Devrim (İhtilal) Kitapları

Yayınevi/Marka
219 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 14
 • Komünist Manifesto

  Karton Kapak
  Karl Marx ve Friedrich Engels’in, Komünistler Birliği’nin programı olarak kaleme aldıkları Komünist Manifesto, 1848 Şubat’ında, tüm Avrupa’nın devrimci ayaklanmalarla çalkalandığı bir dönemde, Londra’nın gösterişsiz bir basımevinde basıldı. Bilimsel sosyalizmin kitlesel siyaset sahnesine çıkışının ilk ciddi işareti olan Manifesto, yayınlandığı günden bu yana en çok okunan ve en çok tartışılan toplumsal ve siyasal metinlerden biri olmakla kalmadı, daha sonraki sosyalist ve komünist partilerin programlarının temelini oluşturdu, dünyanın değişmesinde ve milyonlarca insanın yaşamında belirleyici bir rol oynadı. Modern çağda başka hiçbir siyasal hareket, döneminin toplumsal, ekonomik ve sınıfsal koşullarını kavrayışındaki derinlik, çözümleyişindeki gözüpeklik ve üslubunun gücü bakımından, Manifesto’yla kıyaslanabilecek bir metin ortaya çıkaramadı. Bugün Marxçı hareketin temel belgesi ve devrimci bir klasik sayılan Komünist Manifesto’yu, Marx ve Engels’in daha sonraki basımlara yazdıkları önsözler eşliğinde, Celâl Üster ve Nur Deriş’in 1978’de yaptıkları çevirinin gözden geçirilmiş basımıyla ve Manifesto’nun Türkiye ve Türkçedeki serüvenine ışık tutan bir önsözle sunuyoruz.
  9,00  TL10,00  TL
 • Komünist Manifesto

  Karton Kapak
  "Özel mülkiyeti ortadan kaldırma isteğimiz karşısında dehşete kapılıyorsunuz. Oysa özel mülkiyet sizin bugünkü toplumunuzda nüfusun onda dokuzu için zaten ortadan kalkmıştır, birkaç kişi için varlığı, onda dokuzu için varolmadığı için vardır. Demek ki, siz, toplumun büyük bir çoğunluğunun mülksüzleştirilmesini zorunlu koşul olarak dayatan bir mülkiyeti ortadan kaldırmayı istediğimiz için bize saldırıyorsunuz. Tek sözcükle, sizin mülkiyetinizi ortadan kaldırmayı istediğimiz için bize saldırıyorsunuz. Kuşkusuz, biz de bunu istiyoruz."
  2,85  TL3,00  TL
 • Biz Burada Devrim Yapıyoruz Sinyorita

  Karton Kapak
  "İnsanlar yeterince haksızlığa uğradığında yeterince dövüldüğünde çocuklar, insanlığa saldırırlar. Acı, adaletsizlik ve vicdansızlıkla yeterince hırpalandığında, kendi kendini imha eden bir organizmadır insanlık."Bu kitap Ece Temelkuran’ın Venezüella’da gördüklerini, yaşadıklarını, tanık olduklarını anlattığı bir kitap değil, turistik bir Venezüella güzellemesi hiç değil...Bu kitap, yeterince haksızlığa uğradığında, yeterince dövüldüğünde dönüp insanlığa saldıranların, bu kez insanlığa uğramanın ve dövülmenin önüne geçmeyi denemesinin öyküsüdür. Bu kitap, Latin Amerika’da yaşanan bir devrim deneyiminin sorgulanışı, tüm dünyada güçlenmeye başlayan antikapitalist oluşumun izinin sürülmesidir. Yüzyılın ilk devriminin notları...Biz Burada Devrim Yapıyoruz Sinyorita yapılmakta olan bir devrime dair gözlemler... Mutlak doğruların yerini sorulan soruların ve aranan yanıtların aldıkğı bir devrimin günlüğü...Bundan böyle dünyayı büyük sözlerin değil küçük insanların değiştireceğine dair bir işaret..
  8,91  TL9,90  TL
 • Biz Burada Devrim Yapıyoruz Sinyorita

  Karton Kapak
  "İnsanlar yeterince haksızlığa uğradığında yeterince dövüldüğünde çocuklar, insanlığa saldırırlar. Acı, adaletsizlik ve vicdansızlıkla yeterince hırpalandığında, kendi kendini imha eden bir organizmadır insanlık." Bu kitap Ece Temelkuran’ın Venezüella’da gördüklerini, yaşadıklarını, tanık olduklarını anlattığı bir kitap değil, turistik bir Venezüella güzellemesi hiç değil... Bu kitap, yeterince haksızlığa uğradığında, yeterince dövüldüğünde dönüp insanlığa saldıranların, bu kez insanlığa uğramanın ve dövülmenin önüne geçmeyi denemesinin öyküsüdür. Bu kitap, Latin Amerika’da yaşanan bir devrim deneyiminin sorgulanışı, tüm dünyada güçlenmeye başlayan antikapitalist oluşumun izinin sürülmesidir. Yüzyılın ilk devriminin notları... Biz Burada Devrim Yapıyoruz Sinyorita yapılmakta olan bir devrime dair gözlemler... Mutlak doğruların yerini sorulan soruların ve aranan yanıtların aldıkğı bir devrimin günlüğü... Bundan böyle dünyayı büyük sözlerin değil küçük insanların değiştireceğine dair bir işaret..
  14,40  TL18,00  TL
 • Devrimin Parolası - Che Guevara

  Karton Kapak
  Che Guevara, bugün dünyada yalnızca Küba Devrimi'nin önemli liderlerinden biri, Latin Amerikalı bir yurtsever veya Arjantinli hümanist bir doktor olarak değil, her şeyden önce yaşamın olanaklarını keşfetmeye cesaret etmiş bir devrimci olarak biliniyor. Yaşama yüklediği anlam ve fikirleri ile eylemleri arasında uyum vardı. Sorumluluğunun farkında olarak, aklı ve duygularıyla hareket eden mütevazi ve kısa bir yaşam sürdü. İnancı ve kararlılığı, duyarlılığının beslediği dayanışma düşüncesi, fedakarlık ve görev anlayışı ile Che Guevara, güncelliğini ve vazgeçilmezliğini korudu. Ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen dünyanın her yerinde ve her zaman tutku yokusunu bir yüzyılın genel görüntüleri ile sunulan sahte serüvencilerinden daha fazla değere ve gerçekliğe sahip oldu.
  8,96  TL9,95  TL
 • Devletler ve Toplumsal Devrimler: Fransa, Rusya ve Çin’in Karşılaştırmalı Bir Çözümlemesi

  Karton Kapak
  Theda Skocpol'ün, ilk baskısı 1979'da yayımlanan Devletler ve Toplumsal Devrimler adlı bu yapıtı, "tarihsel sosyolojinin" klasiklerindendir. Skocpol, toplumsal devrimler üzerine kuramını geliştirirken, daha önce aynı kümede değerlendirilmeyen Fransa, Rusya ve Çin devrimlerinin yanı sıra, bir toplumsal devrimle sonuçlanmayan 17. yüzyıl İngilteresi ve 1848 Prusyasını da alır. Toplumsal devrimlerin incelenmesinde, karşılaştırmalı tarihsel çözümleme yöntemini kullanan yazar, bir devrimci durumun ortaya çıkışında uluslararası devletler sisteminin rolünün altını çizer; bir devrimci durumun bir toplumsal devrime dönüşmesinde de köylülüğün rolünü vurgular.
  43,61  TL49,00  TL
 • Siyasi Tarih (1789 - 2014)

  Sert Kapak
  Dr. Rifat UÇAROL, 1939 yılında Adana'da doğdu. Hava Kuvvetleri adına askeri öğrenci olarak girdiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nü 1960'da bitirdi ve teğmenliğe nasbedildi. Aynı yıl Hava Askeri Lisesi "Tarih" öğretmenliğine atandı. "Siyasi Tarih" derslerini vermeye başladı. 1967 yılında Hava Harp Okulu öğretim üyeliğine atandı. 1979'da rütbesi albaylığa yükseldi ve 1990 yılında emekli oldu. Hava Harp Okulu öğretim üyeliği sırasında ve sonrasında; 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Kürsüsü'nde doktora çalışmalarına başladı. 1973'te "Doktor" unvanını aldı. İÜ Edebiyat Fakültesi'nde Yakınçağ Türk Tarihi (1974-1975), Harp Akademileri'nde Siyasi Tarih (1977-1979), Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans programında Siyasi Tarih, Cumhuriyet Döneminde Türk Dış Politikası, Sevr ve Lozan Andlaşmaları, Osmanlı Devleti'nde Devlet ve Toplumsal Yapı (1988-2002) İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Osmanlı Diplomasi Tarihi (1992-1998), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora Proğramında Siyasi Tarih (1996-1999), İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde, Türk Dili ve İnkılap Tarihi (1998-2001) derslerini verdi. 1999 yılında da Doğuş Üniversitesi'nde, Türk Dili ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı görevini yürütmeye ve alanında dersler vermeye başladı. Halen, Doğuş Üniversitesi'nde görevlerini sürdürmekte, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü doktora programında 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi dersini vermektedir. Dr. Rifat UÇAROL'un yayınlanmış birçok bilimsel bildiri ve makalesiyle şu kitapları bulunmaktadır: Gazi Ahmet Muhtar Paşa (1839-1919), (Askeri ve Siyasi Hayatı), (İkinci Baskı), İstanbul 1989; Tarihi Gelişim İçinde Hava Harp Okulu İstanbul 1988; Osmanlı Devleti (1774-1839) İstanbul 1989; Büyük Türk Havacıları'ndan Enver Akoğlu (1898-1962), İstanbul 1990; 1878 Kırbıs Sorunu ve Osmanlı- İngiliz Anlaşması (Ada'nın İngiltere'ye Devri), (İkinci Baskı) İstanbul 1998, (İgilizce Baskısı): (Çev. M. Mavioğlu), 1878 Cyprus Dispute and The Ottoman-British Arement (Handover of the İsland to England), Lefkoşa 2001] .
  63,70  TL65,00  TL
 • Komünist Manifesto

  Karton Kapak
  Nitelikli çevirisi ile Marx ve Engels’in dünyayı değiştiren başyapıtı Zeplin Kitap’ta
  7,20  TL8,00  TL
 • Sistem Karşıtı Hareketler

  Karton Kapak
  "Yalnızca iki dünya devrimi olmuştur. Biri 1848’de oldu. İkincisi ise 1968’de. İkisi de birer tarihsel yenilgiydi. Ama ikisi de dünyayı dönüştürdü. Her ikisinin de planlanmamış ve bu yüzden de derin bir anlamda kendiliğinden olması her iki olguyu da -başarısızlığa uğramaları olgusunu ve dünyayı dönüştürmeleri olgusunu- açıklamaktadır. Bugün 1789 Fransız Devrimi’ni kutluyoruz, ya da en azından kimi insanlar kutluyor. 1917 Sovyet Devrimi’ni de kutluyoruz, ya da en azından kimi insanlar kutluyor. 1848’i, ya da 1968’i kutlamıyoruz. Ancak bu tarihlerin, bu kadar çok dikkat çeken o iki tarih kadar, belki daha da önemli oldukları iddia edilebilir." -Arrighi, Hopkins, Wallerstein-
  13,20  TL15,00  TL
 • Devrimci Şiddet

  Karton Kapak
  1960’ların ortalarından itibaren dünyanın birçok yerinde, eş zamanlı olarak, şiddete, yani silahlı mücadeleye yönelen toplumsal hareketler ortaya çıktı. Bu hareketler genellikle, mevcut siyasi, ekonomik ya da kültürel düzene bir itiraz olarak, çoğunlukla öğrenci ve işçi grupları içinden doğdu ve zaman içinde silahlı mücadeleye dönüştü. Şiddet ve toplumsal hareketler uzmanı Isabelle Sommier burada özel olarak sanayileşmiş, kapitalist ve demokratik ülkeleri ve bu ülkelerdeki silahlı örgütleri ele alıyor: İtalya’da Kızıl Tugaylar (BR), Almanya’da Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF), Japonya’da Japon Kızıl Ordusu (ARJ), Fransa’da Doğrudan Eylem (AD), ABD’de Weather Underground Organization (WUO). Devrimci Şiddet böylece, demokrasi kültürünün en gelişmiş biçimde yaşandığı bu ülkelerdeki siyasi durumla, bugün var olan iletişim kanallarının sözünün bile edilemeyeceği o günlerde özellikle üniversite öğrencisi gençlerin, Japonya’dan ABD’ye, aynı anda ve hayatları pahasına toplumu kurtarmak için eyleme geçmeleri arasında da bir bağlantı kurmuş oluyor. 68 Mayısı’ndan sonra yeniden ortaya çıkan solun devrimci şiddetinin istikametine ışık tutan bu önemli eseri Ömer Laçiner’in önsözüyle sunuyoruz.
  13,05  TL15,00  TL
 • Lenin'den Stalin'e Rus Devrimi 1917-1929

  Karton Kapak
  Ünlü tarihçi Edward Hallett Carr, onlarca yıl boyunca Sovyet tarihi üzerine çalıştı. Bolşevik Devriminin patladığı yıllarda, henüz 25 yaşında bir İngiliz Dışişleri mensubuyken başlayan ilgisini yaşamının sonuna kadar sürdürdü. 1944’te başlayıp otuz üç yıl üzerinde çalıştığı on dört ciltlik Sovyet Rusya Tarihi akademik disiplinle birleşmiş bu ilginin sonucudur. Carr, bu büyük eserinde Bolşevik Devriminin, o devrimi yapan insanların ve devrimin ardından rejimin kendini oturtmaya çalıştığı on iki çalkantılı yılın tarihini yazarak bu “yeni toplum”u ve planlı ekonomiyi tanımaya çalışmıştır. Lenin’den Stalin’e Rus Devrimi, ünlü tarihçinin 14 ciltlik bu dev çalışmasının yoğun bir özetidir. Carr, uzun araştırmalarının “özünü damıttığı” bu kitabı, genel okurlar ile konuya ilk kez girecek öğrencileri gözeterek hazırlamıştır. Büyük Tarih’ten iki yıl sonra kaleme alınan kitapta, Sovyetlerin ilk dönem tarihi, rafine biçimde ve ayrıntının üzerine çıkıp çok daha yukarıdan bir bakışla ele alınmaktadır. Lenin’in dar kadro partisi önderliğindeki devrimden, Stalin’in yüz binlerce üyesi olan kitle partisi önderliğindeki devlete geçiş tüm yönleriyle incelenip tartışılmaktadır.
  13,86  TL18,00  TL
 • Komünist Parti Manifestosu

  Karton Kapak
  "Komünist Parti Manifestosu" veya yaygın kullanılan adıyla "Manifesto", dünya çapında en çok baskısı yapılan ve yaygınlaştırılan eserlerden biridir. Gerçekten de yazılışından bu yana çok çeşitli dillere çevrilmiş, Kuran ve İncille yarışırcasına yaygınlaştırılmıştır. Burjuvazi dönem dönem Marks ve Engels'i istemeyerek de olsa gündemleştirir. Dünya proletaryasının bu önderlerinin düşüncelerinin içini boşaltarak onları pazarlamak istemeleri de bu gündemleştirmede bir rol oynamaktadır. Ama esas olan, hangi niyetten dolayı olursa olsun burjuvazi tarafından da gündemleştirilen Marks ve Engels ile doğrudan özdeşleştirilen Manifestodur.
  5,40  TL6,00  TL
 • Komünist Parti Manifestosu

  Karton Kapak
  1848 devriminin öngününde yazılan ve komünistlerin derin öngörüsünün kanıtı olan bu kitap, yazıldığı günden bu yana değişen onca şeye rağmen, hâlâ varlığını sürdüren emek sermaye çelişkisinin; burjuvazi ile proletarya arasındaki uzlaşmaz karşıtlığın billurlaşmış bir tanımını ve bu çelişkinin nasıl çözüleceğini gösteriyor.
  3,80  TL4,00  TL
 • Komünist Manifesto

  Karton Kapak
  Yazılama Yayınevi olarak yayımladığımız yüzüncü kitabımızı okurlarımızla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Komünist Manifesto Almanca aslından Doğan Görsev tarafından yayıma hazırlandı. “Bu yapıtta, yeni bir dünya görüşü, toplumsal yaşamı da kucaklayan tutarlı maddecilik, evrimin en kapsamlı ve en derinlikli bilimi olarak diyalektik, sınıf mücadelesi ve dünya tarihinde yeni bir toplumun, komünist toplumun yaratıcısı olarak proletaryaya düşen devrimci rol teorisi dahiyane bir açıklıkla ve netlikle sergilenmiştir." - V. İ. Lenin
  9,00  TL10,00  TL