Genel

Yayınevi/Marka
181 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 12
 • Genel Kimya Cilt: 1 - İlkeler ve Modern Uygulamalar

  Karton Kapak
  Kapak Sayfasındaki Molekül: Paklitaksel (C47 - H51 - NO14) Paklitaksel göğüs, akciğer ve yumurtalık kanseri tedavisinde başarıyla kullanılan bir kemoterapi ilacıdır. Bu bileşik pasifik porsuk ağacının (Pasific Yew tree, Taxus bervifolia) kabuklarından özütlenmektedir. Ne yazıkki, 100 yıllık bir Pasifik porsuk ağacı yaklaşık 3 kg kabuk ve sadce 300 mg paklitaksel içermektedir. Bu miktar sadece tek bir doz ilaç (Taxol) demektir. Bu molekülün sentezi için kimyacılar 20 yılı aşkın süre çaba sarfetmişlerdir. Sonunda, 1994'de Florida State Üniversitesi ve California Üniversitesinden (San Diego) bu molekülün basit ve kolay bulunabilen başlangıç maddelerinden sentezlendi duyuruldu. Paklitakselin sentezindeki önemli bir güçlük, 11 karbon atomu etrafındaki uzaysal düzenlemedir. Bu 11 karbon atomu etrafındaki uzaysal düzenlemedir. Bu 11 karbon atomu, kitabın kapak sayfasındaki top-çubuk modelinden görüldüğü gibi, yeşil ve eflatun dairelerle işaretlenmiştir. Eğer sentez dikkatli yapılmazsa, 2048'e kadar farklı paklitaksel benzeri molekül yapıları elde edilebilir ve bunlardan sadece bir tanesinin istenilen anti-tümör etkinliği gösterdiği bilinmektedir. Kimyacılar bugün için paklitaksel molekülünü sentezleyebilmekte, ancak araştırmacıların bu molekülün nasıl etkinlik gösterdiğini aydınlatarak daha güvenli ve etkili yeni kemoterapi ilaçlarını dizayn etmeleri de mümkündür.
  42,63  TL43,50  TL
 • Genel Kimya Cilt: 2 - İlkeler ve Modern Uygulamalar

  Karton Kapak
  Kapak Sayfasındaki Molekül: Paklitaksel (C47 - H51 - NO14) Paklitaksel göğüs, akciğer ve yumurtalık kanseri tedavisinde başarıyla kullanılan bir kemoterapi ilacıdır. Bu bileşik pasifik porsuk ağacının (Pasific Yew tree, Taxus bervifolia) kabuklarından özütlenmektedir. Ne yazıkki, 100 yıllık bir Pasifik porsuk ağacı yaklaşık 3 kg kabuk ve sadce 300 mg paklitaksel içermektedir. Bu miktar sadece tek bir doz ilaç (Taxol) demektir. Bu molekülün sentezi için kimyacılar 20 yılı aşkın süre çaba sarfetmişlerdir. Sonunda, 1994'de Florida State Üniversitesi ve California Üniversitesinden (San Diego) bu molekülün basit ve kolay bulunabilen başlangıç maddelerinden sentezlendi duyuruldu. Paklitakselin sentezindeki önemli bir güçlük, 11 karbon atomu etrafındaki uzaysal düzenlemedir. Bu 11 karbon atomu etrafındaki uzaysal düzenlemedir. Bu 11 karbon atomu, kitabın kapak sayfasındaki top-çubuk modelinden görüldüğü gibi, yeşil ve eflatun dairelerle işaretlenmiştir. Eğer sentez dikkatli yapılmazsa, 2048'e kadar farklı paklitaksel benzeri molekül yapıları elde edilebilir ve bunlardan sadece bir tanesinin istenilen anti-tümör etkinliği gösterdiği bilinmektedir. Kimyacılar bugün için paklitaksel molekülünü sentezleyebilmekte, ancak araştırmacıların bu molekülün nasıl etkinlik gösterdiğini aydınlatarak daha güvenli ve etkili yeni kemoterapi ilaçlarını dizayn etmeleri de mümkündür.
  45,57  TL46,50  TL
 • Kimyayı Tanıyalım - Kimyasal Tepkimeler

  Karton Kapak
  Kimyasal tepkimeler, evrenin iki temel bileşeni olan enerji ve maddenin yer aldığı, bir maddenin başka bir maddeye dönüştüğü süreçlerdir. Kimyayı Tanıyalım serisinin bir parçası olan bu kitapta kimyasal tepkime süreçleri, enerji ve ısının tepkimelerdeki rolü ve tepkime hızını hangi faktörlerin etkileyebileceği anlatılıyor. Bilimsel terimlerin açıklandığı bölümler, açıklayıcı şemalar ve ayrıntılı anlatımlar temel bilimsel ilkelerin anlaşılmasını kolaylaştırıyor. "Deneyin" başlıklı bölümler ise uygulamanın ilk adımı niteliğinde basit deneylere yer veriyor.
  5,95  TL7,00  TL
 • Bilimde ve Sanayide Kimya Tarihi

  Karton Kapak
  "Kimya Tarihi" adlı kitabım 1986 yılında yayımlanmıştı. Aradan geçen uzun süre içinde ülkemizde bu konuda, özet kitaplar dışında kapsamlı başka bir kitap yayınlanmadı. Bu kitabımla ilgili olarak billim çevrelerinden beğeni iletilerinin yanısıra, özellikle Sanayi Devrimi sırası ve sonrasında kimya sanayinin biçimlendiği koşullar ve günümüze uzanan gelişme çizgisiyle ilgili konuların dar tutulmuş olduğu yolunda eleştiriler almıştım. Bu doğrultuda, adı geçen kitabımı genişletme gereğinden, sonuçta elinizde bulunan kitap ortaya çıktı.
  33,60  TL35,00  TL
 • Petrokimya Teknolojisi

  Karton Kapak
  Petrokimya, hampetroldeki hafif hidrokarbonlardan, rafineri ürünlerinin bazılarından ve doğal gazdan, petrokimyasalların elde edildiği bir "sanat" dalıdır; etilen, propilen, C4 hidrokarbonlar, benzen, toluen ve ksilen izomerleri temel petrokimyasal maddelerdir. Bu ürünler yine petrokimya kompleksi içinde veya bazıları diğer endüstri kollarında işlenerek binlerce maddeye dönüştürülür; deterjan, kozmetik, gübre, zararlı ot ilacı, ilaç, antiseptik, anestetik, plastik, sentetik fiber, pas giderici, sıvı petrol gazı, v.s. gibi.
  26,95  TL27,50  TL
 • Kimyayı Tanıyalım - Atomlar Moleküller ve Maddenin Halleri

  Karton Kapak
  Evrendeki her şey sıvı, katı veya gaz hâlinde bulunan maddelerden meydana gelir. Maddelerin yapıtaşı ise atomlardır. Kimyayı Tanıyalım serisinin bir parçası olan bu kitapta, atomların birbirlerine bağlanarak farklı molekülleri oluşturmaları da dahil olmak üzere, maddenin yapıtaşlarının yapısı ve özellikleri anlatılıyor. Bilimsel terimlerin açıklandığı bölümler, açıklayıcı şemalar ve ayrıntılı anlatımlar temel bilimsel ilkelerin anlaşılmasını kolaylaştırıyor. "Deneyin" başlıklı bölümler ise uygulamanın ilk adımı niteliğinde basit deneylere yer veriyor.
  5,95  TL7,00  TL
 • Genel Kimya Laboratuvarı

  Karton Kapak
  Üniversitelerin fen edebiyat fakülteleri, mühendislik fakülteleri, eğitim fakültelerinin fen bölümlerinde ve bazı meslek yüksekokullarında Genel Kimya, Temel Kimya veya Kimya adı altında okutulmakta olan derslerin müfredat programlarına uygun olarak hazırlanan Genel Kimya Laboratuvar Kitabı; laboratuvarda en çok kullanılan malzemeler;laboratuvarda yapılan bazı genel işlemler, deneyler ve faydalanılan kaynaklar olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.Genel kimya laboratuvar dersi fen ve mühendislik eğitimi alan öğrencilerin karşılaştığı ilk kimya laboratuvar dersidir. Kitabın ilk iki bölümünün iyi öğrenilmesi durumunda öğrenciler, üçüncü bölümde yer alan deneyleri zevkle yapacaktır. Bu kitapta sunulan deneyler, üniversitelerimizin genel kimya laboratuvarlarında rahatlıkla yapılabilecek düzeydeki deneyleri içermektedir.
  15,66  TL18,00  TL
 • Genel Üniversite Kimyası ve Modern Uygulamaları

  Karton Kapak
  Bölüm 1: Maddenin Özellikleri, Semboller, Formüller ve Kimyasal Reaksiyonlar Bölüm 2: Atomun Yapısı ve Kuantum Teorisi Bölüm 3: Periyodik Sistem ve Bazı Atomik Özellikler Bölüm 4: Kimyasal Bağlar ve Moleküler Geometri Bölüm 5: Gazların Kinetik Teorisi Bölüm 6: Katılar-Sıvılar ve Çözeltiler Bölüm 7: Termokimya Bölüm 8: Kimyasal Kinetik Bölüm 9: Kimyasal Denge Bölüm 10: Asitler ve Bazlar Bölüm 11: İyonik Denge ve Çözünürlük Çarpımı Bölüm 12: Entropi, Serbest Enerji ve Denge Bölüm 13: Redoks ve Elektrokimya Bölüm 14: Çekirdek Kimyası Bölüm 15: Ekler
  39,20  TL40,00  TL
 • Molekül Fiziği ve Kuantum Kimyası

  Karton Kapak
  Bu ders kitabı fizik, fiziko kimya ve teorik kimyacıların kullanacağı bir şekilde tasarlanmıştır. Okuyucunun atom ve kuantum fiziği temel bilgisine sahip olduğu varsayılmıştır (Bu çerçevede bu serinin 1. cildi olan Atom ve Kuantum Fiziği kitabına bakılabilir). Fizik öğrencileri burada anlatılan konuların bütün Fizik bölümlerinde kullanıldığını görecektir. Bu kitap öğrencilere molekül fiziği alanında ne kadar derine gidilebileceğini ve oldukça ilginç gelecek nesil araştırmalarının neler olabileceğini gösterecektir.   Çevirmenin Notu Hızla ilerleyen Fizik, Kimya, Biyoloji gibi fen bilimleri ve bunların teknolojiye açılan kapısı olan mühendislik dallarının gelişimi, içerdikleri yüksek teknolojinin iyi anlaşılabilmesini gerektirmekte ve bu, öncelikle maddenin yapıtaşı olan atomlar ve moleküllerin tanınmasını zorunlu kılmaktadır. Moleküllerin iç yapısının anlaşılması sonrasında ise modern teknolojide kendine uygulama bulan konularda araştırma yapabilmek mümkün hale gelebilmektedir. 1.Cildini (Atom ve Kuantum Fiziği) çevirdiğim bu serinin bu ikinci cildinde Atom ve Molekül Fiziği anabilim dalının ikinci ve uygulamaya açık parçası tamamlanmakta,  Kuantum Kimyası’nın temelleri ifade edilerek günümüzdeki modern uygulamalara ait örnekler sunulmaktadır. Atom-Molekül Fizikçileri, Katıhal Fizikçileri ve Kimyada araştırma yapanların günümüzdeki disiplinler arası çalışmalarına destek vereceğinden kuşku duymadığım bu kitabın internet destekli 133 problem çözümü bulunmaktadır ve bu haliyle Türkiye’de bir boşluğu dolduracağı ümidindeyim. -Prof. Dr. İbrahim Okur-  
  35,28  TL36,00  TL