Devrim (İhtilal) Kitapları

Yayınevi/Marka
219 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 14
 • Komünist Manifesto

  Karton Kapak
  Karl Marx ve Friedrich Engels’in, Komünistler Birliği’nin programı olarak kaleme aldıkları Komünist Manifesto, 1848 Şubat’ında, tüm Avrupa’nın devrimci ayaklanmalarla çalkalandığı bir dönemde, Londra’nın gösterişsiz bir basımevinde basıldı. Bilimsel sosyalizmin kitlesel siyaset sahnesine çıkışının ilk ciddi işareti olan Manifesto, yayınlandığı günden bu yana en çok okunan ve en çok tartışılan toplumsal ve siyasal metinlerden biri olmakla kalmadı, daha sonraki sosyalist ve komünist partilerin programlarının temelini oluşturdu, dünyanın değişmesinde ve milyonlarca insanın yaşamında belirleyici bir rol oynadı. Modern çağda başka hiçbir siyasal hareket, döneminin toplumsal, ekonomik ve sınıfsal koşullarını kavrayışındaki derinlik, çözümleyişindeki gözüpeklik ve üslubunun gücü bakımından, Manifesto’yla kıyaslanabilecek bir metin ortaya çıkaramadı. Bugün Marxçı hareketin temel belgesi ve devrimci bir klasik sayılan Komünist Manifesto’yu, Marx ve Engels’in daha sonraki basımlara yazdıkları önsözler eşliğinde, Celâl Üster ve Nur Deriş’in 1978’de yaptıkları çevirinin gözden geçirilmiş basımıyla ve Manifesto’nun Türkiye ve Türkçedeki serüvenine ışık tutan bir önsözle sunuyoruz.
  7,10  TL10,00  TL
 • Biz Burada Devrim Yapıyoruz Sinyorita

  Karton Kapak
  İnsanlar yeterince haksızlığa uğradığında yeterince dövüldüğünde çocuklar, insanlığa saldırırlar. Acı, adaletsizlik ve vicdansızlıkla yeterince hırpalandığında, kendi kendini imha eden bir organizmadır insanlık.” Bu kitap Ece Temelkuran’ın Venezüella’da gördüklerini, yaşadıklarını, tanık olduklarını anlattığı bir kitap değil, turistik bir Venezüella güzellemesi hiç değil… Bu kitap, yeterince haksızlığa uğradığında, yeterince dövüldüğünde dönüp insanlığa saldıranların, bu kez insanlığa uğramanın ve dövülmenin önüne geçmeyi denemesinin öyküsüdür. Bu kitap, Latin Amerika’da yaşanan bir devrim deneyiminin sorgulanışı, tüm dünyada güçlenmeye başlayan antikapitalist oluşumun izinin sürülmesidir. Yüzyılın ilk devriminin notları… Biz Burada Devrim Yapıyoruz Sinyorita yapılmakta olan bir devrime dair gözlemler… Mutlak doğruların yerini sorulan soruların ve aranan yanıtların aldığı bir devrimin günlüğü… Bundan böyle dünyayı büyük sözlerin değil küçük insanların değiştireceğine dair bir işaret..
  7,42  TL9,90  TL
 • Biz Burada Devrim Yapıyoruz Sinyorita

  Karton Kapak
  "İnsanlar yeterince haksızlığa uğradığında yeterince dövüldüğünde çocuklar, insanlığa saldırırlar. Acı, adaletsizlik ve vicdansızlıkla yeterince hırpalandığında, kendi kendini imha eden bir organizmadır insanlık." Bu kitap Ece Temelkuran’ın Venezüella’da gördüklerini, yaşadıklarını, tanık olduklarını anlattığı bir kitap değil, turistik bir Venezüella güzellemesi hiç değil... Bu kitap, yeterince haksızlığa uğradığında, yeterince dövüldüğünde dönüp insanlığa saldıranların, bu kez insanlığa uğramanın ve dövülmenin önüne geçmeyi denemesinin öyküsüdür. Bu kitap, Latin Amerika’da yaşanan bir devrim deneyiminin sorgulanışı, tüm dünyada güçlenmeye başlayan antikapitalist oluşumun izinin sürülmesidir. Yüzyılın ilk devriminin notları... Biz Burada Devrim Yapıyoruz Sinyorita yapılmakta olan bir devrime dair gözlemler... Mutlak doğruların yerini sorulan soruların ve aranan yanıtların aldıkğı bir devrimin günlüğü... Bundan böyle dünyayı büyük sözlerin değil küçük insanların değiştireceğine dair bir işaret..
  13,50  TL18,00  TL
 • Anarşizm mi Sosyalizm mi?

  Karton Kapak
  "Yaşam içinde yeni oluşmakta ve günden güne gelişmekte olan şey, karşı durulmaz bir şeydir ve ileriye doğru yaptığı hareket engellenemez. Yani, eğer yaşamda proletarya bir sınıf olarak oluşuyorsa ve günden güne gelişiyorsa, bugün henüz güçsüz ve sayıca az da olsa, sonunda zafere ulaşaktır. Neden? Çünkü gelişmekte, güçlenmekte ve ilerlemektedir. Bunun tersi olarak da yaşam içerisinde yaşlanmakta ve mezara doğru gitmekte olan şey bugün henüz dev gibi güçlü olsa bile, kaçınılmaz olarak yenilgiye uğrayacaktır."
  4,05  TL5,00  TL
 • Devrimin Parolası - Che Guevara

  Karton Kapak
  Che Guevara, bugün dünyada yalnızca Küba Devrimi'nin önemli liderlerinden biri, Latin Amerikalı bir yurtsever veya Arjantinli hümanist bir doktor olarak değil, her şeyden önce yaşamın olanaklarını keşfetmeye cesaret etmiş bir devrimci olarak biliniyor. Yaşama yüklediği anlam ve fikirleri ile eylemleri arasında uyum vardı. Sorumluluğunun farkında olarak, aklı ve duygularıyla hareket eden mütevazi ve kısa bir yaşam sürdü. İnancı ve kararlılığı, duyarlılığının beslediği dayanışma düşüncesi, fedakarlık ve görev anlayışı ile Che Guevara, güncelliğini ve vazgeçilmezliğini korudu. Ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen dünyanın her yerinde ve her zaman tutku yokusunu bir yüzyılın genel görüntüleri ile sunulan sahte serüvencilerinden daha fazla değere ve gerçekliğe sahip oldu.
  8,06  TL9,95  TL
 • Siyasi Tarih (1789 - 2014)

  Sert Kapak
  Dr. Rifat UÇAROL, 1939 yılında Adana'da doğdu. Hava Kuvvetleri adına askeri öğrenci olarak girdiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nü 1960'da bitirdi ve teğmenliğe nasbedildi. Aynı yıl Hava Askeri Lisesi "Tarih" öğretmenliğine atandı. "Siyasi Tarih" derslerini vermeye başladı. 1967 yılında Hava Harp Okulu öğretim üyeliğine atandı. 1979'da rütbesi albaylığa yükseldi ve 1990 yılında emekli oldu. Hava Harp Okulu öğretim üyeliği sırasında ve sonrasında; 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Kürsüsü'nde doktora çalışmalarına başladı. 1973'te "Doktor" unvanını aldı. İÜ Edebiyat Fakültesi'nde Yakınçağ Türk Tarihi (1974-1975), Harp Akademileri'nde Siyasi Tarih (1977-1979), Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans programında Siyasi Tarih, Cumhuriyet Döneminde Türk Dış Politikası, Sevr ve Lozan Andlaşmaları, Osmanlı Devleti'nde Devlet ve Toplumsal Yapı (1988-2002) İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Osmanlı Diplomasi Tarihi (1992-1998), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora Proğramında Siyasi Tarih (1996-1999), İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde, Türk Dili ve İnkılap Tarihi (1998-2001) derslerini verdi. 1999 yılında da Doğuş Üniversitesi'nde, Türk Dili ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı görevini yürütmeye ve alanında dersler vermeye başladı. Halen, Doğuş Üniversitesi'nde görevlerini sürdürmekte, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü doktora programında 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi dersini vermektedir. Dr. Rifat UÇAROL'un yayınlanmış birçok bilimsel bildiri ve makalesiyle şu kitapları bulunmaktadır: Gazi Ahmet Muhtar Paşa (1839-1919), (Askeri ve Siyasi Hayatı), (İkinci Baskı), İstanbul 1989; Tarihi Gelişim İçinde Hava Harp Okulu İstanbul 1988; Osmanlı Devleti (1774-1839) İstanbul 1989; Büyük Türk Havacıları'ndan Enver Akoğlu (1898-1962), İstanbul 1990; 1878 Kırbıs Sorunu ve Osmanlı- İngiliz Anlaşması (Ada'nın İngiltere'ye Devri), (İkinci Baskı) İstanbul 1998, (İgilizce Baskısı): (Çev. M. Mavioğlu), 1878 Cyprus Dispute and The Ottoman-British Arement (Handover of the İsland to England), Lefkoşa 2001] .
  65,80  TL70,00  TL
 • Devletler ve Toplumsal Devrimler: Fransa, Rusya ve Çin’in Karşılaştırmalı Bir Çözümlemesi

  Karton Kapak
  Theda Skocpol'ün, ilk baskısı 1979'da yayımlanan Devletler ve Toplumsal Devrimler adlı bu yapıtı, "tarihsel sosyolojinin" klasiklerindendir. Skocpol, toplumsal devrimler üzerine kuramını geliştirirken, daha önce aynı kümede değerlendirilmeyen Fransa, Rusya ve Çin devrimlerinin yanı sıra, bir toplumsal devrimle sonuçlanmayan 17. yüzyıl İngilteresi ve 1848 Prusyasını da alır. Toplumsal devrimlerin incelenmesinde, karşılaştırmalı tarihsel çözümleme yöntemini kullanan yazar, bir devrimci durumun ortaya çıkışında uluslararası devletler sisteminin rolünün altını çizer; bir devrimci durumun bir toplumsal devrime dönüşmesinde de köylülüğün rolünü vurgular.
  41,16  TL49,00  TL
 • Komünist Manifesto

  Karton Kapak
  Nitelikli çevirisi ile Marx ve Engels’in dünyayı değiştiren başyapıtı Zeplin Kitap’ta
  6,48  TL8,00  TL
 • Lenin'den Stalin'e Rus Devrimi 1917-1929

  Karton Kapak
  Ünlü tarihçi Edward Hallett Carr, onlarca yıl boyunca Sovyet tarihi üzerine çalıştı. Bolşevik Devriminin patladığı yıllarda, henüz 25 yaşında bir İngiliz Dışişleri mensubuyken başlayan ilgisini yaşamının sonuna kadar sürdürdü. 1944’te başlayıp otuz üç yıl üzerinde çalıştığı on dört ciltlik Sovyet Rusya Tarihi akademik disiplinle birleşmiş bu ilginin sonucudur. Carr, bu büyük eserinde Bolşevik Devriminin, o devrimi yapan insanların ve devrimin ardından rejimin kendini oturtmaya çalıştığı on iki çalkantılı yılın tarihini yazarak bu “yeni toplum”u ve planlı ekonomiyi tanımaya çalışmıştır. Lenin’den Stalin’e Rus Devrimi, ünlü tarihçinin 14 ciltlik bu dev çalışmasının yoğun bir özetidir. Carr, uzun araştırmalarının “özünü damıttığı” bu kitabı, genel okurlar ile konuya ilk kez girecek öğrencileri gözeterek hazırlamıştır. Büyük Tarih’ten iki yıl sonra kaleme alınan kitapta, Sovyetlerin ilk dönem tarihi, rafine biçimde ve ayrıntının üzerine çıkıp çok daha yukarıdan bir bakışla ele alınmaktadır. Lenin’in dar kadro partisi önderliğindeki devrimden, Stalin’in yüz binlerce üyesi olan kitle partisi önderliğindeki devlete geçiş tüm yönleriyle incelenip tartışılmaktadır.
  12,96  TL18,00  TL
 • Sistem Karşıtı Hareketler

  Karton Kapak
  "Yalnızca iki dünya devrimi olmuştur. Biri 1848’de oldu. İkincisi ise 1968’de. İkisi de birer tarihsel yenilgiydi. Ama ikisi de dünyayı dönüştürdü. Her ikisinin de planlanmamış ve bu yüzden de derin bir anlamda kendiliğinden olması her iki olguyu da başarısızlığa uğramaları olgusunu ve dünyayı dönüştürmeleri olgusunu- açıklamaktadır. Bugün 1789 Fransız Devrimi’ni kutluyoruz, ya da en azından kimi insanlar kutluyor. 1917 Sovyet Devrimi’ni de kutluyoruz, ya da en azından kimi insanlar kutluyor. 1848’i, ya da 1968’i kutlamıyoruz. Ancak bu tarihlerin, bu kadar çok dikkat çeken o iki tarih kadar, belki daha da önemli oldukları iddia edilebilir." - Arrighi, Hopkins, Wallerstein
  13,12  TL16,00  TL
 • Devrimci Şiddet

  Karton Kapak
  1960’ların ortalarından itibaren dünyanın birçok yerinde, eş zamanlı olarak, şiddete, yani silahlı mücadeleye yönelen toplumsal hareketler ortaya çıktı. Bu hareketler genellikle, mevcut siyasi, ekonomik ya da kültürel düzene bir itiraz olarak, çoğunlukla öğrenci ve işçi grupları içinden doğdu ve zaman içinde silahlı mücadeleye dönüştü. Şiddet ve toplumsal hareketler uzmanı Isabelle Sommier burada özel olarak sanayileşmiş, kapitalist ve demokratik ülkeleri ve bu ülkelerdeki silahlı örgütleri ele alıyor: İtalya’da Kızıl Tugaylar (BR), Almanya’da Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF), Japonya’da Japon Kızıl Ordusu (ARJ), Fransa’da Doğrudan Eylem (AD), ABD’de Weather Underground Organization (WUO). Devrimci Şiddet böylece, demokrasi kültürünün en gelişmiş biçimde yaşandığı bu ülkelerdeki siyasi durumla, bugün var olan iletişim kanallarının sözünün bile edilemeyeceği o günlerde özellikle üniversite öğrencisi gençlerin, Japonya’dan ABD’ye, aynı anda ve hayatları pahasına toplumu kurtarmak için eyleme geçmeleri arasında da bir bağlantı kurmuş oluyor. 68 Mayısı’ndan sonra yeniden ortaya çıkan solun devrimci şiddetinin istikametine ışık tutan bu önemli eseri Ömer Laçiner’in önsözüyle sunuyoruz.
  12,96  TL16,00  TL
 • Komünist Parti Manifestosu

  Karton Kapak
  "Komünist Parti Manifestosu" veya yaygın kullanılan adıyla "Manifesto", dünya çapında en çok baskısı yapılan ve yaygınlaştırılan eserlerden biridir. Gerçekten de yazılışından bu yana çok çeşitli dillere çevrilmiş, Kuran ve İncille yarışırcasına yaygınlaştırılmıştır. Burjuvazi dönem dönem Marks ve Engels'i istemeyerek de olsa gündemleştirir. Dünya proletaryasının bu önderlerinin düşüncelerinin içini boşaltarak onları pazarlamak istemeleri de bu gündemleştirmede bir rol oynamaktadır. Ama esas olan, hangi niyetten dolayı olursa olsun burjuvazi tarafından da gündemleştirilen Marks ve Engels ile doğrudan özdeşleştirilen Manifestodur.
  4,14  TL6,00  TL
 • Komünist Parti Manifestosu

  Karton Kapak
  "Özel mülkiyeti ortadan kaldırmak istiyoruz diye dehşete düşüyorsunuz. Oysa sizin mevcut toplumunuzda nüfusun onda dokuzunun özel mülkiyeti ortadan kaldırılmış durumda: özel mülkiyetiniz ancak onda dokuzun buna sahip olmaması sayesinde ayakta duruyor. Demek ki bizi suçlamanızın nedeni, toplumun ezici çoğunluğunun mülksüz olmasını zorunlu koşul koyan bir mülkiyeti ortadan kaldırmak istememiz. Tek kelimeyle bizi, sizin mülkiyetinizi ortadan kaldırmak istemekle suçluyorsunuz. Doğrusu, istediğimiz de bu. Komünistler, görüş ve niyetlerini gizlemeyi reddederler. Amaçlarına ancak bugüne kadar ki tüm toplumsal düzenin zorla yıkılmasıyla ulaşabileceklerini açıkça bildirirler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim ürküntüsüyle tir tir titresinler. Proleterlerin, zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yok. Bir dünya var kazanacakları. Bütün ülkelerin proleterleri, birleşin!"
  4,05  TL5,00  TL
 • Tanrı ve Devlet

  Karton Kapak
  "Halk öyle bir biçimde boyunduruk altında tutulmalı ve soyulmalıdır ki, yazgısı hakkında yüksek sesle yakınmasın, itaat etmeyi unutmasın ve karşı gelmeye ve isyan etmeye vakit bulamasın. Politikayı bir zanaat haline getiren ve hedefini -yani adaletsizlik, şiddet, yalan, ihanet, tek ve toplu cinayet- bilen insanlar politika sanatına ve devletin, bilgeliğine nasıl inanabilir? Kilise ve Devlet her zaman ahlaksızlığın en büyük okulu olmuştur. Tarih onların büyük suçlarını kanıtlıyor. Rakipler ve devlet adamları her yerde ve her zaman halkın bilinçli, sistemli, uzlaşmaz ve kana susamış düşmanları ve cellatları olmuştur."
  18,00  TL25,00  TL