Elektrik Kitapları

Yayınevi/Marka
13 öğeden 1-13 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Özel Elektrik Makinaları

  Karton Kapak
  Türkçe olarak alanında hazırlanmış ilk eser olan ve dördüncü baskısını yapan kitap, "Elektrik Makinalan" derslerinin kapsamı dışında kalan diğer elektrik makinaları ile kendilerine özgü sürme devreleri gerekli olan yeni elektrik makinaları alanındaki konuları içermektedir. Kitap kapsamında yer alan elektrik makinalarının yapıları, çalışma esasları, elektriksel karakteristikleri, kullanım alanları üzerine kullanışlı bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Kitap okuyucularının temel elektrik makinalarının esasları hakkında yeterli bilgiye sahip oldukları varsayılmıştır.   Konu Başlıkları Bir – Fazlı Asenkron Makinalar Üniversal ve Repülsiyon Motorlar Relüktans Motorlar Histerisis Motorlar Adım Motorları Fırçasız Da Motorları ve Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motorlar Anahtarlamalı Relüktans Motorlar Servo Motorlar
  15,68  TL16,00  TL
 • Elektronik Devreler

  Karton Kapak
  Bu kitap elektrik-elektronik mühendisliğinde önemli bir yer tutan elektronik devreler konusunu yalın bir diller ele almaktadır. Kitabın kurgusu temel elektronik devre elemanlarının ve onların özelliklerinin bilindiği varsayılarak doğrudan, sırasıyla "Kuvvetlendiriciler", "Kuvvetlendiricilerin Frekans Yanıtı", "Temel Elektronik Devreler", "Doğrudan Bağlantılı Kuvvetlendiriciler", "Güç Kuvvetlendiricileri", "Geri Besleme" ve "Besleme Devreleri" konular ele alınmıştır. Çok güzel bir ders kitabı özelliğindedir.Kitapta her bölümde konuyla ilgili çözümlü örnekler verilmiş, ayrıca her konunun sonunda öğrencilerin kendilerini denemeleri için sorular yer almıştır.Ana Başlıklar: Kuvvetlendiriciler, Kuvvetlendiricilerin Frekans Yanıtı, Temel Elektronik Devreler, Doğrudan Bağlantılı Kuvvetlendiriciler, Güç Kuvvetlendiricileri, Geri Besleme, Besleme Devreleri
  24,50  TL25,00  TL
 • Temel Elektrik - 1

  Karton Kapak
  “Temel Elektrik” makina, bilgisayar, endüstri, inşaat gibi elektrik mühendisliği harici öğrencilere hemen her üniversitede değişik isimler altında verilmeye çalışılan bir derstir. Bu ders için öğrencilere önerebilecek Türkçe kitaplar daha çok elektrik öğrencileri hedef alınarak hazırlandığı için elektrik dışı öğrencilere uygun olmamakta, ağır gelebilmektedir. Bu kitap 33 yıl sanayi ve 9 yıl üniversite öğretim deneyimi ile tüm elektrik dışı öğrenciler için gereksiz detaylara girmeden hazırlanmış ve çözümlü örneklerle ve problemlerle desteklenmiştir. Kitap, kolay anlaşılırlığı ve gerekli olmayan detaylardan uzak kalışı ile öğrenciler için faydalı olacak, üniversiteler ve yüksek okullar için önemli bir boşluğu dolduracaktır.   Konu Başlıkları Devre Teorisinin Fiziksel Temeli Yük, Akım, Gerilim Doğru Akım Devrelerinin Analiz Teknikleri Dalga Şekilleri Tekillik Fonksiyonları Alternatif Akım Devre Analiz Teknikler Fazörler, Empedans Kavramları Alternatif Akımda Reaktif Güç ve Aktif Güç Kapasitörler, Endüktörler RL–RC Devrelerinin Geçiş Tepkeleri
  21,07  TL21,50  TL
 • Elektronics Workbench ve Devre Uygulamaları

  Karton Kapak
  İçerik: Electronics Workbench Programı Elektronics Workbench Araç Çubukları Seri ve Paralel Bağlı Devreler Gerilim ve Akım Bölücü Devreler Thevenin Devre Çözümlemeleri Süperpozisyon Devre Çözümlemeleri Kondansatörlerin Transient (Geçici Durum) Cevabı Transfarmatörler ve Maksimum Güç Transferi
  24,50  TL25,00  TL
 • Elektronik Haberleşme Deneyleri

  Karton Kapak
  Bu deney kitabı Haberleşme Laboratuvarında yapılacak olan deneyler için hazırlanmıştır. Bu deneylerde National Instrument (NI) firmasının LabView yazılımına bağlı olarak çalışan EMONA donanımı üzerine monte edilmiş DATEx haberleşme sistemi modülleri kullanılmaktadır.Her deneyin başında deneyle ilgili temel teorik ve pratik bilgiler verilmiştir. Öğrencinin konu ile ilgili daha detaylı bilgileri kitaplardan ve ders notlarından öğrenmesi beklenmektedir.Kitapta, deney sisteminin tanıtımından sonra, dokuz temel haberleşme deneyi yer almaktadır. İlk üç deneyde analog haberleşme sistemlerinde kullanılan temel kipleme yöntemleri olan genlik ve frekans kiplemesi incelenmektedir. Daha sonra örnekleme ve analog/sayısal dönüştürme (PCM) deneyleri ve diğer temel sayısal kipleme yöntemleri ele alınmıştır. Son deneyde günümüzde kullanım alanları artmış olan Yaygın Spektrumlu Sistemler incelenmektedir.Her bölüm sonunda öğrencilerin kendilerini sınamaları için sorular, problemler ve ayrıca deney sonuçlarının yazılacağı deney ön raporları yer almaktadır.
  14,70  TL15,00  TL
 • Elektrik Enerji Santralleri ve Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı

  Elektrik Enerji Santralleri ve Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı

  Karton Kapak
  İlk üç baskının kısa sürede tükenmesi üzerine, güncellenmiş 4. baskısı yapılan kitapta, konular iki ana bölümde işlenmiştir. Kitabın ilk bölümünde elektrik enerjisinin üretimi ile ilgili, fosil kaynaklı enerji santralleri ve yenilenebilir kaynaklı enerji santralleri açıklanmıştır. Ayrıca, günümüzde üretilen elektriğin maliyetinin düşük ve temiz enerji sınıfında olması da önemlidir. Bu yüzden, kitapta enerji ekonomisi analizine de yer verilmiştir. İkinci bölümde ise elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı işlenmiştir. Elektrik enerjisi üretildikten sonra, güvenli ve sürekli olarak tüketim merkezlerine iletilmesi ve dağıtılması konuları açıklanmıştır. Anlatılan konulara ilave olarak, enerji nakil hatları için hat hesapları örnekli olarak anlatılarak konunun daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır. Kitap, İKMEP müfredat programına göre MYO’larda okutulmakta olan “Elektrik Enerjisi Santralleri”, “ Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı” ve “Elektrik Sistemlerinde Enerji Yönetimi” dersine uygun olarak hazırlanmıştır. Kitabı, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü öğrencileri ilgili derslerinde kullanabilir, konu hakkında kendini geliştirmek isteyenlerde yararlanabilirler. Kitabı ders kitabı olarak kullanacak öğretim üyeleri yazar tarafından hazırlanmış sunumları yayin@seckin.com.tr adresinden isteyebilirler.   Konu Başlıkları Enerji Ekonomisi Fosil Yakıtlı Elektrik Enerjisi Üretim Santralleri Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Elektrik Enerjisi Üretim Santralleri Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı Kumanda ve Koruma Elemanları Şebeke Çeşitleri Akıllı Şebeke Sistemleri Havai Enerji Hatları Direkler Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim Tesis Projeleri Elektrik Şebeke Hesapları  
  Temin Edilemiyor
 • Elektrik Makinaları - 1

  Elektrik Makinaları - 1

  Karton Kapak
  Prof. Dr. Güngör BAL tarafından; gözden geçirilmiş 4. baskısı yapılan kitap; üniversitelerin Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümlerinde lisans seviyesinde okutulmakta olan "Elektrik Makinaları - 1" isimli derse uygun olarak, Doğru Akım Makinaları ve Sürücüleri - Transformatorlar konularını içerecek şekilde hazırlanmıştır. Kitap, yazarın uzun yıllar bizzat anlattığı "Doğru Akım Makinaları ve Sürücüleri" ve "Transformatorlar" derslerinin notlarından, daha önce ayrı ayrı yayınlanan kitapların baskılarından sonra akademisyenlerden ve öğrencilerden gelen önerilerden ve yılların kazandırdığı mesleki tecrübelerden oluşmaktadır. Sade bir dille anlatımına özen gösterilen teorik konular; ayrıca makinaların karakteristiklerinin yorumlanması, çözümlü örnekler ve sonuçların yorumlanması ile desteklenerek daha iyi anlaşılır duruma getirilmeye çalışılmıştır.   Konu Başlıkları; Elektromekanik Enerji Dönüşüm Esasları Transformatorlara Genel Bakış Bir–Fazlı Transformatorlar Ototransformatorlar Ölçü Transformatorları Üç–Fazlı Transformatorlar DA Makinalarına Genel Bir Bakış DA Generatörlerinin Çalışma Esasları DA Generatörlerinin Elektrik Devre Modelleri ve Karakteristikleri DA Motorlarının Elektrik Devre Modelleri ve Karakteristikleri DA Motorlarında Yük Seçimi, Devir Yönünü Değiştirme ve Yolverme DA Motorlarının Hız Kontrolu ve Sürücüleri
  Temin Edilemiyor
 • Elektrik Makinaları - 2

  Elektrik Makinaları - 2

  Karton Kapak
  Prof. Dr. İlhami ÇOLAK tarafından; gözden geçirilmiş 3. baskısı yapılan kitap; üniversitelerin Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümlerinde lisans seviyesinde okutulmakta olan “Elektrik Makinaları - 2” isimli derse uygun olarak, Asenkron Motorlar ve Senkron Makinaları içerecek şekilde hazırlanmıştır. Kitap, yazarın uzun yıllar bizzat anlattığı “Asenkron Motorlar”, “Senkron Makineler” derslerinin notlarından, daha önce ayrı ayrı yayınlanan kitapların ilk iki baskısından sonra akademisyenlerden ve öğrencilerden gelen önerilerden ve yılların kazandırdığı mesleki tecrübelerden oluşmaktadır. Kitap sade ve basit anlatımının yanında, en önemli özelliği konuları sadece teorik olarak anlatmamış, mümkün olduğunca uygulanmış örneklere yer verilerek ve sonuçlar yorumlanarak konuların daha iyi anlaşılması sağlanmıştır. Ayrıca anlatılan konular çözümlü örnek ve çalışma problemleriyle desteklenerek, hesaplamalar neticesinde elde edilen grafikler için yazılmış MATLAB programları da öğrencilere yardımcı olması için verilmiştir.   Konu Başlıkları Üç Fazlı Asenkron Motorların Modellenmesi Asenkron Motorlarda Güç ve Tork Analizi Asenkron Motor Parametrelerinin Hesaplanması İçin Gerekli Deneyler Asenkron Motorlara Yolverme ve Hız Kontrolü Senkron Makinaların Yapısı Senkron Makinaların Eşdeğer Devreleri ve Fazör Diyagramları Senkron Makinaların V – Eğrileri Alternatörlerin Paralel Bağlanması ve Yük Değişimi Senkron Motorların Çalışma Prensibi ve Yolverme Yük Değişiminin Senkron Motora Etkisi Senkron Motorun Reaktif Güç Kompanzasyonu Olarak Kullanılması Senkron Motorlarda Hız Kontrolü
  Temin Edilemiyor
 • Güncel Elektriksel Isıtma Yöntemleri

  Güncel Elektriksel Isıtma Yöntemleri

  Karton Kapak
  Doğadaki canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gıdaya sürekli ihtiyaçları vardır. Beslenme ile insan sağlığı arasındaki ilişkinin son 10 yılda çok daha iyi açıklanması nedeniyle, insanoğlunun beslenme ihtiyacı özellikle gelişmiş toplumlarda sadece "karın doyurmak" amacının dışına çıkmış olup, daha nitelikli, beslenme özellikleri korunmuş, fonksiyonel özellikleri yüksek gıdaların tüketimine yönelmiştir. Tüketicinin bilinçlenmesi ile kalite ve fonksiyonel özellikleri yüksek gıdalara olan bu talebin artışı gıda işleme teknolojisi konusunda yapılan çalışmalarında paralel olarak gelişmesine hız kazandırmıştır.
  Temin Edilemiyor