Genel

Yayınevi/Marka
9 öğeden 1-9 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • On İkinci Gece

  Karton Kapak
  “Ah, o dostlar! Yüzüme gülüyorlar, arkamdan neler söylüyorlar. Oysa düşmanlar... Küfürlerini yüzüme karşı sıralayıp, gözlerimin içine bakıp sövüyorlar bana. Düşmanımla kendimi tanıyorum, dostumla aldanıyorum.” Evrensel gerçeklerin bilge ozanı Shakespeare soytarı Feste’ye bu sözleri söyletir On İkinci Gece’de. Shakespeare’in iki adı olan nadir oyunlarından biridir Twelfth Night ya da What You Will (Nasıl Arzu Ederseniz). Bilinen adının On İkinci Gece olmasının nedeni, İngiliz Kraliyet sahnelerinde Noel’in on ikinci gecesi oynanmak üzere yazılması. Birçok yanlış kurulmuş, yanlış giden aşk ilişkisinin anlatıldığı oyun, Noel şenliklerinin bu özel gününde olduğu gibi, her şeyin ters yüz olduğu, yanlışlık üstüne yanlışlık yaşandıktan sonra mutluluğun herkesin kapısını çaldığını anlatan, neşeli mi neşeli bir komedi. İnsan Malvolio’nun düştüğü tuzağa mı yansın, tuzaktaki perişan haline mi gülsün, aşk ilişkilerinin çetrefil gidişatına mı şaşsın, bilemez. Shakespeare’in karmaşık aşk ilişkilerini dile getirirken döktürdüğü yanık dizeler ise tam gülecekken hüzünlendirir insanı, aşk ölümle, kederle, hüzünle iç içe geçer, metni dinlerken ılık bir rüzgara kapılır, savrulursunuz. Yaşamın ozanıdır Shakespeare, yaşamın aynasıdır On İkinci Gece.ZA
  14,25  TL19,00  TL
 • Tanzimat Dönemi Türk Tiyatrosu

  Karton Kapak
  Kendi özgün dilini kuramamış ve bunun huzursuzluğunu, oturmamışlık duygusunu yaşayan çağdaş Türk tiyatrosu, ülkenin birçok alanında tanık olunduğu gibi Doğu ile Batı arasında kalmışlık durumundan kurtulamamıştır. Tiyatro sahnesine ve/veya metnine biçim ile içerik uyuşmazlığı olarak da yansıyan söz konusu durum üstünde sağlıklı düşünmenin ilk adımı belki de, bugünün eleştirel bakış açısıyla,Tanzimat dönemini yeniden incelemek olmalıdır. Gerçekten de Doğu ile Batı arasında kimliğini arayan bir geçiş kurumu olarak da değerlendirilir Tanzimat dönemi ve tüm uzmanların birleştiği nokta bu sürecin, üstünde düşünülmesi ve her seferinde yeniden yorumlanması gereken tarihsel bir evre olduğudur. Çağdaş Türk tiyatrosunun sorunlarını doğru saptayabilmek için Tanzimat ailesinin bize ışık tutabileceğine inanan bu çalışma 1860 (Şair Evlenmesi) ile 1885 (Fürs-i Kadim- de Bir Facia yahut Siyavuş) yılları arasında dönemi belirleyen beş yazarın on altı oyununu irdeler ancak söz konusu sürecin tiyatro anlayışını bütüncül olarak betimleme savında değildir. Kitap, okuyucunun aklında küçücük bir soru işareti bırakabilirse eğer, hedefine ulaşmış demektir.
  11,34  TL14,00  TL
 • Devr-i Sultan

  Karton Kapak
  Uzak gezegendeki o memlekette iktidardaki Sultan çok ağır suçlar işledi. Anayasayı tanımadı. Kendisine biat etmeyen vatandaşları, özellikle gençleri öldürttü. Gazetecileri, yazarları, aydınları cezaevlerine doldurdu, sayısız davalar açtı. Ülkeyi içsavaşa sürükledi. Kafa kesen terör örgütlerini besledi, silahlandırdı. Devletin hazinesini, halkın paralarını yağmaladılar. şehit cenazelerini seçim propagandasına meze yaptılar. Milyonlar, “Bu diktatör yargılanmayacak mı?” diye isyan etti. Sonunda yakalandı, tutuklandı, yargılandı, ağır cezaya çarptırıldı. Bu kitap, ülkemize kâbus yaratanların, bugün ve yıllar sonra unutulmaması için yazıldı.
  6,90  TL10,00  TL
 • Radyo Tiyatrosu - Kız Gördesi

  Cd
  Yurdumuzun mukaddes güzelliklerinin olduğu bir köydeyiz yine. 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra bu topraklara gelen Selçuklu Akıncıları hızla kaleleri, şehirleri fethetmeye başladılar. Alparslan dan sonra Melikşah da babasının izinden ayrılmayınca sınırlar Ege'ye kadar uzandı. Efsane konutanlar Artuk, Tutak ve Kutalmışoğlu Süleyman Beyler Anadolu'ya Türklük mührünü vurdular. Ancak Anadolu'da tam hakimiyet sağlanamadı. Türkmen boylarının tek tek bağımsızlıklarını ilan etmesiyle ki bunların içinde Osmanlı Devleti'nin yapı taşları vardı. Manisayı fetheden Saruhan, Saruhanoğlarını kurdu. İlyas Bey zamanına gidiyoruz bakalım İlyas Bey'in oğlu Güneri'nin av sırasında başından neler geçecek?
  8,62  TL12,50  TL
 • Radyo Tiyatrosu - Miryokefalon

  Cd
  Daha 30 yaşında Elbistan Valisi olarak yönetim ve siyaset hayatına atılan 2. Kılıçarslan, babası Sultan Mesud'un ölümüyle tahta geçti. Ömrünü Türk birliği ve bekası üzerine harcadığı, at üstünden hiç inmediği söylenir. Selçuklu Devleti'nin parçalanması üzerine bağımsız bir halk olan Anadolu Selçukluları Sultanı 2. Kılıçarslan, Adramittion'dan yani Edremit'ten Denizli'ye sınırlarını genişletmeyi sürdürdü. Bizans İmparatoru Manuel Komnenos ile anlaşma yolları aramıştır. Bakalım Başkent Konya'da sarayda 2. Kılıçarslan neler planlıyordu.
  8,62  TL12,50  TL
 • Radyo Tiyatrosu - Sütçü İmam

  Cd
  Yaşanmış bir destanın öyküsüdür bu. Azınlıklar ticari malların alım satım hakları elindeydi. Türk gençleri serhat boylarında telef olurken bir vergi ile askerlikten kurtuluyor, zenginliklerine zenginlik vuruyorlardı. Yörede on kişiden dokuzu Ermeni iken, Meclis'de dört kişiden ikisi Ermeniydi. Böylesine özgür olan Azınlııklar özellikle Ermeniler ilk fırsatta Türkleri sırtından vurdu. İngilizlerle anlaşan Fransızlar paralı askerlerle Maraş'a girdiler. "Gerekirse tırnaklarımızla, kazma ile kürek ile harp ederiz! Yine de düşman ayağı değdirmeyiz torağımıza" diyen Sütçü İmam da tüm gücüyle direndi. Bakalım Sütçü İmam'ın dillere destan kahramanlık hikayesi nasıl gerçekleşti?
  8,62  TL12,50  TL
 • Radyo Tiyatrosu - Antakya'nın Fethi

  Cd
  Rüzgar gibi uçan atların üstünde; uzun saçlı, yaylı ve mızraklı cengaverler geliyor Anadolu'ya..Onları tanıyanların dediklerine göre, doğunun bu en namlı yiğitlerini yenmek hemen hemen imkansızmış.. Bizanslı tarihçiler, 11 yüzyılın ortalarında bir şimşek hızıyla Anadolu kalelerini fatheden Çağrı Bey'in akıncılarından işte böyle bahsediyorlardı. 1084 yılının sonlarıydı.. Kutamış oğlu Süleyman Şah ve adamları payitaht İznik'te Anadolu üstüne söyleşiyorlardı. Ne dersiniz o yıllara uzanıp da olup bitenleri öğrenelim mi artık..  
  8,62  TL12,50  TL
 • Radyo Tiyatrosu - Bebek

  Cd
  Günümüzden eskilere doğru şöyle bir uzanıyoruz. 100 yıl mı desek 150 yıl mı desek.. Belki daha eski.. Mekanı sorarsanız mukaddes yurdumuzun güneydoğusu. Dağların arasındayız. Dağlar üstüne söyleşeceğiz. Maraş'ın kuzeyinde meşhur Nurhak Dağları'nı görürsünüz önce. Oradan da güneydoğusuna yönelecek olursanız Bey Dağları. Malatya'nın üzerine bir çok efsanesi yaızlmış Bey Dağları. Hatta Battal Gazi'nin yiğit atı Akşar'ın bile bu dağlardan indiği söylenir. Bey Dağları otuz bereketli obaya ev sahipliği yapar. Çakır Bey de bu obalardan birinin beyi işte. Zeynep, bey karısı. Çiğ düşmüş goncalar kadar güzel Zeynep. Ne derseniz Çakır Bey'in obasına biz de konuk olalım mı?
  8,62  TL12,50  TL
 • Radyo Tiyatrosu - Ben de Gittim Bir Geyiğin Avına

  Cd
  Hala anlatılır Adana yöresinde..Hala anlatılır da dilden dile dolaşır. 150 yıl önce, Gavurdağları'nın Çukurova'ya bakan yamaçlarında sürü sürü ceylanlar varmış. Gavurdağları'nın eteklerinde de bir köy, Kızlaç Köyü; ve köyde de yağız bir delikanlı..Esmer, uzun boylu, yakışıklı mı yakışıklı... Durmuş Ali derler adına.. Durmuş Ali dağlar sevdalısı, av meraklısı. Hem de nasıl avcı, attı mı vurur! Baharlardan bir bahar, Durmuş Ali yine avda.. Avda da vurduğu ne ola ki? Geyik ya da körpe yavruları. Bakalım Durmuş Ali av sevdasından vaz geçecek mi?
  8,62  TL12,50  TL