Okul Öncesi & Kreş Kitapları

Yayınevi/Marka
22 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 2
 • Adım Adım Resim Çiziyorum - Hayvanlar

  Karton Kapak
  Adım adım ilerleyen yönergeleri takip edecek ve çocuklardan yaşlı insanlara, süper kahramanlardan, doktorlara varıncaya kadar pek çok farklı insanın resmini kolayca çizeceksiniz. Üstelik resimlerinizi yapıp resimlerinizi sergilemeniz için size yeterince boş yer de bıraktık. Zamanla kendi yeteneğinizi geliştirecek, kendi tarzınızı ortaya koyarak çevrenizdekileri büyüleyeceksiniz. Haydi, şimdi resim çizelim. Çok eğlenerek, resim çizme yeteneğinizle gurur duyacaksınız. Aman dikkat! Kitabınıza gözünüz gibi bakıp elinizin altından asla ayırmayın çünkü büyükler de onu sizinle paylaşmak isteyecekler...
  13,78  TL17,90  TL
 • Anaokulu Matematik - Giriş

  Karton Kapak
  Matematik 1’den 6’ya kadar sayma Toplama yapmak Karşılaştırma yapmak Gözlem Şekilleri ayırt etmek Nesneleri sınıflandırmak Belirlenen alanlar içindeki nesneleri konumlandırmak. Küçük meraklılar, oyun ve bulmacalarla dünyayı keşfedecek. Daha iyi öğretebilmek için ailelere öneriler de var.
  6,85  TL8,90  TL
 • Anaokulu Matematik - Çalışmalar

  Karton Kapak
  Matematik 1’den 15’e kadar saymak Toplama yapmak Karşılaştırma yapmak Gözlem Şekilleri ayırt etmek Nesneleri sınıflandırmak veya gruplandırmak Belirlenen alanlar içindeki nesneleri konumlandırmak. Küçük meraklılar, oyun ve bulmacalarla dünyayı keşfedecek. Daha iyi öğretebilmek için ailelere öneriler de var.
  6,85  TL8,90  TL
 • Anaokulu Matematik - Yetkinlik

  Karton Kapak
  Matematik 1’den 30’a kadar saymak, Toplama yapmak, + ve = işaretlerini kullanmak Çıkarma yapmak Karşılaştırma yapmak Gözlem Geometrik şekilleri ayırt etmek Nesneleri sınıflandırmak veya gruplandırmak Belirlenen alanlar içindeki nesneleri konumlandırmak. Küçük meraklılar, oyun ve bulmacalarla dünyayı keşfedecek. Daha iyi öğretebilmek için ailelere öneriler de var.
  6,85  TL8,90  TL
 • Okul Öncesinde Kaynaştırma: Öğretmen Eğitimi

  Karton Kapak
  Monograf... Bilimsel alanlarda özel bir konu, sorun ya da kişi üzerine yazılmış, kendi başına bir bütün oluşturan kitaptır. Bir monografta bilimsel bir alana ait sorun, özel bir görüşle veya bakış açısıyla değerlendirilebileceği gibi, bir konu üzerinde derinlemesine bir inceleme de sunulabilir. Bilimsel bir alanı konu alan monograflarda, uzun süreli bir araştırma her boyutu ile ele alınır ve alanda çalışan araştırmacılara ayrıntılı bilgi sunulur. Bir monografta yer alan araştırma; daha önce çeşitli dergilerde yayımlanmış, kongrelerde sunulmuş ve proje raporları yayımlanmış çalışmaların toplu sonuçlarını ve sonuçların tartışılmasını içerir. Okul Öncesinde Kaynaştırma... Okul öncesi kaynaştırmanın en önemli elemanı, okul öncesi öğretmenleridir. Bu monograf, öğretmenlerin kaynaştırma ve özel gereksinimli çocukların gelişimlerinin desteklenmesi ile ilgili güçlükler ile 48 haftalık bir öğretmen eğitimi programının etkilerine odaklanmıştır. Yurt dışında ve ülkemizde konuya ilişkin çalışmaların toplu olarak özetlendiği monografta, okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma konusunda bilgi ve beceri kazandırılarak güçlendirilmelerini amaçlayan uzun süreli bir araştırmanın gerekçeleri, uygulama süreci ve öğretmen çıktıları üzerindeki etkileri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin profesyonel gelişimleri ile özel gereksinimli çocukların okul öncesi ortamlarda, akranlarıyla birlikte daha nitelikli eğitim almaları konularında çaba gösteren araştırmacıların dikkatine sunarız…  
  16,32  TL17,00  TL
 • Problem Çözen Çocuk

  Karton Kapak
  Bu çalışma çocuğun çevresine uyum sağlamasını kolaylaştıracak, akıl yürütme becerilerini destekleyen zekâ ve yaratcılığı geliştiren uygulamalar ve oyunlardan oluşmaktadır.Problem Çözen Çocuk, çocuğun derinlemesine düşünmesini, pratik ve seri bir şekilde hareket etmesine fırsat veren, sudoku ve tangram gibi eğlenceli zekâ oyunlarıyla zenginleştirilmiş bir kitaptır.Çocuk olası gündelik sorun ve olayları inceleyerek, düşünecek, yaratıcılığını kullanacak ve durum değerlendirmesi yapacaktır. Tespitlerini ve çözüm önerilerini ifade ederek deneyimlerini arttıracaktır. Dolayısıyla kendine güveni de bu doğrultuda gelişecektir.Yaratıcı Çocuk ile hayal gücünü geliştiren, zenginleştiren çocuklar deneyimlerini bu kitapta kullanarak problemlere rahat bir şekilde özgün çözümler üretebilecektir.
  28,00  TL40,00  TL
 • Akıllı Çocuk

  Karton Kapak
  Bu kitap, çocuğun özgür düşünmesini destekleyen çalışmalarla doludur. Bizler sorunlarımıza çözümler bulabildiğimiz ölçüde mutluyuz. Mutluluğumuz hayal gücümüzün yarattığı orijinal düşüncelerle bulduğumuz çözümler sayesinde gerçekleşir. Çocuklar da yetişkinler gibi gündelik yaşantılarında sorunlar yaşayabilirler. Onlar, bu sorunlarını yaratıcılıkları sayesinde aşabilirler. Çünkü yaratıcılık çoğunlukla gereksinimlerden doğar. Peki yaratıcılık nasıl gelişir? Öncelikle düşüncelerimizin olabilirliğinin hem kendimiz hem de başkaları tarafından kabul görmesi gerekir. Çocuk, bu kitapla özgürce düşünerek, yaratıcı olmasına önderlik eden pek çok eğlenceli uygulama gerçekleştirecektir. Bir yandan deve tabanının ya da aslan ağzının nasıl bitkiler olduğu, şekillerinin neye benzediği ile ilgili tahminlerde bulunmaya çalışırken bir yandan da kral ve kraliçenin yaşadığı görkemli sarayın gizemli koridorlarında zihinsel bir yolculuğa çıkacaktır. Bu şekilde birçok deneyim fırsatı bulan çocuk kendi yaşantısında problemlerle karşılaştığında kendine güvenerek, farklı çözüm yolları üretip mutlu olan, kendi yaşantısını kendi organize edebilen, topluma uyumlu, bağımsız bir birey olma yolunda emin adımlarla ilerleyecektir.
  28,00  TL40,00  TL
 • Becerikli Çocuk

  Karton Kapak
  Prof. Howard Gardnerın Çoklu Zekâ Teorisini temel alarak hazırlanmış bir kitaptır.Her çocuğun farklı ilgileri, becerileri dolayısıyla farklı öğrenme biçimleri olabildiğinden hareketle Gardnerın öngördüğü 8 zekâ alanını geliştirecek, destekleyecek uygulamalara yer verilmiştir. Böylece çocuklar hem kendilerini daha iyi tanımış, kendi ilgi ve becerilerinin farkına varmış hem de tüm zekâ alanlarında deneyimlerini artırma fırsatı bulmuş olacaklardır. Okul öncesinde ele alınan temel kavram ve konular araç olarak kullanıldığından bu kitap uygulama kolaylığı da sağlayacaktır.
  21,00  TL30,00  TL
 • Okul Öncesi Eğitim Planlarım

  Karton Kapak
  “36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı” 2006 yılında değistirilip geliştirilerek uygulamaya konulmuştur. 2006 eğitim-öğretim yılından bu yana uygulanan program mevcut durum analizleri yapılarak uzmanlardan ve uygulamacılardan alınan geri bildirimler doğrultusunda yeniden gözden geçirilerek geliştirilmiştir. Yeniden gözden geçirilerek hazırlanan program; Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi çalısmaları kapsamındaki yapılan durum analizlerinden elde edilen veriler, farklı ülkelerdeki okul öncesi eğitim programları analiz edilerek elde edilen veriler, toplumumuzun yapısı ve kültürel değerleri, çocuklarımızın özellikleri dikkate alınarak bütünleştirilmiştir. Bu kitap yeni değiştirilen ve geliştirilen okul öncesi eğitim programı çerçevesinde aylık plan ve etkinlik planlarını içermektedir. Kitabın hedef kitlesi okul öncesi öğretmenlerin yanı sıra okul öncesi öğretmen adaylarıdır. Bu nedenle hem aylık planda hem de etkinliklerde öğretmen adaylarının planlama becerisine yardımcı olabilecek şekilde ayrıntılara yer verilmiştir. Bu bilgilerle öğretmen adaylarının program hazırlama becerilerinin geliştirilmesi, planlamada bakış açılarının genişletilmesi hedeflenmiştir. Kitabın tüm öğretmen adaylarına ve öğretmenlere rehber olmasını ümit ediyoruz.
  12,76  TL18,50  TL
 • Oyun Dünyam Dünyam Oyun - Çocuk Oyunları El Kitabı

  Karton Kapak
  Oyun kişinin kendisini anlatabildiği en kolay yol ve eğitimin bir parçasıdır. Çocukların oyun içinde çeşitli gelişim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve bu bağlamda, fizyolojik ve sosyal duygusal gelişimlerini tamamlayabilmeleri için özellikle kentsel alanlarda, içinden taşıtların geçmediği ağaçların yoğun olduğu oyun sokaklarının oluşturulması gerekir. Bugün hemen hemen bütün dersleri oyun ve drama ile öğretmek mümkündür. Çünkü çocuk oyun içinde deneyim kazanmakta, taktikler geliştirmekte, düşünüp çözüm yolları üretmekte ve çeşitli kararlar almaktadır. Böylece kazandırılmak istenilen değerler, beceriler ve kazanımlar oyunla kolayca edinilebilmektedir. Oyun içinde daha rahat davranan çocuklar, zayıf ve güçlü yönlerini kavrayarak, yeteneklerini, kişiliğini, bilgi düzeyini, daha yalın ve gerçekçi bir şekilde tanırlar. Çocuklar oyunla coşku ve sevinç duygusuna sahip olur. Oyun çocuğun hayatı, canlılığı, dünyayı tanıması, varlığı ve her şeyidir. Oyun çocuğun boş zamanlarını doldurma aracı olarak görülmelidir.
  19,25  TL25,00  TL
 • Boyacı Kadın İle Çocukları

  Karton Kapak
  Bir baba, bir anne, üç de çocukları Anadolunun bir kasabasında yaşıyorlar, kör-naçar geçinip gidiyorlardı. Çocukların büyükleri erkek, küçük ise kızdı.Baba kasaba belediyesinde işçi olarak çalışıyordu. Belediyeye gireli sekiz yıl olmuştu. Çocukların üçü de okula gittikleri için, geçinmekte biraz zorlanıyorlardı. Bu da anne ile babayı çok düşündürüyordu. Çocuklar büyüyünce, geçinmeleri, çocukların büyük sınıflarda okumaları iyice zorlaşacaktı.Belediyenin verdiği paradan başka bir gelirleri yoktu.
  4,50  TL6,00  TL
 • Okul Öncesi Yaz Tatili Kitabım

  Okul Öncesi Yaz Tatili Kitabım

  Karton Kapak
  Değerli Anne-Baba ve Eğitimciler Çocuğun yetişme sürecinde göz ardı edilmemesi gereken önemli bir nokta, örnek davranışların sergilenmesinde ve eğitimde sürekliliği sağlamaktır. Okul döneminde edinilen bilgi ve beceriler çocukların tatil ve eğlenme ihtiyacı ihmal edilmeden küçük dokunuşlarla da olsa tatil sürecinde devam ettirilmeye çalışılmalıdır. Bu sayede hem bu edinilen bilgi ve beceriler pekiştirilmiş olacak, hem de bir süre sonra başlayacağı yeni eğitim sürecine uyum sağlaması kolaylaşmış olacaktır. Bütün bunları dikkate alarak, çocuklarımızın yaz tatili boyunca zevkle takip edeceği “ Yaz Tatili Kitabım” isimli çalışmayı hazırladık. Kitap boyunca çocuklarımız; dikkat, zekâ ve düşünme becerilerine yönelik çalışmalarla zihin performansını daha verimli hale getirebilecek ve öğrendiği birçok kavramı, bilgi ve beceriyi eğlenerek yeniden pekiştirme imkânı bulabilecektir. Çocuklarımızın, bilişsel gelişimi ve sosyal-duygusal gelişimi başta olmak bütün gelişim alanlarında gelişimine katkı sağlayacağına inandığımız kitabımızın faydalı olması düşüncesiyle ailecek mutlu bir yaz tatili geçirmenizi dileriz…
  Temin Edilemiyor
 • Dikkatli Çocuk

  Dikkatli Çocuk

  Karton Kapak
  Çocuk bu kitapla kendine sunulan çeşitli bilişsel işlemleri yaparak, görsel algısını ve duyu motor becerilerini geliştirecektir. Bu gelişim; çevresinde gördüklerini algılama, yorumlama ve işleme becerilerinde önemli artışlar sağlayacaktır. Bu alanda kazandığı deneyimler çocuğun, anaokulundan sonraki adım olan ilköğretim basamağında okuma-yazma ile ilgili eylemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Sesleri doğru algılama, yönlerini doğru tespit etme, gördüğü şekli kopya etme, bunu yaparken belli bir çalışma temposunu sürdürebilme gibi becerileri gelişmiş çocuklar okumada ve yazmada baarılı olabilirler. Dikkatli Çocuktaki egzersizlerden yeterince yapmış olan çocuklar ilkokula gerektiıği gibi hazırlanmış olacaklardır.
  Temin Edilemiyor
 • Konuşma Kartları - Nesne Eylem İlişkisi

  Konuşma Kartları - Nesne Eylem İlişkisi

  Karton Kapak
  Bu setle, tek sözcük ve daha fazla sözcük kullanabilen çocuklarin dil ve konusma becerilerinin gelistirilip arttirilmasi ve sürdürülmesi amaçlanmistir. Setin içindeki kartlarla oluşturulan cümle kombinasyonları, çocuğa sırayla gösterilerek tekrar etmesi sağlanır. 5 denemeden sonra resimler hızla gösterilerek her üç resmi ifade eden sözcükleri art arda tekrarlama egzersizleri yapılır. Sonra 5N-1K sorularına geçilir. Oluşturulan cümleye uygun ve çocuğun yanıtlayabileceği sorular sorulur. Böylece hem konuşması, hem de bilişsel becerileri geliştirilir. Olayların sebep-sonuç ilişkisini, önce-sonra ve ileri düzeydeki diğer kavramları öğrenmesi sağlanır. 5N-1K Soru örnekleri: Top ne yapılır? Kim top oynuyor? Nerede oynuyor? Topun rengi ne? Senin topun var mı? Kim sana top aldı? vb. Kim uyuyor? Esen ne yapıyor? Esen nerede uyuyor? Esen ne zaman uyuyor? Esen ne zaman uyanır? vb.
  Temin Edilemiyor
 • Afacanlar Çoklu Zeka Eğitim Seti (8'lik Dizi)

  Afacanlar Çoklu Zeka Eğitim Seti (8'lik Dizi)

  Karton Kapak
  Afacanlar Çoklu Zekâ Eğitim Seti, 4-5 yaş çocukları için MEB Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan amaçlar ve kazanımlar doğrultusunda, özenle hazırlanmış sekiz kitaptan oluşmaktadır. Kitaplar 4-5 yaş çocuklarıyla uzun yıllar yapılan çalışmalar ve gözlemler sonucu oluşturulmuş, onların beceri ve ilgileri göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. Çocuğun günlük yaşamda karşılaştığı durumları, araştırma ve inceleme yaparak öğrenmesini sağlayacak tüm zekâ alanlarını destekleyen etkinliklere yer verilmiştir. Uygulamalar, öğrenim ilkeleri göz önünde bulundurularak basitten karmaşığa doğru sıralanmıştır. Bu nedenle kitaplardaki sayfa sıralamasını takip etmekte yarar vardır.
  Temin Edilemiyor
 • Kavramlar 1

  Kavramlar 1

  Karton Kapak
  3-4 yaş grubu çocuklara yönelik bu dizi, çocukları sevimli ve yaramaz köpeğimiz Karabaşla eğlenirken sayılar, renkler, şekiller ve kavramlar dünyası ile tanıştıracak; çizerek, boyayarak, çıkartmaları yapıştırarak öğrenmelerini sağlayacaktır. Bu dizideki kitaplar alıştırmaların yanı sıra dinleme alışkanlığının gelişmesi, bütünü gözden geçirme, ayrıntılara dikkat etme, soru sorma ve tekerlemelere eşlik ederek dil becerilerinin gelişmesine destek verir. Ayrıca kitaplar bu yaş çocuklarının çok seveceği çıkartmalarla zenginleştirilmiş olduğundan, çocukların el becerilerini geliştirmede önemli bir katkı sağlayacaktır. Dizi, 3-4 yaş çocuklarına yönelik, çıkartmalı 3 kitaptan oluşmaktadır.
  Temin Edilemiyor