Aile Hukuku Kitapları

Yayınevi/Marka
1 öğeden 1-1 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
  • Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı

    Karton Kapak
    Hasan ÖZKAN ( Em. İstanbul Hukuk Hakimi ) - Vasinin Vasilikten Kaçınma ve Vasi Atanmasına Asliye Hukuk Mahkemesinde İtirazların İncelenmesi- Kısıtlının Kuruma Yerleştirilmesine İtirazın İncelenmesi- Vasinin Tasarruflarının Denetlenmesinde Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevleri- Vasinin Tasarruflarına Asliye Hukuk Mahkemesince İzin Verilmesi Hali- Vesayet Organlarının Sorumlulklarında Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevi- Vesayet Dairelerinde Görevli Kişilere Karşı Rücu Davası- Asliye Hukuk Mahkemesinin Vasiyi Azle Yetkisi İÇİNDEKİLERÖNSÖZ . VKISALTMALAR VIIİÇİNDEKİLER IXASL?YE HUKUK MAHKEMELER?N?N GÖREVLER?NE?L??K?N KURALLARHukuk Mahkemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda UygulanacakYazılı ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar 1Yazılı Yargılama Usulü 1Basit Yargılama Usulü 6VAS?N?N VAS?L?KTEN KAÇINMA VE VAS? ATANMASINA ASL?YE HUKUK MAHKEMES?NDE ?T?RAZLARIN ?NCELENMES?İLGİLİ YASA 9AÇIKLAMA. 11ÖRNEKLER . 14İÇTİHATLAR 17Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 17Yargıtay Özel Daire Kararları 38KISITLININ KURUMA YERLE?T?R?LMES?NE?T?RAZIN ?NCELENMES?İLGİLİ YASA . 72AÇIKLAMA. 73İÇTİHATLAR 73Yargıtay Özel Daire Kararları 73VAS?N?N TASARRUFLARININ DENETLENMES?NDE ASL?YE HUKUK MAHKEMES?N?N GÖREVLER?AÇIKLAMA. 78İÇTİHATLAR 80Yargıtay Özel Daire Kararları 80VAS?N?N TASARRUFLARINA ASL?YE HUKUK MAHKEMES?NCE ?Z?N VER?LMES? HAL?İLGİLİ YASA 88AÇIKLAMA. 89İÇTİHATLAR 90Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 91Yargıtay Özel Daire Kararları 109VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUKLARINDA ASL?YE HUKUK MAHKEMES?N?N GÖREV?İLGİLİ YASA 123AÇIKLAMA. 123İÇTİHATLAR 124Yargıtay Özel Daire Kararları 124VESAYET DA?RELER?NDE GÖREVL? K???LEREKAR?I RÜCU DAVASIİLGİLİ YASA 131AÇIKLAMA. 131Görevli Mahkeme . 131Yetkili Mahkeme 131Davacı . 131Davalı . 131Göz Önünde Tutulacak Hususlar 132Zamanaşımı 132ÖRNEKLER . 132ASL?YE HUKUK MAHKEMES?N?N VAS?Y? AZLE YETK?S?İLGİLİ YASA 135AÇIKLAMA. 135ÖRNEKLER . 136İÇTİHATLAR 137Yargıtay Özel Daire Kararları 135KAYNAKÇA. 143Yazarın Basılmı? Eserleri 147Yazarın Basılacak Eserleri. 149
    24,00  TL25,00  TL