Sağlık Kitapları

Yayınevi/Marka
11 öğeden 1-11 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Tıbbi Müdahale Hataları

  Karton Kapak
  Kitapta, yargıya yansıyan tıbbi hataların ve tıbbi davaların ne şekilde sonuçlandığı, hangi sağlık mesleklerinde daha çok oluştuğu, hangi tıp dallarındaki hataların ne şekilde sonuçlandığı ortaya konulmuştur. Hekimler ya da diğer sağlık mesleği mensupları bu kitapta; kendi alanları ile ilgili ne tür hataların yapıldığını, hataların nasıl geliştiğini, hata sonrasında ölüm, uzuv kaybı vb. sonuçlardan hangisinin, ne oranda oluştuğunu, tıbbi hata yapan kişinin yargılanma aşamalarını ve sonuçta Yüksek Yargı Makamlarından ne karar çıktığını görebileceklerdir. Hem tıp hem hukuk uygulayıcılarının elinin altında bulunması, mesleki çalışmalarda oldukça rahat olunmasını sağlayacaktır.   Konu Başlıkları Emsal Yüksek Yargı Kararlarındaki Tıbbi Müdahale Hataları Yapıldıkları Sağlık Meslekleri, Tıp Alanları Birden Fazla Tıp Alanını İlgilendiren Hatalar Hataların Sonuçları (ölüm, uzuv kaybı, engelli bebek doğması vb.) Hataların Oluştuğu Kurumlar, İller Yıllara Göre Yargıya Yansıma Oranları Yargılama aşamaları ve sonuçları yönlerinden irdelenmesi Tedavi Dolayısıyla Oluşan İkincil Zararlar Hasta Güvenliği Tıbbi Hata – Komplikasyon – İzin verilen Risk Alanı Yargı Kararlarında Komplikasyon Yargı Kararlarında Vekilin Özen Borcu
  48,51  TL49,50  TL
 • Tıp Hukuku Atölyesi - 2

  Karton Kapak
  Sağlık hakkı her birey için en temel Anayasal hak olmakla hasta- hekim/sağlık kurum ve kuruluşu arasındaki ilişki ve bu alandaki uyuşmazlıklar, çözüm önerileri Tıp Hukuku alanında sorgulanmaktadır. Tıp Hukuku Atölyesi adlı ortak çalışmamızın amacı, bu alanda ana konuları mercek altına almak, okuyucuya sağlık hizmeti alımı esnasında doğabilecek uyuşmazlık ve çözümlere hukuki bakış açısı kazandırmaktır. Serimizin ikinci kitabı olan Tıp Hukuku Atölyesi – 2’nin bölümleri; - Sağlıkta Arabuluculuk - Sağlıkta Uzlaştırma - Hatalı Tıbbi Uygulamalarda Türk Ceza Adalet Sistemine Göre Bilirkişi Raporu Nasıl Hazırlanmalıdır? - Sağlıkta İdarenin Sorumluluğu ayrı ayrı önem taşımaktadır. Bu nedenle serinin ikinci kitabını bu konulara ayırılmıştır. Hukukçu ve hekimlerden oluşan yazarlar, adı geçen konuların önemine dikkat çekmek ve güncel bilgiyi paylaşmak için bu çalışmayı okuyuculara sunmuşlardır.   Konu Başlıkları Sağlıkta Arabuluculuk Sağlıkta Uzlaştırma Hatalı Tıbbi Uygulamalarda Bilirkişi Raporu Nasıl Hazırlanmalıdır? Sağlıkta İdarenin Sorumluluğu
  22,05  TL22,50  TL
 • Adli Tıp

  Karton Kapak
  “Editörlüğünü Prof. Dr. Erdem Özkara’nın yaptığı ve değerli diğer uzman akademisyenlerin çalışmalarıyla önemli katkılar sağladıkları ‘HUKUK ÖĞRENCİLERİ ve UYGULAYICILARI İÇİN ADLİ TIP’ isimli kitap, yalnızca son yıllarda tıp ve sağlık hukuku açısından güncel konuları içermekle kalmayıp, ismi gibi, sayısı oldukça az olan, hem hukuk öğrencileri hem de hukuk uygulamacıları için pratik başvuru kitabı olarak yargı uygulamasına önemli bir katkı sağlayacaktır. İçerdiği konular, ağırlıklı olarak ceza hukuku uygulamalarında uygulamacıları yönlendirip aydınlatarak maddi gerçeğin ortaya konulması suretiyle adaletin tesisine fayda sağlayacak olsa da, hukukun diğer disiplinleriyle ortak diğer konular ve hukukun başka disiplinlerinde de yararlanılacak bilgiler içermektedir. Bu kitap, sayısı az da olsa benzer alandaki yayınlar, artık hukuk fakültelerinde zorunlu bir ders olarak kabulü kaçınılmaz bir ihtiyaç olan Adli Tıp derslerindeki öğrenciler için ders materyali sunmanın ötesinde avukat meslektaşlar, kolluk teşkilatı ve diğer adalet uygulamacıları için de özlü bilgiler, dikkat çekici detaylar ve uygulama pratiği işleyişi bilgisi sunmaktadır. Çalışmanın daha sonraki basılarında içerdiği konuların ek açıklama ve örnek olgularla daha da zenginleşmesi, başka çalışma konuları ile katkı sağlayan akademisyenlerin artması ve sadece hukuk fakültesi öğrencileri ve tıp mensubu olmayan uygulamacılara değil, genelde tıp, özelde adli tıp eğitimi alan öğrenciler için de başvuru eseri olmasını dilerim. Hukuk öğrencileri ve uygulamacıların, adli tıp alanında yazılmış az sayıdaki ders kitabı seviyesindeki güncel, özlü, akıcı ve pratik bilgiler içeren bu derlemeden azami yararlanmalarını temenni ederim.” -Prof. Dr. Dr. H.C. Yener ünver, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi-   “Dünyanın her yerinde ceza adalet sisteminde gerçeğe ulaşabilmek bakımından, değişik bilim dallarından yararlanılmasının vazgeçilemez bir zorunluluk olduğu bilinmektedir. Hukuk ve hukukçular tek başına maddi gerçeği tespit bakımından yetersiz kalmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında, gerek ülkemizde ve gerek diğer ülkelerde en çok uzmanlığına başvurulan alanın adli tıp olduğunu görüyoruz. Buna karşılık, gerek tıp ve gerekse hukuk fakültelerinde bu alanın yan alan olarak görülüp gerekli önemin verilmediği de bir gerçektir. Bu nedenle, uygulamada bu kadar önemli bir alanın gerek tıpçılar ve gerek hukukçular açısından gerçekten gerekli bilgilerle aktarılması ve uygulamada gerek tıpçıların ve gerekse hukukçuların ilgisini çekebilecek, böylece ceza adalet sistemine yardımcı olacak şekilde aktarılması büyük önem taşımaktadır. Elinizdeki kitabın, bu anlamda, tıpçılar ve hukukçular açısından müşterek nitelik arz eden bilgiler içerdiği, konuların isabetli seçildiği, gereksiz bilgilerle kitabın doldurulmadığı görülmektedir. Bu yönüyle, öncelikle bilirkişiliğin öneminin aktarılması, arkasından ceza adalet organlarının taleplerine yönelik bilgilerin verilmesi kitabın isabetli bir bakış açısı yakaladığını göstermektedir. Bütün bunların dışında, şiddet, mobbing, kimliklendirme, ötanazi ve çocuk ihmali gibi uygulamada önem taşıyan diğer adli tıp konularına yer verilmiş olması ve keza sağlık çalışanlarının hukuki sorumluluğu konusunun atlanmamış olması da kitabın artılarından birini oluşturmaktadır. Kitabın her bölümünün o konunun uzmanı tarafından hazırlanarak geniş bir ekipçe oluşturulması da isabetli olmuştur. Böylece kitap hukukçuların ihtiyacı olan adli tıp bilgilerine ulaşmak açısından yararlı bir kaynak olacaktır.” -Prof. Dr. Dr. H.C. Hakan hakeri, İstanbul Medeniyet Üniv. Hukuk Fakültesi-   Konu Başlıkları Adli Tıp Derslerinin Amaçları ve Hukuk Uygulamasında Adli Tıbbın Önemi, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA Adli Bilimlerin Yapılanması ve Kapsamı, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA – Arş. Gör. Dr. Gökçe KARAMAN Bilirkişilik ve Adli Tıp Bilirkişiliği, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA – Arş. Gör. Dr. Alper KUREŞ İşkence İddiası Olan Olgulara Yaklaşım, İstanbul Protokolü, Doç. Dr. İsmail Özgür CAN – Yrd. Doç. Dr. Ümit ÜNÜVAR Sağlık Çalışanlarının Yasal Sorumlulukları ve Tıbbi Uygulama Hataları, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA – Doç. Dr. İsmail Özgür CAN Alkol Kullanımına Bağlı Adli Sorunlar, Doç. Dr. İsmail Özgür CAN Türk Ceza Yasası ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA – Arş. Gör. Dr. Gökçe KARAMAN Mağdur ve Sanığın Medikolegal (Adli Tıbbi) Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Akça Toprak ERGÖNEN – Doç. Dr. İsmail Özgür CAN Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik Şiddet, Prof. Dr. Akça Toprak ERGÖNEN Cinsel Şiddet Olgularına Yaklaşım ve Adli Tıbbi Değerlendirme, Prof. Dr. Akça Toprak ERGÖNEN – Prof. Dr. Erdem ÖZKARA Olay Yeri İncelemesinde Adli Makamların ve Avukatların Rolü, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA – Arş. Gör. Dr. Ataman SİVASLI Adli Psikiyatride Temel Kavramlar, Uzm. Dr. Hüseyin SOYSAL – Doç. Dr. İsmail Özgür CAN Adli Olgularda Kimliklendirme, Prof. Dr. Yücel ARISOY Adli Tıpta Genetik İncelemeler, Yrd. Doç. Dr. Yalın KILIÇ Ölüm Sonrası Değişiklikler, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA – As. Dr. Burçin GÜRBEDEN Ölüm Nedeni ve Ölüm Orijini Araştırılmasında Postmortem Yöntemler ve Adli Otopsinin Değeri, Doç. Dr. İsmail Özgür CAN Adli Otopsi ve İlgili Yasal Düzenlemeler, Doç. Dr. İsmail Özgür CAN – As. Dr. Gökçe KARAMAN Mobbing Olgularına Yaklaşım, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA – Arş. Gör. Dr. Burçin GÜRBEDEN – Arş. Gör. Dr. Çiğdem KELEŞ Çocuk İhmal ve İstismarına Adli Tıbbi Yaklaşım, Prof. Dr. Akça Toprak ERGÖNEN Ötanazi: Temel Kavramlar ve Güncel Gelişmeler, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA
  46,55  TL47,50  TL
 • Tıp Hukuku

  Karton Kapak
  Tıp hukuku alanındaki konuları bütüncül bir yaklaşımla ele alan kitap, başta hekimler olmak üzere sağlık mesleği mensuplarını ilgilendiren temel kurum ve kavramlara yer vermektedir. Sağlık çalışanlarının sorumlu tutulabileceği suçlar tek tek ayrıntılı olarak belirtilmiş ve unsurları ele alınmıştır. Bu suretle, kitap tıp hukuku alanındaki çoğu konunun bir arada ele alındığı bir kaynak niteliği taşımaktadır. Çalışma, tıp hukuku dersi alan tıp ve hukuk öğrencileri ile tıp mesleği mensupları için hazırlanmış özet kitap niteliğindedir. Hasta Hakları Yönetmeliği ve mevzuattaki değişiklikler de kitaba işlenmiştir. Konuyu hızlıca öğrenmek isteyenlere yönelik olarak pratik bir şekilde hazırlanan kitapta dipnotlara yer verilmemiş, konunun akılda kalmasını kolaylaştırmak için; konu ile ilgili bazı gazete kupürleri ve karikatürlere de yer verilmiştir.   Konu Başlıkları Tıbbi Müdahaleden Ötürü Sağlık Çalışanlarının Yasal Sorumluluğu (Hukuk – Ceza – Disiplin) Sağlık Kuruluşlarının Kurumsal Sorumluluğu Tıp Ceza Hukuku Hekim ve Hasta Hakları Malpraktis
  34,30  TL35,00  TL
 • Tıp Hukuku Atölyesi - 1

  Karton Kapak
  Sağlık hakkı her birey için en temel ve Anayasal hak olmakla, hasta-hekim/sağlık kurum ve kuruluşu arasındaki ilişkinin niteliği ve bu alandaki uyuşmazlıklar Tıp Hukuku içinde yer almaktadır. Tıp Hukuku Atölyesi adlı ortak çalışmanın amacı, bu alanda ana konuları mercek altına almak, okuyucuya sağlık hizmeti alımı esnasında doğabilecek uyuşmazlıklara hukuki bakış açısı kazandırmaktır.   Serimizin ilk kitabı olan Tıp Hukuku Atölyesi-1'in bölümleri; • Andınlatma ve Rıza • Endikasyon, • Komplikasyon, • Komplikasyon yönetimi,   Tanı-tedavi ilişkisinin her safhasında ayrı önem taşımaktadır. Bu nedenle serinin ilk kitabını işbu konulara ayırılmıştır.   Konu Başlıkları Aydınlatma ve Rıza Tıbbi Müdahalelerde Endikasyon Komplikasyon Komplikasyon Yönetimi
  13,23  TL13,50  TL
 • Sağlık Hukuku

  Karton Kapak
  Sağlık Hukuku dünyada ve paralel olarak Türkiye’de hızla gelişmekte ve bu alanda oluşan hukuki sorunlar gündemi her geçen gün daha çok meşgul etmektedir. Bu kitapta Sağlık Hukukunun kompleks yapısı içinde yer alan temel kavramlar ile sosyal ve teknolojik gelişmeler karşısında Sağlık Hukuku içinde yer bulan güncel konular örnek yargı kararları ve basına yansıyan haberler ile desteklenerek anlatılmaya çalışılmıştır. Yaşam hakkının temel unsurlarından biri olan sağlık hakkı ve hasta hakkı kavramlarının bilinçsiz ve ölçüsüz biçimde topluma deklare edilmesinin hekim ve diğer sağlık çalışanlarının temel hakları ve güvenlikleri üzerinde oluşturduğu tehlike ile buna mukabil olarak gelişen defansif tıp tehlikesine işaret edilmekte, hasta hakları ile hekim haklarının birbiri ile yarışan değil aksine birbirini destekleyen haklar olduğu ve hakların kullanımında kurulması gereken dengenin önemi vurgulanmaktadır.   Konu Başlıkları; Tıbbi Müdahale Tıbbi Malpraktis ve Hukuki Sonuçları Hasta Güvenliği Hekimlik Sözleşmesi Hekim Hak ve Yükümlülükleri İlaç ve Hukuk
  62,62  TL63,90  TL
 • 1. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi

  Karton Kapak
  Adli Bilimciler Derneğinin düzenleyicilerinden olduğu I. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi, 1 – 4 Mayıs 2014 tarihleri arasında Muğla – Marmaris de gerçekleştirildi. Sağlık Hukuku Kongresi, gelişen tıp bilimi, sağlık hizmet alanları ve dünyadaki sağlık haklarının gelişmeleri ışığında yapılan çalışmaların tartışılmasına olanak sağlamıştır. Kongrede sağlık güvenliği, sağlık hakları, tıbbî malpraktis, organ ve doku nakli, gebeliğin sonlandırılması, tıp etiği, sağlık çalışanlarına şiddet, mahremiyet, aydınlatılmış rıza (onam), ötanazi, tıbbî malzeme, ilaç ve eczacılık hizmetleri, sağlığı etkileyen güvenli gıda, su ve konut hakkı gibi konular tartışılmıştır. Sağlık Hukuku Kongresinin Türkiye’de bu alanda gerçekleştirilen ilk kongre olmasının hukuk, sağlık ve adli Bilimler alanlarındaki önemine vurgu yapılmış, bu üç disiplinin sorunlarının aynı çatı altında tartışılması ve çözüm önerilerinin sunulması ile alanında gerçekleştirilen son dönemlerin en kapsamlı kongresi olduğu ifade edilmiştir.   Konu Başlıkları; Adli Tıp Açısından Onam, Prof. Dr. Gürol Cantürk Tıbbi Uygulama Hatalarında Yargı Öncesi Çözüm Usulleri ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki Düzenlemenin Uygulanamama Nedenleri, Yrd.Doç.Dr. Serkan Çınarlı, Dr. Aslıhan Teyin Hekimlik Alt–Kültürünün Tıp Hukukundaki Yansımaları, Prof. Dr. Dr. H.C. Hakan Hakeri Sağlık Ve İnsan Hakları: Yasal Düzenlemeler ve Etik Endişeler, Zeyfeoğlu Y, Tatar G, Yavuz Ms, Kahraman İ, Kır Mz, Uluçay T, Aydın F. Mesane Tümörü Nedeniyle Tıbbi Malpraktis: Olgu, Dr. Serbülent Kılıç, Dr. Aynur İnan, Prof.Dr. Gürol Cantürk, Uz.Dr.Mehmet Cavlak Sınırötesi Tele–Tıp Uygulamalarından Kaynaklanan Hukuksal Sorunlar, Doç. Dr. Ayfer Uyanık Çavuşoğlu Babalık Davalarında Malpraktis, Kara U. Kolusayın M.Ö. Daştan K. Demircan Y.T Yükseloğlu E.H Güvenli ve Sağlıklı Konut Hakkı, Ahmet Gökdemir Can Demirel Tıbbî Uygulama Hatalarında Güncel Durum, Prof.Dr. Erdem Özkara Sildenafil Düzeylerinin, Pulmoner Arteriyal Hipertansiyon Hasta Plazmalarında Kromatografik Yöntemle Belirlenmesi ve “Bitkisel Kökenli” Ürünlerde İllegal Varlığının Araştırılması, Dr. Emrah Dural (Phd) Çevreden (Doğadan) Sağlığa Bir Bakış, Av. Selcen Bayün Genetik Veri Bankaları, Av. Pınar Aksoy Gülaslan Fenilketonüri Hastalığı Tanısı–Tıbbi Malpraktis İddiası: Olgu Sunumu, Dr. Sündüz Adıyaman, Dr. Emrah Emiral, Prof. Dr. Gürol Cantürk Sağlık Hizmetleri Bakımından İş Sağlığı ve Güvenliği, Yrd. Doç. Dr. Esra Dündar Aravacık Üç Olgu Nedeniyle Alkolmetre ve Kan Alkol Düzeyi Arasındaki Uyumsuzluğun Değerlendirilmesi, Uluçay T, Kır Mz, Yavuz Ms, Aşırdizer M Kahraman İ, Tatar G, Aydın F, Zeyfeoğlu Y. Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü, Av. Pervin Yıldız Doğumsal Kol Felci Neonatal Brachıal Plexus Paralysıs, Dr. Fatih Sezer Kamu Görevlisi Hekimlerin Ceza Hukuku Bakımından Soruşturma Usûlü, Prof. Dr. Dr. H. C. Yener Ünver Sağlıkta Arabuluculuk, Av. Sunay Akyıldız Cinsel Saldırı Olgularında Ruh Sağlığının Bozulması Kavramı, Ferhan Kandemir Bora Büken Zerrin Erkol Erhan Büken Akupunktur ve Malpraktis, Dr. Bilge Geçioğlu Dr. Ersel Geçioğlu Hemşirelerin Şiddete Maruz Kalma Durumları ve Şiddetle İlgili Düşünceleri: Konya ve Antalya Örneği, Canan Güngör Bağdat Erol Şerife Kurşun Ferda Ülker Hekimin İrtikâp Suçu (Tck M. 250),Yrd. Doç. Dr. Erdal Yerdelen Konya Seydişehir Devlet Hastanesinde Yatan Hastaların, Bilgilendirilme ve Aydınlatılmış Onam Alma Süreçlerinin Değerlendirilmesi, Emrullah İncesu Hekimlerin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasındaki Risk, Prim ve Teminat Tutarlarının Uyumsuzluğu, Dr. Şükrü Bayraktar Engelli Bireylerin Adli Tıp Ve Sağlık Kurullarında İncelenmeleri ve Raporlamasının Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Işığında Değerlendirilmesi, Av. Güler Polat Kısırlaştırma (Sterılızatıon); Öjeni Mi? Nufüs Planlaması Mı? Av. Cahid Doğan Ceza Hukukunda Uyuşturucu Kullanma Eylemlerine Yaklaşım, Tedavi Tedbiri ve Denetimli Serbestlik Uygulaması, Doç. Dr. Yusuf Solmaz Balo
  58,31  TL59,50  TL
 • Tıp / Sağlık Hukuku

  Karton Kapak
  Tıp/Sağlık hukuku ülkemizde karşılaştırmalı hukukta da her gün önemi artan ve gittikçe bağımsız bir disiplin haline gelme yolunda ilerleyen bir hukuk alanıdır. Bu alanda hem yeni sorunlar ve çözüm teklif ve uygulamaları hem de ulusalüstü düzenlemeler, konuya karşılaştırmalı hukuk açısından bakılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu hukuk dalının yıllarca hukuk öğretisi tarafından incelenmesinin ihmal edilmesi ve sağlıklı hukuksal tespitler sunmayan (yalnızca) Adli Tıp ve Etik ile ilgilenen kimselerin iştigal sahasına terkinin bu alandaki temel insan hakları açısından hukuksal kayıp ve zararı artırması da bu zorunluluğu daha da yoğunlaştırmaktadır. Diğer yandan, temel sorunlarda belirli bir mutabakat sağlansa dahi, yeni sorunlar ve yeni tıp teknolojilerinin yarattığı insan hakları sorunları ve çalışmaları da karşılaştırmalı hukuktaki farklı kanun koyucular, Öğreti ve yargı uygulamasının sunduğu çözümlerin dikkate alınmasını gerektirmektedir. Bu ihtiyaç, konuyu hukukçular dışındaki kişilerin sübjektif açıdan ve etik kuralmış gibi gösterilen ama belli bir hukuki çözüm sunmayan, yalnızca mesleki alan zemini kaygısıyla salt mesleki dayanışma duygusuyla hukukçuların dışında tartıştığı Türkiye açısından çok daha elzemdir. Bu çalışmada, Türk tıp/sağlık hukukunun olması gerektiği biçimde ve çağdaş hukuk normları, etik, felsefi ve ulusalüstü kanun koyma çalışmaları çerçevesinde değerlendirip geliştirmeye çaba sarf eden, bu hukuk alanı açısından temelsiz boş tartışma veya sun'i medya baskısıyla sağlıklı ve doğru değerlendirmelerden kaçınmamaya yönelik gayretleri desteklemek ve nihayet bu hukuk alanına ilişkin yeni kaynak temini ve/veya seçenekler sunmak amaçlanmıştır. Eserde yer alan yayınlar, Türk hukukunun gelişimine, sadece kanun koyma alanında değil; öğreti ve uygulama için de çözüm seçenekleri sunmaktadır.   Konu Başlıkları; Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi 2004–24–AT Direktifi 31 Mart 2004, Çev.: Serkan YAĞCI Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin “Çocukların Fiziksel Bütünlüğü” Başlıklı 1 Ekim 2013 Tarihli Kararı – Karar 1952 (2013), Çev.: Arş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN Tıbbi Ürünlerde Sahtecilik ve Halk Sağlığını Tehdit Eden Benzeri Suçlara Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Çev.: Burcu BAŞAK ULUÇAY – Elif KARACA Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin – Üye Devletlere İnsan Kökenli Biyolojik Materyaller Üzerinde Araştırma Yapılması Hakkında Rec(2006)4 Tavsiyesi, Çev.: Arş. Gör. Hande ÖZCAN Tıbbi Ürünlerin Taklit Edilmesi ve Kamu Sağlığını Tehdit Eden Benzer Suçlarla İlgili Avrupa Konvansiyonunun Pratik Uygulaması Hakkında Bölgesel Konferans, Çev.: Arş. Gör. Alev DİLBER Tıbbi Uygulamanın Yeniden Tanımlanması – Kısım 1: Genel Bakış, Çev.: Sibel BÜYÜKKILIÇ Tıbbi Uygulamanın Yeniden Tanımlanması – Quebec: Kısım 2, Çev.: Barış HOCAOĞLU– Beril KÖŞKER Tıbbi Uygulamanın Yeniden Tanımlanması – Quebec: Kısım 3, Çev.: Arş. Gör. Alev DİLBER Hindistan Perspektifinden Tıbbi İhmal ve Suç Hukuku, Puneet YADAV – Prashant R. DAHAT İsviçre Hukukunun İntihara Yardıma İzin Konusunda Yeterince Açık Olmaması, Çev.: Arş. Gör. Ceren SOYDAN Fransa’daki Tıbbi Hata Yasasına Amerikan Bakış Açısı: Amerikan Hukuku’nun Kamusal ve Özel Yönleri Hakkında Yansıttıkları, Marc A. RODWIN Biyoterör, Tarımsal Terör ve Yeni Hastalıklar, Julian L. AMBRUS Trafik Kazası Kurbanlarına Yardım Sağlamayan Sağlık Mesleği Mensuplarının Polonya Ceza Hukuku Uyarınca Sorumluluğu, Dr. Kamil FRACKOWIAK – Dr. Leszek FRACKOWIAK Sağlık Yapısında Hukuka Uygun Davranma – Temel Dayanaklar ve Güncel Gelişmeler, Prof. Dr. Matthias KRÜGER Prof. Dr. Hans LILIE Doktorun San’at Hatasının Ceza Hukuku Açısından Yaptırıma Tabi Tutulması, Dr. Oliver BRINKMANN Ceza Hukuku ve Hukuk Felsefesi Bakış Açısından Ölüme Yardım, Dr. Beatrice BRUNHÖBER Ölüme Yardım ve Demans, Arş. Gör. Dr. Dorothea MAGNUS Klitorisin Kesilmesinde Çocuğun Menfaatinin Tehlikeye Atılması, Av. Dirk WÜSTENBERG Teletıp ve Ceza Hukuku Uzaktan “Rahat” Tedavi İle Hekimin Özen Yükümlülüğü Arasındaki Çatışmanın Telefon Konsültasyonu Uygulaması Özelinde Değerlendirilmesi, Daniel HAERING – Mirjam OLAH, Besin Maddeleri Endüstrisinde Ceza Hukukuna Uygun Davranma, Prof. Dr. Matthias KRÜGER Karaciğer Dağıtımında Yapılan Yolsuzlukların Ceza Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Ulrich SCHROTH Ölümle Sonuçlanan Yaralanma ve Karaciğer Hücresi Naklinde Hesaplama Dolandırıcılığı (Federal Mahkeme’nin 20. 02. 2013 Tarihli Kararı – 1 Str 320–12, Çev.: Arş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN Alman Federal Yüksek Mahkemesi 3. Ceza Kurulu’nun 28 Mayıs 2013 Tarihli 437–12 Sayılı Kararı, Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ Federal Almanya’da İnsan Hakları İhlali: AİDS Hastaları ile Temas Durumunda Sağlık Personeli İçin Yönergenin Eksik olması Sebebiyle Yaşam Hakkının İhlali, Çev: Arş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN Kamu Görevlisi Olarak (Alman Ceza Kanunu §§ 331 vd.) veya Yetkili Kişi Olarak (Alman Ceza Kanunu § 299) Faaliyet Göstermiş Sayılmanın İşlevsel Gereklilikleri – Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin 5.5.2011– 3 StR 458– 10=NStZ 2012, 35 Künyeli Kararı’nın Değerlendirilmes, Dr. Jan C. SCHUHR Çocuğun Soybağının Genetik Temelleri ve Soybağını Değiştirme Suçu, Av. Cahid DOĞAN
  53,90  TL55,00  TL
 • 2. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi

  Karton Kapak
  Adli Bilimciler Derneği'nin düzenlediği Ulusal Sağlık Hukuku Kongrelerinin ikincisi 23-25 Nisan 2015 tarihleri arasında Gaziantep ilimizde düzenlendi. Kongrede sağlık çalışanlarının sorumlulukları, sağlık alanındaki haklar, tıbbi malpraktis, tıbbi malpraktiste otopsinin önemi, nesep tayini, 18 yaş altı gebelikler, aydınlatılmış onam(rıza) sorunları, sağlık çalışanlarına şiddet, DNA veri tabanlarının güvenliği, virtopsi, sigorta, maluliyet ve tazminat hesaplama, sağlık hukuku alanındaki mevzuat değişiklikleri gibi konular tartışıldı. II. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresinde sağlık, hukuk ve adli bilimler alanlarındaki sorunların aynı çatı altında tartışılması ve çözüm önerilerinin sunulması ile kongrenin ilerleyen yıllarda devam etmesinin gerekliliği ve önemi ifade edildi. III. Sağlık Hukuku Kongresinin Bursa'da yapılması kararı alındı.   Konu Başlıkları Sağlık Hukuku İle İlgili Kosova Anayasa Mahkemesi Kararları, Dr. Altay Suroy Tıbbi Malpraktis İddialarında Adli Otopsinin Önemi, Prof. Dr. Gürol Cantürk Tıbbi Etik’ten, Tıp Hukukuna Tıbbi Eylemler, Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu Hukuki ve İnsani Yönleri İle Babalık Testleri, Doç. Dr. Yeşim Doğan Türkiye'de Bir İlk: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Bağımsız "Tıp Hukuku" Dersi, Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil Türk Sağlık Yapılanmasında Erken Uyarı Sistemi, Dr. Gürcan Paracıklı Hasta Hakları Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklerin İrdelenmesi, Zehra Zerrin Erkol, Yakup Gökhan Doğramacı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın Türkiye Uygulaması, Prof. Dr. Pervin Somer Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Kötüye Kullanımı, Yrd. Doç. Dr. Sertaç Ak Ebelerin Yasal Sorumlulukları, Ebe İnciyağmur Tezbasan 18 Yaş Altı Gebelikler Sorunu, Zerrin Erkol, Fatmagül Aslan, Yakup Gökhan Doğramacı Patolojide Malpraktis, Sultan Pehlivan Virtopsi Hakkında Neler Biliyoruz? Emrullah İncesu, Zerrin Erkol, Özlem Önder Diş Hekimliğinde Kayıt Tutma Zorunluluğu, Dt. Evin Toker Çalışma Hayatında Yeni Bir Dönem: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Çalışma Hayatına Getirdikleri, Emrullah İncesu İdarenin Sağlık Hizmeti Sunumunda, Tıbbi Müdahale Öncesinde Hastanın Bilgilendirilmesi Yükümlülüğü Karşısında Müdahalenin Genişletilmesi Uygulamasının Tartışılması, Uzm. Dr. Aslıhan Teyin Doç. Dr. Serkan Çınarlı Yapay Döllenmenin İç Hukuktaki Yeri, Ayşe Şeyma Şahin Av. Gözde Efe Ceza Yargılamasında Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınmasında Kişinin Rızasının Olmaması Durumu, Yakup Gökhan Doğramacı, Zehra Zerrin Erkol Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Aydınlatılmış Onam Sorunu,Yrd.Doç.Dr.İpek Sevda Söğüt Bulaşıcı Hastalıkların Kasten Bulaştırılmasının Hukuki Açıdan İncelenmesi, Kenan Can Tok, Gizem Atik Dna Veri Tabanlarının Güvenliği İle İlgili Farkındalık Çalışması, Biomüh. Emine F. Yıldırım, Bio. H. Merve İyras Sağlık Bilimlerinde İstatistiğin Yanlış Kullanımı, Ebru Özcan Akupunktur Noktalarının Adli Tıp Açısından Önemi, Bilge Geçioğlu M.D., Melike Özlem Bilgili, Ersel Geçioğlu M.D. Perinatal Asfiksi – Malpraktis İddiası – Olgu Sunumu, Dr. Sündüz Adıyaman Aile Hekimlerinin Koruyucu Sağlık Hizmetleri Bakımından İdareye Karşı Hukuki Sorumlulukları, Uz.Dr.Aslıhan Teyin Uz.Dr.Kıymet Köybaşı Ötenazinin Türkiye’ deki Tıbbi Hukuki ve Sosyal Yönleri, Gözde Efe, Gizem Atik, Tunahan Berber Neonazis Und Nachrichtendienste: Das Nsu –Terrorverfahren İn Deutschland Und Die Rolle Der Nebenklage, Von Rechtsanwältin Antonia Von Der Behrens Neonaziler ve Gizli Servisler: Almanya’da Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü – Terör Yargılaması ve Müdahale Yoluyla Davanın Rolü, Av. Antonia Von Der Behrens. (Çev.: Prof. Dr. Dr. H.C. Yener Ünver) Sigorta Kursu Aktüeryada Temel Kavramlar ve Rapor Örnekleri, Dr. Nurettin Nezih Anolay Dr. Sadi Çağdır Dr. Zeynep Orhan Engellilik ve Beden Çalışma Gücü Kaybı, Dr. Zeynep Orhan, Dr. Nurettin Nezih Anolay, Dr. Sadi Çağdır Maluliyet Kavramı ve Olgu Örnekleri, Dr. Sadi Çağdır, Dr. Nurettin Nezih Anolay, Dr. Zeynep Orhan
  74,72  TL76,25  TL
 • Tıbbi Uygulama Hataları

  Tıbbi Uygulama Hataları

  Karton Kapak
  Tıbbi Uygulama hataları özellikle son yıllarda çok gündeme gelen bir konu olarak dikkati çekmektedir. Hastaların konu hakkında bilgilenmeye başlamaları daha önce fark edilmeyen bir çok hatanın gün yüzüne çıkmaya başlamasına neden olmaktadır. Hasta hakları ile başlayan bu bilinçlenme kısa sürede bu tip olaylara bağlı davaların da artmasına neden olmuştur. Tıbbi Uygulama hatalarında çok önemli detayların iyi bilinmesi gerekmektedir. Bunların başında aydınlatılmış onam alınması gelmektedir. Sonrasında tanı ve tedavide doğru seçimlerin yapılması gelmektedir. Özellikle komplikasyon /hata ayrımının yapılabilmesi de tıbbi uygulama hatalarındaki en önemli boyutlardan birisidir. Güncelleşmiş ve genişletilmiş bu ikinci baskının dünya ülkelerindeki durum ve uzmanlık dallarındaki uygulamalarda ortaya çıkan hataların tanımlandığı bölümler dışında her geçen gün yaygınlaşmaya başlayan defansif tıp uygulamaları ile bu konuda önemli yere sahip olan adli sigortacılık konuları da kitapta anlatılmaktadır. Ayrıca bilirkişilik ve adli tıp uygulamaları hukuksal prosedürle birlikte önemli yer tutmaktadır.   Konu Başlıkları; Tanı Hataları Komplikasyonlar Aydınlatılmış Onam Defansif Tıp Bilirkişilik Sigorta Sistemi
  Temin Edilemiyor
 • Defansif Tıp

  Defansif Tıp

  Karton Kapak
  A.B.D. basta olmak üzere gelişmiş ülkelerin büyük bir kısmında sağlık hizmetlerinin sunumunda ciddi bir problem olarak algılanan defansif tıbbi uygulamalar, hekimlerin tıbbi uygulamalarda sorumluluktan kaçmak için gerekli olmadığı halde teşhis ve tedaviye yönelik uygulamaları daha sık gerçekleştirmesi ya da tam tersi bir şekilde, riskli gördüğü hasta ve tedavi yöntemlerinden kaçınması olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde de özellikle 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ve tıbbi uygulama hatası iddiaları içeren davaların artış göstermesi ile hekimlerin defansif tıbbi uygulamalara yönelme eğiliminin arttığı görülmektedir. Yasal sorumluluktan kaçma refleksinin yönlendirici olduğu defansif tıbbi davranış modellerinin çoğunluğu, esasında hasta haklarına aykırı, tıbbi etik dışı ve neticesine göre yasal sorumluluk doğurucu uygulamalardır. Bu çerçevede hekimler, malpraktis sorumluluğundan kaçarken benzeri bir sorumlulukla yüz yüze gelebilecektir. Bu durum ise defansif tıbbın ciddi bir problem olduğunun en büyük göstergesidir. Kitap, hekimin tıbbi uygulamalarda sorumluluktan kaçması durumunda ortaya çıkan en büyük problem olan defansif tıbbi uygulamaları, neden, sonuç ve yaratacağı hukuki problemler çerçevesinde irdelemektedir.   Konu Başlıkları; Tıp Hukukunun Temel Konuları Sağlık ve Hasta Hakkı Tıbbi Uygulama Hataları (Malpraktis) Hasta Hekim İlişkisi Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu Defansif Tıp Defansif Tıbbi Uygulamaların Hekimler Arasında Yaygınlığı Defansif Tıbbi Uygulamaların Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi Defansif Tıp ile İlgili Bir Çalışma Futuristik Bir Bakış
  Temin Edilemiyor