İnşaat Kitapları

Yayınevi/Marka
3 öğeden 1-3 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Rehberi

  Karton Kapak
  Arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar doğrudan Yargıtay Kararları eşliğinde incelenmiş ve pratik bir sistem izlenerek sorunlara çözüm aranmıştır. Deyim yerindeyse kitap; olabildiğince yargısal kararlara dayanmak ve esas almak suretiyle oluşturulmuş sistematik bir hukuk eseri şeklinde tertip edilmiştir. Esasen uygulayıcının karşılaştığı sorunların çözümünde önem ve öncelik verdiği husus, yargısal kararlara ilişkin çözümün ne olduğunu hemen öğrenmektir. Böylece sorunun çözümüyle ilgili araştırmaya yönelik zaman ve emek israfından tasarrufla arsa payı inşaat yapım sözleşmelerine dair en son içtihatlardan yararlanmada bir tür kolaylık sağlanmıştır. Yalın bir anlatım yeğlenerek uygulayıcı için üstün, pratik değer taşıyan yargısal kararlar kaynak ve dayanak olarak sunulmak suretiyle ilgililerin yararlanması amaçlanmıştır.   Konu Başlıkları; Sözleşmeler Uyuşmazlıklar ve Hukuksal Çözüm Yolları Bağlantılı BK Hükümleri ve İlgili Yargıtay Kararları
  47,53  TL48,50  TL
 • İnşaat Hukuku

  İnşaat Hukuku

  Sert Kapak
  Kitapta, sözleşmenin kurulması, tarafların borçları ve hakları, sözleşmenin sona ermesi gibi geleneksel konulardan başka, Kamu Yapım Sözleşmeleri, Yap-İşlet-Devret Sözleşmeleri, Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri, Müşavir Mühendislik Sözleşmeleri, Yapı Denetim Sözleşmeleri, Yükleniciden Alacağı Bulunan Üçüncü Kişilerin Arsa Sahibi Aleyhine Tapu İptal ve Tescil Davası Açması, Sözleşme Adaleti, İnşaat Devam Ederken Arsanın Satılması, Sorumsuzluk Anlaşması, Şerhlerin Kaldırılması, Sözleşmenin Tasfiyesi, Olumlu ve Olumsuz Zarar Hesabı, Kesin Hesap ve Hakedişin Düzenlenmesi, Karinenin İnşaat Hukukundaki Yeri, Sözleşmenin Devredilmesi gibi önceki baskılarda yer almayan pek çok yeni konu işlenmiştir. Eserde ayrıca, bilimsel bilgi yanında (işlenmiş durumda) yargı kararlarına da yer verilmiştir. Bu kitap, herkes için bir başucu kitabı olacaktır. Ayrıntılara verilen önem sebebi ile artık kimse, sorunuma kitaplarda açıklama bulamadım diyemeyecektir.   Konu Başlıkları; Yüklenicinin ve İş Sahibinin Direnimi Sözleşmeden Dönmenin ve Sözleşmeyi Bozmanın Sonuçları Olumlu ve Olumsuz Zarar Zamanaşımı Alacağın Temliki Kusurlu ve Kusursuz Olanaksızlık Ceza Koşulu Sözleşmeyi Teslim Tarihini Beklemeden Bozma Hakkı Gerekçesiz Olarak Sözleşmeyi Bozma Hakkı Yüklenicinin Özen ve Sadakat Borcu Yüklenicinin İflası veya Ölümü Eserin Hasara Uğraması Fiyat Farkı Kararnamesi Eserin Bozuk ve Eksik Yapılması ve Bunun Sonuçları Ücretin Aynı Anda ve Karşılıklı Olarak Yerine Getirilmesi Götürü Ücret Edim ve Karşı Edim Arasındaki Dengenin Bozulması Munzam Zarar Denkleştirici Adalet Yardımcı Kişilerin Eylemlerinden Sorumluluk İmar Planı Değişikliği Kazanılmış Hak İmara Aykırılığın Yaptırımı Depremin Neden Olduğu Sorunlarda Devletin Sorumluluğu
  Temin Edilemiyor
 • İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Dürüstlük Kuralının Önemi

  İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Dürüstlük Kuralının Önemi

  Karton Kapak
  İnşaat sözleşmeleri uygulamasında, yargıç, yeri ve zamanı geldiğinde, kendisini yasa koyucu yerine koyarak hukuk yaratmaya kalkmadan, TMK. md. 2'den yararlanarak, sözleşmeleri ve hukuk kurallarını yorumlayarak ve tamamlayarak, akla aykırı ve ifrada kaçan sonuçların meydana gelmemesini sağlayacaktır. Bu madde ile yargıca verilen olanaklar, hiçbir biçimde, hukuk düzenini tahrip etmeye yönelik olmayacaktır. Dürüstlük kuralı, tarafların haklarını hedef aldığı ve borçlar meydana getirdiği halde, işlevi yasa kurallarını ve sözleşmeyi yorumlamak ve tamamlamakla sınırlı olduğu için, doğrudan seslendiği ve muhatap aldığı yargıca yasa kuralını düzeltme yetkisi veya tarafların iradelerine müdahale etme olanağı vermemektedir. Yasalardaki boşluğu doldurmak söz konusu olmayıp, yasanın neden olduğu sonuca düzeltme getirmektedir. TMK. md. 2'nin ilk fıkrası dürüst davranmayı öngörmekte, ikinci fıkra ise dürüst olmayan davranışları yasaklamaktadır. Bu kitapta, İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında, somut olay ve sorunlarda, yargı kararlarına da yer vererek, yargıcın, dürüstlük kuralını ve dürüstlük kuralına aykırı davranma yasağını nasıl uyguladığını, sözleşmeleri nasıl tamamladığını ve yorumladığını, kısaca, dürüstlük kuralının uygulamasında yargıcın rolünü göreceksiniz.   Konu Başlıkları; Sözleşmenin Kurulmasında Dürüstlük Kuralı Sözleşmenin Bozulmasında Dürüstlük Kuralı İfa Edilmiş Sözleşmelerde Şekle Aykırılığın Öne Sürülmesi Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı Yükleniciye Ek Süre Vermede Dürüstlük Kuralı Dürüstlük Kurallarının Uygulanmasında Yargıcın Rolü
  Temin Edilemiyor