Kamu İhalesi Kitapları

Yayınevi/Marka
2 öğeden 1-2 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

  Sert Kapak
  Kamu ihale sistemini kendine özgü sistematiği ve akıcı üslubu ile açıklayan, sorun çözümleri bölümleri ile uygulamada karşı karşıya gelinebilecek soru ve sorunlarla ışık tutan, yargı kararları bölümleri ile emsal nitelikteki içtihatları irdeleyen ve güncel uyuşmazlık kararları ile de KİK'in örnek olaylarındaki güncel bakışı gösteren çalışma 15. baskısı ile okuyucuya sunuluyor. Ekinde bulunan CD ile Kamu ihalelerine teklif hazırlayan isteklilerin CD ortamında sunulan standart formaları daha etkin kullanabilmeleri için, bu formlar, CD içinde özel hazırlanmış bir formatta sunulmaktadır.   "Hızlı değişen kamu ihale mevzuatında günceli yakalayarak 15. baskıya ulaşan bu titiz çalışma, ihale mevzuatında başucu kitabı olarak önemli bir boşluğu dolduruyor." -Kazım Özkan, Kamu İhale Kurumu İkinci Başkanı-   "Gönderme nezaketinde bulunduğunuz Açıklamalı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kitabınızı memnuniyetle almış bulunmaktayım. Bu nedenle sizi gönülden kutlar, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim." -M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkanı-   "4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununu bir sarraf titizliğiyle açıkladığını fark ettiğim bu kitaptan idare olarak önemli ölçüde istifade ettiğimizi söyleyebilirim. Bu vesileyle kitabın müellifi Sayın Doğanyiğit'i tebrik ederken eserini tüm belediyelere tavsiye ediyorum." -Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı-   4734 ve 4735 sayılı Kanunların ruhuna ve amacına uygun olarak yürütülmesinde yol gösterdiğini memnuniyetle gözlemlemiş bulunduğumdan bu kitabı hazırlayan Sayın Sadettin Doğanyiğit'e teşekkürü bir borç bilir çalışmalarındaki başarılarının devamını dilerim." -Muammer Güler, Vali, İçişleri E. Bakanı-   Sayın Üstadımın bu ustalık eserini tüm Maliye Bakanlığı teşkilatına bir başucu ihale kitabı olarak tavsiye ediyorum.” -Ayşe Şimşek, Maliye Bakanlığı, Merkez Saymanlık Müdürlüğü, Saymanlık Müdürü -   “Kamu alımları mevzuatındaki son gelişmeleri de içeren Eser, uygulayıcılara kritik konularda önemli açıklayıcı bilgiler sunmaktadır. Sn. Doğanyiğit, ayrıca denetimleri sırasında ODTÜ’ye mali mevzuat konusunda önemli katkılarda bulunmuştur." -Ersin Tatlı, ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı-   "Sn. Sadettin Doğanyiğit'in bu özenli çalışmasını tüm denetim mensupları ile kamu mali yönetiminde görevli uygulayıcılara tavsiye ederim" -Kemal Özsemerci, SAYDER Başkanı-   "Açıklamalı ve sorun çözümlü olarak hazırlanan Sadettin Doğanyiğit'in Kamu İhale Kitabını gerek ihale isteklileri gerekse idareler açısından oldukça faydalı bir eser olarak görüyor, ilgililere tavsiye ediyorum." -V. Arif Şimşek, Kamu İhale Kurulu E. Üyesi-   "Titiz bir çalışmanın sonucu olan değerli eserin araştırmacılar için iyi bir kaynak oluşturduğu, bu nedenle kamu ihale hukuku tatbikatı itibariyle fevkalade önemli bir eser olarak görüyorum." -Cengiz Ergen, E. Yargıtay Hakimi, TESKOMB Baş Danışmanı-   "İlk baskısından bu yana ilgiyle takip ettiğim bu kitabı, özenli bir çalışma olarak görüyor; idarelere ve isteklilere gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum." -Adem Kamalı, Kamu ihale Kurulu E. Üyesi-   "Kitap, idaremizdeki uygulayıcılara yol gösterici olmuş bu konudaki sorunları gidermiş veya asgari düzeye indirmiş ve idaremizin ihale hukuku mevzuatı yönündeki uygulamalarına rasyonel bir nitelik kazandırmıştır." -Sabri Kaya, İstanbul İl Özel idaresi Genel Sekreteri-   "Uygulamalı bir rehber niteliği taşıyan ve harcama yetkisinin planlanan süreçte ihalesini sonuçlandırmasında önemli katkıları olan kitabınız, uzun zamandır aradığımız bir kaynak olarak karşıma çıktı." -Sait Özdil, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı-   Konu Başlıkları; İhale Öncesi Yapılması Gereken İş ve İşlemler İdarelerin Birleşerek Toplu Olarak İhaleye Çıkma Esasları İdare ve İsteklilerin Ekap Üzerinden Gerçekleştirecekleri İşler Yaklaşık Maliyet ve Ödenek Tespit Esasları İş Artışı ve Yeni Fiyat Belirlenmesi Tüm Yönleriyle İş Deneyim Belgeleri Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması ve Fiyat Dışı Unsur Uygulaması Teklif Hazırlama ve Yeterlik Alma Örnek Akış Şemalarıyla İhale Süreci Komisyonun Teklif Değerlendirme Aşamaları Temizlik ve Güvenlik İhaleleri Örneklerle Fiyat Farkı Uygulamaları Kabul İşlemleri ve Yapı Denetimi Yeni Sistemde Hakediş Düzenlenmesi İtirazen Şikayet ve Yargısal İnceleme Yargı ve Kurul Uyuşmazlık Kararları Özetleri İş Ortaklıkları, Konsorsiyumlar ve Alt Yükleniciler Kat Karşılığı İnşaat İşleri ve Finansal Kiralama İhale Akıl Cetveli İhale Sistemini İlgilendiren Tüm Mali Mevzuat (CD) Kamu İhalelerinde 25 Sorunlu Konuda Yapılması Gerekenler Posteri  
  220,50  TL225,00  TL
 • Kamu İhale Kanunu ve Uygulaması

  Sert Kapak
  • Ali Kaya: KİK. Eski Üyesi, Eski Genel Müdür (İnş. Müh.); Kamu ihale Kurulu üyeliği yaptığım 5 yıl boyuncu ve daha sonra yaşadığım süreçte kamu ihale mevzuatının ilgilileri tarafından yeterince anlaşılamadığını ve daha çok bilgilendirmeye ihtiyaç duyulduğunu tespit ettim. Daha önce inceleme ve okuma fırsatını bulduğum bu kitabın gerek açıklamaları ile gerekse uygulama sonucundan doğan örneklemeleri ve zenginleştirilmiş KİK. ve Yargı kararlarıyla bu alandaki büyük bir açığı kapatacağına inanıyorum. • Adem Kamalı: KİK. Eski Üyesi, Sayıştay Uzman Denetçisi; Hem teorik, hem de uygulama açısından ihalenin mutfağında yetişen Sn. Muhittin Abacıoğlu'nun, idare ve isteklilere faydalı olacağına inandığım bu eserini ilgililerine tavsiye ediyorum. • M. Bahaettin Kaptan: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Eski Müsteşar Yrd.( İnş. Müh.); 2886 sayılı "Devlet ihale Kanunu Mevzuatı ve Uygulaması" kitabından tanıdığım Sn. Muhittin Abacıoğlu o günden bugüne kadar dağarcığında biriktirdiği, bilgi ve tecrübeler ışığında kaleme almış olduğu 4734 sayılı "Kamu ihale Kanunu ve Uygulaması" kitabının tüm uygulayıcılara raflarında duracak bir kitap değil, ellerinin altında her daim müracaat edecekleri bir başucu eseri olacağı düşüncesindeyim. • Metin Üğdül: Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Eski Müsteşarı (İnş. Müh.); Sn. Muhittin Abacıoğlu ile uzun yıllardan beri tanışıklığımız bulunmakta olup, kendisi yakın dostumdur, iyi bir insan olmasının yanında, vatansever gönlü insan sevgisiyle doludur. Ayrıca, çalışma hayatında da hep başarılı olmuştur. Bütün bunların yanında ülkemizde önemli gündem konusu olan ihale yasalarının uygulamalarında, uygulayıcıları aydınlatan uygulama örnekleri ile onları doğru yola sevk eden birçok eser vardır. Son olarak yürürlükte olan 4734 ve 4735 sayılı ihale yasaları ile ilgili açıklayıcı bilgilerle dolu bu kıymetli eserinin yeni baskısı için de, Sn. Muhittin Abacıoğlu’na teşekkür eder, okuyucularının bu eserden çok şey öğreneceklerinden emin bulunmaktayım. • Mahmut Küçük: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar eski Yardımcısı (İnş. Müh.); Sn. Muhittin Abacıoğlu'nun hazırlayıp yayımladığı "Açıklamalı ve İçtihatlı İhale Kanunu ve Uygulaması" kitabı ile Kamu İhale mevzuatı ile ilgili kavramların doğru ve herkes tarafından kabul edilebilecek şekilde anlaşılması, içeriğinin ne olduğunun tam olarak ortaya konulması ve sınırlarının iyi belirlenmesine yönelik olarak örnekler verilerek, uygulanmasının nasıl anlaşılması gerekliği hususunda yapmış olduğu değerlendirmeler Bakanlığımız uygulamalarında olduğu gibi, ülke genelinde ihale yapan yatırımcı kurumlar nezdinde de kavram ve uygulama birliğine katkı yapan temel kaynak dokümanlarından biri olmuştur. • Mustafa Namık Sinanoğlu: TOKİ Başkan Eski Yrd. EBÜAŞ Eski Genel Müdürü: (End. Müh.); Sn. Muhittin Abacıoğlu, bürokraside çalıştığım ve yöneticilik yaptığım süre içerisinde, yapmış olduğu çalışmaları ve yazmış olduğu kitaplarıyla gerek teorik, gerekse pratik uygulamada kanun ve yönetmelikleri en iyi anlatan, yorumlayan ve uygulanmasında da yardımcı olan, konusunu, ilgi alanını özümsemiş çalışkan, fedakâr ve vefakâr bir kişiliktir. Beraber çalıştığımız tüm zamanlarda uygulamayı en doğru şekilde yapmak için uğraş vermiştir. Başarıların ve hizmetlerin devamlı olsun.   Konu Başlıkları; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Yürürlükteki Maddeleri Tüm Uygulama Yönetmelikleri Tip Sözleşmeler, Şartnameler ve Standart Formlar Muayene ve Kabul Yönetmelikleri Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar Yapım İşleri Uygulamaları Kamu İhale Kanunundan İstisna Edilen Kurumların İhale Esasları Maliye Bakanlığı Taahhüt ve Sözleşme Tasarılarının Vizelerine İlişkin Genelgesi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapım İşleri Uygulama Esasları Genelgesi ve Örnek Uygulamalar  
  215,60  TL220,00  TL