Genel

Yayınevi/Marka
15 öğeden 1-15 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Piyano Metodu

  Karton Kapak
  Bir çalgının öğrenilmesi söz konusu olunca üç öğe ile karşılaşılır. 1 - Öğrenci, 2 - Öğretmen, 3 - Metod.Öğrencinin; yetenekli, istekli ve çalışkan, öğretmenin; yeterli ve sevecen, metodun; sıcak, sevimli ve amaca götürür olması durumunda başarıya ulaşmak mümkündür.Çalgı öğretimde metodun önemi büyüktür. İyi bir metod. Öğrenci ve öğretmeni kendinde buluşturup kaynaştırabilmeli; çizilen çerçevede sağlıklı bir şekilde yol alınmasını sağlamalıdır.Bu yaklaşım doğrultusunda çalışmalarımı başlattım. Bilinmeyene ulaşmak için, bilinenden yola çıkmanın gerekliliğini düşünürek, yerli ve yabancı kaynakları incelemek suretiyle bilenen, sevilen ve sevilebilecek parçaları çizdiğim çerçevede değerlendirdim. Fırsat eğitimini de göz önüne alarak bestecilere de yer verdim.Bu yaklaşımım doğrultusunda çalışmalarımı başlattım. Bilinmeyene ulaşmak için, bilinenden yola çıkmanın gerekliliğini düşünerek, yerli ve yabancı kaynakları incelemek suretiyle bilinen, sevilen ve sevilebilecek parçaları çizdiğim çerçevede değerlendirdim. Fırsat eğitimini de göz önüne alarak bestecilere de yer verdim.
  18,00  TL24,00  TL
 • Türk Musikisi Solfej Metodu

  Karton Kapak
  Türk musikîsi ses sisteminin batı musikîsi sisteminden farklı oluşu, eğitimin de farklılığını gerektirmektedir.Her musikî kendi sistemi içinde kendi ilkeleriyle incelendiği zaman doğru hareket edilmiş olacağından, batımusikîsinin Türk musikîsi esaslarına göre eğitimi nasıl mümkün değilse, Türk musikîsinin de batı musikîsisistemiyle eğitimi o derece mümkün değildir. Elbette iki ayrı musikî sisteminin daha iyi anlaşılması farklılıklarıüzerinde olumlu ya da olumsuz değer yargılarına saplanmadan ilmî bir tarafsızlıkla ele alınıp özelliklerininbilinmesi ve mukuyesesi eğitim için yararlıdır ve hatta gereklidir de. Türk musikîsi sisteminin batı musikîsisisteminden ayrı olmasından doğan eğitim farklılığı Solfej" alanında bir eksikliğin varlığını bütün şiddetiyleortaya koymuştur. Bu ihtiyacın giderilmesi yolunda ne yazık ki bu güne kadar köklü bir çalışma dayapılmamıştır. Bu boşluk içerisinde batı musikîsi sistemiyle yazılmış, kendi alanında çok değerli solfejkitaplarından meded umulmuş fakat Türk musikîsi aralıklarının özelliğini aksettirmekten uzak bu tür metotlardanbeklenilen yarar sağlanamamıştır.
  24,00  TL32,00  TL
 • Tek Sesli Melodik Dikteler ve Ritmik Dikte Çalışmaları

  Karton Kapak
  Tek sesli melodik dikteler ve ritmik dikte çalışmaları kitabı, Eğitim Fakülteleri, Konservatuvarlar, Güzel Sanatlar Lisesi ve Fakültesi, Askeri bando öğrencileri düşünülerek ele alınmıştır. Öğrencilerin müziksel hafızalarını, nota ve ritim becerilerini geliştirmek ve onların dikte çalışmalarına yardım etmek amacıyla hazırlanmıştır. Dikte problemi genellikle öğretmen-öğrenci işbirliği ile yürütülen çalışmalarla yapılmaktadır. Dolayısıyla öğrenci dikte çalışmalarında hocaya bağlı kalmaktadır. Bu kitap, öğrencilerin dikte yazabilme becerilerini tek başlarına da geliştirebilmeleri için, yardım etmek amacı ile hazırlanmıştır. Bu nedenle kitapta yer alan diktelerin CD Kayıtları öğrencinin tek başına çalışmasına olanak sağlamaktadır.
  14,88  TL17,50  TL
 • Gitar 1. Seviye

  Karton Kapak
  Akord nasıl yapılır. notalar ve gitar üzerindeki yerleri,armoniye giriş, ritm, akorlar, gamlar
  13,77  TL17,00  TL
 • Stranen Kurdi

  Karton Kapak
  Anonim Kürt Müziğinin Oda Orkestraları için düzenlendiği kitap 39 eserden oluşmaktadır. Farklı coğrafyalara yayılmış Kürt Halk Ezgilerinin yaylı çalgılar ve flüt için düzenlendiği bu çalışma, teksesli eserlerin evrensel değerlere sahip bir anlayışla çok seslendirilmesini amaçlamıştır. Bu anlamıyla da yeni ve farklı bir çalışma sunarak, oda orkestraları ve eğitim müziği repertuarlarında Kürt Müziği'nin seslendirilmesi hedeflenmektedir. 
  16,20  TL20,00  TL
 • Bağlama Metodu Kara Düzen

  Karton Kapak
  … Bu anlamda yirmi iki yıldır sürdürmekte olduğum (Adalı Müzik ve sonra Özel Doğan Elmalı Müzik Kursu) bağlama öğretmenliğinden edindiğim birikim ve deneyimimi metotlar dizisi biçiminde belirli düzeydeki bağlama meraklılarının beğenisine sunmayı görev sayıyorum. Kolaydan zora, basitten karmaşığa birbirini takip eden üç bölümden oluşan bir metot dizisi hazırlamış bulunuyorum. Metotlar birbirini tamamlayıcı nitelikte ve aşamalı olarak ilerlemeye uygun biçimde hazırlandı. Örneğin birinci metotta bağlama düzeninden ellerin ve parmakların pozisyonu, parmak numaraları, tezene ve vuruş yönleri, temel nota bilgileri ile kolay alınabilecek ezgiler ve çalmayı pratikleştirecek araştırmalar yer almaktadır. Birinci metodun temel bilgilerinden oluştuğu ve bağlamayı tanıtmayı amaçladığı unutulmamalıdır… Doğan Elmalı
  17,82  TL22,00  TL
 • Renklerle Müzik Eğitimi

  Karton Kapak
  MÜZİK KİTAPLARI Serisi:1- Hayat Kaynağımız Müzik 2. Blokflüt İle Müzik Eğitimi 3. Musıceducatıon Wıth The Recorder4. Elektronik Yeni Org Metodu 15. Elektronik Yeni Org Metodu 26. Ezgilerle Üniteler7. Renklerle Müzik Eğitimi8. Renklerle Org Öğretimi 9. Dünyaca Ünlü Müzisyenler De Çocuktu10. Müzik Eğitiminde Terimler Sözlüğü11. Sevgili Müzik12. Armoni
  12,75  TL17,00  TL
 • Gitar Eğitimi 2

  Gitar Eğitimi 2

  Karton Kapak
  Bu kitap, temel armoni, teori ve bunların uygulaması ağırlıklıdır. * Akor kuruluşları, * Basit ve genişletilmiş akorlar, * Şarkı akoru çıkarma, * Bir şarkıya akor yazma, * Majör- minör nedir, * Diziler, * Solo şarkılar ve teknikler, * Modlar, * Ton kavramı (tonalite), * Transpoze ve kapo kullanımı vs. gibi geniş bir çerçeve dahilinde; teori, bu teorik bilgilerin ne işe yaradığı ve nasıl uygulandığını öğreneceksiniz. Ve bu bilgiler sadece gitar için değil genel olarak müzikle ilgilenen her insanın ihtiyacı olan bilgilerdir. Kitap, nasıl gitar seçmeliyiz ve gitar alırken nelere dikkat etmeliyiz konusuyla başlıyor. Sağlıklı bir şekilde tüm metodu bitirdiğinizde, gerek tek başınıza, gerekse bir müzik grubu içinde gitar çalabiliyor ve neler yapacağınızı biliyor olacaksınız. Bir ritim gitaristin ihtiyacı olan tüm genel bilgiler kitapta anlatılmıştır.
  35,00  TL
 • Gitar Eğitimi 1

  Gitar Eğitimi 1

  Karton Kapak
  Bu kitap uygulama ağırlıklıdır. * Şarkı nasıl çalınır, eşlik nasıl yapılır, * Akorlar, ritimler, arpejler, * Arpej nasıl yapılır, ritim nasıl çalınır, kuralları nelerdir, * Ritim ve arpej üretmenin yolları nelerdir, * Bare nasıl çalışılır ve nasıl geliştirilir, * Süslemeler nasıl yapılır, * Bas yürüyüşleri, vs. gibi konuları öğreneceğiz. Kitap, nasıl gitar seçmeliyiz ve gitar alırken nelere dikkat etmeliyiz konusuyla başlıyor. Sağlıklı bir şekilde tüm metodu bitirdiğinizde, gerek tek başınıza, gerekse bir müzik grubu içinde gitar çalabiliyor ve neler yapacağınızı biliyor olacaksınız. Bir ritim gitaristin ihtiyacı olan tüm genel bilgiler kitapta anlatılmıştır.
  40,00  TL
 • Piyano Metodu-1

  Karton Kapak
  * Piyano metodu eğitim serisi özellikle müzik kurslarında ve seçmeli ders olarak piyano eğitimi veren okullarda kolaylıkla uygulanabilecek 15 yıllık uygulama deneyimi ile hazırlanmış çocuklar için temel piyano eğitim metodlarının birincisidir.*  Öğrenciyi zorlamadan, tekrarlarla, bona ve solfej çalışmalarıyla destekleyen *  Müzik teorisi ve piyano öğretimi müfredatına uygun olarak, adım adım hazırlanmış *  Klavye resimleriyle görsel olarak desteklenmiş bilgiler içeren*  Sağ ve sol elde 2 oktava kadar beyaz tuşların, müzikal küçük şarkılarla öğretildiği*  Kolay öğreten bir piyano metodudur.  
  24,30  TL30,00  TL
 • Müzikte Ses Sistemleri

  Karton Kapak
  Ayhan Zeren'in ses sistemleri üzerine geliştirdiği genel bir kuramı sunduğu bu kitabı, başlangıcı 1950'li yıllara kadar uzanan çalışmalarının sonucu. Zeren araştırmalarını zaman zaman makale ve konferanslarla duyurmuş ve kuramın bir kısmını oluşturan genel diziler konusuna ayrı bir kitap olarak yayımlamıştır. Genel olarak yeryüzündeki bütün müziklerin ses sistemlerini birbiriyle ilişkilendirmeyi ve hepsini bir bütünün çeşitli basamakları olarak açıklamayı amaçlayan bu kuram, özel olarak, Türk müziği ses sistemini doyurucu bir biçimde açıklayabilen ve bilimsel nitelik taşıyan ilk örnek de olmaktadır.
  11,25  TL15,00  TL
 • D52: 52 Haftada Temel Davul Dersleri

  D52: 52 Haftada Temel Davul Dersleri

  Karton Kapak
  Davul çalmak isteyen ve bunu kendi kendine başarmaya çalışan herkesin başlıca sorunu yeterli sayıda iyi kaynak bulamamaktır. Günümüzün iletişim teknolojileri sayesinde davulla ilgili pek çok bilgiye hızlıca ulaşmak olanaklıysa bile bunlar dağınık kalabilmektedir; davul öğrencisi de hangi çalışmanın kendisine ne katacağını, hangi egzersizi ne kadar süre yapacağını, bunları nasıl bir sıraya sokması gerektiğini ve hangi hızda ilerleyeceğini kestirmekte zorlanır. Bunun yanı sıra, egzersizlerden başka nelerin önemli olduğu, metodik çalışma programının haricinde nelere dikkat edilmesi gerektiği de belirsiz kalır. İşte D52’nin amacı, bir yandan davul öğrencisine metodik bir çalışma planı sunmak, bir yandan da bu belirsizlikleri gidermektir.
  Temin Edilemiyor
 • Müzik Teorisi| Bona Nota Okuma ve Öğrenme Metodu

  Müzik Teorisi| Bona Nota Okuma ve Öğrenme Metodu

  Karton Kapak
  Müzikte başarının, sabır ve düzenli bir çalışma gerektirdiğini biliyoruz. Müzikteki temel kuralların çok iyi bilinmesi, nota okuma ve öğrenme açısından çok yararlı olacaktır.Bona kitabımızın bir metronomla, doğru bir şekilde öğretmen gözetiminde çalışılması, sizlere enstrüman çalma, şarkı söyleme kolaylığı sağlayacaktır.
  Temin Edilemiyor
 • Orff Yaklaşımı

  Orff Yaklaşımı

  Karton Kapak
  20. yüzyılda Dalcroze, Kodaly, Orff, Suzuki gibi besteci ve eğitimcilerin ortaya koydukları prensipler temel müzik eğitimine büyük gelişme ve yenilikler getirmiştir. Tüm bu isimler arasında Carl Orff, temel müzik eğitiminde "elementer" olgusunu kendine özgü prensipler ve işleyiş içinde tanımlayarak, bugün dünyanın en yaygın bilinen-uygulanan-uyarlanan temel müzik eğitimi anlayışı olan Orff-Schulwerk'i ortaya koymuştur. Bu kitapta ise Orff-Schulwerk'in ülkemizdeki uygulanma biçimi ve içeriği dolayısıyla kabul gördüğü terminoloji korunarak "Orff Yaklaşımı" söylemine sadık kalınmıştır. Buradan hareketle Orff Yaklaşımı müzik, hareket, söz, konuşma birliğine dayanan özgün haliyle ele alınmış ve çalışmanın birinci bölümünde Orff Yaklaşımı'nın belkemiği sayılacak elementer müzik kavramının tarihsel, felsefi-sosyal ve psikolojik temelleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise Orff'un uygulamaya yönelik pedagojik fikirleri ve bu yolda kullandığı temel öğeler açıklanmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise teorik yaklaşım, Gunild Keetman'ın ortaya koymuş olduğu model çerçevesinde ezgi, ritim ve hareket öğretimi açısından incelenmiştir. Bu çalışma, uygulama alanındaki yaşantılarını geliştirerek eğitim planlarına dahil etmek isteyen eğitimciler için temel bir kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır. Bunun yanında konu ile ilgili müzik bilimleri, müzik eğitimi bölümleri lisans ve lisansüstü öğrencileri için de bir başvuru kitabı niteliği taşıması arzu edilmiştir.
  Temin Edilemiyor
 • Müzikoloji ve Kaynakları

  Müzikoloji ve Kaynakları

  Karton Kapak
  Müzikoloji ve Kaynakları kitabı, Türkiye'de gelişmekte olan bir bilim alanının metodoloji kakynağıdır. Müzikoloji metodolojisi, alanında yazılan ilk kitaptır. İki bölüm olarak düzenlenen kitapta, önce dünyada ve Türkiye'de müzikolojinin gelişimi anlatılmış, daha sonra araştırma tekniklerine atıflar yapılarak araştırmacılar ve öğrencilerin metodolojiden nasıl yararlanmaları gerektiğinin bilinci verilmeye çalışılmıştır. İkinci kısımda çeşitli bilgi alanları ile Türk Müziği kaynakları arasında araştırma tekniklerine uygun olarak nasıl ilişki kurulabileceği anlatılmış, örnekler verilmiştir. Araştırmalar ve kaynaklar hakkında verilen bilgiler, onlardan nasıl yararlanılabileceğini gösterecek şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenle Avrupa ve Amerika ülkelerinde yapılan müzikolojik çalışmalardan da gerektiği kadarıyla bahsedilmiştir.
  Temin Edilemiyor