Hukuki Yazışma Kitapları

Yayınevi/Marka
1 öğeden 1-1 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
  • Bilirkişi Raporları

    Sert Kapak
    Yazarın bilirkişilik görevini ifa ettiği, 5000 adet raporunun içinden seçilmiş ve ilgili yasa ve güncel içtihatlarla zenginleştirilmiş çalışma; Bilirkişi Müessesi İle İlgili Yasal Düzenleme ve İlgili İçtihatlar; İpotek - Rehnin Paraya Çevrilmesi, İtirazın Kaldırılması, İptali, Faiz, Alacak, Kapak Hesabı Davasında Bilirkişi Raporları - Mütalalar; Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi, İtirazın Kaldırılması, İptali, Faiz, Alacak, Kapak Hesabı Davalarında Bilirkişi Raporları; Taşkın Haciz, Haczin Düşmesi, İhale, Karşılama İlkesi, İhalenin Feshi Davalarında Bilirkişi Raporları Mütalaalar; İflas Davası, İtirazın İptali, Depo Hesabı, Tasfiye, Sıra Cetveli, Kayıt Kabul, İflasın Kapatılması, Kaldırılması Davalarında Bilirkişi Raporları; Sıra Cetveli ve Şikayet-İtiraz, 3. Şahıstaki Alacak, Hacze İştiraki, Amme Alacağı Davalarında Bilirkişi Raporları; Kira İtirazın Kaldırılması, Tahliye, Nafaka, Kat Mülkiyeti Alacağı Davalarında Bilirkişi Raporları; Tüketici - Bankacılık Hukukunda, İtirazın Kaldırılması - İptali Davasında Bilirkişi Raporları; İşçi Alacağı Azami Mevduat Faiz ve Kapak Hesabı Şikayet Davasında Bilirkişi Raporları-Mütalaa; Yabancı Para Alacağı Azami Kamu Bank Faiz ve Kapak Hesabı Şikayet Davasında Bilirkişi Raporları; Kamulaştırma Bedeli Faiz ve Alacak Hesabı ve Sıra Cetveli Bilirkişi Raporları; Avukatın Hizmet Ücret Bedelinin Dava, Takip ve İflas Sıra Cetveline Alınması Davası Bilirkişi Raporları; İş Davasında, İcrada, İflasta, İşe İadede İşçi Alacağı, Azami Mevduat Faizi Raporları; Memur Hakkında Tazminat Davalarında Bilirkişi Raporları gibi konuları kapsamaktadır.   Konu Başlıkları; Bilirkişilik Müessesi ile İlgili Yasal Düzenleme ve İlgili İçtihatlar İpotek – Rehninparaya Çevrilmesi, İtirazın Kaldırılması, İptali, Faiz, Alacak, Kapak Hesabı Davasında Bilirkişi Rapor – Mütalaaları Taşınır Rehni Paraya Çevrilmesi İtirazın Kaldırılması, İptali, Faiz, Alacak, Kapak Hesabı Davasında Bilirkişi Raporları Taşkın Haciz, Haczin Düşmesi, İhale, Karşılama İlkesi, İhalenin Feshi Davalarında Bilirkişi Raporları – Mütalaalar İflas Davası, Depo Hesabı, Tasfiye, Sıra Cetveli, Kayıt Kabul, İflasın Kapatılması, Kaldırılması, Davası Bilirkişi Raporları Amme, İşçi Alacağı, 3. Şahıstaki Alacak Hacze İştiraki Sıra Cetveli ve İtiraz Davasında Bilirkişi Raporları Kira İtirazın Kaldırılması, Tahliye, Nafaka, Kat Mülkiyeti Alacağı Davalarında Bilirkişi Raporları Tüketici – Bankacılık Hukukunda, İtirazın Kaldırılması – İptali Davasında Bilirkişi Raporları İşçi Alacağı Azami Mevduat Faiz ve Kapak Hesabı Şikayet Davasında Bilirkişi Raporları – Mütalaa Yabancı Para Alacağı Azami Kamubank Faiz ve Kapak Hesabı Şikayet Davasında Bilirkişi Raporları Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Tazminatı Bilirkişi Raporları Avukatın Hizmet Ücret Bedelinin Dava, Takip ve İflas Sıra Cetveline Alınması Davası Bilirkişi Raporları İş Davasında, İcrada, İflasta, İşe İadede İşçi Alacağı, Azami Mevduat Faizi Tazminat Davalarında Bilirkişi Raporları Yayınlanmış 15 Makalemiz İçinde, Konularla İlgili Olan Makalelerimiz
    175,42  TL179,00  TL