Genel

Yayınevi/Marka
4391 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 275
 • Türkiye'nin Hukuk Serüveni

  Karton Kapak
  Fıkıhtan hukuka ve demokrasiye geçiş sorunları “Bütünüyle, felsefesi ve tekniği ile, demokrasi Müslümanların siyasi sistemi olamaz. Ancak demokratik mekanizma, İslâm ve siyaset teorisinin ilkeleri doğrultusunda –daha iyisini buluncaya kadar– kullanılabilir.” - Hayrettin Karaman,Yeni Şafak, 29 Mayıs 2014 “Siyasal hayatta çoğulculuk ve yarış, hoşgörü ve demokrasi kültürünün olmazsa olmazıdır; dini düşüncede çok seslilik rahmet sayılır.” - Ali Bardakoğlu, 15 Mart 2014, Ankara’da İlahiyat Akademisi’nde konuşma İlahiyatçılar arasındaki bu esaslı görüş farkı, Taha Akyol’u İslam tarihinde ortaya çıkan siyaset ve hukuk sorunlarını araştırmaya yöneltti. Müslümanlar neden Cemel ve Sıffin’de birbirlerini öldürdü? Kerbela faciasını önleyecek hukuki bir kurum neden yoktu? İslami ve örfi olarak köklü bir hukuk sistemine sahip olan Osmanlı, neden Batı’dan kanunlar aldı? Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet... Hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı konularında yolun neresindeyiz? Taha Akyol, bu soruların cevaplarını Türkiye’nin Hukuk Serüveni’nde araştırıyor. Yazar Hakkında: 1946 yılında Yozgat’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat’ta tamamladıktan sonra İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Bir süre Yozgat’ta serbest avukat olarak çalıştıktan sonra Ankara’ya taşınarak Hergün gazetesinde köşe yazarlığına başladı. Daha sonra haftalık siyasi haber dergisi Yankı’da yönetici ve araştırmacı olarak çalıştı. 1987 yılında Tercüman gazetesinin genel yayın müdürü oldu. Aynı gazetede köşe yazarlığı yaptı.  Akyol 1992-2011 yılları arasında Milliyet gazetesinde yazdı. 2011 yılından bu yana Hürriyet gazetesinde köşe yazıları yazıyor. İngilizce bilen Akyol, evli ve iki çocuk babası…  
  20,88  TL24,00  TL
 • Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri

  Karton Kapak
  Batı kökenli olan "anayasa" ve "anayasacılık" hareketlerinde 18. yüzyıl sonlarına gelindiğinde hemen hemen bütün Avrupa, yerel meclisler geleneğinden ulusal parlamentolara geçiş sürecine girmişti. Özünde liberal ve demokratik değişimlerin güvenceye bağlanmasını içeren bu köklü dönüşümlerde, belirleyici rolü feodal-aristokratik kurumlara karşı iktidar mücüdelesi veren burjuvaziler oynadı. Elinizdeki kitap, "Çokuluslu Osmanlı İmparatorluğu"ndan yola çıkarak "Türkiye'de Ulusal Devletin Kuruluşu" ve "Çok Partili Rejim" başlıkları altında anayasal değişme sorunlarına ışık tutmaya çalışıyor.
  20,02  TL26,00  TL
 • Suçlar ve Cezalar Hakkında

  Karton Kapak
  Suçlar ve Cezalar Hakkında kitabıyla ceza hukuku alanında bir çığır açan Beccaria şöyle diyor: "Bir cezanın, bir ya da birden çok kişi tarafından bir yurttaşa karşı uygulanan kaba bir güç, şiddet olmaması ve sayılmaması için, her şeyden önce kesinlikle herkese açık, çabuk, kaçınılmaz, belli koşullarda olabilir yaptırımların en ılımlısı ve en azı, suçların ağırlığıyla orantılı ve yasalar tarafından belirlenmiş bulunması zorunludur." Türk hukukçusu, Beccaria'nın Suçlar ve Cezalar Hakkında adlı anıt yapıtını her zaman kolayca ulaşabileceği bir yerde, hatta elinin altında bulundurmalıdır. Tıpkı bir sözlük gibi, bir ceza yasası gibi... Çünkü bu yapıt, ceza yasalarının bir ilkeler sözlüğüdür. Hem de vazgeçilmez bir sözlüğü... O açıdan, tarihin dışına düşmüş Türk hukukçusu onun içine girmeli, gerçekleri oradan görmeli ve uzun uzun düşünmelidir. Kim ki bunu yapar, ceza hukukuyla buluştuğunu değil, onu yeniden keşfettiğini görür.
  16,02  TL18,00  TL
 • Adalet

  Karton Kapak
  “En çok dikkat isteyenler, bazen radikal ve şaşırtıcı yollarla medeni hayatı canlandıran iddialarla adalet, haklar, baskı, rıza, onur, erdem, ahlak ve hukuk üzerine düşünen antik ya da modern siyaset felsefecileri grubudur. Aristoteles, Immanuel Kant, John Stuart Mill ve John Rawls bu gruba dahildir. Fakat bu kitapta bu filozofların sırası kronolojik değildir. Bu kitap düşünceler tarihi kitabı değildir ama ahlaki ve siyasal düşünceye bir yolculuktur. Bu kitabın amacı, siyasal düşünce tarihinde kimin kimden etkilendiğini göstermek değil, okuyucuları adalet üzerine kendi görüşlerinin ne olduğunu ve niçin böyle düşündüklerini çözümlemek için eleştirel incelemeye davet etmektir.” - Michael J. Sandel Bir kasırganın ardından muhtaç durumdaki insanların zor durumlarını kullanarak yüksek fiyatla mal satmak savunulabilir mi? Faydacı hesaplamalarla insan organlarının piyasada satılmasının ahlaki temeli var mı? Ahlak ile özgürlük arasında nasıl bir ilişki var? Bir hırsıza yalan söylemek doğru bir davranış mıdır? Yaşlı bir kadının cehaletinden yararlanarak onu 25.000 dolara tuvaletini tamir etmeye ikna eden tesisatçının ahlaki pozisyonu rızaya dayalı teorilerle meşrulaştırılabilir mi? Kadınlara ya da sosyal açıdan dezavantajlılara iş imkanları konusunda pozitif ayrımcılık yapmak adil midir? Yabancı işçileri ülkeye almamak ya da yabancı malları boykot etmek sosyal dayanışmaya örnek gösterilebilir mi? Kardeşiniz bir katilse onu ele vermek sadakatsizlik midir?Kürtaja ya da kök hücre araştırmalarına izin vermenin ahlaki statüsü nedir? Eşcinsel evliliklere izin verilebilir mi?
  22,32  TL24,00  TL
 • Hukuk

  Karton Kapak
  19. yüzyılda yaşamış Fransız filozofu Frederic Bastiat’ın eserleri, muhteşem dili ve güçlü muhakemesi ile tanınır. "Hukuk", sade anlatımına rağmen, entellektüel tartışma gündeminin baş sıralarını işgal etmekte olan konulara hayranlık uyandırıcı bir açıklıkla yaklaşmaktadır. Bastiat zamanının ve zamanımızın kollektivist, özgürlük karşıtı, düzenlemeci, dağıtımcı, yağmacı mantığını yerle bir etmektedir. Hukukun yozlaştırılmasının ve yağmacılığın aracı haline getirilmesinin insanlığa ve medeniyet verdiği zararları bir bir göstermektedir. "Hukuk", sade insana duyulan güveni yansıtmakta ve aydınları diğer insanlara saygı duymaya davet etmektedir.
  6,30  TL7,00  TL
 • Kadılar Kitabı

  Karton Kapak
  Kadılar Kitabı, bilimsel bir iddiadan öte, kültürel bir gaye taşır. Kadılarla ilgili birtakım anektodlar, epizotlar, uydurma da olsa tarihe yansımış öyküler ve fıkralar kenarda köşede kalmasın, derlenip iki kapak arasına girsin ve böylece okuyucu tarih boyunca hukuk serüvenimizle alâkalı fikirlerini kendisi oluştursun, eğer hukuk ile yakından ilgiliyse tavırlarını ona göre düzenlesin, eski meslektaşlarının hayatlarından kesitler görerek kendisini yeniden formatlayabilsin. Çünkü denilmiştir.  Bulunmazsa adalet milletin efrâdı beynindeGeçer bir gün zemine, arşa çıksa pâye-i devle. Vatandaşlar arasında adalet ve eşitlik kaybolunca, itibarı arşa çıkmış olsa da, devlet, bir gün yerin dibine geçer.
  6,75  TL7,50  TL
 • Borçlar Hukuku

  Karton Kapak
  *Birinci Kısım: Genel Hükümler * Borçlar Hukukunun Konusu ve Kaynakları * Borç, Borç İlişkisi ve Sorumluluk Kavramları * Birinci Bölüm: Borç İlişkisinin Kaynakları Birinci Ayırım: Hukuki İşlemlerden Özellikle Sözleşmelerden Doğan Borç İlişkileri * Hukuki İşlemler * Sözleşmeler * Sözleşmenin Kurulması * İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme * Sözleşmelerde Şekil * Sözleşmelerin Yorumu * Genel İşlem Koşulları * İrade ile İrade Açıklaması Arasındaki Uyumsuzluk * Sözleşmenin Konusu * Aşırı Yararlanma * Temsil İkinci Ayırım: Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri * Genel Olarak * Haksız Fiiller * Kusursuz Sorumluluk Üçüncü Bölüm: Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri * Sebepsiz Zenginleşme İkinci Bölüm: Borç İlişkisinin Hükümleri Birinci Ayırım: Borçların İfa Edilmesi * Borcun İfası * Alacaklının Temerrüdü (Direnimi) İkinci Ayırım: Borçların İfa Edilmesinin Sonuçları * Borcun İfa Edilmemesi * Borçlunun Temerrüdü Üçüncü Bölüm: Borç İlişkilerinde Özel Durumlar * Müteselsil Borçluluk * Koşula Bağlı Borçlar * Bağlanma Parası * Cayma Parası * Ceza Koşulu * Dördüncü Bölüm: Borcun veya Borç İlişkisinin Sona Ermesi * Genel Olarak * İbra * Yenileme * Birleşme * Kusursuz İmkansızlık * Takas * Zamanaşımı Beşinci Bölüm: Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri Alacağın Devri ve Borcun Üstlenmesi * Alacağın Devri * Borcun Üstlenmesi İkinci Kısım: Özel Borç İlişkileri * Genel Olarak * Sözleşmelerin Ayırımı Birinci Bölüm: Mülkiyetin Devri Amacını Güden Sözleşmeler * Satış Sözleşmesi * Mal Değişimi * Bağışlama Sözleşmesi İkinci Bölüm: Kullandırma Amacını Güden Sözleşmeler * Kira Sözleşmesi * Kullanım Ödüncü Sözleşmesi * Tüketim Ödüncü Sözleşmesi * Finansal Kiralama Sözleşmesi Üçüncü Bölüm: İş Görme Amacını Güden Sözleşmeler * Hikmet Sözleşmesi * Eser Sözleşmesi * Yayım Sözleşmesi * Vekalet Sözleşmesi * Havale Dördüncü Bölüm: Saklama Amacını Güden Sözleşmeler * Saklama Sözleşmesi Beşinci Bölüm: Güvence Amacını Güden Sözleşmeler * Genel Olarak * Kefalet Sözleşmesi Altıncı Bölüm: İsimsiz Sözleşmeler * Franchise Sözleşmesi * Factoring Sözleşmesi
  18,13  TL18,50  TL
 • Türk Anayasa Hukukuna Giriş

  Karton Kapak
  Bölüm 1.- Anayasa Hukukunun KaynaklarıBölüm 2.- Anayasa Hukuku KavramıBölüm 3.- Anayasa KavramıBölüm 4.- Kurucu İktidarBölüm 5.- Devlet KavramıBölüm 6.- Devlet Şekilleri I: Monarşi-CumhuriyetBölüm 7.- Devlet Şekilleri II: Tek Devlet-Bileşik DevletBölüm 8.- Hükûmet SistemleriBölüm 9.- DemokrasiBölüm 10.- SeçimlerBölüm 11.- Temel Hak ve HürriyetlerBölüm 12.- Kanunların Anayasaya Uygunluk Denetimi:Anayasa YargısıBölüm 13.- Osmanlı Anayasal GelişmeleriBölüm 14.- Cumhuriyet Dönemi Anayasal GelişmeleriBölüm 15.- Temel İlkelerBölüm 16.- Temel Hak ve HürriyetlerBölüm 17.- TBMM Üyelerinin SeçimiBölüm 18.- TBMM Üyelerinin StatüsüBölüm 19.- TBMM’nin İç Yapısı ve Çalışma DüzeniBölüm 20.- TBMM’nin Görev ve YetkileriBölüm 21.- CumhurbaşkanıBölüm 22.- Bakanlar KuruluBölüm 23.- Hükümet Sisteminin NiteliğiBölüm 24.- Yürütme Organının DüzenleyiciİşlemleriBölüm 25.- Olağanüstü Yönetim UsûlleriBölüm 26.- YargıBölüm 27.- Anayasa YargısıBölüm 28.- Anayasanın Değiştirilmesi
  19,60  TL20,00  TL
 • İdare Hukukuna Giriş

  Karton Kapak
  Elinizde tuttuğunuz idare Hukukuna Giriş başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir "ders kitabı"dır. Bu kitapta konular üniversite ikinci sınıf öğrencilerinin anlayabileceği bir açıklıkta işlenmiştir. Konuların fazla ayrıntılarına girilmemiştir. Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgilı bazı ayrıntı sayılabilecek bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı "Kutu"lar içinde verilmiştir. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca "Tablo"lar halinde özetlenmiştir. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, "Şema" olarak da gösterilmiştir. Bu kitap, aynı yayınevi tarafından yayınlanan İdare Hukuku Dersleri isimli kitabımızın özetidir. Konuyla ilgili daha geniş bilgi edinmek isteyenler, İdare Hukuku Dersleri isimli kitabımıza bakabılırler. Bu kitabı kalın bulanlar, aynı Yayınevinden çıkan Kısa İdare Hukuku adli kitabımızdan çalışabilırler.
  26,46  TL27,00  TL
 • T.C. Anayasası (Eylül 2016)

  Karton Kapak
   •Türk bayrağı kanunu •İnsan hakları evrensel bildirgesi •Avrupa insan hakları sözleşmesi(11.ve14.protokol ile düzenlenen metin) • Avrupa insan hakları sözleşmesi(11.ve14.protokol ile yapılan değişiklikler işlenmiş güncel metin) •Türkiye insan hakları kurumu kanunu •T.C anayasa mahkemesi bireysel başvuru formu • Avrupa insan hakları mahkemesi başvuru formu
  2,45  TL2,50  TL
 • Siyasal Düşünceler ve Yönetimler

  Karton Kapak
  Siyasal Düşünceler İlk Çağda Siyasal Düşünceler Ortaçağın Toplum Yapısı ve Ortaçağda Siyasal Düşünceler Modern Çağda Siyasal Düşünceler Yakınçağda ve Çağımızda Siyasal Düşünceler Sosyal Devlet Siyasal Yönetimler İngiliz Siyasal Yönetimi Amerika Birleşik Devletleri Yönetimi Fransa-Siyasal Yönetimleri
  36,75  TL37,50  TL