Genel

Yayınevi/Marka
23 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 2
 • Ortam Sanal Suç Gerçek - Bilişim Suçları

  Ortam Sanal Suç Gerçek - Bilişim Suçları

  Karton Kapak
  "Bu eserde yediden yetmişe, herkesin başına gelebilecek olaylarla ilgili konular var. Örneğin, Çalınan cep telefonundaki fotoğrafları ve rehberi geri yöntemleri neler. Hackerlerin şifre kırma yöntemleri? Dakikası dakikasına çocuklarınız internette hangi sitelere girip kimlerle görüşüyor? Aile fertleri kimlerle yazışıyor? Kredi kartlarını internette nasıl kopyalıyorlar?30 TL’ye Casus yazılım indirip telefonları nasıl dinliyorlar? Evinizdeki bilgisayarlardan sizi nasıl izliyorlar? Çocukları internette tuzağa düşürenlerin yürek burkan öyküleri. Bilgisayar bağımlısı çocukları bilgisayar önünden kaldırma yolları. Çalınan facebook ve twitter hesaplarını getirme yolları. İnternette güvenli alışveriş yöntemleri ve siteleri. İnternet ortamında virüslerden korunma yolları. Hepsi ve daha fazlası ‘Ortam sanal Suç Gerçek’ isimli eserde. İçeriğinde bulunan yüzlerce öyküde internette mağdur edilen kadınların, çocukların ve yüzlerce insanın hikâyeleri yer alıyor. Her ortamda bulunması gereken bu eser adliyede geçen hikayelerden derlenerek tarafımca kontrol edildi ve 6 senede yazıldı." - Avukat Abdülkadir Güneş "Sanal ortamda yaşanan dramlar hikaye diliyle, sade bir üslupla anlatılmış. İnternetle ilgili yaşanacak adli olaylarda, hak arama konusunda başucu niteliğindeki bu eserin okunmasında yarar var." - Bülent Akasma. Ağır Ceza reisi "Toplumun tüm kesimlerini internette bekleyen tehlikelere karşı uyaran ve bilgilendiren bir danışma klavuzu. Bilişim suçları konusunda ailelere yol gösteren bir eser." - Mehmet Aydos Cumhuriyet Savcısı "Adliyelerde her gün yaşadığımız olayları bu eserde görmek aileler adına bir ders niteliğinde. Her anne ve babanın bu kitabı okumasını şiddetle öneriyorum. İnternet ortamında sahte web sitelerine para kaptıran, kredi kartı boşaltılan, umutları, yuvaları ve hayalleri yıkılan insanların öykülerini maalesef hergün gazetelerin 3.sayfasında okuyoruz. Her sayfası ibret yüklü bu kitabı alın ve okuyun. Okutun" - Avukat Serdar Tokdemir "Sanal ortamda en çok mağdur edilen kesim, kadınlar ve çocuklar. Bu eser yaşanmış olayları okuyucuya aynı zamanda neler yapması gerektiğini de yol göstererek uyarıyor. Her Avukatın, vatandaşın kütüphanesinde bulunması gerekli." - Avukat Mehmet Murat Toprak
  19,50  TL
 • Türk Ceza Kanunu ve İlgili Mevzuat

  Karton Kapak
  Türk Ceza Kanunu Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Yürürlükteki Maddeler) Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Çocuk Koruma Kanunu Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu Terörle Mücadele Kanunu Adli Sicil Kanunu Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Sporda şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tanık Koruma Kanunu
  30,45  TL35,00  TL
 • Nürnberg'ten Lahey'e

  Karton Kapak
  Alanında uzman kişiler tarafından yazılan bu metinler, kökleri II. Dünya Savaşı sonrasına, Nürnberg'e uzanan, uluslararası düzeyde yargı yetkisine sahip ceza mahkemelerinin çoğalarak artmasıyla geçirdiği evrimi inceliyor. Uluslararası Ceza Divanı'nın kurumsal ve tarihi kökenleri, kurucu statüsü ve ulusal mahkemelerin rolü bağlamında uluslararası ceza adaletinin geleceği mercek altına alınıyorw. Metinler orijinal ve kışkırtıcı niteliğiyle uluslararası ceza hukuku alanına yeni ve ufuk açıcı bir bakış kazandırmıştır. Zekice kaleme alınmış bu kitap, uluslararası ceza hukukuyla ilgilenen herkesin, konunun uzmanı olsun olmasın herkesin zevkle okuyabileceği bir eserdir.
  10,50  TL14,00  TL
 • Ceza İnfaz Kurumu Savcısı ve İnfaz Hakiminin El Kitabı Uygulama Rehberi

  Karton Kapak
  Yazar Hakkında: 1984 yılında Şanlıurfa'nın Merkez ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Mersin'de tamamladıktan s onra, 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başladı ve 2005 yılında mezun oldu. Aynı yıl hakimlik ve savcılık sınavını geçerek 2006 yılında Ankara Adliyesinde staja başladı. Stajın bitiminde Mayıs 2007 yılında Dazkırı Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başladı. 2009 yılı yaz kararnamesi ile Pasinler Cumhuriyet Savcılığına atanmıştır. 2012 yılında Düzce Cumhuriyet Savcılığı'na atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilm dalında başladığı yüksek lisansını 2009 yılında Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokmak Suçu ile Bu Suçun Yaralama ve Öldürme Suçları arasındaki İçtima Sorunu isimli tez ile tamamladı. Halen Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Doktora öğrenimine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
  53,90  TL55,00  TL
 • Ceza Muhakemesi Hukuku

  Sert Kapak
  Ceza muhakemesinin amacı, suç işlendiği yönündeki şüphenin; insan onuruna saygı, adil yargılanma ve suçsuzluk karinesi ilkeleri gözetilerek öncelikle maddi sorun ve ardından da hukuksal sorun çözülerek yenilmesidir. Bu kitap, ceza muhakemesi hukukunu kuramsal ve uygulamasal açıdan irdeleyerek özlü olarak sunmayı hedeflemektedir. Bu baskıda kitap baştan sona gözden geçirilerek Notlar, Karşılaştırmalar, Uygulama Notları ve Ek Bilgiler ile tamamen yenilenmiştir.
  41,40  TL45,00  TL
 • Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Organ ve Doku Ticareti Suçları

  Karton Kapak
  2013 yılının başında yayınladığımız Kastan Öldürme Suçları isimli kitabımızı bu defa kapsamını genişleterek Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Organ ve Doku Ticareti Suçları (TCK. m. 81-83, 86-88, 91-93) adıyla yeniden baskıya vermenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmamızda bu suçlar, TCK’nın esas aldığı suç teorisi dikkate alınarak incelenmiş, konuyla ilgisi nisbetinde teorik açıklamalarda da bulunulmuştur. Bundan başka genel hükümlerle getirilen yeni düzenlemelerin uygulamada nasıl algılandığı, bu hükümlerin uygulamaya ne ölçüde yansıdığını görebilmek için Yargıtayın verdiği kararlar incelenmiş, değerlendirilmiş sonuçta elinizdeki kitap ortaya çıkmıştır.
  47,04  TL48,00  TL
 • Ceza Muhakemesinde Hükmün Gerekçesi

  Karton Kapak
  Bu çalışmanın geçmişi 2000 yılında Antalya Hakim Adayı iken Asliye Hukuk Mahkemesi stajımı yaptığım döneme uzanmaktadır. O tarihte mahkeme hâkimi, bir kısım hükümlerin gerekçeli kararlarını bana yazdırmakta, belli davalar için tuttuğu notları gerekçe yazarken kullanmam için bana vermekteydi. Hakim, bir davada nafakanın artırılması talebini reddetmişti, gerekçeli kararda kullanmam üzere verdiği notlarda halen unutmadığım şu ifade yer almaktaydı: -Yoktan yonga olmaz atasözüne dayanılarak davanın reddine-. 2010-2012 yılları arasında infaz savcısı olarak çalıştığım Nevşehir’de infaza verilmiş olan ilamların bazılarında gerekçesiz hükümlerin yer aldığına şahit oldum. Hiç gerekçe yazılmadan oluşturulmuş kasten çocuğunu öldürme hükmünden, onlarca sayfa yazılmış ancak içerisinde tek satır gerekçe bulunmayan hırsızlık fiilinin anlatıldığı hükümleri de gözlemledim. Türk Ceza Muhakemesi Hukuku’nda gerekçe denildiğinde akla hemen tutuklama veya tahliye talebinin reddi kararlarında ifade edilen nedenler gelmektedir. Ancak bu konu, Türkiye sınırlarını aşarak Strasbourg Mahkemesi’ni de dolaştıktan sonra Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru kervanına katılmıştır. Koruma tedbirlerine ilişkin kararlarda gerekçe konusu literatür ve uygulamada olabildiği kadar incelenmiş ve yazılmış, bu konuda hukuki netice ancak AİHM ve Anayasa Mahkemesi’nden alınabilmiştir. Mahkeme hükmünde gerekçe konusunda yazılmış makaleler, yapılmış bildiriler bulunmaktadır. Ancak bu konuda sistematik ve bilimsel usullerle yazılmış monografik bir eser bulunmamaktadır. Son dönemde, hükmün oluşturulması, şekli ve unsurlarını konu alan yüksek lisans ve doktora tezleri bulunmaktadır. Bu eserlerde gerekçe konusu, sadece bir başlık olarak yer alabilmiştir. Yukarıda açıkladığım nedenler -Ceza Muhakemesi Hukukunda Hükmün Gerekçesi- konulu çalışmanın gerekçelerini oluşturmaktadır. Bu kitabın yazılmasında amaç, hükümde gerekçenin ne olduğu, unsurları, önemi, değişik hukuk sistemlerinde gerekçenin yerini belirlemek, gerekçesiz hüküm vermek konusunda eleştirilen uygulamaya ışık tutmak ve doktrinde ileride yazılması muhtemel monografik eserler bakımından konunun önemiyle ilgili farkındalık yaratmaktır. Belirtilen amaçlara erişilmesi bakımından kitabın dördüncü bölümünde gerekçe açısından ortaya çıkabilecek sorunlar, belli bir sistematik içerisinde incelenmektedir. Bu şekilde umarız ki ileride ilk derece mahkemesi hükümlerinde bu konuya daha fazla riayet edilir ve temyiz incelemesi sırasında belli bir sistematiğe kavuşmak mümkün olur.
  44,10  TL45,00  TL
 • Yargıtay Kararları Işığında Uyuşturucu Suçları

  Karton Kapak
  Kitabın konusu, TCK’nın 2. Kitabının, 3. Kısmının, 3. Bölümü ile sınırlıdır. Bu bölümde, kamunun sağlığına karşı suçlar, başlığı altında özellikle uyuşturucu ve uyarıcı maddelere ilişkin suçlar yer almaktadır. Bu kitaptaki çalışma yönteminin temel niteliği, kısa süre önce yayınladığım, Malvarlığına Karşı Suçlar, Kamu Yönetimine Karşı Suçlar, Hakaret Suçları, Cinsel Suçlar, Adam Öldürme ve Yaralama Suçları, Sahtecilik Suçları, Hürriyete Karşı Suçlar, Adliyeye Karşı Suçlar, Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler, başlıklı kitaplarımla uyuşmaktadır. Kitapta bilinenleri tekrarlamadım, yeni TCK’nın yaklaşımlarını ve tartışmalı noktalarını öne çıkarmaya çalıştım. Bu noktada, çalışmamın temelini oluşturan bir hususu açıklamam gerekir. Elinizdeki kitapta, uygulamacı dikkate alınmıştır. Bu nedenle, konuyla ilgili temel kavramların açıklanmasından mümkün olduğunca kaçınılmıştır. Ayrıca, önceki dönemlerin aksine, madde gerekçelerinde bilimsel bir yaklaşım sergilenmektedir. Bu nedenle, bu açıklamalardan da yararlandım. Hatta bazen yalnızca yollama yapmakla yetindim. Doğru ve yeterli açıklamaları tekrar etmeye hiç gerek yoktu. Ancak, her zaman yaptığım gibi, yasanın dilinden başlayarak, bilimsel objektiflik içinde, eleştirilerimi de belirttim.
  26,46  TL27,00  TL
 • Ceza Muhakemesinde Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Adli ve Önleme Amaçlı Olarak Denetlenmesi

  Karton Kapak
  zel hayatın gizliliği ve haberleşme hürriyeti, 1982 Anayasasında güvence altına alındığı gibi, uluslararası sözleşmelerde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da koruma altına alınmış en temel haklardandır. Bu hakların, devlet tarafından korunması ne kadar önemli ise, iletişimin denetlenmesi kapsamında bu haklara yapılacak müdahaleler de o kadar önemlidir. Suçla mücadelede ve özellikle organize suçluluk ve terör örgütleriyle mücadelede birtakım gizli tedbirlerin alınması doğaldır. Toplumda yaşayan bireylerin özel hayatını ve haberleşme hürriyetini kısıtlayan önemli tedbirlerden biri de telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimlerinin denetlenmesidir. Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimlerinin denetlenmesi ülkemizde ilk olarak 30. 07. 1999 tarihli ve 4422 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş ve daha sonra 04. 12. 2004 tarihli ve 5271 Sayılı CMK ile geliştirilmiştir. Bu sistemin ana hatları itibariyle, AİHM standartlarına uyumlu olduğu söylenebilir. Ancak, bununla birlikte, önleyici amaçlı iletişimin denetlenmesi tedbirini düzenleyen 03. 07. 2005 tarihli ve 5397 Sayılı Kanun hükümlerindeki eksiklik ve uygulamalar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından belirlenen demokratik toplum standartlarına uygun hale getirilmeli ve ülkemiz açısından uluslararası alanda olumsuz algılamalara sebebiyet verebilecek durumların önüne geçilmelidir. Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi konusunu ceza muhakemesi açısından ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları kapsamında incelenmesini hedefleyen bu çalışmamızın birinci bölümünde iletişimin denetlenmesi kavramı ve bu kavramla bağlantılı ilkeler açıklanmış; ikinci bölümde, konuya ilişkin uluslararası düzenlemelerdeki örnekler ve bazı ülkelerdeki uygulamalar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda ana hatlarıyla incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise adli amaçlı ve önleyici amaçlı iletişimin denetlenmesi tedbirine ilişkin olarak güncel uygulamalar ile sorumluluk durumuna ilişkin hususlar yargı kararları ışığında mercek altına alınmıştır. Anahtar kelimeler: İletişimin denetlenmesi, haberleşme hürriyeti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Ceza Muhakemesi Kanunu.
  56,84  TL58,00  TL
 • Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları

  Karton Kapak
  Uyuşturucu veya uyarıcı maddeler toplumları oluşturan bireylerin sağlık ve refahını ciddi bir biçimde tehdit ettiği gibi, toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal temellerine de olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının yaygınlaşmasının yanı sıra kullanmaya başlangıç yaşının da çok küçük yaşlara kadar gerilemesi, artan uyuşturucu veya uyarıcı madde türleri, maddeye ulaşımın kolaylaşması, iletişim çağının sağladığı olanaklar sayesinde özellikle çocuklar ve gençler arasında etkileşim ve bunun yarattığı özenme olgusunun artması bu suçlarla etkin bir mücadeleyi zorunlu kılmaktadır. Bu gerçekliğin kabulünde suçların -sınır aşan- nitelikte olmasının da büyük payı mevcuttur. Öyle ki uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarıyla mücadele tüm dünya ülkelerinin en önemli önceliğidir. Bu öncelik ülkeler arasında işbirliği yapılmasını ve dünya devletlerinin bağlı olduğu tüm üst kurumlarca bu suçlarla mücadele için önlemler alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, 5237 sayılı TCK’nın 188, 190 ve 191. maddelerinde hüküm altına alınmış, ancak, yıllar içinde gitgide artan suç oranları dikkate alınarak bu suçlarla daha etkin bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla kanunda üç kez değişiklik yapılmıştır. Kısa aralıklarla yapılan bu değişiklikler kimi zaman uygulayıcılarda tereddütlerin oluşmasına neden olmuştur. Bu kitap, -Bilgiler paylaştıkça çoğalır- düsturu ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarının soruşturmasında veya kovuşturmasında görevli kıymetli Cumhuriyet savcıları, Hakimler ve Avukatların uygulamada karşılaştıkları sorunların çözümüne yardımcı olmak, bu şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları ile etkin mücadelede kendi payımıza düşen katkıyı sunmak adına kaleme alınmıştır. Kitap, 1993 yılında bir hakim adayı olarak adım attığım, 2002 yılında -Tetkik hakimi- olarak katıldığım ve her daim mensubu olmaktan onur duyduğum Yargıtay 10. Ceza Dairesinde geçirdiğim on üç yıllık deneyimin bir ürünüdür. Bu vesile ile Ocak 1993 yılından bu yana bilgi ve görgüleri ile meslek hayatıma ışık tutan, en büyük gücün bilgi olduğu inancını bana aşılayan bu -Büyük Okulun mimarları Saygıdeğer Başkanlarım ile Üyelerime, zor ama bir o kadar da zevkli geçen çalışma günlerimde kader ortaklığı yaptığım Tetkik Hakimi arkadaşlarıma şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim. Kitap, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde -Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Suçları-, ikinci bölümde -Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçları-; üçüncü bölümde -Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme, Bulundurma ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma Suçları-; dördüncü bölümde ise -Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık- konuları ayrıntılı olarak incelenmiş; 2313 sayılı Kanun ile 3298 sayılı Kanun kapsamına alınan maddelere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları da kronolojik olarak kitabın son kısmına eklenmiştir.
  68,60  TL70,00  TL
 • Ceza Mahkumiyetinin Devlet Memurluğuna Etkisi

  Karton Kapak
  Devlet Memurluğu ve ŞartlarıDevlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde Belirtilen SuçlarMahkumiyet Hallerinin Etkileri
  22,09  TL23,50  TL
 • Yağma Suçu

  Karton Kapak
  Uygulama Örnekli - Açıklamalı - İçtihatlı - Notlu - GerekçeliSaygıdeğer okuyucularım ve meslektaşlarım;Yargı erkinde, adalet camiasında görevli geçen yıllarımın çok büyük bir kısmı ağır ceza mahkemelerindeki iddia makamını temsilen mütalaa vermekle geçti. Belki de çok uzun süreli ağır ceza uygulamalarındaki hukuki tecrübelerimin verdiği adli cesaret nedeniyledir ki;TCK Uygulamasında CİNSEL SUÇLAR adlı birinci kitabımdan ve(Bütün-Külliyen) ÖLDÜRME SUÇLARI adlı ikinci kitabımdan sonra, Üçüncü olarak yazdığım, İcrasından İnfazına Bütün yönleriyle YAĞMA SUÇU adlı bu kitabımla da ağır cezalık mevattan olan suçlar serisini böylece tamamlamış oldum.
  39,20  TL40,00  TL
 • Ceza Hukukunda Objektif Cezalandırabilme Şartları

  Karton Kapak
  Bu eser, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora tezi olarak hazırlanmış olup, aslına sadık kalınarak bazı ufak değişikliklerle mevcut halini almıştır. Objektif cezalandırılabilme şartları, Türk ve Alman ceza hukuku sistemlerinde üzerinde en çok tartışılan kurumların başında gelmektedir. Bu tartışmaların asıl nedeni olarak, söz konusu kurumun son derece soyut ve belirsiz bir içeriğe sahip olması gösterilmektedir. Türk ceza hukuku doktrininde bu zamana kadar objektif cezalandırılabilme şartlarıyla ilgili kapsamlı bir monografik çalışma yapılmamış olması bizi bu konuda araştırma yapmaya iten en önemli etken olmuştur. Türk ceza hukuku doktrininde konuyla ilgili yeterli sayıda kaynak bulunmamasından ötürü, objektif cezalandırılabilme şartlarıyla ilgili hatırı sayılır bir kaynağa sahip Alman literatüründen yararlanma ihtiyacı hissedilmiştir.
  53,90  TL55,00  TL
 • Özel Ceza Yasalarındaki Suçlar

  Karton Kapak
  Kitabın 2. baskısının da tükenmesi nedeniyle elinizdeki üçüncü baskının yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu baskıda değişen mevzuat kitaba işlenmiştir. Bu baskıda önceki baskılardan farklı olarak değişik bir yöntem izlenmiştir. Şöyle ki, Yargıtay kararlarının UYAP ortamında bulunmasından dolayı kararların tüm ayrıntılarının kitaba konulması yerine, hacimde daralmaya gitmek suretiyle kararların sadece özetlerine yer verilmiştir. Bu şekilde kitabın hacmi düşürülerek kullanışlılık düzeyi yükseltilmiştir. Bilindiği üzere önceki baskılarda en çok karşılaşılan özel yasalar ele alınmış ve detayıyla incelenmişti. Bu baskıda sık karşılanmayan yasalara ilişkin olarak en azından suç içeren hükümlerine de kitabın sonunda yer verilmiştir. Bu özel yasalara ilişkin tek cümlelik özet Yargıtay kararlarına ve mümkün mertebe yerel mahkeme kısa kararlarına yer verilmiştir.
  117,60  TL120,00  TL
 • Themis - Ceza Hukuku Genel Hükümler

  Themis - Ceza Hukuku Genel Hükümler

  Karton Kapak
  Birinci Kısım: Ceza Hukukuna GirişBirinci Bölüm : Ceza Hukuku ve İşlevi I. Ceza HukukuII. Ceza Hukukunun ÖzellikleriIII. Ceza Hukukunun KaynaklarıIV. Ceza Hukukunun Temel İlkeleri İkinci Bölüm: Ceza Normu I. Genekl OlarakII. Ceza Normunun YorumuIII. Ceza Normunun Uygulanma Alanı Üçüncü Bölüm:Geri Verme I. KavramII. KaynaklarıIII. KoşullarıIV. Özel DurumlarV. UsulVI. Özellik ( Hususilik) KuralıVII. Yabancı Ülke Ceza Yasasının Değeri İkinci Kısım: Suç HukukuBirinci Bölüm: Suçun Unsurları I. Yasallık (Tipiklik) UnsuruII. Maddi UNsurlarIII. Hukuka Aykırılık UnsuruIV. Manevi Unsur İkinci Bölüm:Suçun Unsuru Sayılmayan Olgular I. Ön KoşullarII. Cezalandırabilme KoşullarıIII. Kişisel Cezasızlık NedenleriIV. CEzayı Kaldıran veya Azaltan Kişisel NedenlerV. Ceza Muhakemesi Koşulları Üçüncü Bölüm:Suç Niteliğinde Olmayan Hukuka Aykırı Eylemler I. Suç ve Haksız Eylem (Fiil)II. Suç ve İdari Yaptırım  Gerektiren Eylemler Dördüncü Bölüm:Ceza Sorumluluğu (Kusurluluk) I. Genel OlarakII. Kusur YeteneğiIII. Kusurluluğu Kaldıran NedenlerIV. Haksız Tahrik Beşinci Bölüm:Suçun Özel Görünüm Biçimleri I. Teşebbüs (Kalkışma)II. İştirakIII. İçtima Üçüncü Kısım: Yaptırım HukukuBirinci Bölüm:Giriş I. Genel OlarakII. Türleri İkinci Bölüm:Erteleme I. Genel OlarakII. KoşullarıIII. Ertelemenin Koşula BağlanmasıIV. Denetim SüresiV. Ertelemenin DüşmesiVI. Ertelemenin Sonuçları Üçüncü Bölüm:Koşullu Salıverilme I. Genel OlarakII.KoşullarıIII. Denetim SüresiIV. Koşullu Salıverme KararıV. Koşullu Salıverme Kararının Geri AlınmasıVI. Koşullu Salıverilme Hükümlerinin Uygulanmayacağı Suçlar Dördüncü Bölüm:Dava ve Ceza İlişkisini Düşüren Nedenler I. Genel OlarakII.Türleri Beşinci Bölüm:Adli Sicil I. Genel OlarakII. Adli Sicile Kaydedilecek BilgilerIII. Kayıtların Silinmesi Altıncı Bölüm:Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi
  Temin Edilemiyor