Tarihi Coğrafya Kitapları

Yayınevi/Marka
6 öğeden 1-6 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Ömrüm Ankara

  Karton Kapak
  Ankara'yı yazmak, görünen ve gösterilen bildik Ankara'nın ötesine geçerek şehrin binlerce yıllık özünü, ruhunu kavramak ve anlatmak... Pek çok Ankara kitabı var, fakat hiçbirinde şehrin ruhuna, manasına nüfuza teşebbüs dahi edilmemiş. Bu anlamda Ankara en fazla hakkı yenilmiş şehrimiz. Gerçek Ankara bir meçhuldür; bilmek isteyen de yoktur! Çünkü bilmek bizi yük altına sokar, sorumlu kılar. Cumhuriyetçiler onu yoktan var ettiklerini ilân ettiler, düpedüz yok saydılar; muarızları ise Cumhuriyetçilerin mabedsiz şehrine tepki olarak tahkiksiz Ankara düşmanı oldular. D. Mehmet Doğan, Ankara'nın tarihte ve bilhassa tarihimizdeki yeri; kültürü, iktisadı, mimarisi, mûsukisi, insanı, yaşayışı... üzerine seksenli yıllardan itibaren bir hayli yazı kaleme aldı. Bu yazılar farklı üslubu ve muhtevası ile dikkat çekti, ilgi uyandırdı. "Ömrüm Ankara" gözden geçirilen bu yazılar yanında, Ankara'nın tarihine, iktisadına, geçmiş hayatına, kültürüne dair, çoğu yeni, hiç bir yerde yayınlanmamış yazılardan oluşuyor.
  30,45  TL35,00  TL
 • Beyaz Martıların Kanadında Çepeçevre Van Denizi

  Karton Kapak
  Van gölü kıyısında yaşayanlar göle deniz derler. Hani haksız da sayılmazlar. Yüzmeye giden insanlar (ben denize gidiyorum) söylemiyle gölde yüzerler. İster göl ister deniz densin Van gölü içinde yüzen herkesi ince beyaz çizgilerle arıtır. Gölün sodalı oluşu bu tür bir arıtma ve durulama işlevine sahip olduğunu gösterir. Van gölü bu işlevini Asur askerlerinden günümüze kadar sürdürür. Yakın zamana kadar gölün etrafındaki iskelelere uğrayarak bir tür toplu taşıma aracı olarak hizmet veren gemiler artık göze çarpmıyor.İskeleler kırık dökük bir konumda. Gerçi mavi sularda beyaz köpükler oluşturarak bir beyaz martı gibi süzülen feribot Van-Tatvan arasında göze çarpıyorsa da çeşitli boydaki 10 gemiye duyulan özlemin tadı bir başka olsa gerek. Kayı topluluğunun yerleşip göçebelikten yerleşik düzene geçtikleri Ahlat ve çevresi, Osmanlı tarihi açısından büyük önem taşır. Bu çerçevede dil, din, yazı, mimari örneği kültürel zenginliği birbirine ekleyerek, farklılıkları hoş karşılayarak ve özgünlüğü koruyarak Van gölü çevresine ışık getirmişlerdir. Günümüzde Ahlat ve çevresinde mimari, yeme içme, giyim kuşam ve konuşulan dil özgün bir içerik taşır. Nitekim topluluğun diğer bölümü Anadolu'nun içlerine yönelip Domaniç yaylasına yayılmıştır. Aynı kültürün izlerini orada da görmek mümkündür.Arap toplulukları ile göze çarpan birliktelikleri de Kayı topluluğunun kültürel kolonlarına olumsuzluk getirememiştir. İster Van denizi, ister Van gölü densin yüksek dağlarla çevrili, bir zamanlar öfkesini yaydıktan sonra dinginleşen yanardağların arasında kalan mavi sularda keyif verici bir tur olacağını düşünerek sodalı suların daha da beyazlaştırdığı martıların eşliğinde Tatvan'dan yola çıkalım.
  10,20  TL12,00  TL
 • La Turquie D'asie I

  La Turquie D'asie I

  Karton Kapak
  LA TURQUIE D'ASIE Tome I L'Anatolie orientale Trébizonde, Erzéroum, Bitlis, Van, Diarbékir
  122,00  TL
 • Ülkelerin Yolları (Mesalikü'l-Memalik)

  Ülkelerin Yolları (Mesalikü'l-Memalik)

  Karton Kapak
  Yayınevimiz, İslâm Coğrafyacılarının eserlerinden Ya’kûbî’nin Kitâbu’l-Buldân’ı ile İbn Hurdazbih’in el-Mesâlik ve’l-Memâlik adlı eserlerini ve Hudû- du’l-Âlem’i Nerşahi’nin Tarihi Buharası’nı Türkçeye kazandırdı. Kazvinî’nin Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-İbâd’ adlı eserinin analitik bir değerlendirmesini yayınladı. Bu seriden olmak üzere şimdi de İstahrî’nin Mesâ- liku’l-Memâlik adlı eserini okuyucunun takdirine sunuyor. Kitabın başında İstahrî ve Mesâlikü'l-Memâlik hakkında bilgiler sunulmuş, daha sonra kitabın telif ve tercümesinde ele alınan yöntem ve değerlendirme okuyucuya aktarılmıştır. Bu iki bölümden sonra kitabın esas içeriği olan Mesâlikü'l-Memâlik başlıklar ile tek tek incelenmiştir. Toplamda 20 başlık olan bu kısımda şu bölgeler yer almaktadır; Arap Yurdu, Fars Denizi, Mağrib Yurdu, Mısır Yurdu, Şam Toprakları, Rum Denizi-Akdeniz, el-Cezîre, Irak, Huzistan, Fars Ülkesi, Kirman Ülkesi, Sind Ülkesi, İrmeniye - Rân ve Azerbeycan, Cibâl, Deylem, Hazar Denizi, Horasan Çölü, Sicistan, Horasan Bahsi, Mâverâünnehir.  
  Temin Edilemiyor
 • Genel Coğrafya

  Genel Coğrafya

  Karton Kapak
  Yazarlar: İbrahim Güner, Halil Koca, Saliha Koday, Adem Başıbüyük, Ramazan Sever, Erdalakpınar, Kenan ArıbaşBilindiği üzere Yüksek Öğretim Kurulu`nca eğitim fakültelerinin ilköğretim bölümlerinde okutulan ders programları ve ders içerikleri 2006-2007 yılından geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda daa önce sınıf öğretmenliği anabilim dallarında "Coğrafyaya Giriş" adıyla okutulan ders, yeni düzenlemeyle "Genel Coğrafya" adını almıştır. Genel Coğrafya dersinde sınıf öğretmeni adaylarına; coğrafyanın konusu, ilkeleri, bölümleri, gelişimi, evren ve güneş sistemi, dünyanın şekli, fiziki özellikleri, hareketleri ve bu hareketlerin sonuçları ile harita bilgisine ait genel bilgilerin kazandırılması hedeflenmiştir.
  Temin Edilemiyor
 • Medeniyetler Güzergahı İpek Yolu

  Medeniyetler Güzergahı İpek Yolu

  Karton Kapak
  İsmini Çinlilerin üretip kullandıkları, ihracata konu ettikleri ve dünyada ilgi uyandıran ipekten alan tarihi İpek Yolu, yüz yıllar boyunca Doğu Dünyası ile Orta Asya, Güney Asya, Batı Asya (modern zamanlardaki Ortadoğu) Kuzey Afrika ve Akdeniz üzerinden Avrupa'nın Atlantik kıyılarına uzanan geniş coğrafyada kültür, medeniyet, barış ve refah yolu olma işlevini yerine getirmiştir. İpekyolu, dünyanın bu havzaları arasında mal, bilgi, teknoloji ve kültürel değerlerin akışını sağlamış; bu yol üzerinde mamur kültür ve ticaret merkezleri olan şehirlerin kurulmasında önemli bir rol oynamıştır. İpek yolu Çin'in doğusundaki en uç noktasından başlayıp Kaşgar, Semerkant, Buhara, Rey, Hamedan, Tebriz, Bağdat gibi önemli medeniyet merkezlerinden ve Anadolu'nun önemli ticaret ve kültür merkezleri olan şehirlerinden geçerek İstanbul'da birleşen ve oradan da Avrupa'nın Atlantik kıyılarına ulaşan bu yol boyunca, yükleri taşıyan kervanlar sadece ticaretin gelişmesini değil, Asya ile Avrupa arasında günümüzde de izleri görülen kültür alışverişini de sağlamıştır. Avrupa'dan yola çıkanlar Yahudiliği, Hıristiyanlığı, Müslümanlığı, Şamanizmi, Zerdüştlüğü, kısacası tüm inançların izini sürebilir. Büyük İskender'in Avrupa'dan Asya'ya taşıdıkları ve izlediği yollar, kurduğu şehirler de ipek yolu güzergahındadır. Hz. Yusuf (AS)'ın atıldığı kuyu, O'nu kuyudan çıkaran kervan ve topluluğun izi de ipek ve baharat yolu güzergahında bulunabilir. İpek yolunun baharat yoluyla kesişen güzergahları dikkate alındığında karasal alandaki Asya, Afrika ve Avrupa kıtaları arasındaki bu uzun güzergahla birlikte Büyük Okyanus, Hint Okyanusu ve Atlas Okyanusunu birleştiren kadim yol olarak da değerlendirilebilir. Tarih boyunca karadan ve denizden izi sürülen bu doğu-batı güzergahı 2013 yılının Ekim ayı sonunda tarih boyunca dünyanın en önemli medeniyetlerine başkentlik yapmış olan İstanbul'da devreye giren Marmaray ile demiryolu bağlantısının en önemli altyapısı gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu kitapta İpek Yolu'nun ilk çağlarda deve kervanlarından başlayan ve yaşadığımız dönemde Asya ile Avrupa kıtaları arasında sağlanan demiryolu (tren) bağlantısıyla taçlanan serüveni değişik boyutları ile uzmanları tarafından değerlendirilmektedir.
  Temin Edilemiyor