Referans Kitapları

Yayınevi/Marka
9 öğeden 1-9 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • An İntroduction To Turkish Law

  Karton Kapak
  The Nature of LawSources Of LawBranches Of Law Branches Of Public LawBranches Of Public Law IIBranches Of Prıvate Law IBranches Of Prıvate Law II-
  27,44  TL28,00  TL
 • Temel Hukuk

  Karton Kapak
  Temel Hukuk dersi başta iktisadi ve idari bilimler fakültesi olmak üzere, sosyal bilimler alanındaki tüm fakülte ve yüksekokullarda ve ilgili tüm meslek yüksekokullarında okutulan önemli derslerdendir. Dersin amacı; dersi alan öğrencilere temel düzeyde hukuk bilgisi sunarak sonraki yıllarda alacakları diğer derslere hukuki bir zemin oluşturmaktır. Dersi alan öğrenciler, hayatın her alanında önemli bir yeri olan hukuk bilgisi konusunda genel kültüre sahip olacaklardır. Ek olarak elinizdeki kitap, özellikle evrensel hukukun temel ilkeleri konusunda öğrencilerde belirli bir bilinç oluşturulmayı da hedeflemiştir.
  16,66  TL17,00  TL
 • Hukuk Başlangıcı

  Karton Kapak
  Hukuk, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile yüksekokulların müfredatları gözönünde bulundurularak hazırlanan bu eser, içerdiği teorik ve pratik bilgiler itibarıyla; 1. Tüm fakülte ve yüksekokullarda; hukuka giriş ya da hukukun temel kavramları veya genel hukuk bilgisi gibi dersler için tavsiye olunabilecektir.2. Çeşitli sınavlar için kaynak olarak başvurulabilecek;3. Herkese yararlı olabilecek niteliktedir.Bölüm Başlıkları;Hukuk KavramıHukukun KaynaklarıHukukun Garanti Ettiği Değer: "Hak" KavramıHukukta Yargılama ve Dava TürleriHukukun DallarıHukukun Temel Kavramları
  16,96  TL19,50  TL
 • Temel Hukuk Bilgisi

  Karton Kapak
  -Temel Hukuk Bilgisi-, adıyla basımı gerçekleştirilen bu çalışma farklı isimlerle lisans ve önlisans düzeyinde değişik birimlerde verilen derslerin ders notu ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Aynı zamanda öğrencilerin mezuniyet sonrası girecekleri meslek sınavları ile meslek uygulamalarında ihtiyaç duyacakları temel hukuk bilgileri için de uygun bir kaynak niteliğindedir. Daha önce sınırlı sayıda baskısını yaptığımız bu çalışmanın gerek mevcudunun tükenmiş olması gerekse güncellenmesi ve gözden geçirilmesi nedeniyle, üçüncü baskısının yapılması zorunlu hale gelmiştir.
  24,50  TL25,00  TL
 • Hukuka Giriş

  Karton Kapak
  TOPLUMSAL YAŞAM KURALLARI HUKUKA İLİŞKİN BAZI KAVRAM VE BİLGİLER HUKUK KURALLARININ ÖZELLİKLERİ HUKUKUN KAYNAKLARI POZİTİF HUKUKUN UYGULANMASI POZİTİF HUKUKUN SINIFLANDIRILMASI KİŞİ HAKLAR YARGI DÜZENİ
  15,88  TL16,20  TL
 • Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları

  Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları

  Karton Kapak
  Gözden geçirilmiş ve son değişiklikler ışığında güncellenmiş 15. baskısını yapan kitap, çıktığı ilk günden beri, Temel Hukuk, Hukuka Giriş, Hukukun Temel Kavramları ya da Hukuk Başlangıcı vb.. isimli dersler için binlerce öğrenciye temel ders kitabı olmuştur. Kitap, her yeni baskısında bir yandan mevzuatta yapılan değişiklikleri işlemekte diğer yandan akademisyenlerden ve öğrencilerden gelen istek/öneri/eleştirileri dikkate alarak okuyucuyla buluşmaktadır. Yükseköğrenime henüz adımını atmış bireylere hukuk gibi kendine özgü dili, üslubu, kavram ve kurumları olan alanı anlaşılabilir biçimde sunmak, ister istemez farklı anlatım yöntemleri kullanmayı gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda konular şekil ve karşılaştırmalı tablolar ve gündelik yaşam kesitlerinden belirlenmiş yüzlerce örnek eşliğinde açıklanmıştır. Ayrıca, öğrenilenlerin sınanması ve pekiştirilmesi amacıyla her konuyla ilgili değişik düzeyde (kolay, orta ve zor) sorular cevaplarıyla birlikte kitaba konulmuştur. Sorulara yer verilirken de pedagojik kaygılar ve ölçme değerlendirme verileri göz önünde bulundurulmuş ve öğrenciyi ikilemde bırakacak veya kafa karışıklığına yol açabilecek sorulardan ve şıklardan kaçınılmıştır.   Kitapta Bulunan Konu Başlıkları - Hukuk Kavramı - Hukukun Belli Başlı Alanları - Pozitif Hukukun Kaynakları - Hak Kavramı - Hukukta Sorumluluk ve Sorumluluğun İşletilmesi  
  Temin Edilemiyor
 • Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı

  Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı

  Karton Kapak
  1928 yılında Bolu (şimdi: Düzce) İli'nin Akçakoca İlçesi'nde doğdu. 1940 yılında Akçakoca Merkez İlkokulunu, 1943 yılında Kastamonu Lisesinin orta kısmını (Orta Okulu), 1946 yılında Bolu Orman Okulunu bitirdi. 1946-1950 yıllarında, sırasıyla Beyeşhir, Bilecik ve Diyarbakır Devlet orman işletmelerinde, orman bölge şefi olarak görev yaptı. 1950-1951 yıllarında, Diyarbakır ve Yozgat Liselerinde, okul dışından lise bitirme ve olgunluk sınavlarını verdi. 1951-1955 yıllarında, Toprak ve İskan Genel Müdürlüğü teşkilatında harita teknik memuru olarak görev yaptı ve aynı zamanda Ankara Üniversietsi Hukuk Fakületsine devam etti. 1955 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. 1958 yılında, Almanya'nın Münster Üniversietsinde "Hukuk Doktoru" oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine asistan olarak girdi. Ankara Hukuk Fakültesinde 1960 yılında Doçent, 1966 yılında da Profesör oldu. 1983 yılına kadar, Ankara Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Kürsüsünde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1983 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı ve İstanbul'a yerleşti. Bu tarihten beri, bilimsel çalışmalar yapmakta ve kitaplarını yenilemektedir.
  Temin Edilemiyor
 • Anayasa Hukuku Uygulamaları

  Anayasa Hukuku Uygulamaları

  Karton Kapak
  METİN SORULARIKARAR İNCELEMELERİVARSAYIMSAL OLAYLARÇOKTAN SEÇMELİ SORULAROKUMA PARÇALARI
  Temin Edilemiyor