Çevresel Kitapları

Yayınevi/Marka
2 öğeden 1-2 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Çevre Kanunu Uyarınca Kesilen İdari Para Cezaları

  Karton Kapak
  Çevreyi kirletmeden dolayı kesilen cezaların tahsili ve bu cezalara karşı itiraz yolları; mevzuatın karışık oluşu, birçok kamu kuruluşunun görev alanına girmesi ve yayınlanan genelgelerle sık sık değişiklik göstermesi nedeni ile zor ve karışık bir durumdur. Uzun yıllar, Vergi Başmüfettişi olarak görev yapan yazarların görev yaptıkları süre içinde, gerek olay sırasında karşılaştıkları sorunlardan gerekse sonrasında kendilerine sorulan sorulardan edindikleri bilgi ve tecrübelerini bu kitaba aktarılmıştır. Eser, uygulamada karşılaşılan hukuki sorunlara çözüm amaçlı hazırlanmış olup, alanında tek ve ilk olan kitap, hukuksal davalarda da el kitabı niteliğindedir.   Kitapta, aşağıda yer verilen sorulara benzer konuların cevaplarını bulabilirsiniz. • Çevre Kanunu ile Kabahatler Kanununun Çatışması Durumunda Hangi Kanun Hükümleri Uygulanacaktır? • Yetki Devri Yapılmayan Kurum / Kuruluşların Düzenlediği Tutanaklara, İdari Yaptırım Kararı Verilir mi? • Çevre Kanunu Uyarınca Cezalara Karşı Hangi Mahkemede Dava Açılır ve Açma Süresi Nedir? • Ödenmeyen İdari Para Cezaları Nedeniyle Vergi Dairelerince Emekli Maaşı Haczedilebilir mi? • "Taksitlendirme Uygulaması"ndan Yararlananların Dava Açması Halinde Taksitlendirme Geçersiz Sayılacak mıdır? • İdari Para Cezaları Nedeniyle Limited Şirket Ortaklarının Sorumluluğu Nedir? • Ödenen Cezaların iptal Edilmesi Halinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Faiz Talep Edilir mi? • Fiilin Hem Kabahat Hem de Suç Olması Durumunda Hangi Ceza Uygulanacaktır.   Konu Başlıkları; İdari Para Cezası ve Çevre Kanunundaki Cezaların Kapsamı Çevre Kanunu Uyarınca Ceza Kesmeye Yetkililer Kesilen Cezaların Tebliğ Usulleri Tebliğ Edilen Cezalara karşı Başvurulacak Kanun Yolları Cezaların Vadesi ve Kesinleşmesi Vergi Dairesi İşlemleri Ceza Kesme ve Ceza Tahsil Zamanaşımı Süreleri Ödenen Cezaların Vergi Kanunları Muhasebeleştirilmesi Çevre Cezaları ile İlgili Diğer Hususlar
  19,11  TL19,50  TL
 • Çevre Suçu İşleyen Belediye Başkanlarının Yargılanmaları

  Karton Kapak
  Danıştay Kararları Işığında 4483 Sayılı Kanun Kapasamında Çevre Suçu İşleyen Belediye Başkalarının Yargılanmaları İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Dr. Özcan Erdoğan bu çalışmada, toplumun her zaman gözü önünde bulunan ve neredeyse tüm sorunlarının süratle giderilmesini beklediği başta Belediye Başkanları olmak üzere onların sevk ve idaresinde çeşitli kanunlarda yazılı görev ve sorumluluklarını yeterince yerine getirmediği iddiası ile adli ve idari makamlara yapılan ihbar ve şikayetler üzerine başlayan yargılama sürecini anlatıyor. Belediye Başkanları ile diğer belediye personeli hakkındaki ihbar ve şikayetler hangi makamlara yapılacaktır? Yürürlükteki 4483 Sayılı Kanuna göre Belediye Başkanları ve Belediyenin diğer görevlileri hakkında nasıl bir öninceleme başlayacaktır? Önincelemenin akabinde hangi durumlarda adli mercilerde yargılama sürecini başlatabilmek bakımından Belediye Başkanları ve Belediyenin diğer görevlileri hakkında soruşturma izni verilecektir? İdari Makamların bu soruşturma izni verilmesi doğrultusundaki kararlarına karşı nasıl bir itiraz yolu izlenecektir? Tüm bu süreçlerden sonra Belediye Başkanları ve diğer belediye personeli hakkında adli yargılama süreci nasıl başlayacaktır? Tüm bu süreçler yürürlükteki mevzuatın detaylı açıklamasının yanında örnek Danıştay kararları ışığında ele alınmaktadır. Kitap bu haliyle, sadece Büyükşehir, İl, İlçe ve Belde Belediye Başkanlarının değil, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Encümen Üyeleri, ile Belediyelerde ve bağlı işletmelerinde görevli her pozisyonda görev ve sorumluluk üstlenen Belediye personeli ve görevlileri ile Belediye Başkanlarını idari ve adli makamlar nezdinde savunmak durumunda kalacak avukatlar bakımından da bir başucu kitabı niteliğindedir.
  12,75  TL15,00  TL