İş & Finans Kitapları

Yayınevi/Marka
45 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 3
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Pratik Çalışmaları

  Karton Kapak
  Hukuki uyuşmazlıkların çözümünde önemli olan, uyuşmazlığın hangi hukuk alanını ilgilendirdiğini ve uyuşmazlığa uygulanacak hukuk kurallarını belirlemektir. Bu karmaşık süreç sadece hukuk öğrencilerinin sorunu değil, hukuk uygulayıcılarının da en büyük sorunudur, iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında uygulanabilecek mevzuat hükümlerinin çeşitliliği ve fazlalığı sorunu daha da güçleştirmektedir. Güncellenerek 4. Baskısı hazırlanan çalışma ile güçlüklerin bir kısmının aşılması amaçlanmıştır. İş ve sosyal güvenlik hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıkların çözümünde öncelikle uyuşmazlığın hangi alanı ilgilendirdiği, uyuşmazlığa uygulanacak hukuk kurallarının hangisi olacağı ve bu hukuk kurallarının uygulaması sonucunda hangi hukuki sonuçların ortaya çıkabileceği açıklanmıştır. Bunun için yaşanmış hukuki uyuşmazlıklar birer pratik çalışma haline dönüştürülerek, bu uyuşmazlığa ilişkin sorular ve soruların cevaplarının ne olacağı açıklanmıştır. Ancak özellikle öğrencilerin yararlanabilmesi amacıyla, bir hukuki sorunun çözümünde bir hukukçunun bakış açısının ne kadar geniş olması gerektiğinin önemi ortaya konulmuştur. Geleceğin hukuk uygulayıcısı olan öğrencilerin, sorunların çözümüne bakış açılarının gelişmesi temel amaçtır.   Konu Başlıkları; İşçi–Sigortalı Sıfatı İş Sözleşmesi Türleri Asıl–Alt İşveren Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik İşe İade Davası Sendika Üyeliği Sendikal Tazminat Yetki İtirazı Hizmet Tespiti İş Kazası Rücu Hakkı
  26,95  TL27,50  TL
 • İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

  Karton Kapak
  Milyonlarca işçinin çalışma saatleri, tatil günleri, sendikal hakkı ve emekliliği gibi konular yasada açıkça belirtilmiştir. Bu konularda en doğru ve en güncel mevzuatı kanun metinleri dizimizin bir parçası olan bu kitaptan edinebilirsiniz.   Konu Başlıkları İş Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Basın İş Kanunu Deniz iş Kanunu Mesleki Eğitim Kanunu Yabancıların Çalışma izinleri Hakkında Kanun Türk Soyluların Türkiye'de Çalışmaları Hakkında Kanun Öğle Dinlenmesi Kanunu – Hafta Tatili Kanunu Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun Sendikalar Kanunu Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sosyal Sigortalar – Bağ–Kur – Emekli Sandığı Kanunu Tarım Sosyal Sigortalar Kanunu Yurtdışında Geçen Sürelerin Değerlendirilmesi Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaçlara Aylık Bağlanması Kanunu  
  14,46  TL14,75  TL
 • İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı

  Karton Kapak
  İş sağlığı ve güvenliği kavramının bir arada yürütülmesi icap eden; sağlık ve güvenlik olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır. İkisinin etkin ve uyumlu birlikteliği meslek hastalığı ve iş kazası riskini azaltacaktır. Bunun yanında iş sağlığı ve güvenliğinin davranış değişikliklerini de içeren bir kültür olarak yerleşmesi büyük önem arz etmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın ele alınış biçiminde bu kültürü oluşturma ve yaşatma mantığının varlığını hissetmek olanaklıdır. Ancak ülkemizde yaşanan temel sorun üretim biçimlerinin üretim ilişkilerini düzenleyen üst yapısal bir kurum niteliğindeki Yasayı karşılayamamasıdır. Bu noktada üretim biçimlerine yönelik teknik ve idari faaliyetlerin 6331 sayılı Yasaya uyarlanması değil; yeni baştan Yasanın aradığı şartlar ve biçimlerde kurulması icap etmektedir. Kanaatimce, son zamanlarda artan iş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedeni bu yapısal uyumsuzluktur. Buna göre elinizdeki bu Kitabın temel amacının yeni baştan işyerlerinde sağlık ve güvenlik yönetim sistemini oluşturarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yeşertmek bağlamında işverenlere kılavuzluk yapmak olduğu belirtilmelidir. İlgililere faydalı olması dileğiyle…   Konu Başlıkları; İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı ile İşverenin Temel Yükümlülükleri İşyerine Yönelik İşveren Yükümlülükleri İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Sağlanmasına Yönelik İşveren Yükümlülükleri Çalışma Ortamına Yönelik İşveren Yükümlülükleri Çalışanlara Yönelik İşveren Yükümlülükleri İşverenin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu
  48,90  TL49,90  TL
 • İçimdeki Ukde İş Hukuku ve Sosyal Politika Öğretilerinin Sosyal İnsan Haklarıyla İmtihanı 1938 - 2015

  Karton Kapak
  Sunuş'tan Sözler değil yazılardır aslında, Gök kubbede hoş yada nahoş seda bırakan! Ayinesinesi yazıdır akademisyenin lafa bakılmaz! Zamanında söylenmeyen düşünce, ne denli doğru olursa olsun, artık saygın değildir! Zamanında söylenen, ancak sonra unut(tur)ulan düşünce de, ne denli doğru olursa olsun, artık saygın değildir. Eleştiri, bilimin onsuz olmazı, sanki tuzu biberidir. Özeleştiri ise, bir erdemdir! Eleştiriyi sindirebiimek de! Sonuç'tan Sanıyorum ki,... yönelttiğim eleştirilerin temelinde, insan haklan konusundaki duyarsızlık var! Çünkü sosyal insan haklan uiusalüstü hukukunun "makus talihi" eninde sonunda değişecek! Çünkü ... sosyal insan haklarına hak ettiği duyarlılığı gösterenler, sorunları insan haklan perspektifinden ... inceleyenler... çoğalacak! Damlaya damlaya da olsa! ... Umuyorum ki Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurularda ... verdiği kararlar, sosyal insan hakları ulusalüstü hukukunun bu "makus talihi" için bir dönemeç olacaktır!Bu, artık geri dönüşü olmayan bir süreçtir! "Makus talih" değişmeye başlamıştır! Ne öğreti, ne yargı göz ardı edebilir! Ne de, kuşkusuz, yasama, yürütme ve... kamu yetkilileri!
  20,92  TL22,50  TL
 • Herkes İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

  Sert Kapak
  Yazar; İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarında çalışmalar yapmıştır. SGK’da başmüfettiş, başkan danışmanı ve BAÜ ve MÜ’de de öğretim görevlisi olarak görev yapan, halen birçok ulusal ve uluslararası şirkete danışmanlık yapmaktadır. Yazar, konu hakkındaki uzmanlığı nedeni ile yazılı ve görsel medyada görüşlerine sıklıkla yer verilmekte ve 2 ulusal gazetede köşe yazarlığı yapmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını ele aldığı kitabında 6645, 6462, 6495 ve 6552 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikleri de işleyerek tamamen yenilenmiş 3. baskısını okuyucuların beğenisine sunmuştur. 6331 sayılı Kanun, ülkemizdeki önemli bir boşluğu doldurmuş ancak, gerek kanunun yeni olması gerekse ilgili yönetmelik ve genelgelerin daha sonra yayınlanması nedeni ile birçok konuda denetleyicilerin ve uygulayıcıların tereddüt ettiği konular oluşmuştur. Bu kitapta; konular sade bir dille tek tek açıklanmış, uygulamada karşılaşılabilecek konulara mümkün olduğunca yer verilmiş ve İş Sağlığı ve Güvenliğinde kullanılabilecek belgelere ve uygulama örnekleri ile İSG profesyonellerine ve işletme sahiplerine rehberlik yapılmıştır. Kitabın bir başka önemli özelliği ise İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, 2015 Haziran ayına kadar yayınlanan önemli yönetmeliklere ve iş güvenliğine ilişkin diğer mevzuata yer verilmesidir. Bu çalışma; başta İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, İSG Eğitmenleri ve diğer İSG profesyonelleri olmak üzere SM, SMMM, YMM, İnsan Kaynakları (Personel) Çalışan ve Yöneticilerine, İşletme Müdürlerine, Fabrika Müdürlerine, Mimar ve Mühendislere, Avukatlara, Sendikacılara, Öğrencilere, Şirket Sahiplerine, Kamu kuruluşları ile özel sektörde görev yapan denetim elemanlarına hitap etmekte olup, bir başucu kaynağı olacak şekilde hazırlanmıştır.   Ayrıca, aşağıda yer alan soruların cevaplarını ve daha fazlasını bu kitapta bulabilirsiniz: • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda İşçi ve İşveren Yükümlülükleri Nelerdir? • İş Kazalarında Şirketleri Hangi Tehlikeler Bekliyor? • İş Kazalarında Çalışanların Hakları Nelerdir? • İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşçi ve İşverenler Nelere Dikkat Etmeli? • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitimler Nasıl Olmalı? • İşletmeler Risk Değerlendirmesini Nasıl Yapmalıdır? • Çalışan Temsilcisi Atanmasında Nelere Dikkat Edilmelidir? • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Nasıl Kurulur? Kimlerden Oluşur? • Hangi İşletme/Kuruluşlar İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştıracak? • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda İdari Para Cezaları ve İtiraz Yolları Nedir? • İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir? • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?   Konu Başlıkları; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Getirilen Yükümlülükler İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi İşletmelerde Acil Durum Yönetimi İş Sağlığı ve Güvenliğinde Periyodik Kontrol ve Yükümlülükler İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında İşveren ve Sigortalıların Yükümlülükleri ile Hukuki Sonuçları İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı 6331 Sayılı Yasayla İlgili Yönetmelikler 6331 Sayılı Yasayla İlgili Tebliğler İş Güvenliği Önlemlerinin Alınmamasının Yaptırımları ve İdari Para Cezaları İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Çalıştırma Zorunluluğu 6645 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 6331 Sayılı Kanunda Çalışanlara Yönelik Düzenlemeler İşverenlerin OSGB’lerden Hizmet Alması İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun Görev ve Yetkileri İşletmelerde Ortam Ölçümleri İş Sağlığı ve Güvenliğinde Gürültü ile Mücadele İş Sağlığı ve Güvenliğinde Tozla Mücadele İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Diğer Yönetmelikler İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş
  112,70  TL115,00  TL
 • Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı

  Karton Kapak
  Hasan ÖZKAN ( Em. İstanbul Hukuk Hakimi ) - Kişilik Haklarına Saldırıdan Doğan Davalar- Ad Düzeltilmesi Davaları- Nüfus Kütüğüne Ölü Kaydı Düşülen Küşünün Sağ Olduğunun Tespiti Davası- Nüfus Kütüklerinin Sayfa Birleşim Yerlerinin Mühürlenmesi- Soyadı Düzeltilmesi ( Değiştirilmesi ) Davaları- Sağlığın ve Ölümün Tespiti Davaları- Gaiplik Kararı Davası- Diğer Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davaları- Adın Korunması Davaları- Adın Değiştirilmesi Kararının Kaldırılması Davası ( Adın Değiştirilmesine İtiraz )- Ad ve Soyadı Değiştirilmesine İtiraz Davaları- Yaş Düzeltilmesi Davaları- Cinsiyet Düzeltilmesi veya Değiştirilmesi Davaları İÇİNDEKİLERÖNSÖZ . VKISALTMALAR VIIİÇİNDEKİLER . IXHukuk Mahkemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda UygulanacakYazılı ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar 1Yazılı Yargılama Usulü. 1Basit Yargılama Usulü 6KİŞİLİK HAKKINA SALDIRIDAN DOĞAN DAVALARİLGİLİ YASA 9AÇIKLAMA. 9Görevli Mahkeme . 11Yetkili Mahkeme 11Dava Türleri 11SALDIRI TEHLİKESİNİN ÖNLENMESİ . 12Dava Açma Koşulları . 12SÜRMEKTE OLAN SALDIRIYA SON VERİLMESİ DAVASI . 12Dava Açma Koşulları . 12SONA ERMİŞ OLSA BİLE ETKİLERİ SÜREN SALDIRININHUKUKA AYKIRILIĞININ TESPİTİ DAVASI . 12Dava Açma Koşulları . 12MADDİ TAZMİNAT DAVALARI . 12Dava Açma Koşulları . 13MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI 13Dava Açma Koşulları . 13ELDE EDİLMİŞ KAZANCIN GERİ VERİLMESİ DAVALARI 14Dava Açma Koşulları . 14Tüm Davalarda Davacı . 14Davalı . 14Zamanaşımı 14Gözönünde Tutulacak Hususlar 14ÖRNEKLER . 17İÇTİHATLAR 20Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 20Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 22Yargıtay Özel Daire Kararları 29AD DÜZELTİLMESİ DAVALARIİLGİLİ YASA 61AÇIKLAMA. 61Görevli Mahkeme . 62Yetkili Mahkeme 62Davacı . 62Davalı . 62Gözönünde Tutulacak Hususlar 63ÖRNEKLER . 66İÇTİHATLAR 66Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 66Yargıtay Özel Daire Kararları 75NÜFUS KÜTÜĞÜNE ÖLÜ KAYDI DÜŞÜLEN KİŞİNİN SAĞ OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASIİLGİLİ YASA 87AÇIKLAMA. 87Görevli Mahkeme . 87Yetkili Mahkeme 87 Davacı . 87Davalı . 88Göz Önünde Tutulacak Hususlar 88ÖRNEKLER . 88NÜFUS KÜTÜKLERİNİN SAYFA BİRLEŞİM YERLERİNİN MÜHÜRLENMESİ 93SOYADI DÜZELTİLMESİ (DEĞİŞTİRİLMESİ) DAVALARIİLGİLİ YASA 93AÇIKLAMA. 94Görevli Mahkeme . 96Yetkili Mahkeme 96Davacı . 96Davalı . 97Dava Açma Koşulları . 97Gözönünde Tutulacak Hususlar 97ÖRNEKLER . 99İÇTİHATLAR 103Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 103Yargıtay Özel Daire Kararları 112SAĞLIĞIN VE ÖLÜMÜN TESPİTİ DAVALARIİLGİLİ YASA 115AÇIKLAMA. 115Görevli Mahkeme . 116Yetkili Mahkeme 116Davacı . 116Davalı . 117Gözönünde Tutulacak Hususlar 117ÖRNEKLER . 118İÇTİHATLAR 119Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararlar . 121Yargıtay Özel Daire Kararları 124GAİPLİK KARARI DAVASIİLGİLİ YASA 125AÇIKLAMA. 126Gaiplik Kararının Sonuçları 128Görevli Mahkeme . 128Yetkili Mahkeme 128Davacı . 129Davalı . 129Dava Açma Koşulları . 129Gözönünde Tutulac
  37,24  TL38,00  TL
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  Karton Kapak
  Hukuk devletinde hem yönetenlerin hem de yönetilenlerin hukuki olayları yorumlayacak bilgi birikimine sahip olmaları gerekir. İş hayatında rol alan bireylerin iş ve sosyal güvenlik alanıyla ilgili temel yasaları bilmeleri onları daha güvenli ve başarılı hale getirecektir. Tarafların bu konuda edindiği bilgi ve birikim onların anlaşmasını ve uzlaşmasını kolaylaştıracaktır. Bir tarafın hukuk bilincinden yoksun olması içinden çıkılmaz sorunlar yaratmaktadır. Zira hukukun temel ilkelerinden ve iş hayatının gerektirdiği hukuki düzenlemelerden habersiz çalışan ya da yöneticilerle çatışmadan örgütsel amaçlar doğrultusunda çalışmak oldukça zordur. Bu nedenle hem iş hayatına atılacak olan öğrencilerin hem çalışanların hem de yöneticilerin temel hukuk bilgisi yanında iş ve sosyal güvenlik yasalarını bilmeleri ve hukuk bilincine sahip olmaları daha güvenli ve müreffeh bir Türkiye için gereklidir. Bu eserde çalışma hayatında rol alan herkese ihtiyaç duyabileceği bilgiler açık, anlaşılır ve sade bir biçimde verilmeye çalışılmıştır.
  19,11  TL19,50  TL
 • İş Yargılaması Usul Hukuku

  Sert Kapak
  Çalışma hayatını düzenleyen kanunların çeşitliliği bilinen bir gerçel<tir. Bu kanunlar ekonomik ve sosyal koşulların değişmesiyle paralel olarak yenilenmektedir. Bu zorunluluk sadece maddi hukuk alanında olmamakta, usul hukuku alanında da kendisini göstermektedir. İş Yargılaması Usul Hukuku adlı bu kitap, işte tam da usul hukukundaki büyük değişime bir cevap, bir görüş olarak karşımıza çıkmaktadır. 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren yeni usul kanununu inceleyen bu kitapta belirmeye yeni yeni başlayan iş yargısı içtihatlarını da bulmanız onlardan yararlanmanız mümkün.Belirsiz alacak davası, ön inceleme, dava şartı, istinaf, süreler, temyiz ve diğer konulardaki yenilikleri ele alan İş Yargılaması Usul Hukuku adlı eser, hukukçuların olduğu kadar, hukuk Fakültesi öğrencilerinin ve çalışma hayatıyla ilgili müfettiş ve yöneticilerin de baş ucu kitabı olmaya aday bir kitap. Konu Başlıkları - İş Mahkemeleri - İş Mahkemelerinde Yargılama Usulü - Görev, Yetki - Davanın Tarafları - Kavramsal Olarak Tarafların Çoğalması ve Davaların Ayrılması - Birleştirilmesi - Özel Yargılama Yöntemleri - Davanın Yürütümü ve Sonuçlanması - Kanıtlar - Bilirkişi - Bekletici Sorun - Eski Hale Getirme - Süreler - İhtiyati Haciz - İhtiyati Tedbir ve Delillerin Tespiti - Vekaletle Tarafların Davada Temsili - Tebligat - Davayı Sonuçladıran Taraf İşlemleri (Feragat – Kabul – Sulh) (HMK M. 307–315) - Davada Tarafça Yapılan Düzeltem Islah ve Maddi Hatanın Düzeltilmesi - Keşif, Yasa Yolları, İstinaf - Yargılama Giderleri (HMK MD. 323 – 333) - Kesin Hüküm - Olağanüstü Yasa Yolu Yargılamanın İadesi (HMK M. 374–381) - Uyuşmazlıklarda Tahkim
  86,24  TL88,00  TL
 • Alt İşverenlik El Kitabı

  Karton Kapak
  Kitap son yıllarda alt işverenliğin ekonomik bir tercih olarak görülerek yaygınlaşmasına bağlı olarak ortaya çıkan hukuki sorunları ve çözüm önerilerini tarafsız bir biçimde ortaya koymak amacıyla yazılmıştır. Çalışma, işçi ve işveren, hukukçu ve konu ile ilgilenen kişilerin anlayabileceği şekilde basit bir dilde hazırlanmıştır. Çalışma, örnek yargı kararları eşliğinde başkaca hiçbir kaynağı ihtiyaç duymaksızın ülkemizdeki alt işverenlik ilişkisini mevzuatımıza girdiği ilk düzenlemeden itibaren anlamak isteyen çalışma hayatının tüm aktörleri, akademisyenler ve öğrenciler için uygundur.   Konu Başlıkları; İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Alt İşverenlik Uygulaması Kamu ihale Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlarda Alt İşverenlik Uygulaması Ekonomik Bir Tercih Olarak Alt İşverenlik Uygulaması Hukuki Bir Uyuşmazlık Olarak Alt İşverenlik Uygulaması Alt İşverenlik Uygulaması İçin Çözüm Önerileri Alt İşverenlik Uygulaması İle İlgili Yargıtay Kararları
  26,46  TL27,00  TL
 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı

  Karton Kapak
  Sıkça değişen bir mevzuata sahip olan Sosyal Güvenlik Mevzuatı, çalışan, emekli, işsiz ve işverenlerin başvurabilecekleri kanunlardan biridir. Hızlı değişime ayak uyduran Sosyal Güvenlik Mevzuatı kitabı size en güncel bilgiyi sunacaktır.   Konu Başlıkları Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sosyal Sigortalar Kanunu Tarım Sosyal Sigortalar Kanunu Bağ – Kur Kanunu Emekli Sandığı Kanunu Yurtdışında Geçen Sürelerin Değerlendirilmesi Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaçlara Aylık Bağlanması Kanunu  
  10,29  TL10,50  TL
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk

  Sert Kapak
  İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında başta işyerinin işvereni olmak üzere işyerinde çalışanı bulunan diğer işverenlerin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükleri ile hukuki ve cezai sorumluluklarının iç içe geçmiş olduğu görülmektedir. Bunun yanında iş sağlığı ve güvenliği alanında doğrudan görev alan başta iş güvenliği uzmanı olmak üzere; işyeri hekimi, teknik eleman, destek elemanı, diğer sağlık elemanlarının da görev/yetki paralelinde, hukuki ve cezai sorumlulukları karmaşık bir hal arzetmektedir. Söz konusu cezai ve hukuki sorumlulukların sınırlarının belirlenebilmesi için çalışmamızda; işveren ve işveren vekilleri başta olmak üzere teknik elemanların, (iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, destek elemanı, diğer sağlık personeli gibi) çalışanların, OSGB yöneticilerinin ve müfettişlerin hukuki ve cezai sorumluluklarını ayrı ayrı ele almaya çalıştık. Ayrıca, eserin ek kısmına hukuki ve cezai sorumluluğa ilişkin önemli yargı kararları ve ilgili mevzuat eklenerek, eserin pratik yönden de uygulamacılara fayda sağlaması düşünülmüştür.   Konu Başlıkları; İş Sağlığı ve Güvenliğinin Ulusal ve Uluslararası Tarihi Gelişimi İş Kazası – Meslek Hastalığı ve Hukuki Sonuçları Aynı Mekanı Paylaşan ve Çalışanı Olan İşverenlerin Sorumluluğu Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinde İş Sağlığı ve Güvenliğinden Doğan Sorumluluk İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanının İşveren Vekili Sıfatı İşveren ile İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminin Sorumsuzluk Anlaşması Maddi ve Manevi Tazminat ile Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabı Tazminat Davalarında İbraname ve Sorumluluk Sigortası Rücu Davaları ve Sonuçları İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Çalıştırma Yasakları İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi İdari ve Cezai Yaptırımlar
  156,80  TL160,00  TL
 • İş Hukukunda Güncel Sorunlar - 5

  Karton Kapak
  Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu, gelenekselleşmiş İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku seminerlerinden sekizincisini, İş Hukukunda Güncel Sorunlar (5):"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hükümleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına Göre Çalışanların Hakları ve Türk Hukuku" başlığı altında, Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Kampüsü'nde, 28 Şubat 2015 günü gerçekleştirdi. İşçi ve işveren kesimini çok yakından ilgilendiren çalışma yaşamının sorunları ve hukuki çözüm yolları, hem Türk Hukuku, hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları perspektifinden, alanlarında bilimsel otoriteleri tartışılmaz akademisyenler ve sözü edilen perspektifi en iyi yansıtacak biçimde uygulamanın içinden gelen hukukçular tarafından; Yargıtay Daire Başkanlarının başkanlık ettiği oturumlarda değerlendirildi. Günümüzde, insan haklarının salt ulusal yasa koyucular tarafından düzenlenen normlar ile sınırlı kalarak değil; uluslararası normlar ve uluslararası yargı ya da denetim organları tarafından yapılan yorumlar ışığında algılandığı gerçeği karşısında, çalışanların haklarının da aynı güncel ve çağa uygun bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Bu gereklilik, bu yılki Güncel Sorunlar Seminerimizde, çalışanların haklarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı ile bu Mahkemenin yorum metodu açısından da ele alınması ihtiyacını doğurmuş; bu yolla uygulamaya ve Yargıya, karmaşık hukuki sorunların çözümü açısından ışık tutulması hedeflenmiştir.   Konu Başlıkları; AİHS ile AİHM Kararlarının İç Hukuka Etkisi, Yrd. Doç. Dr. Olgun AKBULUT AİHM’nin Sosyal Haklara Bakışı ve Uyguladığı Yorum Metodu, Av. Duygu KÖKSAL Çalışanların Özel ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı, Düşünce ve İfade Özgürlükleri, Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN Sendikal Hak ve Özgürlüklere İlişkin AİHS Hükümleri, AİHM Kararları ve Türk Hukuku, Prof. Dr. Murat ENGİN
  37,73  TL38,50  TL
 • Toplu İş Hukuku El Kitabı

  Karton Kapak
  Toplu İş Hukuku El Kitabı adını taşıyan bu yayında Türk İş Hukukunun önemli bir bölümünü oluşturan sendikalar hukuku/toplu iş sözleşmesi ve iş mücadelesi (grev-lokavt vs) kavram ve konuları Anayasa değişiklikleri, 6356 sayılı STSK ve ilgili diğer mevzuat ve ikincil düzenlemeler en son 6552 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ve eklemeler de dikkate alınarak incelenmiş ve sunulmaya çalışılmıştır. Bu yapılırken ulaşılabilen en son tarihli Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay ile diğer mahkeme kararları da taranarak yer verilmiş ve tartışılmıştır. Ayrıca önemine göre mülga mevzuatımızla da karşılaştırmaya gidilmiş, hatta Alman / Avusturya ve İsviçre hukuku ile de yer yer bağlantılar kurulup gereği ölçüsünde bilgi sunulmuştur. Kitabın yeni toplu iş hukuku sistemimizi en son haliyle ve yetkin biçimde yansıtan bir yayın olduğu düşünülmekte ve ilgili çevreye saygıyla sunulmaktadır.   Konu Başlıkları; İş Hukuku – Uygulama Alanı – Özellikleri ve Çalışma Yaşamının Örgütleri Toplu İş Hukuku ve Temel Kavramları Sendikalar Hukuku Toplu İş Sözleşmesi Hukuku İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
  39,10  TL39,90  TL
 • İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi

  Karton Kapak
  Bu kitapta; konular sade bir dille tek tek açıklanmış, işletmelerde karşılaşılabilecek sorunlara değinilmiş ve uygulamada kullanılabilecek belge, tutanak ve uygulama örneklerine yer verilerek rehberlik yapılmıştır. Ayrıca güncel yargı kararlarına da kitap içerisinde yer verilerek tereddütlü konulardaki yargısal görüşler ele alınmıştır. Kitabın bir başka önemli özelliği ise İş Hukuku konusunda, 2015 Eylül ayına kadar yayınlanmış yasal mevzuata, yönetmeliklere ve iş hukukuna ilişkin diğer görüşlere yer verilmesidir. Bu çalışma; başta İnsan Kaynakları (Personel) Çalışan ve Yöneticilerine, İşletme Müdürlerine, Fabrika Müdürlerine, SM-SMMM-YMM gibi meslek mensuplarına, Mimar ve Mühendislere, Avukatlara, Sendikacılara, Öğrencilere, İSG Profesyonellerine, Şirket Sahiplerine, Kamu kuruluşları ile özel sektörde görev yapan denetim elemanlarına hitap etmekte olup, bir başucu kaynağı olacak şekilde hazırlanmıştır.   Konu Başlıkları İş Sözleşmesi ve Türleri Belirli Süreli Sözleşmeler Kısmi Süreli (Part–Time Sözleşmeler) İhbar Tazminatı Kıdem Tazminatı Kötüniyet Tazminatı İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi İş Sözleşmelerinin Feshinde Hukuki Sonuçlar İş Sözleşmesinin Feshi, İtiraz ve Yargılama İş Sözleşmelerinin Sona Erdirilmesinde Belgelendirme ve Tutanak–İhtar Yazılarının Hazırlanması Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları İş Güvencesinin Kapsamı İş Güvencesinden Doğan Tazminatla İşe İade Davalarında SGK Bildirimleri İbraname İkale Sözleşmeleri
  73,50  TL75,00  TL
 • Bireysel İş Hukuku

  Karton Kapak
  Çalışmada, yasal değişiklikler ve gelişmeler yanında bireysel iş hukuku alanında doktrindeki mevcut görüşlere ve yargı kararlarına da yer vererek gerek bilim insanlarına gerekse öğrencilere yardımcı olmaya gayret gösterilmiştir. Ayrıca, Türk iş mevzuatına ilişkin yeni düzenlemelere, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun, 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine de eserimizde yer verilmiştir.   Konu Başlıkları Genel Bilgiler İş Hukukunun Temel Kavramları ve Kapsamı İş Sözleşmesi İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları İşin Düzenlenmesi İş Sağlığı ve Güvenliği
  27,93  TL28,50  TL