Tıbbi Hukuk & Mevzuat Kitapları

Yayınevi/Marka
4 öğeden 1-4 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Tıp Hukuku

  Karton Kapak
  Bu kitap tıbbi müdahalenin hukukunu ele almaktadır. Böylece sağlık çalışanlarının hak ve yükümlülükleri, hastaların hak ve yükümlülükleri ile hatalı tıbbi uygulamalar nedeniyle tazminat, ceza ve idari sorumluluk konuları sistematik bir yapı içinde, teorik ve pratik; kapsamlı ve bilimsel olarak ele alınmaktadır.   Kitapta Bulunan Konu Başlıkları - Sağlık Çalışanları ve Hasta Hakları - Tıbbi Müdahaleden Ötürü Sağlık Çalışanlarının Yasal Sorumluluğu  (Hukuk – Ceza – Disiplin) - Sağlık Kuruluşlarının Kurumsal Sorumluluğu - Tıp Ceza Hukuku
  93,10  TL95,00  TL
 • Tıp ve Sağlık Mevzuatı

  Karton Kapak
  Hekimler, Sağlık Görevlileri, Özel ve Kamu Hastane çalışanları, yöneticileri ve hukukçuları yakından ilgilendiren tıp ve sağlık mevzuatını en güncel hali ile bu kitapta bulabilirsiniz.   Konu Başlıkları; Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tababet ve Şuabatı Sanatları Kanunu Hıfzıssıhha Kanunu Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Organ ve Doku Nakli Kanunu Optisyenlik Kanunu Uyuşturucu Maddeler Murakabe Kanunu Hususi Hastaneler Kanunu Türk Tabipleri Birliği Kanunu Hemşirelik Kanunu Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kanunu Yeşil Kart Verilmesi Hakkında Kanun Özel Hastaneler Tüzüğü ve Yönetmeliği Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Ayakta Teşhis ve Tedavi Özel Kuruluşlar Yönetmeliği Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları Yönetmeliği Ağız ve Diş Sağlığı Özel Kuruluşlar Yönetmeliği Hasta Hakları Yönetmeliği
  12,25  TL12,50  TL
 • Tıp Hukuku ve Etiği Sempozyumu

  Karton Kapak
  2-5 Mayıs 2013 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Uluslararası Türk - Amerikan Tıp Hukuku ve Etiği Sempozyumu”nda Türkiye’de ve Amerika’da bu alanda çalışmalar yapan hukuk ve tıp akademisyenleriyle uygulamacılar bir araya getirilerek Tıp hukuku alanındaki gelişmeler, yenilikler ve hukuki düzenleme gereklilikleri ortaya konulup tartışılmıştır.  Ayrıca, son dönemlerde ülkemizde gündemde olan sağlık hakkı ve bununla ilgili gelişmeler, sağlık sektöründe gerçekleşen değişiklikler ve bu değişikliklerin hem uygulayıcılar ve hizmet verenler hem de hizmet alanlar açısından gerektirdiği hukuki düzenlemeler ele alınıp güncel sorunlara da ışık tutulmuştur.  Türkiye'ye sosyal ve kültürel anlamda önemli kazanımlar getirmiş olan Sempozyumda ele alınan başlıklar ile güncel sorunlara somut çözüm önerileri getirilmesi hedeflenmiş, hasta ve hekim hakları arasında bir denge kurmak ve bunun hayata geçirilmesini sağlamak açısından da önemli adımlar atılmıştır.  
  56,35  TL57,50  TL
 • Hekimlerin, Gebeliklerin Sonlandırılmasından Kaynaklanan Sorumluluğu

  Karton Kapak
  Gebeliklerin sonlandırılması insanlık tarihi kadar eski bir olgu olup, farklı disiplinlerde binlerce yıldır olan tartışmalar hala süregelmektedir. Gebeliklerin sonlandırılmasını gerekli kılan çok çeşitli nedenler ortaya çıkabilmektedir. İçinde yaşanan toplum ve zamana göre değişen uygulamalarla sorunlar çözülmeye çalışılmakla beraber, ne mutlak yasaklar getirmenin ne de istendiği her durumda özgürce sonlandırılmasına izin vermenin bir çözüm oluşturmayacağı ve daha büyük sorun ve tartışmaları beraberinde getireceği bilinmektedir. Nitekim ülkemiz de dahil olmak üzere hemen her ülke hukukunda gebeliğin sonlandırılmasına belli koşullar altında izin verilmiş, bu koşulları taşımayan sonlandırmalarda ise kişilerin sorumluluğuna gidilmiştir. Kitapta gebeliklerin sonlandırılması konusu, kavram, tarihsel gelişim ve bazı ülkelerdeki durum hakkında verilen bilgilerin ardından, hekimlerin, özellikle de yasal olarak bu konuda yetkili kılınmış kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının tazminat hukuku ve ceza hukuku sorumluluğu açısından irdelenmiştir. Konuya ilişkin yasal düzenlemeler gözden geçirilerek hukuka aykırılığın ve dolayısıyla sorumluluğun ortaya çıkabileceği durumlar değerlendirilmiş, sorunlu olduğu düşünülen bazı hususlara çözümler önerilmiştir. Kitapta hukukçuların yanı sıra, hekimlere, özellikle de kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına ulaşılarak, hem hastalarının haklarını daha iyi koruyabilmeleri ve onlara zarar vermemeleri, hem de cezai ve hukuki sorumluluk altına girmemeleri açısından yardımcı olunması hedeflenmiştir.   Konu Başlıkları; Kavram, Tarihsel Gelişim, Bazı Ülkelerdeki Durum Gebeliklerin Sonlandırılmasından Kaynaklanan Özel Hukuk Sorumluluğu Gebeliğin Sonlandırılmasından Kaynaklanan Ceza Hukuku Sorumluluğu
  42,04  TL42,90  TL