Uluslararası Kitapları

Yayınevi/Marka
6 öğeden 1-6 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Devletin Uluslararası İnsancıl Hukukun İhlalinden Doğan Sorumluluğu

  Karton Kapak
  Uluslararası İnsancıl Hukukun Ortaya Çıkışı: Tanım,Kapsam,Kaynaklar ve Uygulama Alanı Uluslararası Hukukta Sorumluluk Uluslararası İnsancıl Hukuk Kurallarının İhlalinden Doğan Devlet Sorumluluğu*Devletin Uluslararası Sorumluluğunun Hukuki Sonuçları
  28,62  TL29,50  TL
 • Nürnberg'ten Lahey'e

  Karton Kapak
  Alanında uzman kişiler tarafından yazılan bu metinler, kökleri II. Dünya Savaşı sonrasına, Nürnberg'e uzanan, uluslararası düzeyde yargı yetkisine sahip ceza mahkemelerinin çoğalarak artmasıyla geçirdiği evrimi inceliyor. Uluslararası Ceza Divanı'nın kurumsal ve tarihi kökenleri, kurucu statüsü ve ulusal mahkemelerin rolü bağlamında uluslararası ceza adaletinin geleceği mercek altına alınıyorw. Metinler orijinal ve kışkırtıcı niteliğiyle uluslararası ceza hukuku alanına yeni ve ufuk açıcı bir bakış kazandırmıştır. Zekice kaleme alınmış bu kitap, uluslararası ceza hukukuyla ilgilenen herkesin, konunun uzmanı olsun olmasın herkesin zevkle okuyabileceği bir eserdir.
  10,50  TL14,00  TL
 • Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

  Sert Kapak
  Uluslararası Ticarî Uyuşmazlıkların Sözleşmelerin Hazırlanması Safhasında (İhtilaflara Takaddüm Eden Safhada) Önlenmesi *Genel Olarak ?Uluslararası Ticarî Sözleşmeler" Ve Hukukî Rejimi *Uluslararası Ticarî Sözleşmelerin Hazırlanması Sırasında Muhtemel (Potansiyel) Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi (Önlenmesi) *Uluslararası Ticarî Uyuşmazlıkların İhtilafın Vukuundan Sonra Hukukî Yollarla Çözümü *Uluslararası Ticarî Uyuşmazlıkların Millî Mahkemeler Aracılığı İle Çözümü *Uluslararası Ticarî Uyuşmazlıkların Tahkim Yolu İle Çözümü *Uluslararası Ticarî Uyuşmazlıkların Çeşitli Alternatif İhtilâf Çözme Teknikleri İle Çözümü *Uluslararası Ticarî Uyuşmazlıkların Diplomatik Yolla Çözümü *Yabancı Sermaye Yatırımlarından Doğan Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları *Dünya Ticaret Örgütü'nde (Dtö) Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları *
  63,05  TL65,00  TL
 • Rekabet Hukuku Bakımından Dikey Anlaşmalar

  Rekabet Hukuku Bakımından Dikey Anlaşmalar

  Karton Kapak
  ABD rekabet hukukunda dikey anlaşmalarAvrupa topluluğu rekabet hukukunda dikey anlaşmalarRekabet kurulunun dağıtıma ilişkin kararlarıDağıtım anlaşmaları ile ilgili doktrinDikey anlaşmalara Türk rekabet kanunu nasıl uygulanmalıRekabet kurulunun dikey anlaşmalara ilişkin yeni grup muafiyeti tebliğinin getirdikleriMotorlu taşıtlar sektöründe dikey anlaşmalarDikey anlaşmalarla ilgili hukuki görüş örnekleriBildirim örnekleriRekabeti sınırlayıcı olmayan veya muafiyet alabilecek sözleşme örnekleriRekabetin korunması hakkında kanuna aykırı dağıtım sözleşmesi örnekleriŞikayet dilekçesi örnekleriSavunma dilekçesi örnekleriDanıştay iptal davası dilekçesi örnekleri
  54,00  TL
 • Selected Documents

  Selected Documents

  Karton Kapak
  The main purpose of this book is to provide students and practitioners with a ready reference of collected materials relevant to the study and practice of Private International Law and International Civil Procedure. It covers selected Turkish laws and international agreements pertaining to Turkish Private International Law, Nationality Law and Alien Law. It is worthwhile to note that the English translations of laws are collected from different sources, and then they are revised and edited through taking into account of all amendments. Thank you for our students for their encouragement and success. We also would like to thank Adalet Publishing.
  Temin Edilemiyor
 • Türk Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı

  Türk Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı

  Sert Kapak
  *Kanunların İhtilafı ve Milletlerarası Usul Hukuku ile İlgili Mevzuat *Milletlerarası Ticaret Hukuku ile İlgili Kurallar *Vatandaşlık Hukuku ile İlgili Mevzuat *Yabancılar Hukuku ile İlgili Mevzuat *İlgili Milletlerarası Sözleşmeler
  Temin Edilemiyor