Microsoft Kitapları

Yayınevi/Marka
165 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 11
 • İnşaat Mühendisleri İçin Excel Uygulamaları

  Karton Kapak
  Günümüzde, Elektronik Tablo (Spreadsheet) yazılımları, bilgisayar kullanımının en önemli öğelerinden biri haline gelmiştir. Özellikle kişisel bilgisayar kullanıcıları için en popüler olan programların Elektronik Tablo yazılımları olduğu söylenebilir. Bu yazılımlar "Genel Amaçlı" oldukları için, "Ekonomik Analizlerden "Matris Hesapları"na yayılan geniş bir yelpazede kullanım olanağı sağlamaktadırlar ve bu sayede, yöneticilerden teknik elemanlara ve araştırmacılara kadar tüm çalışanlar için, gün geçtikçe, vazgeçilmez bir yardımcı haline gelmektedirler. Bu tür yazılımlar, sayısal ve/veya alfamerik bilgilerin tablo halinde düzenlenmesi ve kullanılması için geliştirilmiş olup, tablonun hücreleri arasında her türlü cebrik ilişki kurulabilmektedir. İlgili formüllerin kolayca kopyalanıp diğer hücrelere yapıştırılabilmesi ve tabloda her an istenen değişikliklerin yapılabilmesi olanakları da sağlanmıştır. Böylece ele alınan problemle ilgili, genel amaçlı bir model geliştirilmiş olmakta ve ileride benzer problemlere uygulanmak üzere saklanabilmektedir. Günümüzde yaygın olarak kullanılmakta olan 3. kuşak Elektronik Tablo yazılımlarında biçimlendirme (format), kolon veya satır ekleyip çıkarma, formüllerde koşul (EĞER-IF) kullanma, diğer tablolar ve değişik türden kütükler (Text, Word v.b.) ile iletişim, grafik görüntüleme, sıralama ve sorgulama gibi geniş olanaklar sağlanmıştır. Böylece, kişisel bilgisayar kullanıcıları, geniş bir programlama bilgisine gerek duymadan, bilgisayarı etkin bir biçimde kullanabilmekte ve bazen profesyonel programcılara taş çıkartan sonuçlar elde edebilmektedirler. Hazırlanan tabloda bir veya birkaç veride yapılan değişikliklerin sonuçlara nasıl yansıdığı anında (istenirse grafik olarak) gözlenebilmektedir. Böylece, özellikle yöneticilere ve teknik elemanlara, çeşitli seçenekleri karşılaştırma (What If) olanağı en geniş ölçüde sağlanmış bulunmaktadır. BİLİMSEL VE TEKNİK UYGULAMALAR Elektronik Tablo Yazılımları, isimlerinden de anlaşılacağı gibi, tablo (çizelge) biçiminde düzenlenebilen her türlü uygulamada kullanılabilirler. Tüm mühendislik alanlarında da, "Fiyat Analizi"nden "Atalet Momenti Hesabı"na kadar çeşitli uygulamalarda, tablo biçiminde hesap düzenleri (modeller) yaygın olarak kullanılagelmektedir. Elektronik Tablolar, bu uygulamaların tümünde kullanılabilmekte ve böylece, gün geçtikçe, mühendislerin vazgeçilmez yardımcıları haline gelmektedirler. Elektronik Tablo yazılımlarının mühendisler tarafından kullanılması, başlangıçta Puantaj, Bordro, Ekonomik Analizler v.b. konularda olmuştur. Daha sonra, özellikle Fiyat Analizi, Keşif, Metraj, Hakediş, İş Programları, Kaynak Dağılımı ve Para Akışı gibi alanlarda da kullanım başlamış ve yaygınlaşmıştır. Böylece hem teknik elemanlar hem de yöneticiler, çeşitli konularda özel olarak geliştirilmesi veya sağlanması gereken yazılımlara (veya profesyonel programcılara) bağımlılıktan kurtulmuşlar ve her konuda çabuk ve sağlıklı sonuçları, seçenekleri ile birlikte kolayca elde etme olanağına kavuşmuşlardır. Bilindiği gibi, gerek mühendislikte gerekse bilimsel araştırmalarda, trigonometrik veya üstel fonksiyonlar içeren çözümlerden matris yöntemlerine kadar pek çok uygulamada, sayısal sonuçlar tablo biçiminde hesap düzenleri ile elde edilmektedir.
  23,76  TL27,00  TL
 • MicroSoft Project 2013

  Karton Kapak
  Son yıllarda sektör fark etmeden ülkemizde kullanımı hızla yaygınlaşan ve iş süreci konusunda yenilikler ve çözümler getiren Microsoft Project; uzun uzunca proje dokümanları yazılı metin ve takip çizelgeleri gibi insan boyuna ulaşan eski zamanlardaki kağıt yığınaklarını kaldırarak, kurumsal firmaların tek tercihi haline gelmiştir. Nedeni ise çok basittir. Kullanıcıların daha doğrusu şirket yöneticilerinin, proje yöneticilerinin ya da en basitinden planlamacıların; çok küçük planlardan çok kapsamlı komplike planlara kadar her türlü veri üzerinde planlama, yürütme, kontrol ve analiz yapma imkanı sağlayan bir program olmasıdır. Bu kitabın amacı da; bilgisayarlı proje yönetimi imkanı sağlayarak, sektöründe rakipsiz programlardan biri olan Microsoft Project 2013 versiyonunu uygulamalı olarak öğretmektir. Kitap içerisinde yer alan konu başlıkları şöyledir: Microsoft Project 2013’e Giriş Microsoft Project 2013 ile Proje Yönetimi Project Ekran Görünümlerini Tanımak Project Görevleriyle Çalışmak Görev Tiplerini Öğrenmek Özet Görevler Oluşturmak Projede Milestone Görevler Belirlemek Sürekli Tekrar Eden Görevler Tanımlamak Görevleri Microsoft Outlook’tan Çekmek Zaman Planlamasına Giriş Proje Bilgilerini Girmek Proje Takviminin Oluşturulması Tatil Günlerini Tanımlamak Çalışma Haftasını Özelleştirmek Görev Sürelerini Belirlemek Görevleri İlişkilendirmek Görevlere Lag ve Lead Time Tanımlamak Görevlere Tarih Sınırlaması Getirmek Görevlere Son Tarih Eklemek Kaynaklarla Zaman Planı Çalışması Kaynağa Dayalı Zaman Planlaması Kaynakları Tanımlamak Görevlere Kaynak Atamak Efor Kullanımlı Kaynak Atamak Atanan Kaynağı Değiştirmek Kaynaklara Fazla Mesai Atamak Kaynak Takvimi Oluşturmak Atamalarda Kaynak Kullanımını Görmek Kaynaklara Hesaplanmış Alan Eklemek Kaynak Mevcudiyetini Yönetmek Alternatif Gider Tablosu Oluşturma Biçimlendirme İşlemleri Görev Notları ve Görev Ek Belgeleriyle Çalışmak Etkilenen Görevleri Vurgulamak Menü Yardımıyla Metinleri Biçimlendirmek Project Sütun Alanlarıyla Çalışmak Zaman ve Kaynak Yönetimi Kaynak Çakışması Kritik Yol Analizi Kritik Yol Bolluk Seviyesi Görevlerin Önem Düzeylerini Değiştirmek Kaynakları Otomatik Seviyelendirmek Görevleri Bölmek Kaynak Atamasını Geciktirmek Çalışma Örüntüsünü Değiştirmek Görev Türleriyle Çalışmak Projeyi Taşımak Project Görünümleriyle Çalışma Ana Alt Görevlerle Çalışmak Zaman Cetvelini Özelleştirmek Timeline Calendar Network Diagram Resource Usage Görünümü Özel Görünüm Oluşturma Projeyi İzleme ve Fiili Değerleri Girme Proje Baseline Planını Kaydetmek Fiili Değerleri Girmek Projeyi Otomatik Güncellemek Proje Sapmalarını İzlemek Revize Baseline Plan Kaydetmek Baseline Planları Karşılaştırmak Baseline Planı Silmek İlerleme Çizgilerini Kullanarak Görevleri Takip Etmek Grafik Göstergeleriyle Çalışmak Geçici Plan Kaydetmek Tamamlanmayan Çalışmayı Yeniden Planlamak Raporlama Projeyi Yazdırmak Proje İstatistikleri Rapor Almak Özel Rapor Oluşturmak Görsel Raporlar Oluşturmak Proje Durum Resmini Çekmek Proje Verilerini Sorgulamak Vurgulama Seçenekleri Gruplandırma Seçenekleri Filtre Seçenekleri Sıralama Seçenekleri WBS Kodlarıyla Çalışmak Projeler Arası Çalışmak Projeleri Karşılaştırmak Kaynak Havuzu Oluşturmak Projeler Arası Paylaşım Projeye Alt Proje Eklemek Microsoft Project 2013 ile Gelen Yenilikler Geliştirilmiş Ara Birim Özel Menü Oluşturmak Ekip Planlayıcısı Zaman Çizelgesi Yeni Yakınlaştırma Kaydırıcısı El ile Zamanlama Etkin Olmayan Görevler Kazanılan Değer Çözümlemesi Kazanılan Değer Çözümlemesini Anlamak Kazanılan Değer Zaman Göstergeleri Kazanılan Değer Maliyet Göstergeleri Kazanılan Değer Raporlamaları Makrolar Makroları Anlamak Makro Kaydetmek Makroları Ekran Menülerine Eklemek Makroları Silmek
  18,75  TL25,00  TL
 • T - SQL ve SQL Server 2012

  Karton Kapak
  İnsanlık tarihinin ilk zamanlarından şimdiye değin önemini kaybetmeyen bir şey varsa, o da hiç şüphesiz bilgidir. Bilginin muhafaza edilmesi ise çağlar boyu farklı metotların kullanılması ile sağlanmıştır. Çağımızda ise bilgi kalıcılığını sağlamanın yanı sıra bilgi bütünlüğü ve güvenliği de önemsenerek, günümüz teknolojisinden de faydalanılarak veritabanı sistemleri geliştirilmiştir. Okuyacağınız bu kitapta ise; bilgiyi depolama konusunda tüm zamanların tecrübesinden faydalanarak geliştirilen veritabanı yapısı, konu olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda Microsoft SQL Server veritabanı yönetim sisteminin son sürümü olan SQL Server 2012, tüm detaylarıyla incelenmiştir. Bu sürümle gelen yeniliklerin her biri üzerinde ayrı ayrı durulmuşsa da, esasında Microsoft'un verilere erişmek ve işlemek için standart ara dil olarak sunduğu T-SQL dili ele alınmıştır. T-SQL dili ile veritabanı yönetimi konusunda ihtiyaç duyabileceğiniz her şey bütün detaylarıyla anlatılmıştır. Kitapta ele alınan konular incelenirken yüzeysel bir anlatım tarzının aksine, çalışma prensiplerinin de ele alındığı detaylı bir anlatım tarzı benimsenmiştir. Her konu için, konunun teorisinden pratiğine kadar birçok aşama en ideal örneklerle pekiştirilmiş ve konular, bölüm aralarında okuyucunun bilgisini pekiştirecek sorularla desteklenmiştir. Bununla birlikte konuların henüz teori aşamasında bile anlaşılabilir hale gelmesi için, ilgili konunun çalışma prensibini gösteren grafikler hazırlanmıştır. Ayrıca önemli notlar ve detaylar üzerinde ekstradan durularak okuyucunun dikkatine sunulmuştur. Kitap, kullanılan yalın anlatım dili ve her seviyeye uygun anlatım tarzı ile veritabanı ve T-SQL dili ile ilgili hiçbir fikri olmayan kullanıcılardan, ileri seviye kullanıcılara kadar her seviyedeki okuyuculara hitap etmektedir. Bilgi sahibi olmayan kullanıcıların bu kitapla ciddi bir seviyeye ulaşabilmesi ve belirli bir seviyedeki kullanıcıların ise, kullandıkları sorguların çalışma prensiplerini tüm detaylarıyla öğrenebilmesi hedeflenmiştir. Aslında bu kitap sadece veritabanı konusunda bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılara veya veritabanı geliştiricileri ve yöneticilerine yönelik değil, yazılım dünyası ile içli dışlı olan her kullanıcıya yöneliktir. Zira günümüz teknolojilerini kullanarak ciddi bir web veya masaüstü uygulaması geliştirebilmek için veritabanı sorgulama dilinin bilinmesi kaçınılmazdır. Bu kitap, tüm bu ihtiyaçlar göz önüne alınarak, ihtiyaçları karşılamaya yönelik olmak üzere hazırlanmıştır.   Kitapta yer alan başlıca konu başlıkları şunlardır: • Veri ve Veritabanı Kavramları • Veritabanı Yönetim Sistemleri • Bir RDBMS Olarak SQL Server 2012 • Adım Adım SQL Server 2012 Kurulumu • SQL Server Managament Studio • Transact SQL • T-SQL’e Giriş • Veritabanı İşlemleri • Tablo İşlemleri ve Tablo Tasarımı • Veri Tipleri • Kısıtlayıcılar • T-SQL İfadeleri • Kayıt İfadeleri • Seçme ve Listeleme İfadeleri • İlişki İfadeleri • SQL Operatörleri • SQL Fonksiyonları • Skaler Değerli Fonksiyonlar • Tablo Değerli Fonksiyonlar • Kümeleme Fonksiyonları • Gruplama Cümlecikleri • SQL Server 2012 ile Gelen Yeni Fonksiyonlar • String Fonksiyonları • Mantıksal Fonksiyonlar • Tarih-Saat Fonksiyonları • İndex Yapıları • SQL Server 2012 Yeniliklerine Detaylı Bakış • Stored Procedure • Trigger • View
  20,25  TL27,00  TL
 • Finansal Uygulama Örnekleriyle İleri Excel

  Karton Kapak
  Excel’i biliyorsunuz ama bildikleriniz size yeterli gelmiyor. Ya da Excel ile ilgili her şeyi öğrenip, Excel’de uzman olmak istiyorsunuz. İşte bu kitap sizin için yazıldı! Excel ile ilgili bilmek ve öğrenmek istediğiniz her şeyi bu kitapta bulabilirsiniz. Kitap ile birlikte internet sitemizden ücretsiz olarak indirebileceğiniz Excel Sayfaları üzerinde alıştırmalar yapabilecek ve yine aynı sayfalar üzerinde örnek uygulamaları inceleyebileceksiniz. Finansal uygulama örnekleri ve ayrıntılarıyla ele alınan fonksiyonların yanı sıra, Okan Emir'in tavsiyeleri ve ipuçlarıyla Excel'e tamamen hakim olmanızı sağlayacak olan kitap, konuların rahat anlaşılması ve grafiklerin kolay anlaşılması için baştan sona renkli basıldı. • Temel Excel Kullanımı • Excel Şeridi • Alan, Kolon ve Satır Seçmek • Hücre Arama • Mutlak Adresleme • Köprü Oluşturmak • Hücreleri Biçimlendirme • Zoom, Kısayollar • Ölçeklendirme • Operatörler • Excel Dosya Tipleri • Mantıksal Fonksiyonlar • Matematiksel Fonksiyonlar • Tarih ve Saat Fonksiyonları • Metin Fonksiyonları • Liste Fonksiyonları • Finansal Fonksiyonlar • Özet Tablo Analizi • Toplamlarla Çalışmak • Grafikler • Design Tab • Layout Tab • Format Tab • Koşullu Biçimlendirme • Formül Kullanarak Biçimlendirme • Veri Doğrulama (Data Validation) • VBA Makrolar • Makro Kaydetme, Çalıştırma • Fonksiyon Yazma • İleri Excel Kullanım Örnekleri • Fonksiyonların Tam Listesi • Tavsiyeler   Çalışmalar • Go To Special • Pivot Tablo ile Satış Yüzdesi • Veri Doğrulama Kullanarak Çift Kayıt Girişini Engelleme • Formül Kullanarak Koşullu Biçimlendirme • İki Eksenli ve İki Farklı Türde Grafik • What-if Analysis • Solver (Çözücü) • Liste Kutusu ile Grafiğe Hareket Katmak • Vlookup Yerine İç İçe İki Lookup • VBA Fonksiyonu ile Sayıyı Yazıya Çevirme • Kaydırma Çubuğu (Slidebar) ile Grafiğe Hareket Katmak • Offset ile İl-İlçe Seçimi • Dizin (Array) Formülü ile Çarpım Toplamı Almak • Makro ve Hyperlink ile Grafiğe Hareket Katmak
  31,68  TL36,00  TL
 • Office 2013 Eğitim Kitabı- Herkes İçin

  Karton Kapak
  Office 2013 ile aranızdaki tüm sorunlara uygulamalı örneklerle tam çözüm! Bilgisayar kursları, AÖF kursları, AÖF Temel Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar bölümleri, özel okullar ve tüm üniversitelerin müfredatına uygun! - Office 2013’ün getirdiği tüm yenilikler ve kolaylıklar- Word 2013 dosyaları ile çalışmak, metni biçimlendirmek, sayfa yapısı ve baskı ayarları, çizimler, resimler ve dosya dönüşümleri- Excel 2013 çalışma sayfaları, formülleri ve grafikleri- PowerPoint 2013 ile sunum oluşturmak, animasyon efektleri ve baskı- Outlook 2013 ile e-posta, adres defteri, takvim ve görev yönetimi
  36,00  TL45,00  TL
 • Excel 2013

  Karton Kapak
  Microsoft'un "BI for masses" yani "Kitleler için iş zekası" sloganından sonra Excel bambaşka bir veri aracı oldu. Excel bir milyon sınırını aştı. Artık Excel veri işlerini hızlı yapmanıza olanak sağlayacak bir veri analitiği aracına da sahip. Kullanıcı dostu Excel artık çok daha güçlü! Bu kitap, Microsoft'un "Kitleler için iş zekası" vizyonu ışığında eski ve yeni Excel bilgilerinin derlenmiş bir halidir. Sık karşılaşılan problemlere çözüm önerileri sunan kitap daha önce hiç Excel eğitimi almamış olsanız bile kolaylıkla anlayabileceğiniz bir dilde yazılmıştır. Yeni Özellikler Tablo Şablonlar Anlık Veri Çözümleme Grafik Önerileri Özet Tablolar Dilimleyiciler Fonksiyonlar Stiller Koşullu Biçimlendirme Hedef Ara SQL Makrolar Visaul Basic İş Zekası Raporlama Dashboard Grafikler Power Pivot DAX Sorgulama Dili Eklentiler Hata Denetimi Ms Query (Tanıtım Bülteninden)
  22,00  TL25,00  TL
 • Adobe Resmi Masaüstü Yayıncılık ve Basım Kılavuzu

  Karton Kapak
  "Bütün tasarım büroları için vazgeçilmez bir temel başvuru kaynağı!" Clement Mok, tasarımcı, San Francisco, CA. "Bu şık tasarımlı kılavuz, bir baskı prodüksiyonu projesinin ilk planlama aşamasından baskıya hazırlığı ve ötesine kadar her unsuru kapsıyor." Clifford Stoltze, Stoltze Design, Boston , MA "Basım denen boğanın boynuzlarından yakalamak için gereksinim duyacağınız her şey bu kitapta - hem de baskıya hazırlık sorunları yaşamadan. Oley! Harelere son!" Russell Preston Brown, Adobe System, San Jose, CA Basılı Prodüksiyonda Başarının Anahtarı, tarama ve dosya üretiminden baskı hazırlığı ve basına kadar iş akışının tamamının kavranmasıdır. Yazar ve yayıncılık danışmanı Brian Lawler tarafından baştan sona güncellenene Adone Resmi Masaüstü Yayıncılık ve Basım Kılavuzu, Adobe System uzmanlarının kolektif bilgi birikimi ve bilgilikleri ile, yüksek kaliteli basılı iş ede etmekle ilgili temel kavram ve hususları basit ve şık bir sunumda birleştiriyor. Kitap, basılı prodüksiyonun temel kavram ve terimlerinin özlü ve uzmanlıkla çizilmiş görsel açıklamalarıyla birlikte, Adobe'nin denenmiş ve basılı bir işin başarılı olmasının garanti edecek gerçek kılavuzları, ipuçları ve kontrol listelerini de kapsıyor.
  16,00  TL20,00  TL
 • Herkes için 101 Excel Makro

  Karton Kapak
  Excel uzmanı Okan Emir’in hazırladığı bu kitap, tüm Excel kullanıcılarını Excel konusunda profesyonelleştirmek için hazırlandı. Excel’de belli bir seviyede olan fakat bu konuda uzmanlaşıp, profesyonel bir Excel kullanıcısı olmak isteyen herkes için kaçırılmayacak bir kitap. Bu kitapla, Excel’de kendi makrolarınızı oluşturup, çalıştırabileceksiniz. Ayrıca dizin ve dosya komutlarını ve dosya fonksiyonlarını öğreneceksiniz. Veri tiplerinden değişken kullanımına, hata kodlarından komut ve fonksiyon listelerine kadar Excel konusunda uzmanlaşmanızı sağlayacak tüm konuları bu kitapta bulacaksınız.   • Makro Kaydetme • Makro Çalıştırma • Excel Nesne Modeli • Excel VBE • Makro Güvenliği •  Hata Ayıklama • InputBox • Excel Gezgini • Değişken Kullanımı • Veri Tipleri • Hücre ve Alan (Range) • Range Nesnesi • Range Metodları • Worksheet Nesnesi • Workbook Nesnesi • Application Nesnesi • Application.ActiveWindow •UserForm • Worksheet Üzerinde Form Kontrolleri Kullanımı • Grafikler • Dizin ve Dosya Komutları • VBA Hata Kodları • VBA Fonksiyon Listesi • VBA Komutları • WorksheetFunction ile Ulaşılan Excel Fonksiyonları • Veri Doğrulama (Data Validation) • VBA Makrolar
  26,40  TL30,00  TL
 • Adım Adım Microsoft Excel 2010

  Karton Kapak
  Adım Adım Excel 2010, tüm zamanların en çok kullanılan elektronik tablo programlarından biri olan Excel'in 2010 sürümü hakkında pek çok bilgiyi uygulamalı olarak öğreneceğiniz kolay anlaşılır ve kapsamlı bir kılavuzdur. Bu kitapla, Excel 2010'u kısa zamanda kavrayıp kullanmaya başlayacaksınız. Kitabın ekinde yer alan CD, alıştırmaları yaparken kullanacağınız örnek uygulama dosyalarını içermektedir. Kitap içindeki ekran görüntüleri ise çalışmanızı denetlemenize yardımcı olur; ayrıca numaralandırılmış adımları izler ve hiç zorlanmadan yeni beceriler edinirsiniz. Uygulama dosyalarının kullanımı da yeni becerilerinizi kolayca pekiştirmenizi sağlar.
  25,60  TL32,00  TL
 • Excel ile Hisse Senedi Değerlemesi

  Karton Kapak
  Bu kitap, hisse senedi değerlemesinin Hisse adını taşıyan bir Excel çalışma kitabı ile nasıl yapılacağını açıklamaktadır. Kitap, hisse senedi değerlemesinde kullanılan indirgenmiş nakit akımı yaklaşımı, çarpanlara dayalı değerleme yaklaşımı ve opsiyon değerleme yaklaşımını Excel ortamında tartışmaktadır. Yazılımı kullanabilmek için kitabın ekinde verilen CD için okuyucunun giriş düzeyinde Excel bilgisine sahip olması yeterlidir. Kitapta değerleme için gerekli finansal tablolar, finansın genel ilkeleri, değerlemede kullanılan girdilerinin tahmini gibi konular da ele alınmıştır. Okuyucunun bu kitabı okuduktan ve yazılımı kullandıktan sonra aşağıdaki becerileri elde etmesi umulmaktadır. -Hisse senedi analizi, -Hisse senedinin değeriyle fiyatının karşılaştırılması, -Düşük ya da yüksek değerlenmiş hisse senetlerinin belirlenmesi, -Büyüme, esas faaliyet kâr marjı, sermaye maliyeti, yatırım harcamaları gibi girdilerin tahmin edilmesi, -Bu girdilere ulaşılması, -Yazılımda girdilerin değiştirilerek duyarlılık analizi yapılması, -Çarpanlara dayalı değerleme yapılması, -Hisse senedi değeriyle piyasa fiyatı arasındaki farkın gerçek opsiyon değerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının belirlenmesi, -Yazılımın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi."
  19,14  TL22,00  TL
 • Excel Uygulamalı Finans Matematiği

  Karton Kapak
  Finans matematiğinin temelleri Faiz oranı teorisi ve paranın zaman değeri Basit faiz ve basit iskonto Bileşik faiz, bileşik iskonto ve sürekli bileşik faiz Faiz oranı enstrümanları Anüiteler ( dönemsel eşit ödeme ) Hisse senedi ve tahvil değerlemesi Yatırım kararları ve sermaye bütçelemesi Türev ürünlerin değerlendirilmesi Portföy yönetimi Riske maruz değer Matrisler Temel istatistik
  34,30  TL35,00  TL
 • Microsoft SQL Server 2012 Integration Services ile Veri Ambarı Uygulamaları

  Karton Kapak
  Dünyanın en yaygın veri platformu SQL Server son sürümü Microsoft SQL Server 2012 ile artan veri hacminin getirdiği zorlukların üstesinden gelerek boyutu ve formatı ne olursa olsun verilerin hızla yararlanılabilir iş bilgilerine dönüştürülmesine olanak sağlıyor. Birçok firma tarafından tercih edilen Microsoft SQL Server'ın İş Zekâsı çözümleri bir kurumun tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir ürün olmasıyla bu yöndeki uzman personel ihtiyacı da aynı oranda artmıştır. Günümüzde çok popüler olan ve git gide popülerliği artan İş Zekâsı sistemlerine ilk adımı atmak için elinizdeki bu kitap size, Microsoft SQL Server'ın sunmuş olduğu İş zekası servislerini kullanarak uçtan uca iş zekası uygulamaları geliştirilebilme, online veritabanlarının kısıtlı veri sorgulama imkanları yerine daha esnek raporlama ve karar verme mekanizmalarının oluşturması ve yönetilmesi sürecinde bilgi sahibi olma imkânını sunuyor. Business Intelligence (İş Zekâsı) Nedir?SQL Server Integration Service 2012 MimarisiSSIS Bağlantı Yöneticileri (Connection Managers)Control Flow BileşenleriData Flow Task BileşenleriDinamik Paket YönetimiDeğişen Verilerin BelirlenmesiSQL Server Integration Service Güvenlik (Security) MimarisiSQL Server Integration Service Paketlerinin YönetilmesiSQL Server Integration Service Paketlerinin DağıtılmasıSQL Server Integration Services'de Performans Optimizasyonu
  17,75  TL25,00  TL
 • Windows Server 2012 R2 Sistem Uzmanlığı

  Karton Kapak
  Microsoft Sistem Mühendisi Olmak İsteyen Herkes İçin Kaçırılmayacak Bir Kitap! Bu kitap, Windows Server’ların kurulum ve yönetimlerini öğrenmek, bu konuda kendisini geliştirmek ya da Microsoft Sistem Mühendisi olmak isteyen herkes için eşsiz bir kaynak. Bu konuda uzman ve eğitmen olan Fahrettin Erdinç tarafından çok sade ve anlaşılır bir dille yazılan bu kitapla, Windows Server kurmayı, yönetmeyi ve tüm ince ayarlarını yapmayı öğreneceksiniz. Windows Server 2012 R2 sürümü ile ilgili tüm konuların ayrıntılı ve basit bir şekilde anlatıldığı bu kitaba sahip olarak, kendinizi bu alanda geliştirebilir ve Microsoft’un Sistem Mühendisliği sınavlarına hazırlanabilirsiniz. • Ağ (Network) • Ağ Çeşitleri • Ağ Mimarisi • Uzak Masaüstü Bağlantısı • TCP/IP • Kaynak, Hedef ve Kanal Kavramı • İletişim Kuralları • ARP • VLSM • Sunucu Rolleri ve Sunucu Özellikleri • Sunucu Etkinleştirme • Domain Controller Kurulumu • AD DS Yönetimi • DHCP • DNS • DAS Nedir? • NAS Nedir? • SAN Nedir? • Disk Yönetimi • RAID Nedir? • Dosya ve Klasör Paylaşımı • Yönetimsel/Gizli Paylaşımlar • NTFS ve Klasör Paylaşım İzinleri • Yazıcı Ayarları • Bilgisayar Ayarları • Control Panel • Regitry • Group Policy • Local GPO • GPO ile Yazılım Kurulumu ve Güvenlik Ayarları • Group Policy Preferences • İlkelerin Önceliği • Security Filtering • Sanallaştırma • Hyper-V ve Hyper-V Kurulumu • Sanal Anahtar Oluşturma • Sanal Makine Oluşturma ve Yapılandırma • Sanal Makine Donanımı ve Yönetimi • İşletim Sistemi Kurulumu • Örnek Sınav Soruları •
  33,44  TL38,00  TL
 • HTML ve XHTML

  Karton Kapak
  Web sayfası tasarlamanın temelini HTML oluşturur. HTML bir programlama dili değildir. Etiket sistemini kullanana tasarım yöntemidir. HTML öğrenmenin en önemli nedeni dinamik web siteleri oluşturmak ihtiyacıdır. Dinamik web siteleri oluşturmak için ilk aşama HTML öğrenmektir. Daha sonraki aşamada .net ortamında program yazabilmenize imkan veren bir programlama dilini öğrenmektir. Kitap hazırlanırken sistematik bir yol takip edilmiştir. Özellikle HTML konusunda bilgisi olmayanlar kitabı sıra ile takip etmelidir. Kitap bir proje üzerine kurulmuştur. Projeyi gerçekleştirmek için bölümleri sırayla kullanmanız yararlı olacaktır. Gerektiğinden proje haricinde uygulamalara da yer verilmiştir. Kitapta Yer Alan Konular - Giriş ve Temel Bilgiler - Metinleri Biçimlendirmek - Listeler ve Arka Planlar ile Çalışmak - Bağlantılar ile Çalışmak - Stil Sayfaları - Metin ve Köprüleri Biçimlendirmek için Stil Sayfaları Oluşturmak - Paragrafları Biçimlendirmek için Stil Sayfaları Oluşturmak, - Resimler ile Çalışmak - Gezinti Çubuğu ve Görüntüler için Etkin Noktalar Oluşturmak - Tablolar ile Çalışmak - Tabloları Biçimlendirmek - Sayfa Düzeni için Bölümler Oluşturmak - Formlar ile Çalışmak - Ses ve Video Dosyalarını Kullanmak
  16,00  TL20,00  TL
 • Microsoft Office 2010

  Karton Kapak
  Günlük yaşantımızda ister amatör, isterse profesyonel bilgisayar kullanıcısı olalım mutlaka bir gün Office programlarından birine ihtiyaç duymaktayız. Bu kitapta Microsoft Office programlarının son versiyonu olan Office 2010 versiyonu anlatılmaktadır. Kitap geniş bir yelpazeye hitap etmektedir. Office programlarını yeni kullanmaya başlayanlardan, Office programlarının önceki versiyonlarını kullananlara kadar herkesin bir şey bulabileceği bir kitap. Kitapta mümkün olduğu kadar uygulama yapılmıştır. Acemilerin bölümleri sıra ile takip etmeleri yararlı olacaktır. Belli bir mesafe kat edenler bölümleri bağımsız olarak rahatlıkla kullanabilir. Kitapta Yer Alan Konular • Word 2010 ile doküman yönetimi • Excel 2010 ile elektronik hesaplamalar • Access 2010 ile veritabanı yönetimi • PowerPoint 2010 ile sunu yönetimi • Outlook 2010 ile elektronik posta
  28,00  TL35,00  TL