Vergilendirme Kitapları

Yayınevi/Marka
11 öğeden 1-11 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Türk Vergi Sistemi

  Karton Kapak
  Kitap 2016 yılı Nisan ayı başında yürürlükte olan vergi mevzuatı dikkate alınarak hazırlanmış, konular “Türk Vergi Sistemi - TVS” dersine uygun olarak, basit ve sade bir dille anlatılmış ve çok sayıda tablo ve örnekler ile desteklenmiştir. Kitapta, işlenen konuların daha iyi anlaşılabilmesi ve esaslı bir öğrenim için yürürlükteki vergi kanunlarının anlatılması sırasında da konular, hep bir mükellef grubunun tabi olduğu esaslara göre açıklanmıştır. Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 7. baskısını yapan kitap, yazarın uzun yıllar çeşitli fakülte ve bölümlerde anlattığı “Türk Vergi Sistemi - TVS” derslerinin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerden gelen sorulardan ve 37 yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda genel müdürlükten, müsteşarlığa kadar çeşitli kademelerdeki deneyimlerinden sağladığı birikimlerle yazılmıştır. Kitabın ilk altı baskısının ardından akademisyenler, öğrenciler ve meslek sınavlarına hazırlanan okuyuculardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak, kitabın okuyucular için daha kullanışlı olması sağlanmıştır. Çalışma, lisans ve ön lisans düzeyindeki öğrencilere yönelik hazırlanmış olsa da, konu hakkında kendisini geliştirmek, kurum sınavlarına hazırlanmak isteyen ve bilgilerini güncellemek isteyenlere de hitap etmektedir.   Konu Başlıkları Gelir, Harcama ve Servetten Alınan Vergiler Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilenmesi Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi Uygulamaları Belediye Vergi ve Harçları Gümrük İdarelerince İthalde Alınan Vergiler  
  12,74  TL13,00  TL
 • Belge Düzeni Rehberi

  Karton Kapak
  “Belge Düzeni Rehberi” konusu, gerek işletmelerin gerekse konuyla ilgili kamu kurumlarının çok dikkat ettiği ancak karışık mevzuatı, sık sık yayınlanan tebliği/özelgeleri ve farklı uygulama alanlarının olması sebebi ile maalesef hatalı işlem yapılması mümkün olan bir konudur.  Uzun yıllar, Maliye Bakanlığında görev alan ve halen Örtülü Sermaye, Yurtdışı Kazançlar ve Transfer Fiyatlandırması Grup Başkanlığı'nda vergi müfettişi olarak görev yapan yazarın, mesleki tecrübelerini kaleme aldığı bu kitapta; Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, KDV ve diğer tüm vergi kanunları ile idari düzenlemeler, sirküler, muktezalar ve yargı kararları dikkate alınarak uygulamada tereddüt edilen hususları aydınlatacak şekilde faturadan başlamak suretiyle düzenlenmesi gereken tüm belgeler ayrıntılı olarak ele alınmış ve sektör bazında düzenlenmesi gereken diğer özellikli belgeler (bankacılık, sigorta gibi) ayrıca değerlendirilmiştir.  Kitap, belge düzenini tabi işletmelere olduğu kadar, konunun kamu kısmında görev alan kamu çalışanlarına da hitap etmektedir.
  19,60  TL20,00  TL
 • Vergi Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları

  Karton Kapak
  Vergi hukukundaki tasarrufun iptali davaları işlevi, temel hak ve özgürlükler boyutu ile incelemeye değer bir kurumdur. Bazı vergi borçluları, vergi alacağının tahsilini sonuçsuz kılmak amacıyla ellerindeki değerleri başkalarına devretmek seklinde bazı hukuksal işlemlere başvurabilmektedirler. Böylece imkansız hale gelen vergi alacağının tahsilinin sonuçlanabilmesi, tasarrufun iptali davaları ile mümkündür. Kitapta vergi yükümlülüğü ve sözleşme özgürlüğü sınırındaki tasarrufun iptali davaları; hukuki niteliği, şartları, sonuçları ile incelenmiştir. Hukuka aykırı olduğu düşünülen uygulamaları, eksik olduğu düşünülen hususları, bazı yeni tartışmaları, kararları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'u, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nu, Türk Borçlar Kanunu'nu içermektedir. Kitap hukuk ve maliye alanında çalışanlara yöneliktir.   Konu Başlıkları Tasarrufun İptali Davalarının Niteliği ve Pozitif Hukuktaki Düzenlenişi Tasarrufun İptali Davalarının Şartları Ve Sonuçları
  26,95  TL27,50  TL
 • Vergi Usul Kanunu ve Yorumu

  Sert Kapak
  1970 yılında Kars'ta doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Ankara'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1995 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Pedagoji desrleri aldı. Maliye Bakanlığı'nda 1998 yılında memuriyete başlayan Çağlar, halen aynı kurumda Gelir Uzmanı kadrosunda görev yapmaktadır. Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenen Vergi İncelemeleri ve Vergi Denetimleri kapsamında 2006 yılında düzenlenen vergi kayıp ve kaçağının önlemesi ile belge düzeninin yerleşmesi kayıt dışı mükelleflerin kayıt altına alınması ve mal hareketlerinin izlenmesi amacıyla yapılan denetimlerdeki çalışmalarından dolayı teşekkür belgesiyle ödüllendirildi. Yazarın, çeşitli dergi ve yayınlarda yayımlanmış makaleleri ile vergi hukuku alanında yayımlanmış iki kitabı (Vergisel İşlemlerde Dava Rehberi, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Yorumu) bulunmaktadır. Ankara'da ikamet eden Çağlar, evli ve iki çocuk babasıdır.
  96,04  TL98,00  TL
 • Vergi Yargısında Güncel Hukuk Problemleri- Tebliğler

  Karton Kapak
  - Vergi Usulünde Şekil Kurallarına Aykırılık Ve Sonuçları - Mehmet Şimşek- Vergi Hukukunda Tebliğ- Serkan Durmuşoğlu- Türk Vergi Sisteminin Güncel Hukuk Problemleri- Prof. Dr. Hakan Üzeltürk- Vergi Mahkemesince İptal Edilen Verginin İadesinde Faiz Uygulaması- Atanur Erol- Hak Arama Hürriyeti Ve Mülkiyet Hakkı Çerçevesinde Haksız Çıkma Zammı- Bülent Dağ- Düzeltme (Ve Şikâyet) Başvurusu İle İyuk 11. Madde Başvurusunun Karşılıklı İncelenmesi - Dr. Osman Sarıarslan
  24,50  TL25,00  TL
 • e-Tebligat ve e-Haciz

  Karton Kapak
  Gördüğü yoğun ilgi sonucunda kısa sürede tükenen kitabın güncellenmiş 2. baskısı yayınlanmıştır. Vergi Uygulamalarında: E-Tebligat ve E-Haciz isimli bu çalışma bir rehber kitap niteliğindedir. Bu kitap, temel bilgileri sunmakta ve ilgililerin sürekli başvurabileceği bir kaynak niteliği taşımaktadır. Kitapta, konu ile ilgili herkesin merak ettiği temel konular soru/cevap şeklinde yer verilerek, konunun daha iyi anlaşılması sağlanmıştır. Kitabın en önemli özelliği, her biri farklı alanlarda uzman olan yazarların, kendi uzmanı oldukları alanı kaleme almalarıdır. Böylece, işlenen konular okuyucuya daha kolay ve anlaşılır bir dille anlatılmıştır. Yazarların daha önceki kitaplarında olduğu gibi, bu kitap da “maliye-mükellef” diyalogunun verimli bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunulmaktadır.   Konu Başlıkları Amme Alacağı Kavramı Vergi Usul Kanuna Göre Yeni “E–Tebligat” Nedir? Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Tip Ödeme Emri E–Haciz Uygulamaları Nasıl Yapılmaktadır? E–Haciz Bildirisi ve Haciz Bildirisi Nedir? Elektronik Hacizden En Hafif Zarar ile Nasıl Kurtulabilinir? Mal Beyan Dilekçesi – Haciz Bildirisi Örneği Bankalara Ait Özel Tatbikat Uygulaması Nedir? Vergi Borcunun 3. Kişilerden Takibi  
  13,23  TL13,50  TL
 • Vergi Ödevi İlişkisinin Tarafları Üzerinden Alman Vergilendirme Usulü

  Karton Kapak
  Bu kitap, vergi ödevlisi ve vergi idaresini esas alarak, onlar üzerinden Alman Vergilendirme Usulü'nü anlatmaktadır. İdari uygulama ve yargı içtihatları da dikkate alınarak hazırlanan kitapta, şu konular ele alınmaktadır:   * Vergi Ödevi İlişkisi * Vergi Ödevlisi Kavramı * Vergi Ödevlisinin Hakları * Vergi Ödevlisinin Birlikte Etki Ödevleri * Federal Maliye İdaresi - Eyalet Maliye İdaresi * Kamusal Güce Dayalı Vergilendirme Usulü - Kendi Kendini Vergilendirme Usulü * Vergisel Durumun Araştırılması * Re'sen Araştırma İlkesi * İnceleme, Arama, Vergi Gözetimi * İdari Yardım, Kontrol Bildirimleri * Vergi Borcunun Tespiti * Kesin Tarh, Geçici Tarh, İnceleme Kaydıyla Tarh * Düzeltme * Tahakkuk * Ödeme, Takas, Adalet Terkini * Gecikme Eki, Gecikme Zammı * Zamanaşımı
  56,35  TL57,50  TL
 • Vergi Hukuku

  Karton Kapak
  -VERGİ HUKUKUN GENEL ESASLARI-MÜKELLEF ÖDEVLERİ VE ESASLARI-DEĞERLEME-VERGİ İDARESİ VE VERGİ DENETİMİ-VERGİLENDİRME SÜRECİ-VERGİ SUÇLARI VE CEZALARI-VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ
  17,64  TL18,00  TL
 • Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme Suçu

  Karton Kapak
  Hâkim; insana, tabiata, gerçeğe, olağana sırt çevirmeden ve katı kalpler içinde sıkışıp kalmadan uyuşmazlığa insan kokusu taşıyan bir çözüm getirmelidir. Adalet sistemimizde en çok ceza mahkemeleri insan kokar. Zira suçluyu kazıdığınızda, altından mutlaka insan çıkar. Bu eser, vergi kaçakçılığı kapsamında işlenen ibraz etmeme suçu ile ilgili insan kokan meselelere temas etme iddiası ve kaygısı içinde kaleme alınmıştır. Eserde; ibraz etmeme suçunun hukuki konusunu teşkil eden defter ve belge düzeni ile kayıt nizamı, vergi usul hukuku ve ticaret hukuku yönünden mukayeseli olarak açıklanmaya ve klâsik suç teorisine uygun olarak vergi ceza hukuku kapsamında ibraz etmeme suçunun unsurlarının tespitine çalışılmış, kanunilik unsuru (tipiklik), maddi unsur (tipik fiil), hukuka aykırılık unsuru ve manevi unsur (kusurlu irade) ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiş, teşebbüs, zincirleme suç ve suçların içtimaı başlıkları altında suçun özel beliriş şekilleri incelenmiş, muhtemel ceza muhakemesi meseleleri kapsamında cezai müeyyide ve lehe kanun uygulaması, görevli mahkeme, suç tarihi, vergisel arama, mütalâa ve susma hakkı değerlendirilmiştir. İbraz etmeme suçu incelenirken; öğretideki kıymetli görüşlerden, Yargıtay, Danıştay ve AİHM kararlarından, vergi idaresinin uygulamalarından ve mukayeseli hukuktan yararlanılmış, sistemin aksayan yönleri tespit edilmeye çalışılarak çeşitli çözüm önerileri getirilmiştir.   Konu Başlıkları Vergi Usul Hukuku Boyutu Vergi Ceza Hukuku Boyutu Özellik Arz Eden Durumlar
  63,70  TL65,00  TL
 • Vergi Hukuku

  Vergi Hukuku

  Karton Kapak
  - Vergi Hukukunun Temel Kavramları - Vergi Usul Hukuku - Vergi İdaresi - Vergi Ceza Kanunu - Vergi Yargılama Hukuku
  Temin Edilemiyor