan derlenmiştir. Hint destanlarından alınan pasajlar... Buda öğretisinden örnekler… Diğer kanonik metinler, Talmud'dan Yahudi babalarının anlamlı sözleri… Aralarında Firdevsi, Sadi, Hafız, Nizami, Ömer Hayyam ve Cami'nin de bulunduğu Arap ve Farsi yazarların İslami ahlak felsefesi… Ayrıca Çin bilgeliğini yansıtan sözler ve Burma bilgelerinin didaktik sözleri… Platon ve Aristoteles gibi Antik Yunan felsefesinin önde gelenleri… Tragedyanın öncülerinden Sofokles, komedyanın öcülerinden Menander… Roma düşünürlerinden Seneca ve Cicero… Rönesans edebiyatının ve hareketinin vazgeçilmezleri Rabelais ve Machiavelli… Montaigne’nin denemelerinden ve La Fontaine’nin fablarından seçkiler… Modern edebiyatın İtalya’daki simgesi Dante, İspanyol edebiyatının babası Cervantes ve Alman edebiyatının “devi” Goethe…
  7,00  TL
 • Emek , Din ve İnsan
  e-kitap

  Emek , Din ve İnsan

  E-Kitap
  Günümüzde sınıfsal çelişkilerin üstü inanç örtüsüyle örtülerek emekçi kitleler arasındaki din ve mezhep ayrımları kullanılarak, sömürü çarkının aksamadan işlemesi sağlanmaktadır. Bu kitapta, hiç kimsenin dini duyguları incitilmeden, inançlara hakaret edilmeden din ve dinler hakkında hem genel bilgiler, hem de eleştirel değerlendirmeler yer almaktadır... Kitap Türkçe’de yayımlanan bu nitelikte ve kapsamda ilk yapıt özelliğini taşımaktadır.
  11,40  TL
 • Felsefe ve Ölüm Ötesi
  e-kitap

  Felsefe ve Ölüm Ötesi

  E-Kitap
  Hayat ve ölüm, bir hakikatin iki yüzü ya da bir bütünün iki parçası. Birbirini çağrıştıran bu kavram çiftinden hayat, varlık sahnesine önce çıkmakla birlikte doğumdan itibaren ölümün tehdidi altındadır ve bu yüzden de ölüm insanoğlu için daima korku ve endişe kaynağıdır. Özellikle ölmek için doğduğuna inandığı halde bir başka hayata doğmak üzere öldüğüne inanmayanlar açısından ölüm, gerçekten korkunç bir olaydır. Âdeta gölge gibi insandan hiç ayrılmayan ya da amansız bir hafiye gibi gece gündüz onu adım adım takip eden bu korkunç gerçeğin nerede, ne zaman ve nasıl ortaya çıkacağının bilinmeyişi, ölüm karşısında duyulan kaygıyı daha da artırmaktadır. Felsefe ve Ölüm Ötesi adlı bu çalışma, İslâm düşüncesinin ikisi felsefe, ikisi kelâm geleneğine mensup dört büyük isminin, İbn Sînâ (ö. 1037), Gazzâlî (ö. 1111), İbn Rüşd (ö. 1198) ve Fahreddin Râzî'nin (ö. 1210); ruhun mahiyeti, bedenle ilişkisi ve âhiret hayatı hakkındaki görüşlerini yansıtan toplam dokuz metnini ve tercümelerini içermektedir. (Tanıtım Bülteninden)
  9,90  TL
 • Gülme
  e-kitap

  Gülme

  E-Kitap
  Gülmek, yani insanın hoşuna ya da tuhafına giden olaylar, durumlar karşısında, genellikle sesli bir biçimde duygusunu açığa vurması. Hemen her gün farkında olmadan, üzerinde durmadan defalarca yaptığımız bu eylem ünlü Fransız filozof Henri Bergson'un dokunuşu ile bir felsefe sorusu haline geliyor: İnsan niye güler? Bergson kitabının daha ilk satırlarında, kendisinden önceki filozofların bu konuyu derinlemesine ele almamalarına da şaşırdığını söylüyor. Genel olarak komiğin anlamı üzerinde duran Bergson gülmenin nedenlerini gerekçelendirirken özel olarak ise topluma uyumsuzluğun neden gülmeye yol açtığının yanıtını arıyor. Bu küçük kitap her ne kadar komiğin anlamı üzerine denemelerden oluşuyor da olsa bilimsel yaklaşımı, vardığı sonuçlar itibarıyla insanı şaşırtan, umulmadık yerlere götüren sürükleyici bir metne dönüşüyor.
  5,88  TL
 • Gerçek Üzerine
  e-kitap

  Gerçek Üzerine

  E-Kitap
  Filozof, "boktan" "saçma" "yalan" v.b durumların analizini Boktanlık Üzerine eserinde yapmış, ve ilgili kavramın doğru kullanımının koşullarını belirlemişti. Bu aynı zamanda "yalan"la "saçmalık" arasındaki farkın da belirlenmeye çalışılması olarak sunulmuştu. "Başka bir deyişle," diyor Frankfurt, "saçmalığın temel özelliğini belirleyen gerçeğe kayıtsız kalma du-rumunun neden çok kötü bir şey olduğunu izah etmemiştim." İşte bu noktadan yürüyerek Boktanlık Üzerine adlı eserinin devamı ya da o makaleyi bu çalışmaya bir prolog olarak kaleme almayı uygun ve gerekli görüyor. Frankfurt'u yeniden Türkçede görmek önemli ve güzel! Kitap Altıkırkbeş'in yeni ve özel serisinin bir ürünü olarak sert kapaklı ve bez ciltli, seriye özel ebadıyla okurlarıyla buluşacak!
  8,75  TL
 • Rapor 9/10 Necip Fazıl Kısakürek Bütün Eserleri
  e-kitap

  Rapor 9/10 Necip Fazıl Kısakürek Bütün Eserleri

  E-Kitap
  Rapor 9/10 Necip Fazıl Kısakürek Bütün Eserleri
  6,50  TL
 • Şizofreni ve Değişimler Kitabı
  e-kitap

  Şizofreni ve Değişimler Kitabı

  E-Kitap
  Philip K Dick birbirinden enfes çığır açan bilim kurgu romanlarının yanı sıra 60'lı yılların başında entelektüel yapısını muazzam ve eğlenceli şekilde ortaya döken bir takım uzun makaleler yazdı ve bunlar ülkesinde küçük kitaplar olarak o yıllarda yayımlandı. Altıkırkbeş Yayın bu Philip K Dick özel serisine düşünürün yeni metinleriyle devam edecek. Şizofreni ve Değişimler Kitabı ucu halüsisünatif uyuşturuculara dek varan, yazarın şizofreni üzerine kendi saptamalarının dışa vurumu. Kitap Altıkırkbeş'in yeni ve özel serisinin bir ürünü olarak sert kapaklı ve bez ciltli, seriye özel ebadıyla okurlarıyla buluşacak!
  8,75  TL
 • Türkiye'de/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar
  e-kitap

  Türkiye'de/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar

  E-Kitap
  Felsefe ile gelenek arasında nasıl bir ilişki var? Felsefe yapmak için bir geleneğe sahip olmalı mıyız? Bu topraklara özgü bir felsefî geleneğimiz var mı? Şayet böyle bir geleneğe sahipsek bu geleneğin mahiyeti ne? Halihazırda bu gelenekle nasıl bir ilişkimiz var ya da nasıl bir ilişkimizin olması gerekiyor? Dilin yerelliği ve sınırlılığı ile felsefenin evrenselliği arasındaki ilişki nasıl yorumlanmalı? Bu kitap, kuruluşundan bu yana faaliyetlerinde felsefenin önemli bir yere sahip olageldiği Bilim ve Sanat Vakfı'nda Medeniyet Araştırmaları Merkezi bünyesinde biraraya gelen felsefe tâlibi bir grup insanın öncülüğünde Mayıs 2008-Haziran 2009 tarihleri arasında yukarıdaki sorular çerçevesinde gerçekleştirilen yedi oturumluk bir toplantı serisinin ürünüdür.
  8,90  TL
 • Varlık ve İmge
  e-kitap

  Varlık ve İmge

  E-Kitap
  Varlık’ın evi dildir. Varlık burada dile gelir, söze dökülür. Varlık’ı dile getirenin, söze dökenin kullandığı sûretler (formlar), ister edâsını, ister manasını temsil etsin, en nihâyetinde, söyleyenin, sanatçının kastını, niyetini, murâdını nutk-i dâhilî’sinden nutk-i hâricî’sine aktaran birer sembole dökülür. Muhâtaba düşen bu sembolik örgünün bâtınında duran ama sürekli kaynaşan Varlık’ın manasını idrâk etmeye, kavramaya çalışmak olmalıdır. Eski Mısır Mitolojisi’nin vurguladığı gibi, “… kargacık burgacık şekillerin içerisine hapsettiği Nefes’i teneffüs etmek için, hâfızanın resimli, sâbit kayıtlarına değil, bellek’in hareketli, Varlık’ı sürekli Oluş’a iten dinamik içeriğine nüfûz etmek gerekir …”. İşte o zaman Varlık çığlığa gelir. Sanatçıya düşen bu çığlığı, yaşadığı zaman ve zemînin uylaşımsal diline, sembollerine dökmektir; ama, dâima, Mutlak Varlık’ın ilâhî murâdını ilke kabul ederek… Üniversitede felsefe eğitimi gören Necîb Mahfûz sembolik romanlarında Cemâl ‘Abdunnâsır önderliğinde gerçekleşen, kendisinin ve Mısır halkının beklentilerine cevap veremeyen 1952 devriminden sonra yaşadığı hayal kırıklığını felsefî boyutları ağır basan bir anlatımla dile getirmeye çalışmıştır.
  6,00  TL
 • Marksist Dünya Tarihi
  e-kitap

  Marksist Dünya Tarihi

  E-Kitap
  İnsangillerin bilinen ilk üyesi "Lucy"den günümüzün Büyük Resesyon'una kadar insanlık tarihinin analiz edildiği bu yetkin eserde, geçmiş Marksist tarihçi kuşaklarının içgörüleri ile tarihsel süreç hakkındaki radikal yeni fikirler bir araya getiriliyor. Tarihi alışılagelen bakışın dışına çıkarak okuyan Neil Faulkner, geçmişte yaşananların önceden belirlenmiş şeyler olmadığını ortaya koyuyor. İnsanın önüne hep çok sayıda seçenek çıkmıştı. Öyle ki kurtuluş ve barbarlık gibi farklı sonuçların gelişmesi çoğu zaman mümkündü. Geleneksel tarihçiliğin yukarıdan aşağı yaklaşımını reddeden Faulkner, büyük olayların yönünü belirleyen ana etmenin sıradan insanların kitlesel eylemi olduğunu ileri sürüyor. Ekonomik yıkıma, savaşa, iklim felaketine ve derin sınıfsal bölünmelere sahne olan 21. yüzyılın başında insan türü, belki de uzun tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Marksist Dünya Tarihi'nden çıkarılacak en önemli ders şudur: Geçmişimizi yaratan biz olduğumuza göre daha iyi bir gelecek yaratmak da yine bizim ellerimizde. Yazar tarafından Türkçe basım için yazılan Gezi isyanı üzerine önsözle... 
  19,00  TL
 • Yaşam Sanatı
  e-kitap

  Yaşam Sanatı

  E-Kitap
  Dünya üzerindeki milyarlarca insanın farklı beklentileri ve amaçları olsa da tek bir ortak hayali var: Mutlu olmak. Hepimiz mutlu olmak için çabalıyor, bunun için yaşamlarımızda bazı seçimler yapıyor, bazı şeylerden vazgeçiyor, kısacası yaşamlarımıza yön vermeye çalışıyoruz. Peki nedir bu mutluluk denen muamma? Gerçekten aranıp bulunabilecek bir şey mi, yoksa beyhude yere peşinden koşulan, aslında tamamen rastlantılara bağlı olan bir şey midir? Mutluluğu ararken, kader dediğimiz şeyin ağlarında debelenen bir piyondan mı ibaretiz, yoksa seçimlerimiz sayesinde kendi yaşamlarımızı "yaratan" sanatçılar mıyız? Zygmunt Bauman, mutluluğu hazır reçetelerle ulaşılabilecek bir şeye, yaşamı da adeta metaya indirgeyen yaşadığımız akışkan modern çağın açmazlarını ve ikilemlerini bir bir önümüze seriyor ve yaşamlarımıza vurulan prangaların, dayatılan yaşam tasarılarının, sözde bizim adımıza yapılan seçimlerin iç yüzünü ortaya koyuyor. Yüzyılımızın en büyük düşünürlerinden Bauman’ın "Yaşam Sanatı" yaşam, mutluluk, başarı gibi konular üzerine felsefeyle yoğrulmuş bir düşünce şöleni...
  9,00  TL