Medeni Hukuk Kitapları

Yayınevi/Marka
9 öğeden 1-9 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Medeni Hukuk

  Karton Kapak
  Genel Bilgiler *Başlangıç Hükümleri *Kişiler Hukuku *Gerçek Kişilik *Tüzel Kişilik *Dernekler *Vakıflar *Aile Hukuku *Evlilik Hukuku *Evliliğin Kurulması *Evliliğin Genel Hükümleri *Eşler Arasındaki Mal Rejimi *Evliliğin Sona Ermesi *Hısımlık Hukuku *Sahih Nesep *Soybağının Hükümleri *Nafaka Yükümlülüğü ve Ev Düzeni *Vesayet Hukuku *Miras Hukuku *Mirasçılar *Mirasın Geçmesi *Eşya Hukuku *Zilyetlik ve Tapu Sicili *Zilyetlik *Tapu Sicili *Mülkiyet *Sınırlı Ayni Haklar *İrtifak Haklar *Rehin Hakları
  21,34  TL22,00  TL
 • Mülkiyet (2 Cilt)

  Karton Kapak
  İçindekilerÖnsöz . VKısaltmalar VIIİçindekiler . 9Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevlerine İlişkin KurallarHukuk Mahkemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda UygulanacakYazılı Ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar 1 Yazılı Yargılama Usulü 1Basit Yargılama Usulü 6Mülkiyet Hakkıİlgili Yasa 11Açıklama. 12Paylı (Müşterek) Mülkiyetİlgili Yasa 17Açıklama . 19İçtihatlar 20Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 20Yargıtay Özel Daire Kararları 30Paylı (Müşterek) MülkiyettePaydaşlıktan Çıkarmaİlgili Yasa 37Açıklama . 38Paylı (Müşterek) Mülkiyette Diğer Hak Sahiplerinin Paydaşlıktan Çıkarılmasıİlgili Yasa 51Açıklama . 51Paylı (Müşterek) Mülkiyetin Sona Ermesiİlgili Yasa 51Açıklama . 54İçtihatlar 55Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 55Yargıtay Özel Daire Kararları 67Taşınmaz Mülkiyetinden Doğan Elatmanın Önlenmesi DavalarıAçıklama . 71Görevli Mahkeme . 72Yetkili Mahkeme 72Davacı . 72Davalı . 72Dava Açma Koşulları . 72Gözönünde Tutulacak Hususlar 72Zamanaşımı 75Bütünleyici Parçalar (Mütemmim Cüzüler) Hakkında Elatmanın Önlenmesi Davası . 75Doğal Ürünler (Tabii Semereler) Hakkında Elatmanın ÖnlenmesiDavaları . 76Elatmanın Önlenmesi (Men'i Müdahale) Davalarının Çeşitleri . 76Örnekler . 79İçtihatlar 81Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 81Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 141Yargıtay Özel Daire Kararları 285Kaynakça. 711Yazarın Basılmış Eserleri 715Yazarın Basılacak Eserleri 717İÇİNDEKİLERÖNSÖZ VKISALTMALAR VIIİÇİNDEKİLER IXASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİNE İLİŞKİN KURALLARHukuk Muhakemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak Yazılı Ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar 17Yazılı Yargılama Usulü 17Basit Yargılama Usulü 22TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ DAVALARI İLGİLİ YASA 9AÇIKLAMA 10Görevli Mahkeme 11Yetkili Mahkeme 11Davacı 11Davalı 11Dava Açma Koşulları 11Gözönünde Tutulacak Hususlar 11Zamanaşımı 12ÖRNEKLER 13İÇTİHATLAR 13Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurul Kararı 13Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 14Yargıtay Özel Daire Kararları 54İŞGAL NEDENİYLE TAŞINMAZIN KAZANILMASI İLGİLİ YASA 105AÇIKLAMA 105YENİ ARAZİ OLUŞMASI NEDENİYLE TAŞINMAZIN KAZANILMASI DAVALARI İLGİLİ YASA 107AÇIKLAMA 107Görevli Mahkeme 108Yetkili Mahkeme 108Davacı 108Davalı 108Dava Açma Koşulları 108Gözönünde Tutulacak Hususlar 109Dava Açma Süresi 109ÖRNEKLER 109İÇTİHATLAR 111Yargıtay Özel Daire Kararları 111ARAZİ KAYMASI İLE İLGİLİ DAVALAR İLGİLİ YASA 113AÇIKLAMA 113Görevli Mahkeme 114Yetkili Mahkeme 114Davacı 114Davalı 114Dava Açma Koşulları 114Gözönünde Tutulacak Hususlar 114ÖRNEKLER 115İÇTİHATLAR 115Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 115Yargıtay Özel Daire Kararları 161HAKLI NEDENE DAYANMAKSIZIN TAPUYA YAZILAN TAŞINMAZLARIN (OLAĞAN ZAMANAŞIMI) TAPU İPTALİ DAVALARI İLGİLİ YASA 229AÇIKLAMA 229Görevli Mahkeme 229Yetkili Mahkeme 229Davacı 229Davalı 229Dava Açma Koşulları 230Gözönünde Tutulacak Hususlar 230Zamanaşımı 230ÖRNEKLER 230İÇTİHATLAR 231Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 231Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 232Yargıtay Özel Daire Kararları 261MER'AYA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI
  139,20  TL145,00  TL
 • Zilyetlik ve Tapu Sicili (Cilt 7)

  Karton Kapak
  İçindekilerÖnsöz VKısaltmalar . Vııİçindekiler IxAsliye Hukuk Mahkemelerinin Görevlerineİlişkin KurallarHukuk Muhakemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda UygulanacakYazılı Ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar . 1Yazılı Yargılama Usulü 1Basit Yargılama Usulü . 6Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararların Tazmini Davalarıİlgili Yasa 9Açıklama 9Görevli Mahkeme 9Yetkili Mahkeme . 9Davacı 9Davalı 10Dava Açma Koşulları 10Gözönünde Tutulacak Hususlar 10Örnekler . 10Hazinenin Rücu DavasıGörevli Mahkeme 13Yetkili Mahkeme . 13Davacı 13Davalı 13Dava Açma Koşulları 13Gözönünde Tutulacak Hususlar 14Örnekler . 14Tapuya Yazılan Ayni Hakkın Silinmesi (Terkini) Ve Değiştirilmesi Davalarıİlgili Yasa 17Açıklama 17Görevli Mahkeme 18Yetkili Mahkeme . 18Davacı 18Davalı 19Dava Açma Koşulları 19Gözönünde Tutulacak Hususlar 19Dava Açma Süresi . 20Örnekler . 20Tapu Kaydındaki YanlışlıklarınDüzeltilmesi Davalarıİlgili Yasa 23Açıklama 23Görevli Mahkeme 24Yetkili Mahkeme . 24Davacı 24Davalı 24Gözönünde Tutulacak Hususlar 25Tapu İdarelerince Açılacak DavalarÖrnekler . 27Tapu Kaydındaki Yanlışlıkların Düzeltilmesi Davalarının TürleriAçıklama 29Açılacak Davalarda Yapılacak İşlemler 29Örnekler . 29İçtihatlar 32Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurul Kararları . 32Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları . 33Yargıtay Özel Daire Kararları . 78Tapu İptali Davalarıİlgili Yasa 121Açıklama . 121Görevli Mahkeme 122Yetkili Mahkeme . 122Davacı 122Davalı 122Dava Açma Koşulları 122Göz Önündetutulacak Hususlar 122Dava Türleri 123İçtihatlar 127Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları . 127Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları . 128Yargıtay Özel Daire Kararları . 213Kaynakça 545Yazarın Basılmış Eserleri . 549Yazarın Basılacak Eserleri . 551
  62,40  TL65,00  TL
 • Sınırlı Ayni Haklar (Tmy. Md. 779-972)

  Karton Kapak
  İÇİNDEKİLERÖNSÖZ VKISALTMALAR VIIİÇİNDEKİLER IXHukuk Mahkemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak Yazılı ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar 1Yazılı Yargılama Usulü 1Basit Yargılama Usulü 6SINIRLI AYNİ HAKLARLA (İRTİFAK HAKLARI) İLGİLİ İLGİLİ YASA 9AÇIKLAMA 11Görevli Mahkeme 12Yetkili Mahkeme 12Davacı 12Davacı 13Dava Açma Koşulları 13Gözönünde Tutulacak Hususlar 13İrtifak Hakkı Hükümleri 13Özel Yasa Kuralları ve Yerel Adet Uygulaması 14İrtifak Hakkının Bakım Giderleri 14Taşınmazlar Üzerinde Değişiklik ve Bölünme Durumunda İrtifak Hakkının Durumu 14İNTİFA HAKKI VE DİĞER İRTİFAK HAKLARIYLA İLGİLİ DAVALAR İLGİLİ YASA 17AÇIKLAMA 23İntifa Hakkının Sona Ermesi 23İntifa Hakkı Sahibinin Hakları 24İntifa Hakkı Kurulan Malın Malikinin Hakları 25İntifa Hakkı Sahibinin Defter Tutulmasını İstemesi 25İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri 25İntifa Hakkının Kullanımında Özen Gösterme 26İntifa Hakkının Devrini İsteme Hakkının Kullanılması 26İÇTİHATLAR 28Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 28Yargıtay Özel Daire Kararları 36OTURMA HAKKIYLA İLGİLİ DAVALAR İLGİLİ YASA 57AÇIKLAMA 57İÇTİHATLAR 58Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 58Yargıtay Özel Daire Kararları 60ÜST HAKKI İLE İLGİLİ DAVALAR İLGİLİ YASA 67AÇIKLAMA 69Üst Hakkının Sona Ermesi ve Sonuçları 69Süreden Önce Devir İstemi 69Üst Hakkının Süresi 70İÇTİHATLAR 71Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 71Yargıtay Özel Daire Kararları 80KAYNAK HAKKI İLE İLGİLİ DAVALAR İLGİLİ YASA 97AÇIKLAMA 97İÇTİHATLAR 97Yargıtay Özel Daire Kararları 97DİĞER İRTİFAK HAKLARI İLGİLİ YASA 101AÇIKLAMA 101İÇTİHATLAR 102Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 102Yargıtay Özel Daire Kararları 106TAŞINMAZ YÜKÜ (MÜKELLEFİYETİ) İLE İLGİLİ DAVALAR İLGİLİ YASA 125AÇIKLAMA 127Kamu Hukukuna İlişkin Taşınmaz Yükü 128Taşınmaz Yükünün Sona Ermesi 128Taşınmazın Yükten Kurtarılması 128Taşınmaz Yükünde Zamanaşımı 129Taşınmaz Yükünün Hükmü 129İÇTİHATLAR 130Danıştay Özel Daire Kararları 130TAŞINMAZ REHNİ İLE İLGİLİ DAVALAR İLGİLİ YASA 135AÇIKLAMA 141Birden Çok Kişiye Ait Olan Taşınmaz Rehni 142Taşınmaz Rehninin Sona Ermesi 142Taşınmaz Rehininin Kapsamı 143Taşınmaz Rehninde Zamanaşımı 143Rehinli Taşınmaz Malikinin Önlem Alma Yetkisi 143Rehnin Paraya Çevrilmesi 144Rehinli Taşınmazın Satış Bedelinin Dağıtılması 144Taşınmaz Rehninin Alacaklıya Sağladığı Güvence 145Taşınmazın İyileştirilmesi Halinde Rehin Hakkı 145Borcun Ödenmesi ve Rehinin Sona Ermesi 145İÇTİHATLAR 147Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 147Yargıtay Özel Daire Kararları 165İPOTEK VE İPOTEKLE İLGİLİ DAVALAR İLGİLİ YASA 185AÇIKLAMA 188İpoteğin Sona Ermesi 189Alacaklının Ödeme İstemi 189İpotekli Taşınmazın Devri 189Yasal İpotek 190Tescile Bağlı Yasal İpotekler 190İÇTİHATLAR 192Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 192Yargıtay Özel Daire Kararları 214İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİ İLGİLİ YASA 365AÇIKLAMA 365İRAT SENEDİ 366AÇIKLAMA 366İrat Senedi ile Yüklü Taşınmazın Yükten Kurtarılması 366İpotekli Borç ve İrat Senedinin Düzenlenmesi 367İpotekli Borç Senedi veya İrat Senedinin Terkini 367Alacaklıların Korunması 368Görevli Mahkeme 368Yetkili Mahkeme 368Gözönünde Tutulacak Hususlar 368TAŞINIR REHNİ VE TESLİME BAĞLI REHİN VE HAPİS HAKKIYLA İLGİLİ DAVALAR İLGİLİ YASA 371AÇIKLAMA 374Art ve Alt Rehin Kurulması 374Taşınır Rehninin Sona Ermesi 374Rehinli Taşınırın Geri Verme Borcu 374Taşınır Rehninin Hükümleri 375Alacaklının Taşınırda Hapis Hakkı 375İÇTİHATLAR 375Yargıtay Hukuk Genel
  52,80  TL55,00  TL
 • Tahkim

  Karton Kapak
  Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre Tahkim adlı bu çalışma, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne yüksek lisans tezi olarak sunulmuş ve Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY, Doç. Dr. Şafak NARBAY ve Yrd. Doç. Dr. Murat ERDEM'den oluşan jüri tarafından başarılı bulunarak oy birliği ile kabul edilmiştir.Adı geçen çalışmada öncelikle tahkimin tanımı, hukuki niteliği, türleri, olumlu ve olumsuz yönleri, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden farklılıkları incelenmiştir. Daha sonra tahkim sözleşmesi, hakem sözleşmesi ve hakem-bilirkişilik kurumu ele alınmıştır. Çalışmanın devamında hakem seçimi, tahkimle ilgili usul ilkeleri ve tahkim yargılaması incelenmiştir. Son olarak tahkim süresi, tahkim yargılamasının sona ermesi, hakem kararı ve hakem kararlarına karşı kanun yolları hakkında bilgi verilmiştir.
  37,24  TL38,00  TL
 • Anayasa Yargısında İbadet Özgürlüğü

  Karton Kapak
  Din özgürlüğü değerlendirmesi ve beraberinde bir anayasal metot/standart uygulanması özellikle azınlık din ve inançları açısından önemlidir. Çünkü çoğunluk dinlerinin fiziksel imkanlar itibariyle daha rahat dışavurulacakları açıktır. ABD, Almanya ve Kanada gibi yargı düzenlerinde de görüldüğü üzere, bir anayasal demokrasinin varlığı için, azınlık din ve inançlarının ibadet özgürlüğü güvencesinden yararlanmaları vazgeçilmezdir. Bu bağlamda, Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin ibadet özgürlüğü taleplerini değerlendirirken belli bir anayasal analiz metodu üzerinden bir yaklaşım şekillendirmesi gerekmektedir. Talebin din özgürlüğü yönünden ele alınarak, anayasal bir analize tabi tutulması, hemen her toplumda tartışmalı olan dinsel konuların çoğunluk ideolojisine veya her yönüyle siyasi belirlemelere bağımlı kalarak, hukuk güvencesinden mahrum kalmasını da önleyebilecektir.      Anayasa hukukçusu Saadet Yüksel bu çalışmasında, din özgürlüğünün hukuki güvencesine yönelik hukuk korumasının dine değil, inanç ve ibadet özgürlüğüne yönelik olması hassasiyetiyle gerçekleşebileceğini söylüyor. Başkaca modelleri aynen alıntılamak veya bu talepleri ilk bakışta din-devlet ayrılığına aykırılıktan reddetmek yerine; her olayın özelliklerini dikkate almaya imkan verecek bir standart geliştirilmesi gerektiğini iddia ediyor. Bu standart, Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin özellikle ibadet özgürlüğüne müdaheleyi incelerken sorguladığı laikliğe dair yeni tanım arayışına da katkıda bulunacak ve bir tartıma imkan verecek olan “ölçülülük”tür.
  18,00  TL24,00  TL
 • Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

  Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

  Karton Kapak
  Bu kitabın 7. basısından beri HMK'nun 109. maddesinin -talep konusunun miktarının taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli olması halinde kısmi dava açılamayacağı- hakkındaki 2. fıkrası yürürlükten kaldırıldı ve hâkimlerin hukuki sorumluluğu ile ilgili davaların hangi mahkemede açılacağı hakkındaki 47. maddede bir değişiklik yapıldı. Yine hâkimlerin hukuki sorumluluğu hakkında Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 93/A maddesinde yer alan (HMK m. 46 vd hükümleri ile kısmen örtüşen, mükerrer bir düzenleme içeren) hüküm yürürlükten kaldırıldı. Medeni usul hukukunu ilgilendiren başka bir değişiklik olmak üzere, adli mahkemeler teşkilatı kanunumuzda asliye ticaret mahkemelerinin belirli davalara heyet halinde bakmasına ilişkin bir kanun değişikliği yapıldı. Bu basıda, bu değişiklikler ve gerekçelerine yer verilmiştir.Ayrıca madde metinleri altında gösterilen karşılaştırmalı hukuk atıfları gözden geçirilmiştir. Bu dönemde İsviçre Medeni Usul Kanunu'nda bir değişiklik olmamıştır. Alman Medeni Usul Kanunu'nda ise değişiklikler olmuştur. Alman Medeni Usul Kanunu'ndaki değişiklikler çok sayıda kanun maddesini ilgilendirmekte olup; değişikliklerden başlıcaları Avrupa Birliği'nin medeni usul hukukuna ilişkin tüzüklerinin içeriğinin Alman Medeni Usul Kanunu metni içine alınması ile ilgilidir. Bu kapsamda Avrupa ihtilafsız alacaklar usulü, Avrupa ödeme emri usulü ve Avrupa küçük alacaklar usulünden ibaret olan üç basitleştirilmiş usulü düzenleyen ve AB içindeki milletlerarası yetki kuralları ile tanıma ve tenfiz hükümlerini yeknesaklaştıran tüzüklerin içeriği Alman Medeni Usul Kanunu metnine aktarılmış olmaktadır.Kitabın bu basısından itibaren HMK hükümleri ile ilgili içtihadı birleştirme ve Anayasa Mahkemesi kararlarına da dipnotlarında atıf yapılacaktır. Anayasa'nın 152. maddesinin son fıkrasına göre -Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz. - Bu hüküm dikkate alınarak, dipnotlarında anılan her bir Anayasa Mahkemesi kararının -işin esasına girerek- verilip verilmediği hakkında da bilgi verilecektir.
  Temin Edilemiyor
 • Karşı Yan Vekalet Ücreti

  Karşı Yan Vekalet Ücreti

  Karton Kapak
  Karşı yan vekalet ücreti aslında niteliği itibariyle bir yargılama gideridir. Bu nedenle Hukuk Muhakemeleri Kanununda açıkça davanın tarafı yararına hükmedilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ancak Avukatlık Kanununda da bu ücretin avukata ait olduğu da açıkça vurgulandığından Yargıtay uygulamasında bu ücret avukata ait olmaktadır. Burada ortaya çıkan sorun avukatın haksız azli veya haklı istifası halinde karşı yan vekalet ücretinin durumunun ne olacağıdır. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin bugüne kadar uygulamalarında -karşı yan vekalet ücreti dava ve takip sonuçlandığında miktarı belli olacağı müvekkilin vekiline ödeme borcu da hasım taraftan tahsil edilmeden doğmayacağı tahsil edilmiş olmasını beklemek gerektiği- yönünde iken son uygulamalarında karşı yan vekalet ücretinin haksız azil veya haklı istifa halinde takip veya davanın sonuçlanması beklenmesine gerek olmadığını işaret etmiştir. Bu eserde özellikle Yargısal içtihatlarda değişiklik nedeniyle konu etraflıca ele alınarak okuyucuların istifadesine sunulmuştur. Eserin uygulamacılara yararlı olması dileğiyle.
  Temin Edilemiyor
 • Karşılaştırmalı Açıklamalı Şerhli ve Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Kanunu

  Karşılaştırmalı Açıklamalı Şerhli ve Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Kanunu

  Karton Kapak
  Kitabımızın birinci baskısından sonra Hukuk Muhakemeleri Kanununda 11/4/2015 tarih ve 6644 sayılı Kanunla 47 ve 109/2 maddesinde, ayrıca kitabın sonundaki mevzuat bölümünde yer alan diğer kanunlarda, yönetmelik ve tarifelerde değişiklikler yapılmıştır. Kitabın bu ikinci baskısında mevzuatta yer alan değişiklikler metni işlendiği gibi, özellikle HMK’deki değişiklikler sonucu ortaya çıkan yeni durum değerlendirilmiş ve açıklamalar güncellenmiştir. Özellikle, 109. maddenin ikinci fıkrasında yer alan -Talep konusunun miktarı, taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli ise kısmi dava açılamaz. - hükmünün kanunla yürürlükten kaldırılması ile ortaya yeni bir hukuki durum çıkmıştır. Eski düzenlemede, davadaki talep konusunun miktarı taraflar arasında tartışmasız ise veya taraflar arasında miktar veya parasal tutar bakımından bir tartışma olmakla beraber, tarafların anlaşmasına gerek kalmaksızın, objektif olarak talep konusunun miktarı herkesçe anlaşılabilecek şekilde belirli ise o talep konusunun sadece bir kısmı dava edilemeyeceği ifade edilmekteydi. Talep konusunun miktarının taraflar arasında tartışmasız olup olmadığı, ancak davalının davaya cevap vermesinden sonra anlaşılabilecek bir husustur. Hâkim, ön inceleme aşamasında hukuki yarar konusunu değerlendirmesi ve gerekli kararı vermesi gerekir (m. 140/1). Bununla birlikte, dava açılmadan önceki dönemde davalı, o davanın talep konusunun miktarı bakımından bir uyuşmazlık çıkarmış ve bu konuyu tartışmalı hale getirmişse, davacının kısmî dava açmakta hukuki yararının mevcut olduğunda tereddüt edilmemelidir. Davaya cevap dilekçesiyle davalı söz konusu tartışmayı ortadan kaldırmış olursa, artık kısmî dava olarak devamında hukuki yararın olup olmadığı yeni durum karşısında irdelenmelidir. Böyle bir durumda davacı, cevaba cevap dilekçesiyle dava konusunu, tartışmasız hale gelen miktara yükselterek davaya devam edebilir. Nihayet davacı, tartışmasız hale gelen talep konusunu ön inceleme duruşmasında karşı tarafın açık muvafakatiyle ya da ıslah yoluna başvurarak tam dava haline dönüştürebilir. Aksi takdirde hâkim, ön inceleme aşamasından sonra artırılan kısma ilişkin talebi değerlendirmesi gerekecektir. Zira taraflar cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleriyle serbestçe; ön inceleme aşamasında ise karşı tarafın açık muvafakatiyle iddia ve savunmalarını değiştirebilirler (m. 141) Bunun yanı sıra yaşayan hukukun en önemli göstergesi olan Yargıtay İçtihatları da titiz bir şekilde gözeden geçirilmiş ve özellikle uygulama açısından daha önemli olduğunu düşündüğümüz Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun usul hukuku konusundaki en güncel kararları kitaba alınmıştır. Önceki baskıda da ifade ettiğimiz gibi, piyasada bir çok HMK şerhi bulunmaktadır. Bu kitabı o kitaplardan ayıran en önemli fark, tamamen özgün, hiçbir yerde yayınlanmamış ve 6100 sayılı Kanun döneminde çıkan Yargıtay içtihatlarına yer verilmiş olmasıdır. Hiç şüphesiz eski kanun döneminde çıkan ve halen uygulanan içtihatlar da bulunmaktadır. Ancak biz bu çalışmamızda diğer kitaplardan farklı olarak tamamen yeni dönemde çıkan içtihatlara yer verdik. Bundaki amacımız ise yeni dönemde Yargıtay’ın bu kanunun uygulanmasındaki düşüncesinin diğer uygulamacılar ve öğreti ile paylaşılmasıdır. Önemle belirtelim ki, Yargıtay altından kalkılamayacak kadar büyük bir iş yükü ile mücadele etmektedir. Bu kadar büyük bir iş yükü altında insanüstü bir gayretle, imkânlar elverdiği ölçüde hem adaleti, hem de içtihat birliğini sağlama gayreti içinde çalışan Yargıtay’da hem işin çokluğu, hem de 23 tane hukuk dairesi ve her dairede birden fazla heyet bulunması nedeniyle farklı içtihatlar çıkabilmektedir. Bu durum istenen bir durum olmamakla birlikte sistemin bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Yargıtay’daki yoğun iş tempomuz içerisinde, kitabın hazırlanmasında bize gerekli desteği veren eşlerimiz ve çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. Kitabımızın uygulayıcıya yardımcı olması dileğiyle saygılar sunarız.
  Temin Edilemiyor