Yasal Yollar & Tazminat Kitapları

Yayınevi/Marka
1 öğeden 1-1 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
  • Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminat

    Sert Kapak
    6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun, ağır bedensel zararlar söz konusu olduğunda, zarar görenin yanında, zarar görenin yakınlarına da manevi tazminat talep etme imkanı tanıyan 56. maddesinin II. fıkrası hükmü, öğreti ve uygulamadaki çağdaş gelişmeler göz önünde tutularak düzenlendiğinden, bu çalışmada bedensel bütünlüğün ihlali, bedensel bütünlüğün ihlalinden doğan manevi tazminat talebinin koşulları, bedensel bütünlüğün ihlalinden ötürü manevi tazminat talep etme hakkına sahip kişiler çevresi ve özellikle ağır bedensel zararlarda yakınların manevi tazminat talepleri, yabancı hukuklarla karşılaştırmalı olarak etraflıca incelenmiş; eserde ayrıca bedensel bütünlüğün ihlal edilmesi durumunda, olayın özelliklerini dikkate alarak manevi tazminat miktarını belirleyecek olan hâkimin, bu değerlendirmesinde esas alabileceği olgular, yabancı hukuklar özellikle de İsviçre Hukuku ile karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.   Kitapta Bulunan Konu Başlıkları - Manevi Tazminata İlişkin Kavramlar–Manevi Tazminatın Tarihsel Gelişimi–Amacı ve İşlevi - Kişilik Hakkı–Kişiliğin Korunması Türk Borçlar Kanunu’nun 56. Maddesi Kapsamında Korunan Kişisel Değerler ve Manevi Tazminatın Türk Borçlar Kanunu’ndaki Yasal Dayanakları - Bedensel Bütünlüğün İhlalinden Doğan Manevi Tazminat Talebinin Koşulları - Özelliği Gereği Bazı Beden Bütünlüğü İhlallerinin İncelenmesi - Bedensel Bütünlüğün İhlal Edilmesinden Ötürü Manevi Tazminat Talep Etme Hakkına Sahip Kişiler - Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminatın Belirlenmesi - Manevi Tazminatın Niteliğine Bağlı Bazı Sonuçlar ve Zamanaşımı
    93,10  TL95,00  TL