Kadınlar Hakkında İncelemeler E-Kitapları

Yayınevi/Marka
3 öğeden 1-3 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Kalkınmada Kadın Emeği
  e-kitap

  Kalkınmada Kadın Emeği

  E-Kitap
  Gülay Toksöz kadınların ev içindeki karşılıksız emekleri ve işgücü piyasasında karşılığı ödenen veya ödenmeyen çalışma biçimleriyle ekonomiye, topluma ve insan refahına yaptığı büyük katkıyı açığa çıkarmayı amaçlıyor. Türkiye'nin kalkınma sürecinde kadın emeğinin dünü ve bugününü kapitalizm ve patriarkanın karşılıklı ilişkisi bağlamında, dünya deneyimlerinin ışığında tartışıyor. Gülay Toksöz, (Prof. Dr.) lisans ve yüksek lisans derecesini ODTÜ Ekonomi-İstatistik Bölümü'nden, doktora derecesini Freie Universität Berlin Politik Bilimler Bölümü'nden almıştır. Kitaplarından bazıları: Sendikacı Kadın Kimliği (Seyhan Erdoğdu ile birlikte, İmge, 1998), Gelişmiş Ülkelerde İşsizlik Üzerine Güncel Tartışmalar (İmaj, 1999), Sosyal Koruma Yoksunluğu-Enformel Sektör ve Küçük İşletmeler (Şerife Türcan Özşuca ile birlikte, SBF, 2003), Uluslararası Emek Göçü (Bilgi Üniversitesi, 2006), Türkiye'de Kadın İstihdamının Durumu (ILO, 2007).
  7,00  TL
 • Kadının Görünmeyen Emeği
  e-kitap

  Kadının Görünmeyen Emeği

  E-Kitap
  Kadınların ezilmesinin maddeci bir tahlilini geliştirmek, maddeci bir feminizmin temellerini araştırmak. Bunun için de kadınları tâbi kılan somut pratiği, kadınlarla erkekler arasındaki nesnel, maddi çıkar çatışkısını ortaya koymak; kadınların harcadıkları emeği görünmez olmaktan kurtarıp adını koymak. İşte 1970’lerde Batılı feministlerin uğraştıkları en temel sorunlardan biri buydu. Elinizdeki derleme, maddeci bir feminizm sorunsalı çerçevesindeki tartışmalardan bazı örnekler sunuyor. Bu makalelerde, erkek egemenliğinin tarihsel kökenleri, özgül bir üretim tarzı olarak patriyarka, ev emeği, patriyarka ve kapitalizm ilişkisi ele alınıyor, Marksist bir feminizmin olanakları ve koşullarını da araştırılıyor.
  6,00  TL
 • Kadınlar ve Sosyalizm
  e-kitap

  Kadınlar ve Sosyalizm

  E-Kitap
  Amerikalı sosyalist yazar Sharon Smith, Kadınlar ve Sosyalizm kitabında kadın sorununun sınıf, ideoloji ve dinle ilişkisini sade ve akıcı bir dille ele alıyor. Kürtaj hakkı, kadın ve erkeklere eşit ücret, ev içinde iş bölümü gibi kadın hareketlerinin ilk filizlendiği dönemlerden bu yana kadın hareketinin temel gündemini oluşturan konuları Marksist bir yaklaşımla inceliyor. Kadın hareketinin gündemleri kadar kendisini de eleştirel bir şekilde ele alan yazar, feminizmin 1960'lardan itibaren nasıl sağa kaymaya başladığını, hem kuramsal üretimlerinden hem de kadın haklarıyla ilgili konularda sergiledikleri tutumlarından yola çıkarak ortaya koyuyor. ABD'nin kadın hakları konusundaki kirli siciline geniş bir yer ayıran kitap, bu kirli sicilin izlerini yalnızca ülke sınırlarında değil, demokrasi götürmek bahanesiyle işgal ettiği topraklarda da sürüyor. Yanı sıra, türban, İslamiyet ve kadın gibi konulara da eğiliyor. Kadınlar ve Sosyalizm, kadınların kurtuluşunun sosyalizmde olduğunu tarihsel bir yaklaşımla ve güncel olgulardan yola çıkarak savunuyor.
  6,00  TL