Bilim & Doğa Kitapları

Yayınevi/Marka
17 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 2
 • Bilimler ve Sanatlar - Ekonomi Politik

  Karton Kapak
  Fransa'dan kaçan Kalvinist bir ailenin çocuğu olan Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) İsviçre'nin Cenevre kentinde doğdu. Çok küçük yaşta ona romanslar okuyan babasına kendisi Plutark'ın Yaşamlar'ını okumaya başladı. 16 yaşından sonra bir süre onu kültür dünyası ile tanıştıran ve onda müzik ilgisini uyandıran Madame Louise de Warens ile birlikte yaşarken yoğun bir kendini eğitme dönemine girdi. Paris'te bir süre için Diderot'nun yakın dostu oldu; Thérèse Lavasseur'den olan çocuklarına babalık etmeyi ve bakmayı başaramadı. 1752'de operası "Le Devin du Village" ("Köy Falcısı") Kral XV. Louis için sahnelendi ve büyük beğeni ve başarı kazandı; yeni bir müzikal nota dizgesi geliştirdi. Romantik ve idealistik eğilimleri ile Rousseau Aydınlanmanın tipik materya- lizmine ve despotizmine herhangi bir duygudaşlık göstermezken, Aydının ikonu olarak kabul edilen Voltaire'de çok kararlı, amansız ve neredeyse kişisel bir düşman buldu. Sivil Dini savunması ve erdeme götürdükleri ölçüde tüm dinleri eşit ölçüde değerli görmesi Fransa'da Kilise ile çatışmasına yol açtı, kitapları yasaklandı ve birçok yerde yakıldı. Rousseau'nun insanı ussal bir varlık olarak görmesi insanı ve kültürlerini yalnızca türlüleşebilir olarak değil ama gelişebilir ve eksiksizleşebilir olarak görmeye götürür. İnsanın "doğa durumu" diye birşey yoktur, ya da "doğa durumundaki" insan salt bir hayvandır. Ama homo sapiens Doğadan daha çoğudur, Tindir, gelişebilirdir, ve insan için gelişebilmek ancak bir gizilliğin ya da ilkenin, onun kendisinin yapmadığı ama ona verili bir tinsel özünün olmasıyla olanaklıdır. Eksiksizleşebilmek ilke ile bir olan ereği bütünüyle edimselleştirmektir. Buna göre kültür hiçbir zaman dingin olmayan ve hiçbir aşamasında dingin kalmaması gereken her zaman eksik bir süreçtir, ve yurttaş toplumuna özünlü eşitsizlik önceden varolan bir eşitliğin bozuluşu değil, ama insanın entellektüel, etik ve estetik eğitim sürecindeki kaçınılmaz eşitsizliklerin ve eksikliklerin anlatımıdır. İnsan ancak ereksel olarak, ancak bütünüyle gelişmiş olarak eşit olabilir, ve erek erişilebileceği için erektir. Rousseau insanı ve insanlığı indirgeyen Aydınlanmadan gelişimin iyiliksever despotizm yoluyla değil, ama ancak özgürlük yoluyla olabileceği vargısını çıkarmasında ayrılır. Aydınlamanın insanı değersizleştiren kuşkucu bakış açısı ile karşıtlık içinde, Rousseau için insan özgür bir varlıktır, ve ancak özgür bir varlık olarak moral bir varlıktır: Neyin iyi, doğru, haklı, türeli ve gerçek olduğunu ona ancak kendi özsel doğası bildirebilir. (Tanıtım Bülteninden)
  4,44  TL6,00  TL
 • Toplum ve Bilim Sayı: 129

  Karton Kapak
  Cem Özatalay Bu sayıda...Robert Castel'in ardından -Verda İrtiş- Angaje bir sosyolog: Robert Castel -Francis Bailleau- Psikanalizmden neoliberalizme: Robert Castel ve kesintiyi reddetmek -Nazlı Ökten Gülsoy- Riskli grupların yönetimi ve supermax hapishaneler: Psikiyatrinin dönüşümünden yeni cezabilime riskin idari bir araç olarak kullanımı -Seçil Doğuç- Robert Castel'de mensubiyet yitimi kavramı -Olivier Gajac- Toplumun sınırlarında: Neoliberal kentsel dönüşüm ve genel ahlâk kıskacında trans kadınların mensubiyet yitimi -Emrah Karakuş- Türkiye'de ücretliler toplumunun başkalaşımları -Cem Özatalay- Ücretliler toplumunun dönüşüm sürecinde sendikalar ve sendikal aidiyetler: İşçi sınıfı yenildi mi? -Işıl Erdinç- "Bu bir Tarlabaşı yazısı değildir": Enformel Kürt emeğinin İstanbul hikâyesi -Polat S. Alpman- Stéphane Bou Robert Castel ile söyleşi: "Birey asla desteksiz var olamaz" -Philippe Corcuff- Teoloji ile antropoloji arasında Antikapitalist Müslümanlar -Serdar Şengül- Kız kaçırma, kız kurtarma: Birinci Dünya Savaşı sırasında ve Mütareke yıllarında İstanbul'da Ermenilik ve Müslümanlık -Lerna Ekmekçioğlu- Kitap Eleştirisi Tango: Tutku'nun Ekonomi Politiği -Neşe Gurallar- (Tanıtım Bülteninden)
  11,74  TL14,50  TL
 • Toplum ve Bilim Sayı: 128

  Karton Kapak
  İçindekiler; Bu sayıda... -Tanıl Bora- Güncel sosyal bilim analizinin sihirli anahtarı: "Neoliberalizm"? -Berna Yazıcı- AKP ve devlet hayırseverliği: Minnet ekonomisi, borç toplumu ve siyasal sermaye birikimi -Zafer Yılmaz- İkilikler ve karşıtlıklar: Halbwachs'ın entelektüel mirası üzerine eleştirel bir değerlendirme -Göze Orhon- Arzu ve politika: '70'lere dair bir haritalama denemesi -Serhat Celâl Birdal- TKP Atılım Dönemi'nde DİSK-TKP ilişkisi ve TKP'nin DİSK'te etkin olma kanalları -Canan Özcan- TMK ve devlete karşı suçların hukuksuzluğu -Ayşegül Kars Kaynar- Türkiye'de linç: 1991-2011 dönemindeki linç eylemlerinin analizi -Betül Baki- Türkiye'de sağ-muhafazakâr siyasetçilerin sağ, sol ve ideoloji algıları: Bir alan araştırmasının bulguları -Yaşar Suveren- Atsız ve Kemalizm: Bir polemiğin düşündürdükleri -İlker Aytürk- Özel sektörde yönetici kadınların cinsiyet kimliği ve feminizm algısı -Nacide Berber- Yerel ayrıcalık iddiaları: Ortadoğu'da kalkınma söylemleri ve failleri -Özlem Altan-Olcay- ABSTRACTS (İngilizce özetler)
  11,74  TL14,50  TL
 • Üç Ekoloji Sayı: 1

  Karton Kapak
  Yeşil politaka ve özgürlükçü düşünce seçkisi
  8,28  TL12,00  TL
 • Üç Ekoloji Sayı: 7 Doğa, Düşünce, Siyaset

  Karton Kapak
  Nükleer endüstri 1986'dan bu yana inişte. Bütün veriler, nükleer endüstrinin en fazla 20 yıl içinde gücünü büyük ölçüde kaybedeceğini gösteriyor. Nükleer lobi bu durumun bilincinde olduğu için birkaç yıldır nükleerin yeniden yükseleceğini iddia ediyor. Ne var ki 'nükleer rönesans' diye adlandırılan bu durumun somut işaretleri ortada pek görünmüyor. Dosyamızın amacı nükleer rönesans masalının arka planını, sorunun bir enerji üretim teknolojisinden ibaret olmayan yüzünü ortaya koymak. Enerji sorununun bir bütün olarak dünyanın en önemli politik meselesi olduğunun anlaşılabilmesi için nükleer tehdidin boyutlarının daha iyi kavrayabilmek gerekiyor. Nükleerciler bu gerçeğin bütünüyle farkında. Toplumsal muhalefetin meseleyi bir çevre sorunu ya da teknik seçim olarak gören kesimleri de giderek azalıyor. Çünkü enerji, sadece enerji değildir...
  8,28  TL12,00  TL
 • Üç Ekoloji Sayı : 9 - Doğa, Düşünce, Siyaset

  Karton Kapak
  Bu dosya, "gönüllü sadelik" yazısından yola çıktı. Daha doğrusu bu dosyanın yolunu Durukan Dudu'nun geçen sayıda yayınlanması gereken, ama geçen sayımız "yeşiller ve sosyalizm özel sayısı"na dönüşünce bu sayıya kalan yazısı açtı da denebilir. Aslında ekolojik yaşam bir dosyanın değil, başlıbaşına bir derginin konusu olabilir. Zaten böyle dergiler de var. Örneğin geçtiğimiz aylarda genç yaşında yitirdiğimiz Victor Ananias'ın kurucusu olduğu Buğday dergisi, doğrudan ekolojik yaşamın öncülüğünü yapan, ekolojik yaşam denemelerinin yayılma zeminin oluşturan yayınlardan biriydi. Ancak ekolojik yaşam deneyiminin farklı boyutlarıyla tartışılmasının, mümkün olduğunu kanıtlama çabasından daha zor olduğunu kabul etmek gerek. Ekolojik yaşam ana başlığının altında ele alabileceğimiz organik üretim, ekolojik tarım, permakültür, kent tarımı, balkon bahçeciliği, geçiş kasabaları, vejetaryenlik, ekoköyler, kır komünleri vb. mevcut endüstriyel sistemin kirli havasının içinden sıyrılarak o kadar temiz bir koku yayıyorlar ki, bu denemelerin ve örneklerin politik anlamı üzerinde düşünmek ve tartışmak kolay olmayabiliyor.
  8,28  TL12,00  TL
 • Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları - 23. Kitap Tarihe Felsefeyle Bakmak

  Karton Kapak
  Doğada Evrim, Tarihte İlerleme | Uluğ Nutku  Tarih, Bilim ve Bilinç | Doğan Özlem Tarihe Ontolojik Bir Bakış | Zehragül Aşkın Antik Yunan'da Moira, Historia ve Theoria | Erdal İsbir Vico 'nun "Bilim"i Ne Kadar "Yeni"? | Celal Gürbüz Hermeneutik Üzerine Aforizmalar, 1805 ve 1809/10'dan | Friedrich D. E. Schleiermacher Tarihselciliğin Perspektifinden Metnin Hermeneutiğine | Kadir Pektezel Tarih/Zaman ve Anlatı: Paul Ricoeur'de Anlam ve Gerileme | Güncel Önkal Cumhuriyet Döneminde Tarih Kavramına Yönelik Felsefi Tartışmalar | Mustafa Günay Tarih Felsefesinde Eksen Değişiklikleri | Mehmet Akaya Ortadoğu'da Kültürel Tahribat | Murat Özyıldırım - Deniz Kaplan Tarihi Sindirmek: 'Bilmek' İçin 'Yemek' Yetmez | Ruken Asya Çiftçi 'Şimdi': Walter Benjamin'de Tarihsel Zaman | Werner Hamacher  Weber'den Parsons ve Schutz'e: Modern Toplumsal Düşünce'de Tarih Tutulması | David Zaret  Heidegger, Nietzsche ve Nihilizmin Kökenleri | Daniel W. Conway  Fernando Pessoa'da Felsefi Bir Problem Olarak Huzursuzluk ve Cansıkıntısı | Sadık Erol Er Descartes'ın Şüphe Argümanı ile Hume'un Kuşkucu Tavrı Arasındaki Fark Üzerine Bir Deneme | Aysun Gür Upanişadların Sosyal-Siyasi Temelleri | Alper İplikçi Felsefi Bir Konuda Etkili Sunum Nasıl Hazırlanır ve Gerçekleştirilir? | Metin Bal Postmodern Dönemde Ahlaki Gerçeklik Teması Çerçevesinde Ölüm Sorunsalına Don DeLillocu Bir Kurgu: Beyaz Gürültü | Kubilay Saygılı Tarih | Tan Doğan 
  21,75  TL25,00  TL
 • Üç Ekoloji Sayı: 5

  Karton Kapak
  İçindekile Dosya Milliyetçilik Yeşil Politikaya Karşı Tarih ve Toprak Arasında Milliyetçi Metafizik Dilaver Demirağ Hakan Yılmaz İle Söyleşi Ayşem Mert - Rahmi Öğdül Topluluk Mikroekolojisi John Clark Irkçılıktan Mahalleciliğe, Mahallecilikten Milliyetçiliğe Taha Parla Biyobölgecilik Kirkpatrick Sale Ekoloji ve Alman Sağı Alison Statham Politikadan Düşünceye Savaş Emek ile Söyleşi Ayşem Mert - Ümit Şahin Eyvah ya Marx Çevreciyse!!! Şadi İdem Patrick Fabriaz ile Söyleşi Dilek Özkan - Haluk Levent Son Armağan Avi Haligua Forum STK(Ö)’ler, Proje-Projecilik ve Kuralları Yeniden Belirleme İhtiyacı Mustafa Sütlaş Yeşil Düşünce Klasikleri Sorumluluk İlkesi Hans Jonas Kitap Devrim 1859’da Oldu! Ayşem Mert
  8,28  TL12,00  TL
 • Üç Ekoloji Sayı: 10

  Karton Kapak
  İçindekiler Gezi Direnişi: Bir Demokrasi ve Ekoloji Mücadelesi -Ümit Şahin- Mutluluk Rüyası Görmek -Ömer Madra- Bülent Müftüoğlu ve Cenk Levi ile Söyleşi: Gezi Parkı'nda Direnişin İlk Günleri Söyleşi: Ümit Şahin Ekoloji Mücadelesi: Gezi'den Önce, Gezi'den Sonra -Sinan Erensü- Bir Başarı Öyküsü Olarak Gezi Direnişi -Atilla Aytemur- Gezi: Merkezi Yönetimin Vesayetine ve Kentsel Dönüşüme İsyan -İkbal Polat- Taksim Dayanışması ve Şehir Plancıları Odası'ndan Akif Burak Atlar ile Söyleşi: Taksim'den Üçüncü Köprü'ye Kent ve Direniş Söyleşi: Ümit Şahin Çalkantılar ve Ekonomik Mucizeler: Türkiye'13 ve Meksika'68 -Ilia Xypolia- Çeviren:?Özde Çakmak Bulgaristan ve Türkiye: Sınırın Ayırdığı Gösteriler -Sezin Öney- Terk Edenler, Sadık Kalanlar ve Sesini Yükselten Gezi -Seçil Paçacı Elitok- Taksim Platformu'ndan Mine Özerden ile Söyleşi: Neden "Taksim Hepimizin"? Söyleşi: Ümit Şahin Dünyanın En Güzel Haziranı ve Bütün Bu Tantana... -Ethemcan Turhan- Gezi'deki Ağacın Kökleri... -Oya Ayman- Ekoloji Hareketlerinden Gezi Direnişine -Ali Arif Cangı- Rahmi G. Öğdül ile Söyleşi: Gezi Direnişinin Bedeni ve Ruhu Söyleşi: Ümit Şahin Unutma: Bu Bir Sivil Direniş! -Güneşin Aydemir- Gezi'nin Ortaya Döktüğü Gerçekler ve Birtakım Sorular -Ahmet Atıl Aşıcı- Gezi kuşağından Ayşe Akdeniz, Bahar Topçu, Cihan Erdal, Cihat Demirtaş, Gizem Hasırcıoğlu ve Onur Fidangül ile Söyleşi: Bir Devrim, Bir Dönüşüm Olarak Gezi Hareketi Söyleşi: Ümit Şahin Gezi ve Erdoğan ya da Politik Güç ve Şiddet -Murat Özbank- Geleceğin Tarihyazımında Her Yer Taksim -Bülent Bilmez- Müştereklerimiz'den Olcay Bingöl ile Söyleşi: Ortak Alanlarımızı Koruma Mücadelesi Olarak Gezi Hareketi Söyleşi: Ümit Şahin Çapulcunun Hakkı -Devin Bahçeci- Gezi Direnişinde LGBT Hareketi -Levent Pişkin- Abbasağa Parkı Küçük Forum'dan Cenker Kökten, İpek Ergal ve Hakan Sağlık'la Söyleşi: Bir Doğrudan Demokrasi Deneyimi Olarak Park Forumları Söyleşi: Ümit Şahin Park Forumlarının Dinamikleri -Barış Gencer Baykan- Aşk, İsyan ve Bostan -Savaş Çömlek- Mustafa Alper Ülgen ile Söyleşi: Gezi Bostanı ve Ekolojik Dönüşüm Söyleşi: Aytaç Timur 2003'ten 2013'e kalanlar: Gezi Protestoları'nın Popülist Direniş Üzerine Düşündürdükleri - İsim Savaşları -Ayşem Mert- Michael Hardt ile Söyleşi: Kriz, Direniş ve Değişen Öznellikler Söyleşi: Ayşem Mert Çeviren: Özde Çakmak Ekolojik Paylaşıma Dayalı İhtilafların Kategorilendirilmesine Yönelik Bir Taslak Çalışması Fikret Adaman, Bengi Akbulut, Duygu Avcı Şiddetsizliğin Altı Kuralı Martin Luther King, Jr. Çeviren: Özde Çakmak Nükleer Enerji Çözüm Değil! Helen Caldicott Çeviren: Korol Diker (Tanıtım Bülteninden)
  8,28  TL12,00  TL
 • Üç Ekoloji Sayı: 8 Doğa, Düşünce, Siyaset

  Karton Kapak
  Üç Ekoloji'nin 8. sayısında ilk kez 'neredeyse' bir özel sayı yapıyoruz. Bu özel sayının konusunun "Yeşiller ve Sosyalizm" olması şaşırtıcı değil elbette. Yeşil hareketin kırk yıllık tarihinde bundan daha çok tartışılmış, hareket içinde bundan daha çok çatışma nedeni olmuş, üzerinde daha çok yazı yazılmış konu azdır. Üç Ekoloji'de bu konuya ilk kez derli toplu eğilmeye karar verdiğimiz zaman ortaya kapsamlı bir dosya çıkacağını biliyorduk. Ama böyle olunca başka pek bir yazıya yer kalmadı. Dosya yazılarımız dışında sadece olmazsa olmaz iki köşemize yer ayırabildik: Yeşil düşünce klasiklerinde Almanya'nın öncü sanatçılarından Joseph Beuys'un Alman Yeşilleri'nin kuruluş sürecinde önemli yeri olan 1978 tarihli bir manifestosuna yer verdik. Bu sayının büyük "politikadan düşünceye" röportajında ise Türkiye'de çevre hareketinin en eski ve saygın isimlerinden Oktay Demirkan'ı ağırladık. Bu yazılar dışında 8. sayımız tamamen Yeşiller ve Sosyalizm dosyasından oluşuyor. Dosyanın içeriğine gelince... Öncelikle üç orijinal söyleşiden söz etmemiz gerekiyor. Bu özel söyleşilerin ilkini Türkiye'de "Yeşiller ve Sosyalizm" konusunu ilk kez gündeme getiren ve bu konuda bir de kitap yazan Tanıl Bora ile yaptık. Tanıl Bora 20 yıl önceki durumla bugünün karşılaştırması ve solun yeşil politikayla ilişkisi hakkında zihin açıcı yorumlarda bulundu. İngiltere ve Galler Yeşil Partisi'nin eski eş sözcülerinden Derek Wall kendisiyle yaptığımız söyleşide yeşil bir ekososyalist olarak güncel politikada solla yeşillerin ilişkisi açısından ilginç değerlendirmeler yaptı. Alman Yeşilleri'nin sol kanadından Albert Statz'la yaptığımız söyleşi ise dünyada bu konudaki parti içi ayrışmaların en iyi bilinen örneği olan Alman Yeşilleri'nde yeşillerle sosyalistlerin ilişkisine dair içeriden gözlemlerle dolu: Hem tarihsel, hem de güncel bir bakışla... Alman Yeşilleri'nin "realo" kanadından Helmuth Lippelt'in yazısını da Albert Statz söyleşisiyle birlikte okumak gerekli. Aynı partinin iki rakip kanadından aynı dönemin değerlendirmesini ardarda okumak dönemi ve yeşil hareket içindeki sosyalizm tartışmasının kökenlerini anlamak için iyi bir şans. Dosya yazılarımız içinde Robyn Eckersley'in temel öneme sahip "Sosyalizm ve Eko-merkezcilik" yazısını da Ayşem Mert'in, Dilaver Demirağ'ın ve Şadi İdem'in yazılarıyla birlikte değerlendirmek gerek. Yeşil taraftan yapılmış bu kadar detaylı Marksizm (ve ekososyalizm) eleştirileri Türkiye'de bir ilk çünkü. Ümit Şahin'in yeşillerle sosyalizmin tarihsel kesişme noktasının anti-Marksist ve anarşist olduğu iddiasında bulunduğu yazısı da dosyaya yapılan özgün katkılardan bir diğeri. Üç Ekoloji'nin sosyalizm dosyası her ne kadar ağırlıklı olarak yeşil (ve yeşil ekososyalist) taraftan gelen katkılardan oluşuyorsa da, soruşturma bölümünün de Türkiye'nin bazı önde gelen sosyalist yazar ve aktivistlerinin konu hakkındaki görüşlerini yansıtması açısından son derece ilgi çekici olduğunu düşünüyoruz. Soruşturma bölümü dosyamızı bir tür diyaloğa dönüştürüyor. Türkiye'de yeşil politika ilk kez daha çok sosyalistler tarafından savunuldu, yeşil düşünce de sosyalistlerin başlattığı bir tartışma olarak gündeme geldi. Üç Ekoloji'nin ilk sayısında Melih Ergen Türkiye'de yeşillerin en önemli eksiğinin Marksizmle hesaplaşmasını tamamlamaması olduğunu söylemişti. Bu görüşün bir dönem için belirleyici olduğu aşikar. Ama biz bugün yeşil düşüncenin sosyalizm karşısında savunmada olduğu fikrine katılmıyoruz. Tam tersine bugün zeminini kaybetmeye başlayan sosyalist ve Marksist akımların yeşil düşünceyle ve yeşillerin ortaya koyduğu politik gündemle hesaplaşması gerekiyor. Dünya ve insanlık nihai bir yol ayrımında. Ekolojik yıkım artık bir öngörü değil. Yeşiller son kırk yıldır sömürü, mülkiyet ve paylaşım sorunlarının ötesine geçip bu yıkımdan kurtulmak için yeni düşünceler ve politik araçlar geliştiriyorlar. Geçen yüzyılı belirleyen sosyalist fikriyatın yeşil düşünce karşısında kendini yenilemesi bile yeterli olmayabilir artık. Üç Ekoloji'nin bu özel sayısı böyle bir iddianın dışa vurumudur.
  8,28  TL12,00  TL
 • Naturelife Ekolojik Yaşam Dergisi Sayı: 7

  Naturelife Ekolojik Yaşam Dergisi Sayı: 7

  Karton Kapak
  Türkiye'nin ilk ve tek Ekolojik Yaşam Dergisi Naturelife, zenginleşen içeriği ve yenilenen tasarımıyla 1. yaşını kutluyor! Gıdadan sağlığa, çevreden turizme, ekonomiden eğitime ve sanata kadar hayatın her alanında ekolojik yaşamın pusulası olmaya devam eden Naturelıfe 7'de öne çıkan bazı başlıklar: -Betonlar arasında sıkışıp kalan kentli insandan kent yaşamına yeşil çözüm: Çatı Çiftlikleri - Güvenilir ve mevsiminde sebze-meyve seçmek kadar onları pişireceğimiz aletler de sağlıklı beslenmede büyük bir öneme sahip. Uzamanından görüşlerle seramikten alüminyuma, çelikten buharlı fırına uzanan Sağlıklı Pişiriciler... - Yalnızca oyunculuğuyla değil aktivist kişiliğiyle de öne çıkan Mehmet Ali Alabora ile doğayla bütünleşik yaşama dair ... - Küresel İklim Değişikliği ve Çocuk... Hayatta savunmasız grubu temsil eden bebekler ve çocuklar, değişen çevresel faktörler karşısında da en fazla etkilenen taraf oluyor... -Yeşil Pazarlama mı Yeşil Pazarlar mı? - Altı Zirve Projesi Kapsamında Guinness Dünya Rekoru'nu kıran gezgin Erden Eruç ile Pasifikte Tek Başına 312 Gün... -Sürdürülebilir Eğitime "Altın" Model... Dünya çapında yeşil binalar için önemli bir kriter olarak kabul edilen LEED sertifikasyon sisteminde Gold (Altın) derecesi kazanan Rosa Parks İlkokulu... -Türkiye genelinde 1000 okul üzerinden yürütülen ve ilköğretim okullarında çevre uygulamalarının durumunu değerlendiren bir çalışma olan Çevre Eğitim Projeleri ve Okullar Tanıtım Rehberi, derginin ücretsiz eki olarak okuyucuya sunuluyor. Naturelife tüm D&R'larda, seçkin kitabevlerinde, organik ürün marketlerinde... (Tanıtım Bülteninden)
  Temin Edilemiyor
 • Toplum ve Bilim Dergisi Sayı: 127

  Toplum ve Bilim Dergisi Sayı: 127

  Karton Kapak
  Ömer Turan Bu sayıda... Alternatif tahayyüller, devingenlik, popülizm: 1970'ler için bir çerçeve denemesi Robert Castel sayısı için makale çağrısı Sınır sayısı için makale çağrısı Kerem Ünüvar '70'ler: '80'lerin öncesi '60'ların sonrası Christopher Houston 12 Eylül'den önce: İstanbul'da mekân üretimin tasviri ve incelenmesi Bülent Batuman 70'ler: Siyasetin odağındaki kent, kentin odağındaki siyaset Ahmet Hamdi Akkaya Kürt hareketinin örgütlenme süreci olarak 1970'ler Can Şafak 12 Mart'tan 12 Eylül'e Türkiye'de sendikalar Levent Gönenç - Levent Cantek Bütün zamanların en çok satan mizah dergisi, 70'li yıllarda Gırgır Ayşen Uysal Devlet şiddetinin biyografik sonuçları: 1970'li yılların militanlarının siyasal yol haritaları Aksu Bora Kadınlar, rüyalar, ejderhalar Kaya Akyıldız - Tanıl Bora Siyasal hafıza ve ülkücülerin hatırasında 70'ler Ela Ataç - Oğuz Işık "Büyük Dönüşüm" öncesi Türkiye kentlerinde ayrışma ve siyaset Dirk Schubert Jane Jacobs: Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı - Bir klasik DEĞİNİ Ali Eroğul 1970'lerde Trabzonspor: Taşranın konsolidasyonundan ulusalın fethine Zeyno Pekünlü 70'lerden bugüne sanat ve örgütlenme: "Duvar Resminden Korkuyorlar" sergisi izlenimleri Kitap Eleştirisi Ünsal Doğan Başkır Arendt Türkiye'de: Fatmagül Berktay ve Nilgün Toker'in Arendt'i üzerine bir tartışma/diyalog denemesi Toygar Sinan Baykan Müslüman milliyetçilik ve yeni Türkler ABSTRACTS (İngilizce özetler)
  Temin Edilemiyor
 • Üç Ekoloji Sayı: 4

  Üç Ekoloji Sayı: 4

  Karton Kapak
  Üç Ekoloji dördüncü sayısında kapsamlı bir ekonomi dosyası açıyor. Dosya kapsamlı olmakla birlikte yine de ekonomi gibi geniş bir başlığın ancak bir yönünü ele almayı hedefliyor. Dosyanın hedefi bugünkü ekonomik sistemin yeşil bir bakış açısıyla eleştirisi ve üretilen bazı alternatiflerin tartışmaya açılması. Sistemi nasıl adlandırmamız gerektiği üzerinde tartışmak gerekir mi? Kuşkusuz kapitalist bir sistemde yaşıyoruz; tarihsel kapitalizm, endüstriyalizm, neoliberalizm, şirket küreselleşmesi, emperyalizm, yeni sömürgecilik, serbest piyasa ekonomisi gibi tanımlar da ekonomik sistemin durduğunuz yere ve baktığınız yöne göre değişen tanımlarından bazıları olabilir. Ama tüketim toplumu bu tanımların arasından sahip olduğu biraz daha farklı tonlamayla sıyrılıveriyor. Aslında tüketim toplumu, mevcut kapitalist sistemin başka bir dille söylenişinden, ya da kapitalizmin bir aşamasını ifade etmekten öte, bir kültürel yapıya da işaret ediyor. Toplumlarımızın saplanıp kaldığı tek renkli ve tek sesli kültürün kapitalizmin geldiği yeni aşamalarla olan bağını gayet güzel anlatan bir tanım tüketim toplumu.
  Temin Edilemiyor
 • Üç Ekoloji 3

  Üç Ekoloji 3

  Karton Kapak
  Felix Guattari 1980'lerde yazdığı 'Üç Ekoloji' başlıklı uzunca bir makalesinde ekolojiyi bu gün bile eksik bıraktığımız bir kavrayışa yöneltir. Çok basitleştirerek söylersek, Guattari insanın dahil olduğu çevrenin ya da doğanın, zihinsel yapının ve toplumsal alanın ekolojisinden söz eder. Doğanın yıkımı sadece bir bilim olarak ekolojinin konusu olan doğal ve insani çevrenin ekolojisine bakarak anlaşılamaz; bu duruma neden olan zihinsel yapının ve toplumsal yaşamın da ekolojisi vardır. Ekolojinin popüler eş anlamlısı olan çevreden, dolayısıyla ekolojik olmanın çevreci olmakla, yeşil politikanın çevre sorunlarının politikasını yapmakla eş tutulmasının yanıltıcılığından ve kısıtlayıcılığından kurtulmanın bir yolu olarak bu formüle bir şans verebiliriz.
  Temin Edilemiyor