Bireysel Fotoğrafçılar Kitapları

Yayınevi/Marka
1 öğeden 1-1 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
  • Bir Fotoğraf Ustası Ersin Alok

    Bir Fotoğraf Ustası Ersin Alok

    Karton Kapak
    Ersin Alok her şeyin önüne “Yaşam”ı koyan bir sa-natçı. Sanatıyla yaşamını iç içe geçiren Alok, dünyanın birçok ülkesinde, Anadolu’nun birçok yerinde, doğayı, dağları, belki bir bölümü yok olan tarihî yapıları, tarih öncesi dönemden kalan kayaüstü resimlerini, geçmiş kültürlerle ilgili sayısız nesneyi belgelemiş bir fotoğ-rafçı. Yapıtları bunlarla sınırlı değil, bir yandan da sanayi fotoğrafları, mimari fotoğraflar ve kavramsal / soyut fotoğraflar çekiyor. Çağdaşı olan birçok sa-natçıyla yakınlık kurmuş ve bu yakınlığı bir yaratım çevresinde güçlendirmeyi ilke edinmiş bir Cumhuriyet aydını. Ersin Alok, Peyman Şükran Sabanuç’la yaptığı bu ne-hir söyleşide yaşamını, fotoğrafa ve dünyaya bakışını içtenlikle anlatıyor. Benzersiz yapıtlarının bir bölü-müyle karşılaşma olanağını bulabileceğimiz bu söyle-şiyi okurken onun farklı alanlara yayılmış renkli ya-şamına tanık olacak, fotoğraf sanatını ve en önemlisi ülkemizin yetiştirdiği bir değeri daha çok seveceğiz.   “Sevgili Ersin, iyi ki Türk fotoğrafında, doğru zamanda, doğru temelleri kurmuşsunuz. Sayenizde pırıl pırıl bir nesil çağdaş fotoğ-raf sanatında özgün çalışmalar yapabiliyor. İyi ki varsın…” -Ahmet Ertuğ “Ersin, Cumhuriyet dönemi sonrası, yani ülkenin belgelenmesi dönemine katkıda bulunmuş beş altı fotoğrafçıdan biri, çok önem-li bir ismidir. Çünkü o dönem, Anadolu’nun karış karış gezilerek belgelendiği farklı bir dönemdi. Bunun için de Türk fotoğ-rafçılığında çok önemli bir yeri vardır.” -Engin Özendes “Ersin’in belgesel veya sanatsal çalışmalarında hemen göze çar-pan; olgun bir teknik, titiz bir takdim tavrıdır. Öz genellikle do-ğadır. Doğadaki biçim dengeleri Ersin’in öz olarak vermek istediği arayış gibi gelmektedir insana.” -Gültekin Çizgen “Tanıştığımızda, üstüne çıkılıp sehpa kurulabilen arabası olan (bildiğim) tek fotoğrafçıydı. Marifet böyle bir arabaya sahip olmak değil, bu gereksinmeyi duyacak fotoğrafları yapmaktı. Profesyonel meslek yaşamını, her yönü ile çok bilinçli ve ödünsüz sürdürür.” -Mehmet Bayhan “Yaptığı bütün etkinliklerle Türk Fotoğrafına ciddi katkılar yap-manın yanı sıra bütün işlerinde tutturduğu görsel estetik düzey ile hem fotoğraf kullanıcılarının hem de izleyicilerin görme zevkine katkıda bulunmuştur.” -Sabit Kalfagil  
    120,00  TL