Genel

Yayınevi/Marka
23 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 2
 • Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi

  Karton Kapak
  Nicel ve nitel araştırmanın hem güçlü hem de zayıf yanları bulunmaktadır. Bu nedenle son yıllarda birçok araştırmacı karma yöntem desenlerini kullanarak çalışmaları yürütmektedir. Bu kitap, bir karma yöntem çalışmasının nasıl yürütülmesi gerektiğine yönelik hem bir başlangıç hem de ayrıntılı bir değerlendirme niteliğindedir. Karma yöntem araştırmaların doğası, kuramsal ve felsefi temelleri, desenleri, veri toplama süreci, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması gibi konular ayrıntılı bir şekilde ele alan bu eser, karma yöntem araştırmaları alanında temel referans kaynakları arasında yer almaktadır. Bu eser, dokuz ana bölümden oluşmaktadır: 1. Bölüm: Karma Yöntem Araştırmaların Doğası 2. Bölüm: Karma Yöntem Araştırmalarının Temelleri 3. Bölüm: Karma Yöntem Desen Seçimi 4. Bölüm: Karma Yöntem Desenlerine Örnekler 5. Bölüm: Karma Yöntem Çalışmasına Giriş 6. Bölüm: Karma Yöntem Araştırmalarında Veri Toplama 7. Bölüm: Karma Yöntem Araştırmalarında Verilerin Analizi ve Yorumlanması 8. Bölüm: Karma Yöntem Araştırmasını Yazma ve Değerlendirme 9. Bölüm: Özet ve Öneriler (Tanıtım Bülteninden)
  34,80  TL40,00  TL
 • Endüstri Tasarımı Temel Kavramları

  Karton Kapak
  Bu yayın geniş bir perspektif içinde endüstri tasarımını bütün ilgili kavramlarıyla açıklamaya çalışmaktadır. Bir ansiklopedi değildir. Ancak bir sözlükten de öte bir çalışmadır. Çağdaş görüşleri yansıtmakla birlikte, bu görüşleri çok özet olarak vermektedir. Bu kitap kısa, düzenli ve ele alması kolay bir göz atma niteliğinde olmasıiçin hazırlanmıştır. Çağdaş metotları, kavramları, yaklaşımları ve bazı görüşleri ortaya sermek amacıyla bir araya getirilmiş maddelerden oluşmaktadır. Burada açıklanan her kavram kritik bir gözlemle çağdaş görüşleri yansıtmayı hedeflemektedir. Bu arada bazı örnekler de verilerek kavramlar açıklanmaya çalışılmıştır. Endüstri tasarımının öğrencisi olan herkes için bir el kitabı niteliğindedir. Güncel kaynaklara dayandığı için öğrenciler için referans olarak yararlanılabilecek bir yayındır. İster tasarımcı, isterse tasarım dışından kişiler olsun endüstri tasarımının bütün ilgi alanlarını ele alan bir yayına Türkçede ihtiyaç vardı. Özellikle endüstri tasarımıyla daha önce bilerek ya da bilmeyerek ilişkisi olmamış kişilerin başvurabilecekleri kavramları açıklayıcı bir yayın olması hedeflendi. Seri endüstriyel üretimle ilgili herkes için temel bazı konuların açıklanmasına gerek vardı. Türkiye’nin birçok yerinde farklı üniversitelerde endüstri tasarımı ya da yakın dallarda birçok bölüm açılmakta ve tasarım eğitimi verilmeye çalışılmaktadır. Buralardaki gençlerin başvurabilecekleri Türkçe yazılmış yayın sayısı çok sınırlıdır. Burada açıklanmaya çalışılan kavramların ilişkili olanları bir arada okunabilir. O konulardaki güncel tartışmalar konusunda bilgi edinilebilir. Tasarımın yalnız bir takım nesneleri ortaya koymak olmadığını, onun arkasındaki ekip çalışmalarını, bilgi birikimini, stratejileri, firma içinde olup bitenleri tasarımcıların bilmeleri gerektiğini tasarımla ilgilenen herkesin anlaması gerekmektedir.
  17,10  TL19,00  TL
 • Catia Cam Modülü ile İmalat

  Karton Kapak
  İçindekiler Catia Cam Ürünleri Part Operation (Parça Operasyonu Oluşturma) Parça Unsurlarının İşlenmesi (Milling Features) İki ve İkibuçuk Eksen şleme Operasyonları 3 Eksen İşleme Metodları Çok Eksenleli İleme (Multi Axis) Operasyonları Takım Yolu Simülasyonu (Replay) Auxiliary Operations (Yardımcı Operasyonlar) CNC Dosyası Oluşturma Örnek Çalışmalar Lathe Machining (Torna Operasyonları) Örnek Çalışma İndeks Kaynakça
  20,88  TL24,00  TL
 • Tasarıma Dayalı İnovasyon

  Tasarıma Dayalı İnovasyon

  Karton Kapak
  Ürünü Mükemmel Kılan Nedir Tasarım Klasiklerini Yaratmak Fonksiyon ve Tasarımı Bütünleştirmek Tasarım Sürecini Yönetmek Tasarımcıların İşi Tasarıma Dayalı İnovasyon ve Tasarım Konuşması Tasarım Yoluyla İnsan Olanaklarını Genişletmek Tasarım Vasıtasıyla Liderlik Tasarımcılar ve Tasarım Şirketleri İçin Mülakat Soruları Skeçten Ürüne
  Temin Edilemiyor
 • Üretimde Bilgi Teknolojisi Yöntemleri

  Üretimde Bilgi Teknolojisi Yöntemleri

  Karton Kapak
  ... Bilgi Teknolojilerindeki baş döndürücü hız beraberinde pek çok yeni uygulama ve tekniği hayatımızın bir parçası haline getirdi. Artık "devir" işletmelerin değil, tedarik zincirlerinin rekabet ettiği bir devir oldu. Bilgi Teknolojileri, insanları değişik bir boyutta bir araya getirip yeni bir dünyayı şekillendiriyor. Akabinde üretim dünyası da bu değişimi olanca hızı ile yaşıyor. Elinizdeki eserin önemi de işte tam burada başlıyor ve bilgi teknolojilerinin çeşitli yöntemlerini gözler önüne seriyor.
  Temin Edilemiyor
 • 8051 Mikrodenetleyici Uygulamaları

  8051 Mikrodenetleyici Uygulamaları

  Karton Kapak
  Kitap, onbir bölümden oluşmaktadır; ilk yedi bölüm 8051 mikrodenetleyicisinin mimari yapısı ve programlanması konularını içerirken, diğer bölümlerde uygulanmaya yönelik değişik örnekler verilmiştir. 8051'de kullanılan adresleme modları ve assembly dili de özellikle ele alınmıştır. Bu kitap hem endüstriyel tasarımcılar için başvuru kaynağı hem de elektronik, elektrik, bilgisayar ve endüstri mühendisliği öğretiminde bir ders kitabı niteliğindedir. Ayrıca, üniversitelerin mikroişlemciler ve assembly dili adlı dersler için yararlı bir kaynak niteliğindedir.
  Temin Edilemiyor
 • Catia

  Catia

  Karton Kapak
  İçindekiler Catia Porgramının Genel Özellikleri Catia Menüleri Part Desing (Parça Tasarımı) Generative Shape Design Assembly (Montaj) Modülü Drafting (Görünüş Çıkarma)
  Temin Edilemiyor