Ticari Kitapları

Yayınevi/Marka
7 öğeden 1-7 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Karayolu Taşımacılık Hukuku

  Sert Kapak
  Lojistik Uzmanlığı- yolunda ilerlemek isteyen uygulamacılara ve öğrencilere, karayolu taşımacılığına ilişkin uluslararası ve ulusal lojistik mevzuatı ve uygulamaları hakkında geniş kapsamlı sistematik bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu kitabın, lojistik sektörünün uygulamacı aktörlerine; ön lisans/lisans/ lisans üstü düzeylerinde -Lojistik Hukuku- eğitimi almakta olan öğrencilere ve özel -Lojistik Uzmanlığı- sertifika programlarının kursiyerlerine hitap etmek amacıyla hazırlanmış olması nedeniyle, yalın bir üslupla kaleme alınmasına mümkün olduğunca özen gösterilmiştir. Bu amaçla, hem zaten hiçbir monografik eserden ve ders kitabından alıntı yapılmadığı için hem de metinde akıcılığı sağlamak bakımından dipnotlu atıf sistemi tercih edilmemiş olup; alıntı yapılmak suretiyle faydalanılan anonim nitelikli mevzuata ve ilgili internet sitelerine, kaynakçada yer verilmekle yetinilmiştir. Ancak, kendilerinden alıntı yapılmamakla beraber, konu ile ilgili monografik eserlere ve ders kitaplarına da kaynakçada değinilmiştir.
  97,02  TL99,00  TL
 • Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat

  Sert Kapak
  Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat .Kanunlar .Kanun Hükmünde Kararnameler .Bakanlar Kurulu Kararları .Yönetmelikler .Tebliğler
  53,95  TL65,00  TL
 • Şirketler Hukuku Dersleri

  Karton Kapak
  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile İkincil Mevzuatı ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri incelenmiştir.(01 Şubat 2013 İtibariyle Günceldir) Şirketler Hukukuna Giriş Adi Şirket Ticaret Şirketleri Hakkında Genel Hükümler Kollektif Şirket Adi Komandit Şirket Anonim Şirket Sermayesi Paylara Bölünmüş (Paylı) Komandit Şirket Limited Şirket Kooperatif Şirket
  30,72  TL32,00  TL
 • An Introduction To Turkish Business Law

  Karton Kapak
  - Low of obligations- Commercial enterprise law- Business Organisations Law
  26,88  TL28,00  TL
 • Ticaret Hukuku Genel Esaslar

  Ticaret Hukuku Genel Esaslar

  Karton Kapak
  Ticaret Hukuku, çeşitli fakültelerin yanı sıra yüksek okullarda da okutulan derslerden biridir. Elinizdeki bu kitap, ticaret hukukunun temel esaslarıyla anlatıldığı bölümlere yönelik olarak hazırlanmıştır. Böylelikle genel hatlarıyla ticari işletme, şirketler ve kıymetli evrak konuları hakkında okuyuculara bilgi verilmesi amaçlanmıştır.Ticaret, üretim, değişim ve tüketime yönelik bütün faaliyetlerdir. Gelir elde etme amacıyla, hammadde veya diğer malların makine ve benzeri teknik vasıtalar kullanılarak işlenmesi suretiyle yeni ve değerli ürünler meydana getirilmesi, kişiler açısından değiş tokuşu yapılan her türlü malın değişimine aracılık edilmesi ile malların tüketim alanına yönlendirilmesi şeklindeki faaliyetlerin tamamı ?ticari" nitelik taşır.
  Temin Edilemiyor
 • Anonim Ortaklıkta Ek Tasfiye

  Anonim Ortaklıkta Ek Tasfiye

  Karton Kapak
  Ek tasfiye (ihya) TTK'da 547. maddede düzenlenmiş, önemli bir kuraldır. Yasada tek bir maddede düzenlenmesine rağmen, tespit edebildiğim kadarıyla bu konuda 120'nin üzerinde Yargıtay kararı mevcuttur. Bizde genellikle Yargıtay'ın bozma kararları yayınlandığından, ek tasfiyeyle ilgili Yargıtay kararlarının fazlalığı, konunun sorunlu olduğunu, uygulamada hatalar yapıldığını ve dolayısıyla bilimsel bakımdan derinlemesine incelenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Elinizdeki kitap bu amaçla yazılmıştır.Bu çalışma, bu yıl içerisinde yayınladığım ikinci eserimdir. Daha önce Ticari Temsilci ve Ticari Temsil Yetkisi isimli kitabımı 2015 yılı başında yayınlamıştım. Bu kitap da hem bu sonuncusu hem de 2008 yılında yayınladığım Adi Ortaklık isimli çalışmam gibi, uygulamacıların yararlanabileceği şekilde kaleme alınmıştır. Çalışmaya önce doktriner kısımların yazılmasıyla başlanmış, daha sonra Yargıtay kararları temel dergi ve kitaplar taranarak bulunmuş ve tasnif edilmiş, metnin ilgili bölümlerine işlenerek, değerlendirilmiştir. Böylelikle elinizdeki bu eser ortaya çıkmıştır. Ayrıca kitabı 12. 07. 2015 tarihine kadar yayınlanmış mevzuatı dikkate alarak yazdığımı da belirtmeliyim.
  Temin Edilemiyor