Tarih Kitapları

Yayınevi/Marka
11 öğeden 1-11 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Savaşlardan Modern Hastanelere Türkiye’de Hemşirelik Tarihi

  Sert Kapak
  Türk Hemşirelik tarihi savaşlara dayanır. Balkan Savaşlarında yaralı askerlerin bakımsızlık nedeniyle kaybedilmesi Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ni (Kızılay) kurslar açıp hemşire yetiştirmeye sevk etmiştir. 1914 yılında açılan hastabakıcı kursları devam ederken Birinci Dünya Savaşı başlamış, ertesi sene Çanakkale’den İstanbul’a gönderilen gazilerin yaraları, hastaneler koşan gönüllü hanımlar tarafından sarılmıştır. Kan görünce bayıla, konaklarda halayıklarda yaşayan hanımlar, yara temizlemeyi, kanı durdurmayı, pansuman yapmayı öğrenmişlerdir. Hastanelerde çalışmalarını sosyal değişimin hayırlı başlangıcı olarak nitelendirenler yanında, hastanelerde erkeklerle beraber bulunmalarından hoşnut olmayanlar da vardı. Beyoğlu mutasarrıfı mesela. Müslüman kadınların hastanelere gitmesinin yasaklanması için resmen başvurmuş, Şehremini Cemil (Topuzlu) Paşa’dan cevabını almıştı. Türkiye’de savaşlarla başlayan hemşirelik, Cumhuriyet’ten sonra modern hastanelerde icra edilen bilimsel hemşireliğe dönüşmüştür. Elinizdeki kitap, Türk hemşireliğinin, savaşlardan modern hastanelere, vatansever hemşirelikten bilimsel hemşireliğe geçiş sürecini anlatmaktadır.
  194,40  TL216,00  TL
 • Tıp Fakültesi Tarihçesi Cilt: 1-2

  Karton Kapak
  Mir'ât-ı Mekteb-i Tıbbiye yaklaşık seksen yıldır tıp tarihi ile ilgilenenler için vazgeçilmez bir başvuru kaynağıdır. (Tanıtım Bülteninden)
  12,15  TL15,00  TL
 • Bitki Sistematiği

  Sert Kapak
  İLK BASKI İÇİN ÖVGÜ “Bitki coğrafyası, bitki ekolojisi ve bitki taksonomisi alanında son zamanlarda çıkan seçkin yayın” başlığında New York Botanik Bahçesi'nin Henry Allan Gleason ödülünü almıştır (2006).“Bitki Sistematiği, güzel bir şekilde resmedilmiş, kolay erişilebilen bir kitaptır; karasal bitkilerin sıra dışı çeşitliliği ve onların ilişkilerinin anlaşılmasındaki son değişiklikleri titizce ve bilimsel bir şekilde açıklamıştır. Simpson hızlı bir şekilde gelişen bu alanın heyecanını yakalamada ve birçok muhteşem fotoğrafı çok etkin bir şekilde kullanarak bitki morfolojisinin detaylarını sunmada başarılı olmuştur.”- Bruce G. Baldwin, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley Bitki Sistematiği kitabı lisans ve lisansüstü bitki sistematiği eğitimine çok üst seviyede katkılarda bulunmuştur. İkinci baskı olan bu kitap karasal bitkilerin morfolojileri, evrimi ve sınıflandırılması konularında temel bilgilerin öğrenilmesindeki katkılarını devam ettirmektedir. Bu kitap bitki sistematiği terminolojisini, bulguları, araştırma amaçlarını ve metotları bitkilerin evrimsel akrabalıkları hakkındaki son bilgiler ve bu alan için çok önemli olan pratik bilgiler ile birlikte sunmaktadır.Bu tamamen gözden geçirilmiş ve güzel bir şekilde resmedilmiş ikinci baskı likofitlerin, eğreltilerin, gymnospermlerin ve çiçekli bitkilerin genişletilmiş familyalarını içerir (hepsi renkli fotoğraflarla). Bitki Sistematiği kitabı araştırmacılar, öğrenciler ve bitki sistematiği, bitki taksonomisi/floristik, bitki çeşitliliği, bitki morfolojisi, botanik ve bunlarla ilişkili dallardaki profesyoneller için temel kaynaktır. ANAHTAR ÖZELLİKLERBitki Sistematiği kitabı, ikinci baskısında aşağıdakileri içerecek şekilde genişletilmiştir:• 15 eğrelti, 9 gymnosperm ve 100'den 129'a çıkartılmış angiosperm familyaları. (Her familyaya ait tanım, ayırt edici özellikleri göstermeyi amaçlayan tamamen renkli fotoğraflar, etiketlendirilmiş ve disekte edilmiş (açılmış) materyaller ile birlikte gruba ait örneklerin illüstrasyonlarını içermektedir.)• Tür kavramları ve bitki sistematiğinin koruma biyolojisindeki etkisi ve rolü üzerine yeni bir bölüm.• Bitki sistematiğinde morfometrik ve istatistik teknikler üzerine yeni bir ek.• Maksimum olasılık ve Bayesian filogeni metodlarının daha detaylı açıklamaları, genişletilmiş içerik ve morfolojik terimler sözlüğü ve bitki adlandırılması üzerine güncellenmiş bölüm.• Her bölüm için, tamamlayıcı özellikte değerlendirme soruları ve uygulamalar.
  76,50  TL85,00  TL
 • Laboratuar Teknikleri

  Karton Kapak
  Laboratuarda hazırlanan çözeltiler, yapılan analizler ve temel laboratuar kuralları çalışanları için önemlidir. Bu eser de dokuz bölüm altında laboratuarda kullanılan malzemeleri, temel ekipmanları, bunların temizliğini, genel analiz yöntemlerini, analiz metotlarını ve gıda maddelerine yapılan bazı temel kimyasal analizleri incelemektedir. Çalışma, özellikle meslek yüksek okulu öğrencileri ve bu alanda çalışmayı planlayanlar için gerekli olduğu düşünülerek hazırlanmıştır.Laboratuar Teknikleri Kitabında Yer Alan Konu BaşlıklarıLaboratuarın TanımıLaboratuarda Kullanılan MalzemelerLaboratuarda Bulunan Temel EkipmanlarLaboratuarın ve Malzemelerin TemizliğiNumunelerin Alınması ve Analiz İçin HazırlanmasıGenel Analiz YöntemleriAnaliz Metodları
  18,24  TL19,00  TL
 • 2. Türk Tıp Tarihi Kongresi

  Karton Kapak
  Tıp tarihi 'bilim tarihi'nin özgün ve geniş kapsamlı bir dalıdır. Tıp tarihi ile ilgilenmek biyolojinin, fizik ve kimyanın, bir dilin dilbilgisi ve anlatım özelliklerinin, sosyal hizmetlerin, asker hekimliğinin ve daha birçok konunun da gelişim tarihiyle ilgilenmek demektir. Kongremizin programına göz atmak, bu gerçeği kabul etmemiz için yeterli olur. Bu programda şeri'iye sicilleri, tarih metodolijisi, eczacılık ve biyokimya tarihi, Hititler devri bitkisel drogları gibi geniş bir ilgi alanının önümüzde açıldığını görüyoruz. (Sunuş'tan)
  8,10  TL10,00  TL
 • Çukurova Tıp Tarihi

  Sert Kapak
  Adana Tabip Odası,kısıtlı olanaklarına karşın Çukurovalıların karşısına elinizdeki bu güzel eserle çıkıyor. "İlk Çağlardan Günümüze Çukurova Tıp Tarihi", Hitit Çağından başlayarak tüm Antik Çağdaki Çukurova'nın sağlık geçmişini çok yönlü ve ayrıntılı olarak inceliyor. Ayrıca bunların yanı sıra, Çukurova'nın tıbbi folkloru, tıbbi florası, sıtma başta olmak üzere endemik hastalıkları ile yöreye hizmeti geçen yerli ve yabancı hekimlerin biyografilerine, katkılarına, sağlık kurumları ve sağlık örgütlerine yer veriyor. Dr. S. Haluk Uygur ve Doç. Dr. Ali İhsan Ökten'in editörlüğü ve diğer 13 yazarın katkılarıyla oluşan bu eserin yalnız hekimler ve tıp öğrencileri için değil; başta Adana olmak üzere tüm Çukurovalılar için değerli ve kalıcı bir kaynak eser olduğu inancındayım. - Prof.Dr. İlter Uzel
  34,80  TL40,00  TL
 • Tıbbın Gizemli Tarihi

  Tıbbın Gizemli Tarihi

  Karton Kapak
  Tıbbın sembolü malum yılan... Bugün ilaçların atası olan büyü ve iksirler... Doğru oranda kullanıldığında etkili bir ilaç haline gelen envai çeşit zehir... Aydınlanma’ya kadar baş tacı edilen kocakarı ilaçları... İlk kan nakli, ilk sezaryen, ilk sünnnet, ilk iğdiş etme... Ortaçağ’ın berber-cerrahları, iki yüzyıl öncesinin ‘idrar tadarak’ teşhis koyan hekimleri, akıl hastalarını ölüme terk eden Avrupa, psikiyatrinin temellerini atan Doğu... ve Narkozu keşfeden Müslüman hekimler... Bilim tarihi konusundaki araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Zeki Tez, bu kez buluşlarla hayatımızı kökten değiştiren tıbbın tarihine ışık tutuyor. Binyıllarca geçmişe uzanan bir bilim serancamına bambaşka bir pencereden bakıyor. ‘Tıbbın Gizemli Tarihi’ni bir bilimsel araştırma kitabı gibi değil, sürükleyici bir roman gibi okuyacaksınız. Öyle bir roman ki, hemen her sayfasından insanoğlunun ölümcül bir illetten kurtulmasını sağlayan bir tedavinin keşfi yer alıyor. İlkel tıbbın yılanından Mısır’da mumyalanan cesetşer, eski Çin ve Hiny tıbbından antik Yunan’a, oradan İslam ve Osmanlı tıbbına, tarihin tüm şifa ‘vericiler’ine bu "gizemli" yolculukta eşlik etmeye hazır mısınız?
  Temin Edilemiyor
 • Medikal İstatistik

  Medikal İstatistik

  Karton Kapak
  İstatistik analizi (1) uygun yöntemin seçilmesi, (2) yönteme özgü hesaplamaların yapılması ve (3) sonuçların yorumlanması olarak üç aşamada ele alırsak, en kolay aşama hesaplamalardır; çünkü hesaplamalar bile saniyeler içerisinde yapılabiliyor. Uygun formüllerin uygulanmasıyla matematik işlemler yapıldığında ya da bilgisayar klavyesinde birkaç tuşa dokunarak istatistik analizler yapmak ve ortalama, oran, p değeri, güven sınırları vb. rakamları hesaplamak çok kolay. Ama istatistik analizde asıl sorun, seçilen yöntemin doğru olup olmadığıdır. Analizi uygun olmayan yöntemlerle yapılması, bilimsel olarak hatalı olmasının yanında, araştırmacıların insan yaşamı ile ilgili sorumlulukları nedeniyle tıp alanında daha da önemlidir. Çünkü bir ilacın etkinliği, bir tanı yönteminin yararı gibi sonuçlara göre klinik yaklaşımını değiştirecek bir hekim hastalarını riske atmış olacaktır. Bu nedenle sağlık alanında çalışanların hem araştırma yaparken, hem de makale okurken, istatistik analizle ilgili yöntemlere özel önem vermesi kaçınılmazdır.Bu kitabın amacı, teorik istatistik bilgileri aktarmak değil, medikal istatistik ile ilgili temel kavramları uygulamalı olarak anlatmaya çalışmaktır. Böylece üzerinde çalıştığınız araştırmaya en uygun analiz seçenekleri konusunda doğru karar verebilecek, okuduğunuz makalelerdeki sonuçları doğru yorumlayabileceksiniz.(Arka Kapaktan)
  Temin Edilemiyor