Para & Para Politikası Kitapları

Yayınevi/Marka
2 öğeden 1-2 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • John Maynard Keynes...

  Karton Kapak
  İktisadi düşüncenin bir “üç büyükleri” varsa, onlardan biri John Maynard Keynes’tir, uzmanlar bunda hemfikir (diğerleri, Adam Smith ve Karl Marx). Keynes, üç büyüklerin en “genci”, en moderni. Elinizdeki kitap, bu büyük iktisat düşünürünün 20. yüzyıla damgasını vuran etkisini incelemekle kalmıyor, bu düşünsel mirasın hala güncel olan verimlerini tartışmaya açıyor. Keynes’in para teorisine bakışı, “istikrarsızlık” meselesinin onun düşüncesinin seyrindeki yeri gibi, iktisatçıları ve iktisat öğrencilerini ilgilendiren teknik konular, sadece meslek erbabına değil genel okura da hitap ederek gözden geçiriliyor kitapta. Onun liberalizm geleneği içindeki konumunun incelenmesi, bizzat bu düşünce geleneğinin tarihi hakkında bir muhasebeye ışık tutuyor. Keynes’in İkinci Dünya Savaşı sonrası yeni düzen arayışındaki etkisini ele almak, aslında o zamandan beri olup biten her şeyi anlamanın anahtarını veriyor. 2008 büyük buhranını, 1929’la da kıyaslayarak, onun teorisi ışığında düşünmek, Keynes’in güncelliğinin etkileyici bir vesilesi. Derlemenin hoş bir sürprizi, Keynes’in 1920’de Türkçeye çevrilmiş bir kitabını bize hatırlatması: Versay Sulhunun Netayic-i İktisadiyyesi. Bu da, Lozan Antlaşması’yla birlikte, Keynes’in Türkiye’deki düşünsel etkisinin izini sürmek için bir vesile... Deniz Taner Kılınçoğlu ve Emre Özçelik’in derlediği kitapta Seven Ağır, Gülenay Baş Dinar, Ercan Eren, Ozan İşler, Alp Yücel Kaya, S. Sevinç Orhan, Kaan Öğüt, Eyüp Özveren ve M. Erdem Özgür’ün katkıları yer alıyor.
  17,82  TL22,00  TL
 • Para'nın Kitabı

  Karton Kapak
  İçindekiler 1.Bölüm:Paranın Anlamı ve Fonksiyonları 2.Bölüm:Mali Sistem ve Parasal Kurumlar 3.Bölüm:Para ve Ekonomi Birimleri 4.Bölüm:Para Arzı Teorileri 5.Bölüm:Para Talebi Teorileri Klasik Teoriler 6.Bölüm:Para Talebi Teorileri Neo-Klasik Teoriler 7.Bölüm:Parasal Denge Teorileri 8.Bölüm:Neo-Klasikler :Moneterizm Chicago Okulu :Modern Miktar Teorisi 9.Bölüm:Yeni Klasik Yaklaşım ve Para Rasyonel Beklentiler Teorisi 10.Bölüm:Yeni Keynesyen Sistem ve Para 11.Bölüm:Post Keynesyen Yaklaşım ve Para 12.Bölüm:Faiz Teorileri 13.Bölüm:Enflasyon Teorileri 14.Bölüm : Döviz Kuru Teorileri 15.Bölüm : Ekonomi Politikası-Para Politikası 16.Bölüm :Para Politikasının Amaçları 17.Bölüm :Para Politikasının Araçları 18.Bölüm :Para Politikasında Gecikme Sorunu 19.Bölüm :Para Politikası Uygulamalarının Özellikleri 20.Bölüm :Para ve Maliye Politikaları 21.Bölüm : Parasalcı Yaklaşım 22.Bölüm :Para Politikası ve Ekonomik İstikrar 23.Bölüm :Para Politikası ve Makroekonomik Denge Klasik Model 24.Bölüm :Milli Gelir Dengesi ve Basit Keynesyen Modeller 25.Bölüm :Dışa Açık Ekonomide ıs-lm-bp Modelleri :Ödemeler Dengesi Faiz Haddi ve Hasıla Seviyesi 26.Bölüm :Toplam Talep- Toplam Arz Modeli(Ad-As Modeli) 27.Bölüm :1923’den Günümüze Türkiye’de Uygulanan Para Politikaları 28.Bölüm :Konjonktür Teorileri
  61,10  TL65,00  TL