Genel

Yayınevi/Marka
622 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 39
 • Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Matematik Fikri

  Karton Kapak
  Tüm Dünyada Bir Mİlyondan Fazla Satan Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Fikir Serisinden Sıfırı kim keşfetti? Neden dakikada 60 saniye var? Sonsuz ne kadar büyük? Birbirine paralel çizgiler nerede kesişirler? Ve bir kelebeğin kanat çırpışı gerçekten de dünyanın diğer ucunda fırtınaya sebep olabilir mi? Artık okuldayken matematikte ne kadar kötü olduğunuzdan matah bir şeymiş gibi bahsetmekten sıkıldıysanız, Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Matematik Fikri büyüleyici bir evrene giriş için harika bir fırsat.  Profesör Tony Crilly, Roma rakamlarından Fermat teoremine; Oyun kuramından sihirli karelere uzanıyor; sudoku, şifre kırma, piyango ya da bileşik faiz hesabının arkasındaki temel mantığı anlatıyor; kalkülüs, istatistik ve cebirin -olur da istersek- gerçek hayatta nasıl işimize yarayabildiğini ortaya koyuyor. Matematik bundan daha keyifli olmamıştı...  
  23,04  TL32,00  TL
 • Geometri

  Karton Kapak
  Bu kitabı Atatürk, ölümünden bir buçuk yıl kadar önce, 3. Türk Dil Kurultayı'ndan hemen sonra, 1936-1937 yılı kış aylarında Dolmabahçe Sarayı'nda kendi eliyle yazmıştır. Geometri, eski terimle "hendese", eğitim örgütümüzde önemli bir yer tuttuğu halde, bunun terim düzeni çok ağdalı ve çapraşıktı. Arapça ile Farsça okul programından kaldırılmış, fakat Arapça üzerine kurulmuş olan terimler kalmıştı. İşte bu küçük kitapta boyut, uzay, yüzey, düzey, çap, yarıçap, kesek, kesit, yay, çember, teğet, açı, açıortay, içters açı, dışters açı, taban, eğik, kırık, çekül, yatay, düşey, dikey, yöndeş, konum, üçgen, dörtgen, beşgen, köşegen, eşkenar, ikizkenar, paralelkenar, yanal, yamuk, artı, eksi, çarpı, bölü, eşit, toplam, oran, orantı, türev, alan, varsayı, gerekçe gibi terimler hep bu amaçla Atatürk tarafından türetilip konmuştur. - Ankara, 10 Kasım 1971 Türk Dil Kurumu Başuzmanı A. Dilaçar
  7,20  TL10,00  TL
 • Matlab

  Karton Kapak
  Matlab, temel olarak matematiksel olarak ifade edebildiğimiz problemlerin çözümüne yönelik hesaplamalarda, bu hesaplarla elde edilen veriler ile simülasyon oluşturmada ve istatistik hazırlamada kullanılan programlama aracıdır. Teknik bilimin kullanıldığı her alanda mühendislere hızlı, kolay ve etkili sonuçlar sunar. Matlab üzerinde M-Dosya içinde hem kodlama hem arayüz hazırlanmasının ince detaylarıyla ele alındığı bu eserde, basit bir sistemin görkemli bir hale getirilmesini, profesyonel görünüm ve çalışmalara nasıl ulaşabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Kitap içerisinde aynı zamanda hem Matlab programında kod yazabilmeyi hem de yazılan kodlar için görsel arayüz oluşturmayı uygulamalı olarak göreceksiniz. Matlab kodlarının C tabanlı dönüşümlerinin ve farklı programların birbirleri ile iletişimlerinin yanı sıra, zamanlayıcı nesneleri ile hareketli nesnelerin ve animasyonların nasıl yapılabileceği örnekleri ile anlatılmıştır. Kitap içerisinde basit yapılardan güçlü sistemlere kadar konular ele alınarak, arayüz üzerinde nesne iletişimleri ile birlikte tasarım aşamaları işlenmiş ve birçok örnek uygulamaya yer verilmiştir. Kitapta yer alan başlıca konu başlıkları şöyledir; • Matlab ve Matlab ile Programlamaya Giriş• Matlab Arayüzü ve Araçların Kullanımı• Hızlı Çalışma ve Çevirim Fonksiyonları• Matlab ile Program Arayüzü Hazırlama• Matlab ile Programlama• Mantıksal Operatörler• Koşullu Döngüler• Fonksiyonlar Arası İletişim• Hazır Sorgulama Fonksiyonları• M-Dosya ile Programlama• Axes ile Çalışmak• Nesneler ile Çalışma ve Program Geliştirme• Etkileşim Kutuları• Yazılımsal Arayüz Oluşturma ve Nesne Özellikleri• Figür Nesnesi ile Çalışmak ve Fonksiyonlar• UIControl Nesnesi ile Çalışmak• İleri Seviye Programlama ve Arayüz Geliştirme• Kullanıcı Taraflı Değişken Arayüz Geliştirmek• Arayüzler Arası Etkileşim Sağlamak• Kendiliğinden Çalışan Arayüz Geliştirmek• 10 Adet Profesyonel Uygulama Örneği
  26,25  TL35,00  TL
 • Sosyal Bilimler İçin İstatistik

  Karton Kapak
    Bu kitap, eğitim, psikoloji, sosyoloji vb. sosyal bilimler alanında lisans düzeyinde okutulan “İstatistik ” dersleri için hazırlanmıştır. Çoğu zaman matematik ve istatistik korkusu yaşayan sosyal bilimler öğrencisine istatistiği sevdirerek öğretmek amaçlanmıştır. Kitapta istatistiksel tekniklere ilişkin formüllerin matematiksel temelleri üzerinde durulmamış, her bölümün sonunda, o bölümde geçen temel kavramların özetine ve öğrencinin uygulama yapabileceği alıştırmalara yer verilmiştir.
  23,04  TL24,00  TL
 • Matematik ve Oyun

  Karton Kapak
  Kitap, daha çok oyunları irdeleyen birbirinden bağımsız yazılardan oluşuyor. Tavladan lotoya, ruletten pokere, yazı-tura oyunlarına kadar birçok şans oyunu matematiksel açıdan irdeleniyor. Zorunlu olarak olasılık kuramı ele alınıyor ve şaşırtıcı sonuçlar kanıtlanıyor. ÖrnekMatematik ve Oyun: Daktilonun tuşlarına rastgele basan bir maymun yüzde yüz olasılıkla Hamlet'i yazacaktır! Lise öğrencilerinin anlayacağı bir dilde ve düzeyde yazılmış bu yazılarda, oyunlardan hareketle sayılarla ilgili son derece ilginç eşitlikler de bulunuyor. Aritmetik, kombinatorik ve sayılar kuramı da kitabın önemli bir parçası, özellikle Fermat ve teoremi.
  20,01  TL23,00  TL
 • Betimsel İstatistik

  Karton Kapak
  - İstatistik ve Kalite - Veri Enformasyon ve Bilgi - Ortalamalar (Aritmetik - Tartılı - Kareli - Harmonik - Geometrik) - Değişim Aralığı ve Kartillerarası Fark - Ortalama Sapma - Standart Sapma, Varyans ve Değişim Katsayısı - Grafikler - Bilgisayar Uygulamaları - MINITAB 14-SPSS 13.0-STATISTICA 5.0 - Microsoft Excel 2003 - Olasılık - Kesikli Rassal Değişkenlerin Olasılık Dağılımları (Binom Dağılımı, Hipergeometrik Dağılımı, Poisson Dağılımı) - Sürekli Rassal Değişkenlerin Olasılık Dağılımları
  30,72  TL32,00  TL
 • Yöneylem Araştırması

  Yöneylem Araştırması

  Karton Kapak
  Morse′un (1967) ifade ettiği gibi, "modellerin öğretilmesiyle model kurmanın (modelleme) öğretilmesi aynışey değildir." Yazar da altıncı baskının hazırlanmasında bu önemli ifadeyi dikkate almıştır. Yöneylem Araştırması (YA)′nda  model kurulması konusunda özellikle çaba gösterilmiştir. Kitabın başından sonuna kadar gerçek modeller üzerinde durulmuş, birçok uygulama problemi verilmiş, bölüm sonlarında da konuyu kavramaya yardımcı olacak ayrıntılı vakalar sunulmuştur.  Yazara göre, Yöneylem Araştırmasında ilk ders olarak öğrenciye YA′nın matematik temellerinin verilmesi gerekir. Böylelikle, YA′nın sadece felsefesi ve beceri yönü üzerinde araştırma yapan kişilerde ortaya çıkanbir çeşit güvensizlik ortadan kalkmış olacaktır. Öncelikle, matematik temellerin verilmesiyle gerekli alt yapı oluşturulacak, ardından da öğrencilerin çeşitli dergi ve yayınları izleyerek YA′nın beceri ve uzmanlık kısmıyla ilgili yeteneklerinin gelişmesi sağlanmış olacaktır.  İçindekiler; *Deterministik Modeller * Doğrusal Programlamaya Giriş * Simpleks Yöntemler * Dualite ve Duyarlılık Analizi * Ulaştırma Modeli ve Çeşitli Ulaştırma Modelleri * Şebeke Modelleri * İleri Doğrusal Programlama * Hedef Programlama * Tamsayılı Doğrusal Programlama * Deterministik Dinamik Programlama * Deterministik Stok Modelleri Olasılıklı Modeller * Olasılığın Temellerine Bir Bakış * Tahmin Modelleri * Karar Analizi ve Oyun Teorisi * Olasılıklı Dinamik Programlama * Olasılıklı Stok Modelleri * Kuyruk Sistemleri * Simülasyonla Model Kurma * Markov Karar Süreçleri
  55,00  TL
 • Matematik ve Gerçek

  Karton Kapak
  Bu kitapta, matematikle gerçek, soyutla somut, teoriyle pratik, doğruya kanıtlanabilirlik arasındaki ilişkiyi, sonsuzluk kavramının getirdiği sorunları, var olmanın anlamını ve matematiğin sınırlarını irdeleyen, dolayısıyla kaçınılmaz olarak felsefi tadı olan matematiksel yazıları bulacaksınız.. Yazıların düzeyi genellikle (her zaman değil ama) sayfa sayısıyla birlikte artacak ve kitap giderek matematikselleşecektir. Okur, ilk okuyuşta anlayamadığı yazıları daha sonra geri dönmek üzere atlayabilir. Matematiksel düzeyi fazla yükseltmemek için konunun hakkettiği derinliğe inmedim, Matematiksel olarak daha derin ve daha doyurucu yazıları, "Kümeler Kuramı" ve "Sayıların İnşası" adli kitaplarımda bulabilirsiniz.
  19,55  TL23,00  TL
 • Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi

  Karton Kapak
  Gerek ilk ve ortaöğretim matematik eğitiminde ve gerekse öğretmen eğitiminde yeni kapılar açacağına inandığım bu kitap, 1995 yılından buyana verdiğim lisans ve lisansüstü derslerin ortaya çıkardığı bir üründür. Etkinliklere katılarak, tartışarak, eleştiriler yaparak ve projeler üreterek bu ürünün ortaya çıkmasında öğrencilerimin büyük emeği vardır. Bu kitap, Eğitim Fakültelerinde yürütülen Matematik Öğretmenliği Lisans Programında yer alan Matematik Felsefesi, Matematik Tarihi, Özel Öğretim Yöntemleri, Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi, Ölçme ve Değerlendirme derslerini içermektedir. Matematik eğitimini kuram ve uygulama boyutlarında kapsamlı bir şekilde ele alan bu kitabın, öncelikle çocuklarının eğitimiyle ilgilenen anne ve babalara, matematik öğrenenlere, matematik öğretenlere, matematik öğretmeni adaylarına, matematik eğitimi alanında lisansüstü çalışma yapanlara yararlı olacağı umuduyla….
  39,15  TL45,00  TL
 • Matematik Tarihi

  Karton Kapak
  Florian Cajori'nin anıt niteliğindeki bu başyapıtı, basıldığı ilk yıllardan itibaren büyük yankı uyandırmış ve sonrasında sayısız dile çevrilmiştir. Kronolojik olarak kimin neyi, nasıl keşfettiği dışında, Cajori'nin matematikle uğraşan bilim adamlarının özel hayatını, karşılaştıkları güçlükleri ve zaman zaman da birbirleriyle olan çatışmalarını en ince ayrıntısına kadar işlemesi bu kitabı diğer pek çok muadilinden farklı kılmaktadır. Cajori, matematik tarihine ilişkin ilgi çekici ve güvenilir açıklamalar yaptığı bu tek ciltlik matematik tarihinde devasa büyüklükteki matematiksel dokümanları düzgün akıcı bir hikayeye dönüştürmenin tartışmasız ustası olduğunu gözler önüne sermiştir. Nasıl matematiksiz bir bilim ve uygarlık tarihi eksik kalır ise Cajori'nin "Matematik Tarihi" olmadan da matematik bilimi eksik kalacaktır. İnsan zihninin en basit olandan en karmaşığa olan yoluculuğunu anlatan bu muazzam eseri ODTÜ Yayıncılık olarak okurlarımıza kazandırmaktan ne kadar gurur duyduğumuzu sözlerle ifade etmek zordur. (Tanıtım Bülteninden)
  33,75  TL45,00  TL
 • Matematik Belası Üzerine

  Karton Kapak
  Bekir S. Gür "gerçeği" sorgulayan ve metafizikle sürekli flört halinde olan bu kitabıyla bizi gizemli ve tuhaf bir yolculuğa çıkarıyor. Matematik felsefesinin bütün temel taşları neredeyse bu kitapta var. Hatta bu kitabı matematik felsefesinde bir pusula olarak da nitelendirebiliriz. İyi yolculuklar! -Ali Nesin-
  16,15  TL19,00  TL
 • Analiz 2

  Karton Kapak
  Birinci ciltte, gerçel sayılar kümesinin tanımından, daha doğrusu aksiyomlarından yola çıkmış, gerçel dizi ve serileriyle devam etmiştik. Bu ciltte önce fonksiyonlarda süreklilik ve limit kavramlarını işleyeceğiz. Süreklilikle ilgili en önemli sonuçlar 3'üncü bölümde. Ardından fonksiyon dizilerinde yakınsaklık konusuna oldukça ayrıntılı bir biçimde gireceğiz. Kanıtlanan iki önemli teoremi özellikle vurgulamak isterim: Weierstrass M-testi ve Yoğunluk Teoremi. Ayrıca sayısının matematiksel tanıtımının kitabın heyecanlı bölümlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Süreklilik çok çok önemli ama ne yazık ki pek eğlenceli bir konu değildir. Öte yandan soyut matematiğin zevkine varmış bir öğrencinin ikinci kısımdan itibaren keyif almaya başlayacağını umuyorum. - Ali Nesin
  24,65  TL29,00  TL
 • Analiz 1

  Karton Kapak
  Gerçel Sayılar Kümesi Diziler Seriler En az dört ciltten oluşacak olan bu seride, gerçel sayıların aksiyomatik tanımından, yani konunun ta en başından başlanarak ve harici hiçbir varsayımda bulunulmadan analizin en temel konuları derinlemesine işlenecektir. Kavramlar uzun uzadıya ve duru bir dille tartışılacak, teoremler hiçbir kuşkuya yer kalmayacak biçimde tüm ayrıntılarıyla kanıtlanacaktır.
  28,90  TL34,00  TL