Ceza Hukuku Kitapları

Yayınevi/Marka
178 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 12
 • Kriminoloji ve Kriminalistik Üzerine Notlar

  Karton Kapak
  Kitabın ikinci baskısı hazırlanırken bazı yeni konuları da ekleme ihtiyacı duyulmuştur. Kriminoloji çalışırken parafili gibi bir çok insan davranışı sapmalarının incelendiği bir konuyu eklemek gerekmiştir. Bunun yanısıra kriminolojinin çok önemli bir tarafı olan mağdurlarla da ilgili geniş kapsamlı bir bölüm de yine bu baskıda yer almaktadır. Derslerde öğrencilerin en çok ilgisini çeken cinayet konusu da genişletilmiş bir şekilde kitapta yerini almıştır. Şiddetin olayların temelini oluşturması kriminolojide de çalışmaların temel eksenini şiddet ve şiddetin bileşenleri üzerine oturmasına neden olmaktadır. 21. Yüzyılın şiddet yılı olarak anılacak kadar yoğun yaşanan şiddeti her açıdan değerlendirebilmek ve mağdur, saldırgan, suç tipi gibi en önemli bileşenlerin analizinin yapılması bu kitabın hem ilk baskısında hem de ikinci baskısının hazırlanışındaki temel motivasyonu oluşturmuştur. Bu alanda yayımlanan kitapların hep hukukçular tarafından yazılmış olmasına dikkat çeken Prof. Polat, bu konudaki eksikliği görerek adli tıpla da yakından ilişkili olan kriminoloji bilimi ve kriminalistik incelemelere ilişkin çalışmalarını genel bir bilgi vermek amacıyla sadece suç, suçlu ve suç yeri konularında çalışan profesyonellere değil, aynı zamanda bu alana ilgi gösterenlerin de anlayabileceği bir dilde kaleme almış ve okuyucuyla bilgilerini paylaşmıştır.   Konu Başlıkları Suç ve Kriminoloji – Şiddet – Suçlular Suçlu Profili Analizi – Seri Cinayetler Adli Psikoloji – Suça İtilen Çocuklar Olay Yeri İncelemesi – Adli Fotoğraflama Parmak İzleri ve Avuç İzleri – İnsan Kalıntılarının Tanımlanması Adli Seroloji – İz Delilleri Ve Çeşitli Gereçler Baskı Grubu Deliller – Ateşli Silahların İncelenmesi Kundaklama ve Patlayıcı İle İlgili Deliller Motorlu Araç İncelenmesi
  33,81  TL34,50  TL
 • Adli Polisin El Kitabı

  Karton Kapak
  Tahkikat evraklarında esas kadar usulün de eşit hakkı bulunduğu günümüzde, mevzuatta anlatılanların pratikte nasıl uygulanması gerektiği önemli bir husustur. Bu kitabın içeriğinde; kolluk kuvvetlerinin, meydana gelen olaylarda yapmaları gereken tutanakların hangi kanun, yönetmelik, vs. hükümlerine göre nasıl yapılması gerektiği bulunmaktadır. Ayrıca, güvenlik güçlerinin sahada en çok karşılaştıkları olaylarda mevzuat gereği asgari hangi tutanakları düzenlemeleri gerektiğinin üzerinde durulmaktadır. Yine bu kitap yeni mezun olacak polis adaylarının mesleğe başlarken, müdahale edecekleri olaylara karşı daha bilinçli ve daha hazırlıklı olmalarına yardımcı olacaktır. 27/03/2015 tarihli 6638 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda; Arama, İfade Alma ve Gözaltına Alma konularında yapılan değişiklikler eklenerek, kolluğun en az hata ile değişikliklere uyum sağlaması hedeflenmiştir. Yetkili kurumlar tarafından gerekli düzenlemeler yapılana kadar meydana gelebilecek muhtemel hataların en aza indirgenmesi bakımından mevcut tutanaklar üzerinde yeni hukuki durumlara göre iyileştirme yapılarak takdirlerinize sunulmuştur.   Konu Başlıkları; Tutanaklar Gözaltı İşlemleri Adli Arama Kullanılan Diğer Tutanaklar Olaylarda Yapılması Gereken Tutanaklar Başlıca Olaylar Takibi Şikayete Bağlı Suçlar Uzlaşmaya Tabi Suçlar
  22,44  TL22,90  TL
 • Ortam Sanal Suç Gerçek - Bilişim Suçları

  Ortam Sanal Suç Gerçek - Bilişim Suçları

  Karton Kapak
  "Bu eserde yediden yetmişe, herkesin başına gelebilecek olaylarla ilgili konular var. Örneğin, Çalınan cep telefonundaki fotoğrafları ve rehberi geri yöntemleri neler. Hackerlerin şifre kırma yöntemleri? Dakikası dakikasına çocuklarınız internette hangi sitelere girip kimlerle görüşüyor? Aile fertleri kimlerle yazışıyor? Kredi kartlarını internette nasıl kopyalıyorlar?30 TL’ye Casus yazılım indirip telefonları nasıl dinliyorlar? Evinizdeki bilgisayarlardan sizi nasıl izliyorlar? Çocukları internette tuzağa düşürenlerin yürek burkan öyküleri. Bilgisayar bağımlısı çocukları bilgisayar önünden kaldırma yolları. Çalınan facebook ve twitter hesaplarını getirme yolları. İnternette güvenli alışveriş yöntemleri ve siteleri. İnternet ortamında virüslerden korunma yolları. Hepsi ve daha fazlası ‘Ortam sanal Suç Gerçek’ isimli eserde. İçeriğinde bulunan yüzlerce öyküde internette mağdur edilen kadınların, çocukların ve yüzlerce insanın hikâyeleri yer alıyor. Her ortamda bulunması gereken bu eser adliyede geçen hikayelerden derlenerek tarafımca kontrol edildi ve 6 senede yazıldı." - Avukat Abdülkadir Güneş "Sanal ortamda yaşanan dramlar hikaye diliyle, sade bir üslupla anlatılmış. İnternetle ilgili yaşanacak adli olaylarda, hak arama konusunda başucu niteliğindeki bu eserin okunmasında yarar var." - Bülent Akasma. Ağır Ceza reisi "Toplumun tüm kesimlerini internette bekleyen tehlikelere karşı uyaran ve bilgilendiren bir danışma klavuzu. Bilişim suçları konusunda ailelere yol gösteren bir eser." - Mehmet Aydos Cumhuriyet Savcısı "Adliyelerde her gün yaşadığımız olayları bu eserde görmek aileler adına bir ders niteliğinde. Her anne ve babanın bu kitabı okumasını şiddetle öneriyorum. İnternet ortamında sahte web sitelerine para kaptıran, kredi kartı boşaltılan, umutları, yuvaları ve hayalleri yıkılan insanların öykülerini maalesef hergün gazetelerin 3.sayfasında okuyoruz. Her sayfası ibret yüklü bu kitabı alın ve okuyun. Okutun" - Avukat Serdar Tokdemir "Sanal ortamda en çok mağdur edilen kesim, kadınlar ve çocuklar. Bu eser yaşanmış olayları okuyucuya aynı zamanda neler yapması gerektiğini de yol göstererek uyarıyor. Her Avukatın, vatandaşın kütüphanesinde bulunması gerekli." - Avukat Mehmet Murat Toprak
  19,50  TL
 • Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku

  Karton Kapak
  Kitapta, özellikle Alman öğretisi esas alınmak suretiyle ceza hukukunun temel kavramları üzerinde bilgi verilmeye çalışılmış, bu yapılırken, kitabın ilk planda öğrencilere yönelik olduğu göz önünde bulundurularak derin dogmatik ve teorik tartışmalara girmekten özenle kaçınılmıştır. Bu basıda öğrencilerimiz tarafından anlaşılmasını kolaylaştırmak için konular örnek olay ve Yargıtay kararları ile zenginleştirilmeye çalışılmıştır.   Kitapta Bulunan Konu Başlıkları - Ceza Hukukuna Egemen Olan İlkeler - Ceza Kanunlarının Uygulama Alanı - Suç Genel Teorisi - Suçun Özel Görünüş Biçimleri (Teşebbüs, İçtima, İştirak) - Cezalar ve Güvenlik Tedbirleri - Ceza İlişkisini Ortadan Kaldıran Nedenler  
  42,63  TL43,50  TL
 • Uygulamalı - Örnekli Dava ve Ceza Zamanaşımı

  Karton Kapak
  Davanın esastan incelenmesinin ön koşulu olan zamanaşımı sürelerine dair her ayrıntıyı bulabileceğiniz kitap, dava zamanaşımı süreleri, başlangıcı, kesilmesi, zamanaşımın hesaplanması, ceza zamanaşımın kanundaki süreleri ve ceza zamanaşımına uğramayan cezaları açık ve yalın bir dille açıklamakta, uygulamada karşılaşılan sorun ve çözüm önerilerine yer vererek konunun kolayca anlaşılmasını sağlamaktadır.   Konu Başlıkları Dava Zamanaşımı Süreleri: Kanundaki Süreler, Dava Zamanaşımının Başlangıcı, Dava Zamanaşımının Kesilmesi Dava Zamanaşımı Hesaplamaları Dava Zamanaşımı Süresinin Durması 5237 s. TCK. İle İlgili Yargıtay Kararları 765 s. TCK. İle İlgili Yargıtay Kararları Ceza Zamanaşımı: Kanundaki Süreler Ceza Zamanaşımı Başlangıcı Ceza Zamanaşımının Kesilmesi Ceza Zamanaşımının Durması Ceza Zamanaşımının Sonuçları Ceza Zamanaşımına Uğramayan Cezalar Fiilin Suç Oluşturmasında Zamanaşımı: Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Hukuki Süre, Uzamış Zamanaşımı Etkisi Uygulamada Sorunlar ve Çözümler
  28,91  TL29,50  TL
 • Pratik Çalışma Kitabı - 1

  Karton Kapak
  Açıklamalı Şematik Pratik Çalışma Kitabı serisinin "Ceza Hukuku Genel Hükümler" başlıklı birinci kitabının 13. baskısında, gerek konu anlatım özetleri gerekse de olay çözümleri gözden geçirilmiştir. Bununla beraber konunun pratik bir şekilde pekiştirilmesini kolaylaştıran şematik anlatımlar güncellenmiş, çözümlü ve çözümlenmemiş pratik çalışma sayısı arttırılmıştır. Ayrıca kitabın kendine özgü çizgisi dolayısıyla lisans öğrenimi dışında, meslek sınavlarına hazırlıkta da tercih edilmesi nedeniyle geçmiş yıllarda meslek sınavlarında çıkmış ve ceza hukuku genel hükümler ile ilgili olan önemli sorulara cevaplarıyla birlikte yer verilmiştir. Pratik çalışma kitabında yer alan konu özetlerinin ayrıntıları için aynı yazarların "Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler" kitabının 6. baskısı (2015) dikkate alınmalıdır.   Konu Başlıkları Konulara İlişkin Özet Açıklamalar Çözümlü ve Çözümlenmemiş Pratik Çalışmalar Yargı Kararları Önceki Yıllara Ait Çıkmış Sınav Soruları ve Çözümleri Test Soruları ve Yanıtları  
  24,40  TL24,90  TL
 • Ceza Muhakemesi Hukuku - 1

  Karton Kapak
  Ceza Muhakemesi Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu olmak üzere, ceza Soruşturmasını ilgilendiren başka kanunlarda da değişiklik yapılmasına yol açan 27.03.2015 tarihli ve 6638 sayılı söz konusu Kanun, kitabın Gözden geçirilmesini ve güncellenmesini zorunlu kılmıştır. Keza , Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararları yakından takip edilmiş ve yeni basıda ilgili kısımlara yansıtılmaya çalışılmıştır.   Konu Başlıkları; Ceza Muhakemesi Hukukuna Giriş Ceza Muhakemesi Şartları Ceza Muhakemesi Süjeleri Koruma Tedbirleri
  31,26  TL31,90  TL
 • Ceza Hukuku Genel Hükümler

  Karton Kapak
  Kitabın bu basısına, mevzuatta yapılan değişiklikler ile bazı yeni monografik çalışmalar, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesinin bazı kararları eklenmiştir. Özellikle; okuyucularımızın gözünden kaçmaması için bazı Anayasa Mahkemesi Kararlarından söz etmek gerekmektedir. Anayasa Mahkemesinin 14.1.2015 tarih ve E. 2104/100, K.2015/6 sayılı kararıyla iptal edilen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 53’üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci cümlesinden söz etmek gerekir. Çünkü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53’üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci cümlesinin iptal edilmesi nedeniyle, bu hükme dayanılarak yürürlüğe girmiş bulunan “Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği” geçersiz hale gelmiştir. Anayasa Mahkemesi bu kararıyla, “suçta ve cezada kanunilik” ilkesinin gereği olarak, Yükseköğretim kurumları bakımından disiplin suçlarının yönetmelikle değil, kanunla düzenlenmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Anaya Mahkemesinin 8.10.2015 tarihli ve TCK m.53 ile ilgili iptal kararında ise: 1)“Seçilme ehliyeti” ibaresini, An.m.76/2’de, “bir yıl veya daha fazla hapis cezasına” hüküm giyenlerin milletvekili seçilemeyeceklerini belirtmesine rağmen, TCK m.53’de bir yıldan az hapis cezasına mahkûmiyet halinde dahi seçilme ehliyetinden yoksun bırakılmalarının öngörülmesini, An.m.76’ya aykırı bulmuştur; 2)“Seçme hakkına” ilişkin ibareyi ise, An.m. 13 ve m.67/5’de, “..taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler oy kullanamaz” hükmüne aykırı bulmuştur. An.m.67/5, kasten işlenen suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin oy kullanamayacağına ilişkin olması nedeniyle, ceza infaz kurumu dışında bulunan hükümlüler oy kullanmaları yönünden anayasal bir engel bulunmamaktadır;3) TCK m.53/1,b’de yere alan “...ve diğer siyasi hakları kullanmaktan” ibaresini de, “ölçülülük” ilkesi yönünden Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir. Bu kararlar kitabın yeni baskısında değerlendirilerek okuyucuların incelemesine sunulmuştur.   Konu Başlıkları Ceza Hukuku Kavramı, Konusu ve Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi Ceza Hukukunun Kaynakları ve Kanunilik İlkesi, Ceza Hukuku Kurallarının Tasnifi, Yorumu, Uygulama Alanı ve Suçluların İadesi Suç Genel Teorisi; Suç Kavramı, Suçun Unsurları, Suçun Özel Gerçekleşme Şekilleri (Teşebbüs, İştirak, Suçların İçtimaı) Yaptırım; Hapis Cezası, Adli Para Cezası, Güvenlik Tedbirleri Cezaların Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi Cezalar Sistemini Tamamlayan Kurumlar; Erteleme, Koşullu Salıverilme, Ön Ödeme Ceza İlişkisinin Düşmesi; Ölüm, Af, Şikayetten Vazgeçme, Zamanaşımı Memnu Hakların İadesi ve Adli Sicildeki Bilgilerin Silinmesi  
  58,70  TL59,90  TL
 • Askeri Ceza ve Disiplin Hukuku

  Karton Kapak
  Yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak görevini üstlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, söz konusu görevi sağlam bir disipline sahip olmak şartıyla yerine getirebilir. Askerî disiplin, askerî ceza ve disiplin hukukunun hükümleri ile sağlanmaktadır. Disiplin hukuku, idare hukuku biliminin altında değerlendirilmesine rağmen hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar öngörmesinden dolayı askerî disiplin hukukunun, ceza hukuku disiplinine daha yakın olduğunu söylemek yanlış bir önerme olmayacaktır. Bu çalışma ile askerî ceza hukuku; askerî suç ve yaptırım teorileri ile birlikte ele alınmıştır. Askerî suç teorisi, genel suç teorisinden bazı noktalarda ayrılmaktadır. Çalışmada söz konusu noktalara değinilmiş, konuyu açıklayacak ölçüde genel suç teorisine yer verilmiştir. "Askerî Ceza ve Disiplin Hukuku" isimli bu çalışmayı diğer çalışmalardan ayıran özellik, ceza hukuku öğretisinde çok fazla üzerinde çalışılmayan askerî suçlara yer vermesidir. Uygulamada sık karşılaşılan suç tipleri, Askerî Yargıtay ve sınırlı da olsa yapılan bazı akademik çalışmalar ışığında ele alınmıştır. Askerî Ceza Kanunu'na ilişkin şerhler hariç olmak üzere Askerî Ceza Hukuku Özel Hükümleri ilk kez bağımsız bir çalışma konusu yapılmıştır. TSK Disiplin Kanunu ile Askerî Ceza Kanunu'nun disipline ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmış olsa bile Askerî Ceza Hukuku'na ilişkin bir çalışmanın Askerî Disiplin Hukuku'na değinmemesi kanaatimizce büyük bir eksiklik olacaktı. Bu bakımdan, TSK Disiplin Kanunu hükümleri çerçevesinde Askerî Disiplin Hukuku ele alınmış ve açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmamızda; Askerî Ceza Hukuku'nu inceleyecek olan akademisyenlere, yargı mensuplarına, TSK'da bazı suç tiplerinin soruşturmasında Askerî Savcılık makamı ile birlikte görev yapan birlik komutanları ve askerî kurum amirlerine, TSK Disiplin Kanunu hükümlerine tabi askerî personele yol gösterici olmak hedeflenmiştir.   Konu Başlıkları Askerî Ceza Hukukuna Giriş Askerî Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi Askerî Suç Teorisi Askerî Yaptırım Teorisi Güncel Yargı Kararları Işığında Uygulamada Sık Karşılaşılan Askerî Suçlar Askerî Disiplin Hukuku  
  44,10  TL45,00  TL
 • Uluslararası Ceza Hukuku

  Karton Kapak
  İster ulusal hukuk, isterse uluslararası hukuk ile ilgili olsun, yabancılık unsuru taşıyan tüm suçları ele alan hukuk dalının artık Uluslararası Ceza Hukuku ismiyle bütün dünyada kabul gördüğünü öncelikle vurgulamak isteriz. Bu çerçevede, ilişkilerin daha da artıp internetin gittikçe yaygınlaşması nedeniyle dünyanın daha da küçüldüğü bir ortamda, uluslararası hukukun asıl kişilerini oluşturan devletlerin egemenliğine sınır getiren anlayışın, yabancılık unsuru taşıyan suçlardaki artışa bağlı olarak, bu suçlarla mücadele açısından, cezai konularda adli yardımlaşmaların kapsamının çok fazla genişletilmesi sürecine girdiğini gözlemliyoruz. Bu doğrultuda, ülkemiz de, bir yandan, Siber Suçlar Sözleşmesi gibi haftada yedi gün ve yirmi dört saat işbirliğini gerektiren çok taraflı sözleşmelere katılma yanında, uluslararası ilişkilerini yoğunlaştırdığı ülkelerle gittikçe artan sayıda cezai konularda ikili adli yardımlaşma sözleşmeleri de yapmaktadır. Ayrıca, bu sözleşmeleri daha anlamlı kılmak için ulusal bir yasa çıkarma gayretine de girilmiştir. Nitekim Adalet Bakanlığı ile Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi’nin “Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi” Ortak Programı çerçevesinde Türk ve yabancı uzmanların katılımıyla hazırlanan “Ceza İşlerinde Uluslararası Adli Yardımlaşma Kanun Tasarısı” çalışmalarının henüz yasalaşmasa da somut bir metin haline getirilmiş olması önemli bir adımdır. Bugünkü anlamıyla Uluslararası Ceza Hukukunun dünya genelindeki öneminin her gün daha da artması bir başka gelişmedir. Eser tüm bu gelişmeleri ayrıntılı olarak incelemektedir. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları - Uluslararası Ceza Hukukunun Temel Kavramları, Özellikleri, Kaynakları ve Tarihsel Gelişimi - Ceza Kanunlarının Yer Bakımından Uygulama Alanı - Ceza İşlerinde Uluslararası Adli Yardımlaşma - Uluslararası Ceza Mahkemeleri - Uluslararası Ceza Sorumluluğuna Dair Genel İlkeler - Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Kurucu Antlaşmalarında Yer Verilen  Suç Tipleri  
  46,55  TL47,50  TL
 • Çocukların Cinsel İstismarı ve Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

  Karton Kapak
  Çocuklara yönelik cinsel suçlar, toplum tarafından her zaman dikkatle izlenen bir konudur. Toplumsal hassasiyet bu suçlar bakımından üst düzeydedir. Ancak, çocukların cinsel istismardan korunması konusundaki hassasiyetin yüksek olduğu söylenemez. Bir başka deyişle, bir çocuk cinsel istismara uğradığında toplum, bu fiile karşı ciddi bir tepki vermekte ise de, çocukların cinsel istismardan korunmasına ilişkin önleyici tedbirler konusu yeterli ilgiyi maalesef çekmemektedir. Ülkemizde son dönemde daha da görünür hale gelen ve tartışılan “çocuk gelinler” konusunu gündemde hak ettiği yere taşımak gerekir. Türkiye'de çocuk olma ve ergin (reşit) olma yaşı 18 olmasına rağmen evlenme yaşı 16 olarak düzenlenmiştir. 16 yaşında çocuk (ergin olmayan) kabul edilen bir kişinin, evlenmeye ehil kabul edilmesi son derece düşündürücüdür. Bu vahim düzenleme, Ülkemizdeki çocukların “erken yaşta büyüdüğü” ile açıklanamaz. Çocukların resmi veya yasa dışı yollardan evlendirilmelerine karşı çıkılmalıdır. Kitabın 1. baskısından sonra cinsel suçlarda önemli değişiklikler yapan 6545 sayılı kanun çıkarıldı. Bu Kanun 28/06/2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kitabın bu baskısında yapılan değişiklikler irdelendi. Konular daha ayrıntılı olarak ele alındı. Okurlardan gelen istek doğrultusunda daha çok Yargıtay kararına yer verildi. Kitapta ele alınan çalışma, konuların hem teorik alt yapısını hem de uygulamadaki yansımalarını dikkate almıştır. Bu nedenle, çocuklara yönelik cinsel suçlara yönelik teorik anlatımların yanı sıra, uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve en yeni tarihli Yargıtay içtihatları okuyucunun ilgisine sunulmuştur.   Konu Başlıkları Çocuğun Cinsel İstismarı Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması Sarkıntılık
  53,90  TL55,00  TL
 • Türk Ceza Kanunu ve İlgili Mevzuat

  Karton Kapak
  Türk Ceza Kanunu Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Yürürlükteki Maddeler) Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Çocuk Koruma Kanunu Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu Terörle Mücadele Kanunu Adli Sicil Kanunu Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Sporda şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tanık Koruma Kanunu
  20,46  TL22,00  TL
 • Nürnberg'ten Lahey'e

  Karton Kapak
  Alanında uzman kişiler tarafından yazılan bu metinler, kökleri II. Dünya Savaşı sonrasına, Nürnberg'e uzanan, uluslararası düzeyde yargı yetkisine sahip ceza mahkemelerinin çoğalarak artmasıyla geçirdiği evrimi inceliyor. Uluslararası Ceza Divanı'nın kurumsal ve tarihi kökenleri, kurucu statüsü ve ulusal mahkemelerin rolü bağlamında uluslararası ceza adaletinin geleceği mercek altına alınıyorw. Metinler orijinal ve kışkırtıcı niteliğiyle uluslararası ceza hukuku alanına yeni ve ufuk açıcı bir bakış kazandırmıştır. Zekice kaleme alınmış bu kitap, uluslararası ceza hukukuyla ilgilenen herkesin, konunun uzmanı olsun olmasın herkesin zevkle okuyabileceği bir eserdir.
  11,90  TL14,00  TL
 • Cumhuriyet Savcısının Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi

  Karton Kapak
  Takdirilik / Maslahata Uygunluk İlkesi, ilk örnekleri Anglo-Sakson ceza muhakemesi hukukunda yer almış ve 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren de Kıta Avrupası ceza muhakemesi hukukunca kabul edilmiş önemli bir müessesedir.. Çalışmada, Takdirilik ilkesinin, hukuk tarihindeki yeri incelenmiş, özellikle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun takdirilik ilkesine bakış açısı anlatılmıştır. Mukayeseli hukukta, takdirilik ilkesi ve bu ilkeye alternatif teşkil eden kovuşturma mecburiyeti ilkelerinin mevzuatta ne şekilde yer aldığı, uygulamada bu ilkelerin hangi yargı organlarınca nasıl uygulandıkları açıklanmış, özellikle takdirilik ilkesinin yıllardır uygulandığı Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'taki düzenlemelerin ne şekilde olduğu incelenmiştir. Kitap, uygulamada savcının Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 171/1. maddesi doğrultusunda sahip olduğu kamu davasının açılmasında takdir yetkisini hangi koşulların ve hangi suç tiplerinin varlığı halinde kullanabileceği sorularına yanıt aramaktadır. Özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 171/1. maddesinde belirtilen şahsi cezasızlık sebeplerinin ve etkin pişmanlık hallerinin ne olduğu ve hangi suç tiplerinde düzenlendiği hususu tafsilatıyla anlatılmaya çalışılmıştır. Savcının takdirilik ilkesini kullanmasıyla oluşan durum ve bu duruma karşı itiraz kanun yolunun kullanılıp kullanılamayacağı, uygulamada bu sorunun nasıl aşılması gerektiği hususlarına da cevap aranmıştır.   Konu Başlıkları Kavram, Tarihi Gelişim, Mukayeseli Hukukta Durum, Kamu Davasının Açılmasında Geçerli Olan İlkeler ve Takdirilik İlkesinin Lehinde ve Aleyhindeki Görüşler Savcının Kamu Davasının Açılmasında Takdir Yetkisi (CMK m. 171–1) Takdirîlik İlkesinin Uygulama Bulacağı Haller
  28,91  TL29,50  TL
 • Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler

  Karton Kapak
  18.06.2014 tarihli 6545 sayılı Kanunla yapılan değişiklikleri de kapsayarak güncellenen 10. basıda; genel hükümlerle ilgili olarak doktrinde ileri sürülen görüşler irdelenmiş, Yargıtay içtihatlarıyla yeni gelişen uygulama göz önünde buldurulmuş hatta Yeni TCK hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun güncel kararlarının irdelenmesine büyük yer verilmiştir. Ceza Hukukuna Giriş, Suç Teorisi, Yaptırım Teorisi ve Milletlerarası Ceza Hukuku olarak dört ana başlıktan oluşan kitapta; 6545 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler çerçevesinde çeşitli kurumların yapısına ilişkin ilave açıklamalar da yer almıştır.   Konu Başlıkları Suç ve Ceza Kavramları Türk Ceza Hukukunun Kaynakları Yeni TCK’nın Hazırlanmasında Etkili Olan Felsefi Düşünceler ve Kanunun Özellikleri Genel Kanun – Özel Kanun İlişkisi Suçların Tasnifi Sorunu – Kabahatlerin Suç Olmaktan Çıkarılması Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi Suçta Kanunilik İlkesi ve “Beyaz Hüküm” Sorunu Belirlilik İlkesi Ceza Hukuku Kurallarının Yorumu ve Kıyas Yasağı Kabahatlerde Kanunilik İlkesi Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Yer Bakımından Uygulanması Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Kişi Bakımından Uygulanması Suçun Maddi Unsurları Suçun Manevi Unsuru Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru Genel Olarak Hukuka Aykırılık Kavramı Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Sınıflandırılması Sorunu Yeni Türk Ceza Kanununda Hukuka Uygunluk Nedenleri Kabahatlerde Hukuka Aykırılık Unsuru ve Kabahatlerle İlgili Olarak Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Uygulanması Kusurluluk Hata Suça Teşebbüs Suça İştirak Suçların İçtimaı Şahsi Cezasızlık Sebepleri, Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler ve Objektif Cezalandırılabilme Şartları Soruşturma ve Kovuşturma Koşulları Ceza Hukuku Yaptırımlarının Türleri, Amaçları ve Nitelikleri Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi Davanın veya Cezanın Düşmesi Milletlerarası Ceza Hukuku
  68,50  TL69,90  TL
 • Kadın Suçluluğu

  Karton Kapak
  Ülkemizde ve diğer ülkelerde kadınlar erkeklere oranla daha az sayıda ve farklı türlerde suç işlerler. Bazı çalışmalar kadınların ekonomik sektöre ücretli olarak girmelerinin bu farklılığı azaltacağı görüsünü savunmuşlardır fakat iki cinsin suç oranları hiçbir ülkede eşit bir düzeye gelmemiştir. Kadınların suç frekanslarının erkeklerden daha düşük olmasında etkili olan faktörlerin başında onların riske atmak istemeyecekleri sosyal yapıdaki anne ve eş rolleri gelmektedir. Türkiye'de ilk bilimsel çalışma niteliğini taşıyan bu kitapta kadınların hem fail hem de mağdur oldukları durumlar istatistikler ve yapılmış bilimsel araştırmalar ışığında değerlendirilmiştir. Bu bağlamda kadına karşı şiddete ek olarak, töre ve namus saikıyla işlenen cinayetler Türkiye'nin sosyo-kültürel yapısında kadın suçluluğuyla ilişkilendirilmiştir.   Konu Başlıkları Kadın Seri Katiller Kadına Karşı Şiddet Töre ve Namus Cinayetleri İnsan Ticareti Bağlamında Kadın Ticareti
  28,91  TL29,50  TL