Varlık Yönetimi Kitapları

Yayınevi/Marka
1 öğeden 1-1 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
  • Finansal Yönetim

    Finansal Yönetim

    Karton Kapak
    Finansal Yönetim isimli kitap onbir bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde finansal yönetim konusuna giriş yapılmaktadır. İkinci bölümde risk ve getiri konusu işlenmektedir. Bu bölümde risk ve getirinin tanımları yapılmaktadır. Buna ek olarak risk sınıflandırılmaktadır. üçüncü bölümde paranın zaman değeri konusu işlenmektedir. Paranın zaman değeri konusu içinde basit faiz, bileşik faiz ve anüiteler gibi konular yer almaktadır. Dördüncü bölümde tahvil değerlemesi konusu ele alınmaktadır. Tahvil değerlemesi konusu içerisinde tahvilin ve hazine bonosunun fiyatının hesaplanması, vadeye kadar getiri ve süre gibi önemli konular işlenmektedir. Beşinci bölümde hisse senedi değerlemesi konusu işlenmektedir. Hisse senedi değerlemesi konusu içerisinde iskonto modeli ve Gordon Büyüme modeline göre hisse senedinin teorik veya içsel değerinin nasıl belirlendiği anlatılmaktadır. Ayrıca hisse senedi fiyatınının hesaplanmasında gerekli olan kar payı büyüme oranı, hisse başına düşen kar, hisse başına düşen kar, yeniden yatırım oranı, kar payı dağıtım oranının nasıl hesaplandığı anlatılmaktadır. Altıncı bölümde finansal tablolar ve nakit akımları konusu yer almaktadır. Bu bölümde nakit akım tablosu, fon akım tablosu, ekonomik katma değer ve serbest nakit akımı gibi konular işlenmektedir. Yedinci bölümde finansal analiz konusu yer almaktadır. Bu bölümde yatay analiz, dikey analiz, trend analizi ve rasyo analizi konuları ele alınmaktadır. Sekizinci bölümde finansal planlama konusu işlenmektedir. Bu bölümde finansal planlama yöntemleri olarak geleneksel yöntemlerden satışların yüzdesi yöntemi, günlük satışlar yöntemi ve oranlar yöntemi ve modern yöntemlerden regresyon analizi ve nakit bütçesi anlatılmaktadır. Dokuzuncu bölümde finansman kararları konusu işlenmektedir. Bu bölümde ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ve sermaye yapısı konuları ele alınmaktadır. Onuncu bölümde yatırım kararları konusu yer almaktadır. Bu bölümde çalışma sermayesi yönetimi ve sermaye bütçelemesi ana konuları işlenmektedir. Son olarak onbirinci bölümde kar payı dağıtım konusu bulunmaktadır. Bu bölümde de kar payı dağıtımı ile ilgili teoriler ele alınmakta ve bu teroilerle ilgili örnekler çözülmektedir. Kitap özellikle işletmelerde finansal yöneticilere ve üniversitelerdeki finansal yönetici adaylarına hitap etmektedir.
    Temin Edilemiyor