Tarih Kitapları

Yayınevi/Marka
71 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 5
 • Tarih Tarih Dergisi Sayı : 2 Temmuz 2015

  Karton Kapak
  Atatürk’ün İslam Dinine Hizmetleri - Sinan Meydan Atatürk’ün Saklanan Son Sözü: “Aleykümesselam” - Dr. Ali Güler Milli Mücadele’de Din Adamları - Sevgi Bayat Harf Devrimi; İddialar ve Yanıtlar - Yrd. Doç. Dr. Emin Elmacı Atatürk Neden Yurt Dışına Çıkmadı - Ahmet Özgür Türen İstiklal Mahkemeleri - Cihan Ozan Beydes Atatürk’ün Filistin ile İlgili Konuşması Gerçek mi? - Doç. Dr. Hakkı Uyar Zübeyde Hanım ve Sarı Paşası - Prof. Dr. Kemal Arı Ermeni Meselesi - Soner Yalçın Haçlı Orduları’nın Haçlı Türkleri - Kutlu Altay Kocaova Kitap Alıntıları - Onur Okur
  6,20  TL10,00  TL
 • Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 2 Doğu Ne? Batı Ne?

  Karton Kapak
  3 Aylık Düşünce Dergisi İçindekiler: Doğu ve Batı Türkiye ve Avrupa: Dün Bugün -Halil İnalcık- Doğu - Batı Ayrımı -Baykan Sezer- Doğu ve Batı: Biz Zihniyet Gerilimi -Etyen Mahçupyan- Fakir Akrabanın Talihi -Mehmet Ali Kılıçbay- Batı-Dışı Modernlik Üzerine Bir İlk Desen -Nileüfer Göle- Kemalizm, Oryantalizm ve Modernite -Hasan Bülent Kahraman & E. Fuat Keyman- Hayali Doğu'dan Hayali Batı'ya -Mustafa Armağan- "Doğu-Batı" İçi Boş Bir Tasnif -Alev Alatlı- Yirminci Yüzyılın Son Çeyreğinde Müslümanların Hıristiyan Dünyası Karşısındaki Tavırları -Yasin Ceylan- Batılılaşma Batılılaşma Değil, Oryantalistleşme -Hilmi Yavuz- Batılılaştıramadıklarımız -Mümtaz'er Türköne- Doğu Batı ve Sanat Doğu'da ve Batı'da İnsanı Betimlemenin Kısa Bir Öyküsü -Ahmet Kamil Gören- Doğu ve Batı Kültürel İlişkiler Tarihine Bir Bakış -Turgut Cansever- Doğu Batı ve Sanat Yeşilçam'da Beden ve Mekanın Eklemlenmesi Üzerine Notlar -Nezih Erdoğan- Doğu Batı Arasında Sinema -Sadık Yalsızuçanlar- Doğu Batı ve Portreler Polanyi Etiğine Düşülmüş Birkaç Dipnot -Ahmet İnam- Bir Avrasya Düşünürü: Cemil Meriç -Ümit Meriç Yazan- Kenz İbn Haldun ve Yönetimlerin Döngüsü -Patricia Springborg- Yahudi Düşmanlığı ve Zenci Karşıtı Irkçılık: Nazi Almanyası ve Ayrımcı Güney Afrika -Heribert Adam-
  16,92  TL18,00  TL
 • Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 63 Toplumsal Cinsiyet

  Karton Kapak
  İçindekiler: Giriş Çevre Olarak Konumlandırılmış Kadını ve Doğayı Birlikte Düşünmek:Ekofeminizm -Metin Demir- Bir Sosyal Mekanizma Olarak Toplumsal Cinsiyet:H. Hartmann'a Eleştirel Realist Bir Yorum -Vefa Saygın Öğütle- Hanımlara Mahsus Tarihçe Kadınlar Halk Fırkası: Doğudan Yükselen Işık -Funda Gençoğlu Onbaşı- Sıhhat Ve İçtimai Muavenet Vekilliği'nden "Kadından Sorumlu Devlet Bakanı"na Hükümet Progrmlarında Kadın Temsilleri ve Kadınlara Yönelik Söylem -Elif Gazioğlu- Kadın Direncinin Bir Göstergesi ve Kadınca Bir Savunma Refleksi: Serbest Zaman ve Sanat Beden Politikaları Modernitenin Eşiğinde Toplumsal Cinsiyet Rejimi:Pastoral İktidar, Beden Politikaları ve Evlilik -Murat Arpacı- Beden Sosyolojisi ve Toplumsal Cinsiyet -Vehbi Bayhan- Annenin Serüveni: Kadının Anne Olarak Toplumsal Kurgulanışı -Zafer Çeler- Toplumsal Cinsiyet Ve Erkeklik Türkiye'de Hegemonik Erkekliği Aramak -Cenk Özbay- İnternette Erkeklik, Cinsel Sağlık Politikası Ve Ticareti -Sevim Odabaşı- Ortadoğu Toplumsal Cinsiyet'e Sosyolojik Bir Yaklaşım: Ortadoğu'nun Halleri -Adem Palabıyık- Tartışma Wollstonecraft ve Kadın Güzelliği Üzerine -Deniz Soysal- (İçindekilerden)
  16,92  TL18,00  TL
 • Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 51 Osmanlılar 1

  Karton Kapak
  3 Aylık Düşünce Dergisi İçindekiler: Giriş Osmanlı Tarihinde Dönemler -Halil İnalcık- Osmanlıların Selçuklu ve İlhanlı Kültür Kökenleri Üzerine -Tuncer Baykara- Yöntem Osmanlı Tarihçiliğinin Çerçevesi: "Türk-İran Modeli" -Metin Kunt- Tartışma Osmanlı Modernleşmesi ve Klasik Yeniçeri İsyanlarının Modern Siyasi Darbelere Dönüşmesi -Necmettin Alkan- Osmanlı Üretim Tarzı Asya Üretim Tarzı Merceğinden Osmanlı Üretim Tarzı -Sencer Divitçioğlu- İdare Osmanlı Şehzadeleri ve Devlet Yönetimi -Haldun Eroğlu- Din, Toplum ve Kamusal Alan Osmanlı Atmeydanı "Kamusal" Bir Meydan mıydı? -Sonnur Özcan- Osmanlı Toplumunda Dini Çeşitlilik: Farklı Olan Neydi? -Şener Aktürk- XVI. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Kişiler ve Cemaatler Arası İlişkilerin "Dil, Söylem ve Sembol"leri -Yahya Araz- Balkanlar Osmanlı Döneminde Bosna ve Boşnaklar -Aydın Babuna- Tanzimat Tanzimat ve Tarih Yazımı -Yonca Köksal- Askeri Yenilikler Osmanlı İmparatorluğu'nda Ateşli Silahların Yükselişi -Burak Çınar- Kenz Katip Çelebi'nin Toplum ve Siyaset Düşüncesi -Hüseyin Gündoğdu-
  16,92  TL18,00  TL
 • Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 64 Toplumsal Cinsiyet 2

  Karton Kapak
  Toplumsal Cinsiyet Özgür Taburoğlu Queer Kuramı: Yapılaşmamış Kimlikler, Keyfî Cinsiyetler Simten Coşar & İnci Özkan-Kerestecioğlu Feminizmin Neoliberalizmle İmtihanı Elifhan Köse Cinsiyet/Toplumsal Cinsiyet İkiciliği Üzerine Eleştirel Yaklaşımlar ya da Doğa "Doğal mıdır?" Murat Borovalı & Ömer Turan Haklar ve Özgürlükler Perspektifinden Başörtüsü: Bir Demokrasi Sorunu H. Yaprak Civelek Kırmızı Kuşağın Kuramsallığı: Ataerkil Söylem ve Anadolu Kırsalı'nda Kadın Özgür Çalışkan Ötekileştirilen Kimliklerin Melezleşmesi: Hebûn LGBT Grubunun Fanzinleri Üzerine Bir Çözümleme Tarih Yahya Araz Erken Modern Osmanlı Toplumunda Evden Ayrı Düşmek: Gidenler ve Arkada Kalanlar Üzerine Bir Değerlendirme Elif E. Akşit-Vural Annelik, Feminizm, Tarih Sinema Hülya Hamarat & Dilek Takımcı Türk Sinemasında Çalışan Kadın Temsili Ahmet Oktan & Yavuz Küçükalkan Kadının Şeytanî Kimyası: "Üçüncü Sayfa" ve "Kıskanmak" Filmlerinde Kadın Tipolojileri
  16,92  TL18,00  TL
 • Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 49 Romalılar 1

  Karton Kapak
  3 Aylık Düşünce Dergisi İçindekiler: Hukuk Roma Hukukunun Temel Kriterleri, Kavram ve Kurumları -Nadi Günal- Roma Hukuku -Belgin Erdoğmuş- Din Pagan Bir İmparatorluğun Hıristiyan İmparatorluğa Dönüşümü: Geç Antikçağ'da Roma İmparatorluğu -Erkan İznik- Eskiçağ Hıristiyanlığı'nda Yol Ayrımı: Kadıköy Konsili ve Mirası -Turhan Kaçar- Edebiyat Roma Edebiyatı: Başlangıcı, Sınırları, Özellikleri -Bedia Demiriş- Tarihin Akışını Değiştiren Söylevler: Orationes Philippicae -F. Gül Özaktürk- Roma Edebiyatında Pastoral Şiir -Ü. Fafo Telatar- Mimari Roma Mimarlığını Anlamaya Çalışmak -Suna Güven- Tarih Anadolu'da Roma Egemenliği (İ.Ö 205-25) -Mehmet Ali Kaya- Geç Antik Devir -Mustafa H. Sayar- Ekonomi Roma Devletinde Para ve Ekonomi -Oğuz Tekin- Romanizasyon Likya Örneğinde Romalılaştırma ve Romalılaşma -Filiz Dönmez Öztürk- Aytaçlar Küçük Asya'nın 'Romanizasyon'u -Pınar Özlem-
  16,92  TL18,00  TL
 • Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 6 Kaygı

  Karton Kapak
  Üç Aylık Düşünce Dergisi Kaygı Kaygı ve Tarihsellik -Doğan Özlem- Varoluş Yolunun Ana Kavşağında: Korku ve Kaygı Kierkegaard ve Hiedegger'de Bir Araştırma -Ömer Naci Soykan- "İsmi İnsan, Kendisi Kaygı Olsun": Hiedegger'de Kaygının Varlıkbilimsel Değeri -Cem Deveci- Kaygı Gülü Açarken -Ahmet İnam- Evrenin Belirsizliği Karşısında İnsanın Çaresizliği: Temel Kaygı -Yasin Ceylan- Agnst ve Ölümlülük -Seçil Deren- Evrenin Endişede Kurulması -Efkan Bahri Eskin- Uygarlığın Ödülü Olarak Kaygı -Mehmet Ali Kılıçbay- Ahlaki Benliğe Geri Dönüş: Globalleşme, Etik ve Siyaset İlişkisi -E. Fuat Keyman- Kaygılık Dasein İçin Kaygılık.. -Cahit Irmak- Kaygı(sız)lık Bernard Mandeville: Kaygısız Birey ve Modernitenin Çıkmaz Sokakları -Aslı Çırakman- Kaygı ve Psikoloji Hümanistik Psikoloji Açısından Kaygı Sorunsalı ve Kendini Gerçekleştirme Kavramı -Erol Göka- Psikolojinin Işığında Kaygı -İhsan Dağ- Kaygı ve Depresyon: Psikopatolojik Bir Bakış -Çağay Dürü-
  16,92  TL18,00  TL
 • Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 65 Marjinal Sohbetler 1 "Entelektüeller ve Aykırılıkları"

  Karton Kapak
  İçindekiler; Kurumsal Yapıların Dışındaki Dinsellik, Sembolik Değer Sistemleri: Yeni Çağ Akımı'nın Kökenleri, Popüler Dinsellik Çalışmalarına Bir Giriş Denemesi Uğur Kömeçoğlu Eleştiri Oğuz Atay Nerede? Necati Polat Aykırılıklar Filozofun İmzası: İz, Takipçi ve Köken Üzerine Mehmet Şiray Zizek'deki "Boşluk" Lacan'daki "Keyif" Özgür Taburoğlu Richard Rorty'nin Liberalizmi Üzerine Koray Tütüncü Rawls'un Adalet Teorisinin İdeolojik Sınırları Üzerine Bir Eleştiri Armağan Öztürk Gilles Deleuze'ün Düşüncesinde Göçebelik ve Virtüellik Süreyya Su Nihilizm Çağında Bir Ahlâk ve Politika Filozofu Olarak Nietzsche'nin Önemi Derda Küçükalp Fotoğraf Arkası Transgresyon ve Fotoğrafta Aşırılığın Estetiği: Witkin ve Serrano İlknur Gürses ve Dilek Takımcı Portre Kurtuluş Kayalı'da "Bir Direnç Kalesi Olarak" Yerlilik ve Yerliliğin Dönüşümü Rafet Uçkan Kenz İkinci Dobretsberger Dosyası: Marjinalizmin Marjinal Yorumu ya da Carl Menger'in Felsefi Temellerine Farklı Bir Bakış Özgün Burak Kaymakçı
  16,92  TL18,00  TL
 • Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 22 Edebiyat Üstüne

  Karton Kapak
  Üç Aylık Düşünce Dergisi Fragmanlar Fragmanlar 1 -Zeynep Sayın- Edebiyat Edebiyatını Yitirmiş Edebiyat -Ahmet İnam- Osmanlı ve Cumhuriyet Edebiyatı Osmanlı Şiirine Genel Bir Bakış Denemesi -Mehmet Kalpaklı- Modernleşme ve Türk Modernlemesinin İlk Döneminde İnanç Krizlerinin Edebiyata Yansıması -M. Orhan Okay- Edebiyatta Tekil Bir Ulusal Kanonun Oluşmasının İmkansızlığı Üzerine Notlar -Orhan Tekelioğlu- Siyaset Kıskacından Biçimcilik Kıskacında Tarihsel ve Sosyolojik Damarını Kaybetme Tehlikesi Sınırlarında Gezinen Türk Edebiyatı -Kurtuluş Kayalı- Türkiye Modernleşmesinde Toplumsal ve Bireysel Özerklik Sorunu: Oğuz Atay ve Orhan Pamuk'la Birlikte Düşünmek -Kürşad Ertuğrul- Erken Dönem Türk Edebiyatında Köylüler -M. Asım Karaömerlioğlu- Otobiyografi -Aslı Yazıcı Yakın- Vitrindekiler Entelektüel Edebiyatın İflası: Enis Batur ve Acı Bilgi -M. Mukadder Yakupoğlu- 'Doğu Batı'nın Dayanılmaz Hafifliği: Ahmet Altan'ın kılıç Yarası Gibi ve İsyan Günlerinde Aşk Romanlarının Anlam Dünyası -Zeliha Etöz, Nuran Erol Işık- Sahne Arkası Edebi Eleştiri ve Felsefi Hermeneutiğin Bir Problemi Olarak "Yazmak" -Paul Riceour- Kolektif Şizofreni: Zamanın İki Yüzü -Ertuğrul R. Turan- Okumalar Baştan Çıkaran Nakış Cinleri: Lale Devri'nin Göz Boyayan Renkleri ve Nakışları -Özgür Taburoğlu- Gerçek-Tahayyül, Siyaset-Edebiyat: Tuhaf Olmayan İkilinin Yazınsal Örnekleri -Metin Yeğenoğlu, Simten Coşar- Bir Samuel Becket Okuması: Adlandırılamayanın Adı ya da Kendiliğin (Self) Dramı -Yücel Dursun- Okuma Parçası Sınır Durumlar, Yaşamlar ve Kimlikler: Doğunun Limanları -Ferma Lekesizalın-
  16,92  TL18,00  TL
 • Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 25 Modernliğin Gölgesinde: Gelenek

  Karton Kapak
  3 Aylık Düşünce Dergisi İçindekiler: Gelenek ve Türk Modernleşmesi Gelenek ve Değişim Arasında Kriz: Türk Modernleşmesi -Halis Çetin- Modern Türkiye ve Osmanlı Mimarisi -Ekmeleddin İhsanoğlu- Türk-İslam Sentezi İdeolojisi ve Öznesi -Çiler Dursun- "Geleneksel" ve "Modern" : Sınırlar ve Geçirgenlikler Üzerine... -Funda Gençoğlu Onbaşı- Gelenek Nedir? Gelenek -Edward Shils- Gelenek ve Kültür Kültürel Mirasın Çeşitliliği ve Seçicilik Sorunu -Necdet Subaşı- Gelenek ve Muhafazakarlık Muhafazakarlığın Sosyolog Havarisi: Robert Nisbet -Bengül Güngörmez- Gelenek ve Din Gelenek ve Dinlerin Aşkın Birliği -Mehmet Vural- Gelenek ve Rusya Örneği Gelenekçi Rusya Klasik Avrasyacı Düşüncesinin Gelişimi ve Temel İlkeleri -Ömer Göksel İşyar- Nietzsche Nietzsche'nin İslam ile Barışı: Düşmanın Düşmanı, Dostumdur -Ian Almond- Deleuze'ün Nietzsche'si "Seyyar Savaş Makinasını Yeniden Örgütlemek" Sinema Gerçekçi Geleneğin İzinde: Kracauer, "Basit Anlattı" ve Nuri Bilge Ceylan Sineması -Aslı Daldal-
  16,92  TL18,00  TL
 • Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 35 Entelektüeller 1

  Karton Kapak
  Üç Aylık Düşünce Dergisi Entelektüel Hangi Entelektüel? -Etyen Mahçupyan- Felsefe, Politika ve Aydın İkilemi -Metin Gönen- 19. Yüzyıl Osmanlı Entelektüeli ve Bilimcilik -Berrak Burçak- Aydınlar ve Kimlik: Tarihsel Bir Bakış -Kemal H. Karpat- Edebiyat Bir Toplum Projesinin Peşinde Halide Edip Adıvar -Zeynep Uysal- Atilla İlhan: İmkansızı Zorlamak -Ahmet Oktay- Bir Entelektüel Olarak Jean Poul Sartre -Zeynep Direk- Distinguo Ergo Sum -Carl Shmitt- Arka Plan Batı Medeniyetin Mutsuz Çocuğu Entelektüel -Oktay Taftalı- Batılı Muhafazakar Düşüncede Entelektüellerin Yeri ve İşlevleri -Hilal Onur İnce- On Sekizinci Yüzyıl Britanyası Entelektüelleri: Tanımlar, Platformlar -Derya Gürses Tarbuck- Aydınlanmadan Postmoderniteye Radikalleştirilmiş Aydınlanma Projesi Kıyısında Entelektüeller ve Jurgen Habermas -Nazım İrem- Batı Sosyolojisinin Gündemindeki Entelektüel İlgiler ve Anthıny Giddens -Ali Esgin-
  16,92  TL18,00  TL
 • Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 40 Antik Dünya Bilgeliği

  Karton Kapak
  Üç Aylık Düşünce Dergisi Takdim Küskün Tanrılar, Uykusuz Ozanlar, İsimsiz Acılar -Ertuğrul R. Turan- Bab Eyüp: Soğuğa Açılan Kapı -İlker Aytürk- Hermes & Heraklitos Eski Dünya Kadim Bilgesi Hermes -Caner Işık- Efesli Heraklitos -John Burnet- Antik Dünya Bilgeliği Hikmet (Bilgelik) Üstüne -Sema Önal- Antik Çağda Dil ve Gramer -Bedia Demiriş- Antik Çağda Destan Geleneğinde Ruh ve Öte Dünya -Erman Gören- Pax Romana'nın Gölgesinde İkinci Sofistler Dönemi ve Bir Sofistin Kaleminden Roma İmparatorluğu -Turhan Kaçar- Sofist Bilgeliğin "Emprist" Dayanakları Üzerine -Oktay Taftalı- Britanya İçin İmparatorluk Dersleri: Sparta ve Atina -C. Akça Ataç- Mitoloji Aphrodite'nin Yunan ve Roma Mitolojisine Dahil Edilmesiyle Oluşan "Syncretic" Bütünleşme -Turhan Yörükan- Doğu Mısır'ın Bilgeliği: Klasik Görüşler -John Tait- Öz ve Özgürlük: Vedantik ve Fenomenolojik Görüşler -N. K. Devaraja- Konfüçyüs, Bilgelik ve Eğitim -Kemal Bakır- Kenz XVII. Yüzyılın Ortasında Osmanlı Coğrafyası'ndan Antik Dönemlere Bir Bakış: Katip Çelebi'nin Eserlerinden Seçmeler -Haşim Koç-
  16,92  TL18,00  TL
 • Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 45 2. Meşrutiyet "100. Yıl" Cilt 1

  Karton Kapak
  3 Aylık Düşünce Dergisi İçindekiler: Takdim II. Meşrutiyet -Halil İnalcılık- Osmanlı Kimliği Osmanllılığın Evrimi Hakkında Bir Deneme: Bir Grup (Üst Düzey Yönetici) Kimliğinden Millet Yaratma Projesine -A. Teyfur Erdoğdu- II. Meşrutiyet II. Meşrutiyet, Türk Devrimi Tarihi ve Bugünkü Türkiye -Ahmet Kuyaş- II. Meşrutiyet'in İlanı -Nevzat Artunç- 1908 Parlamentosunda Meşrutiyetin Değerleri ve İlkeleri -H. Aliyar Demirci- Jön Türk Hareketi Türk Devrim Süreci Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çözümlem -Cenk Reyhan- Demokrasi Tarihini Anlamanın Bir Aracı Olarak Meşrutiyet -Necmettin Doğan Türk- II.Meşrutiyet İdeolojilerinde Sosyoloji ve Geleceğin Toplum Tasavvuru -Mustafa Gündüz- Edebiyat II. Meşrutiyet Döneminde İki Milliyetçi Kadın: Halide Edib ve Müfide Ferid -Birgül Koçak & Aytül Tamer- Eğitim II. Meşrutiyet Döneminde Milli Seçkincilik ve Eğitim: Emrullah Efendi, Tuba Ağacı Nazariyesi -Kemal Bakır- Tiyatro II.Meşrutiyet Dönemi Türk Tiyatrosu -Enver Töre-
  16,92  TL18,00  TL