Antik & Klasik Kitapları

Yayınevi/Marka
4 öğeden 1-4 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Timaios

  Karton Kapak
  Platon, hiç kuşku yok ki düşünce tarihinin en önemli ve etkili filozoflarından biridir. Felsefenin kurumsallaşmasına ve felsefede yazılı geleneğin oluşmasına katkıda bulunmuş, iki dünyalı metafiziğiyle bütün bir Ortaçağ düşüncesini belirleyecek olan idealist felsefe geleneğinin başlatıcısı olmuştur. Hıristiyan Ortaçağ felsefesine ve İslam düşüncesine etkisi bakımından da ayrıca önem taşıyan Platon, düşünce tarihi boyunca tartışılan tüm problemleri yüzlerce yıl öncesinden ele almış ve ilk büyük felsefi sistemi inşa etmiştir.Timaios, Platon'un en önemli ve günümüzde de üzerinde çeşitli tartışmaların yürütüldüğü, yaşlılık dönemi diyaloglarından biridir. Platon, bu diyalogda kozmolojisini, evrenin nasıl oluştuğuna dair kendi öğretisini ve doğa anlayışını ortaya koyar. Diyaloğun diğer önemli bir yanı ise, Platon'un, sonraları farklı çalışmalara ve tartışmalara yol açacak olan Atlantis'ten ilk kez burada söz etmesidir.
  6,00  TL7,50  TL
 • Aşk Sanatı

  Karton Kapak
  "Aşk Sanatı" Antik Roma'da yaşamış bir şair ve filozof Ovid tarafından yazılmış, dünya çapında sayısız erkek ve kadının hayatının değişmesine sebep olmuş eşsiz bir eserdir. Bu eser sayesinde insanlar kadın-erkek ilişkileri konusunda gizli potansiyellerini keşfetme fırsatı yakalamış ve hayatlarındaki en güzel anları yaşama fırsatı bulmuşlardır. Ovid'in öğretileri yüzyıllarca geçerliliğini korumuştur. Günümüzde bile psikiyatristler, doktorlar, gençler, yaşlılar ve daha pek çok kesimden insanlar Ovid'in öğretilerinden faydalanmakta ve onun rehberliğinde hayatlarına güzellikler katmaktadırlar. Kadın ve erkek ilişkilerinde temel kitaplardan olan "Aşk Sanatı" sizlerin de hayatını değiştirecek ve hayata ve aşka Ovid'in gözünden bakma fırsatı bulacaksınız…
  8,06  TL9,95  TL
 • Sıradışı Fikir Adamları

  Sıradışı Fikir Adamları

  Karton Kapak
  Fikir adamlarının en sıradışı olanları, Eski Yunan filozoflarıdır. Zira öncesi bilinmeyen bir biçimde, bir ânda ortaya çıkarlar ve birbirinden ilginç fikirler ileri sürerler.Fikir, yâni gördüğümüz ve işittiğimiz nesnelerin üstüne çıkmış düşünce, eski Yunan'da ?felsefe" adını almıştır. Oysa felsefe, fikrin tamamı değil, sadece bir yönü, bir görünümüdür.Her felsefe fikirdir, fakat her fikir felsefe değildir. Fikrin felsefeye nisbetle daha kapsayıcı ve felsefenin fikre nisbetle daha dar, daha teknik bir anlamı olduğu anlaşılıyor.Dolayısiyle, felsefeye sadece filozofça yaklaşılmaz; felsefeye, felsefenin dar anlamı dışında, herhangi bir bakımdan fikir edinmek için de yaklaşılır. Nitekim bizim bizim burada eski Yunan filozoflarına bakışımız ?felsefî" bir bakış değil, ama ?fikrî" bir bakıştır.Onun için biz bu incelememize ?sıradışı filozoflar" yerine, ?sıradışı fikir adamları?mütefekkirler" demeyi uygun gördük. Böylece, ele aldığı konunun sanki kendisiymiş gibi görünen edeb yoksunundan da uzak kalmayı tercih ettik.Demek ki, eski Yunan filozofları üzerine bu incelememiz, dar anlamda ?felsefî" bir inceleme değil, geniş anlamda ?fikrî" bir incelemedir. Sıradışı fikir adamları derken, ?ele aldığımız Eski Yunan filozoflarını ve onları ele alış tarzımızı" içine alan bir bakışı murad ediyoruz.Zaten fikirler âleminde, eski Yunan filozoflarından daha ?sıradışı fikir adamları" bulmak zordur. Çünkü onlar, öncesi bilinmeyen bir şekilde ortaya çıktılar ve felsefe yapmaya başladılar.
  Temin Edilemiyor
 • Demokritos ile Epikuros'un Doğa Felsefeleri

  Demokritos ile Epikuros'un Doğa Felsefeleri

  Karton Kapak
  Uzmanlar bilirler ki bu incelemenin konusuna ilişkin olarak ortada, en ufak ölçüde bile işe yarayabilecek ön araştırma yoktur. Günümüze değin, bu konuda hep Cicero ile Plutarkhos'un geveledikleri gevelenip durmuştur. Epikuros'u, Kilise Babalarının ve bütün Ortaçağın bu gerçekleşmiş akıldışılık döneminin üzerine koyduğu yasaktan kurtaran Gassendi, açıklamalarında yalnız bir tek ilginç öğe ortaya koyar. Kendi Katolik vicdanını pagan [putatapar] bilgisine, Epikuros'u da Kiliseye uydurmaya çalışır ki bu, boşuna harcanmış çabadır. Böylesi, tıpkı Yunan yosmalarının [Lais] parlak ve serpilmiş vücudu üzerine bir hıristiyan rahibesinin giysisini giydirmeye kalkışmak olur. Gassendi, bize Epikuros'un felsefesini öğretebilmekten çok kendisi Epikuros'tan felsefe öğrenmektedir. Bu inceleme epikurosçu, stoacı ve kuşkucu felsefe çevrimini tüm Yunan kurgusal düşüncesi ile ilişkileri içinde ayrıntılı olarak ortaya koyacağım daha geniş bir yapıta yalnızca bir hazırlık niteliğinde görülmelidir. Bu incelemenin biçim vb. yönünden taşıdığı eksiklikler, sözkonusu ikinci yapıtta giderilmiş olacaktır. Gerçi Hegel, yukarıda anılan sistemlerin genel görünümlerini bütünü bakımından doğru olarak tanımlamıştır. Ama onun felsefe tarihinin ki felsefe tarihi genel olarak ancak bu yapıtla başlamış sayılabilir o hayranlık uyandırıcı büyük ve cesur planı içinde, hem ayrıntılara girme olanağı yoktu, hem de, dev düşünürün en üstün biçimde kurgusal düşünce adını verdiği şeyle ilgili görüşü, bu sistemlerin Yunan felsefe tarihi için ve genellikle Yunan düşünüşü için taşıdığı büyük önemi görüp kabul etmesine engel olmuştu. Bu sistemler, Yunan felsefesinin doğru tarihi için birer anahtardır. Bunların Yunan yaşamı ile bağlantısını gösteren daha derin bir açıklama, dostum Köppen'in Friedrich der Grosse und seine Widersacher adlı denemesinde bulunabilir. İncelemeye, Epikuros'un tanrıbilimine karşı Plutarkhos'un yönelttiği polemiğin bir eleştirisini eklememin nedeni, bu polemiğin hiç de tek kalmış.
  Temin Edilemiyor