Gıda Bilimi Kitapları

Yayınevi/Marka
34 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 3
 • Dünyada Gıda Terörü

  Karton Kapak
  Gıda sektörü tarafından üretilen ve aldatıcı reklamlarla dezenformasyonlarla insanlar için elzem gıda maddesi olarak sunulan işlenmiş ve binlerce katkı maddesi kullanılmış gıdalar insanların sağlığına değil yüz milyarlarlarca dolarlık piyasası olan gıda sektörünün yararına çalışır. Bu gıdalarla insanlar sağlığını kaybederken gıda sektörleri kasalarını doldururlar. Yüksek oranda zararlı yağ, şeker, tuz ve katkı maddeleri ihtiva eden işlenmiş gıdalar sahte gıdalara dönüşmüştür ve insanları beslemez. Bunların raf ömrünü uzatmak için içine konulan kimyasallar, düşük besin değerleri tüketenlerdeki toksinleri arttır hastalıkları tetikler. Biz topraktan soframıza kadar gelen gıdaların artık yeteri kadar besin mineral değerleri bulunmadığını, aksine daha çok zararlı maddeler bulunduğunu bilsek de alternatif yollar gittikçe azaltıldığı için istemeyerek de olsa bunları tüketmek zorunda kalıyoruz. Bu suni hale gelmiş sözde gıdalar bizi yalnız fiziken değil ruhen de hasta ediyor. İnsanoğlunun bu gıda teröründen bir an önce bilinçlenerek kurtulması gerekmektedir. “İsmail Tokalak’ın bu şok edici kitabı bize ve çocuklarımıza sunulan gıdaların tehlikelerini yüzlerce bilimsel referanslarla destekleyerek gösterirken bize sağlıklı yaşam konusunda takip etmemiz gereken yol haritasını da veriyor. Tokalak’ı herkesin başucu kitabı olması gereken bu çalışmasından dolayı canı gönülden kutluyor ve tebrik ediyorum. Her yeni kitabı ufkumuzu daha da çok açıyor.”
  16,50  TL25,00  TL
 • Gıda Endüstrisinde Güvenli Gıda Üretmek

  Karton Kapak
  Gıda işleyen bütün kuruluşlar, hazır yemek, restoran ve oteller, gıda ambalajı ve gıda kontak materyali üreten sektörler için; pratiğe yönelik olarak hazırlanan bu kitapta HACCP ve ISO 22000 standartlarının uygulanışı, el kitabı ve diğer dokümanların içerik ve hazırlanış ilkelerini bulacaksınız. Her bölüm, gıda sektöründen alınmış, çok sayıda gerçek örnekle desteklenmiştir. Firmanızda gıda güvenliği sistemi kurmak ve devamlılığını getirmek için kullanabileceğiniz bilgilerin yanısıra, tedarikçilerinizi denetlemek için de faydalanabileceğiniz bir kılavuz kaynak...
  13,50  TL18,00  TL
 • Çay

  Karton Kapak
  Çay bir gıda maddesi ve sağlıklı yaşamın bir parçasıdır. İçerdiği polifenoller, mineraller, vitaminler, alkaloidler, karbonhidratlar, proteinler vb. bileşikler ile çay değerli bir içecektir. Kuru çayda bulunan maddelerin yitirilmeden deme (infüzyona) geçmesi, uygun ve doğru demleme ile gerçekleşebilir. İnsanlar gereksinim duydukları vitamin ve minerallerin bir bölümünü içtikleri çay ile karşılamaktadır. Kimi ülkelerde ilaç olarak da nitelendirilen çayın insan sağlığı üzerindeki olumlu ve önemli etkisi, temelde çay deminde bulunan polifenollerden (kateşinlerden) kaynaklanır. Bu olgunun araştırma sonuçlarıyla da kanıtlanmış olması, diyetisyenler tarafından polifenol içerikleri yüksek doğal besin maddelerinin önerilmesine neden olmaktadır. Sekiz ana bölümden oluşan bu kitabın ilk bölümünde dünyada ve Türkiye’de çayın tarihi gelişimi özetlendikten sonra ikinci bölümde çay bitkisinin özellikleri, yetiştiği yerler ve gelişme koşulları anlatılmıştır. Çay yaprağının kimyasal ve biyokimyasal içeriği üçüncü bölümde ele alınmış, dördüncü bölümde çay bitkisinin gübrelenmesi ayrıntılı şekilde on alt başlık altında açıklanmıştır. Dünyada en çok üretilen ve tüketilen siyah ve yeşil çayların yanında Oolong çay, beyaz çay, öz çay ve daldırma çayın üretim teknolojileri orijinal resimlerden de yararlanılarak aşama aşama açıklanmıştır. Kuru çayın ve çay deminin içeriği ayrıntılı şekilde altıncı bölümde verilmiştir. En yeni araştırma bulguları ışığında çay ve sağlığımız yedinci bölümde sunulmuştur. Sekizinci ve son bölümde dünyada ve Türkiye’de çay üretimi ve tüketimi istatistikî bilgiler ışığında karşılaştırılmalı olarak verilmiştir.
  38,70  TL43,00  TL
 • Gıda Mühendisliğinde Isıl Olmayan Teknolojiler

  Karton Kapak
  Gıda teknolojisini geliştirme konusunda çaba gösteren araştırmacılar alışılagelmiş gıda işleme yöntemlerinin söz konusu olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak üzere "minimum işleme" stratejilerini geliştirme ve uygulama konusunda önemli çaba harcamaktadırlar. Tüketicilerin sağlıklı, güvenli ve yüksek kaliteli gıdalara olan taleplerindeki artışa paralel olarak, gıda endüstrisinde uygulanan minimum işleme prosedürleri içerisinde yeni ve gelişmekte olan teknolojiler çeşitlenmekte ve bu teknolojiler üzerine yapılan araştırmalar da artış göstermektedir. Aktif olarak hızla değişen gıda teknolojileri doğası bilim adamlarının değişik açılardan çözüm yollarını araştırmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda üzerinde çalışılan konulardan biri de ısıl ve ısıl olmayan yeni teknolojilerin gıda sanayi uygulamaları olarak görülmektedir. "Isıl olmayan teknolojiler" terimi genelde ortam sıcaklığı ya da düşük sıcaklıklarda gıdaları dayanıklı hale getirmek için uygulanan teknolojiler için kullanılmaktadır. Bu kitabın editörleri tarafından daha önce basılmış gıda mühendisliğinde "Güncel Elektriksel Isıtma Yöntemleri" kitabının devamı niteliğinde, ısısal olmayan yeni ve gelişmekte olan teknolojileri kapsayan bu kitapta, gıdaların işlenmesinde iyileştirme ve enzim/mikrobiyal inaktivasyon ya da dekontaminasyon gibi amaçlar için alternatif olabilecek güncel teknoloji ve uygulamalara değinilmiştir. Yeni ambalaj teknolojileri, yenilebilir film ve kaplamalar, mikrobiyal polisakkaritler, yüksek hidrostatik basınç, ultrases, vurgulu elektriksel alan, ultraviyole ışınlama, vurgulu ışık, iyonize ışınlama, elektroplazmoliz, elektrolize su, süperkritik akışkan ekstraksiyonu ve plazma teknolojisi gibi konularda yabancı literatürde çeşitli kitaplar bulunmasına karşın, ülkemizdeki araştırıcı ve sanayinin faydalanabilmesini sağlayacak şekilde bu yöntemlerin tümünü kapsayan bir kaynağın bulunmaması bu kitabın yazılmasında itici güç olmuştur. Bu kapsamda kitap içeriğinde, ısısal olmayan uygulamaların sistem özellikleri, matematiksel modellenmesi, gıda kalite özellikleri ve mikroorganizmalara etkileri vb. kaynakçada yapılan çalışmalara bağlı kalınarak kitabın yazılmasında değerli bilgileri ve özverili çalışmalarıyla katkıda bulunan yazarlar tarafından hazırlanan bölümlere ayrı ayrı yer verilmiştir. Bu kitabın lisans ve lisansüstü düzeyde ilgili mühendislik dallarına ve ayrıca gıda sanayi uygulayıcılarına kaynak olacağı ve özgün projeler geliştirmek anlamında katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
  29,70  TL33,00  TL
 • Proses Dinamiği ve Kontrolü

  Karton Kapak
  Endüstride istenilen nitelikteki ürünü en ekonomik şekilde elde etmek, üretim tesisinin güvenli ve çevre ile uyumlu çalışmasını sağlamak için gerekli daha esnek ve karmaşık proseslerin gelişiminde proses kontrol kritik bir rol oynamakta ve önemi sürekli olarak artmaktadır. Bu kitapta proses dinamiği ve kontrolü ile ilgili temel kavramlar verilmiş, pratikte kullanılan proses kontrol teknikleri üzerinde durulmuş, teorik kavramlar endüstride uygulamaya yönelik pek çok örnekle ve simülasyon çalışmalarıyla gösterilmiştir. Ayrıca ileri proses kontrol yöntemleri üzerinde durulmuştur. Kitabın birinci kısmında proses kontrole giriş yapılarak proses modelleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Daha sonraki bölümlerde, Laplace dönüşümlerinden bahsedilmiş, proseslerin dinamik davranışları işlenmiş, dinamik analiz ve proses verilerinden empirik model eldesi üzerinde durulmuştur. Geri beslemeli ve ileri beslemeli kontrol incelenerek, kontrol sistemlerinde kullanılan donanım ve yazılımlardan bahsedilmiştir. Kapalı devre kontrol sistemlerinin kararlılığı ve dinamik davranışları, PID kontrol edici tasarımı, parametre ayarı, frekans yanıt analizi, ileri beslemeli kontrol ile oran kontrol örneklerle anlatılmıştır. Bu kitapta ayrıca ileri kontrol yöntemleri üzerinde durulmuştur. Tek devreli kontrol stratejileri, dijital örnekleme, filtreleme, çok devreli ve çok değişkenli kontrol, model öngörmeli kontrol örneklerle anlatılmıştır. Bu arada gerçek zaman optimizasyonu, proses izleme ve biyolojik sistemlere proses kontrol uygulamaları örneklerle ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ayrıca proses kontrol alıştırmalarında MATLAB kullanılmıştır. Bu kitap, kimya mühendisliği ve diğer mühendislik bölümlerinde (makine mühendisliği, gıda mühendisliği, çevre mühendisliği gibi) proses kontrol dersi alan lisans ve aynı zamanda yüksek lisans öğrencilerine olduğu kadar, endüstride proses kontrol ile ilgilenen mühendisler için de yararlı olabilecek bir kaynak kitaptır.
  63,00  TL70,00  TL
 • Genel Meyvecilik

  Karton Kapak
  Türkiye, coğrafyası itibariyle kültür bitkilerinin yetiştiriciliğine uygunluğunun yanı sıra, birçoğunun da gen kaynağı durumundadır; meyvecilik açısından da önemli bir konuma sahip olup, âdeta meyvecilik kültürü ve gen kaynağının tarihi bir müzesi görünümündedir.  Türkiye bazı meyve türleri üretimi ve ihracatı açısından ilk sıralarda yer alırken, yaklaşık toplam 40 milyon hektar olan tarım alanın % 5.3'ünü meyvecilik alanları oluşturur. Üretilen yaklaşık 16 milyon ton meyvenin çok azı ihraç edilmektedir. Türkiye, ihraç meyvelerden fındık, kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ve kiraz da dünyada oldukça önemli konumdadır. Meyvecilikten elde edilen gelirin düzenli ve devamlı olması; bilinçli bir yetiştiriciliğin hasat sonrası uygulamalarla bütünleşmesi ile mümkündür. Paylaşımcı bir yaklaşımla yazılan bu eser; konularında uzman 14 akademisyen ve araştırıcının katkılarıyla 13 bölümden oluşmaktadır. Sabır ve titizlikle hazırlanan eser öncelikle, "genel meyvecilik" dersi alan öğrencilere ve meyvecilikle ilgilenenlere yararlı olacaktır. 
  34,20  TL38,00  TL
 • Gıda Mikrobiyolojisi Gıda Endüstrisi İçin Temel Esaslar ve Uygulamalar

  Gıda Mikrobiyolojisi Gıda Endüstrisi İçin Temel Esaslar ve Uygulamalar

  Karton Kapak
  "Gıda Mikrobiyolojisi" kitabının 4. Basımı yayınlanmaktadır. Bu durum gıda mikrobiyolojisi alanında önemli bir talebin varlığının ve kitabın geniş bir okuyucu kitlesinde iyi kabul gördüğünün bir göstergesidir. Başlangıçta "Pratik için temel esaslar" gibi bir kavramdan yola çıkarak bunun metin, resim ve şemalarla verilmesi olumlu karşılanmış ve kendini kabul ettirmiştir. Kitap 4. Basıma hazırlanırken; gözden geçirilmiş, yeniden yapılandırılmış ve Avrupa Birliği'nin 14 Haziran 1993 tarihli Gıda Hijyeni, özellikle GMP ve HACCP konularındaki direktifler doğrultusunda gerekli ilaveler yapılmıştır. Böylece kontrolle görevli kuruluşlar ile gıda işletmelerinin sorumluları arasındaki köprü kurulmuş olmaktadır. Mikroorganizma sayıları hakkındaki normlar da son verilere dayanarak genişletilmiş ve günümüze uygun hale getirilmiştir.
  35,00  TL
 • Gıda Endüstrisinde Hijyen ve Sanitasyon

  Gıda Endüstrisinde Hijyen ve Sanitasyon

  Karton Kapak
  Prof. Dr. Mustafa Tayar 29.12.1962 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 1984 yılı Haziran döneminde Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyeti takiben U. Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Tknolojisi Ana Bilim dalında araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Tayar; 24.10.1989 tarihinde Doktorasını tamamladı. 7.10.1994 tarihinde Doçent ünvanını aldı. Dr. Tayar, Uludağ Üniversitesi veteriner Fakültesi'nde 2001 yılında profesör kadrosuna atandı.Akademik görevlerinin yanı sıra Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksek Okulu Kurucu müdürlüğü, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanlığı, gibi çeşitli idari görevlerde bulundu. Halen Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümünde görevini yürütmektedir.Gıda Hijyeni ve Teknolojisi alanında yapmış olduğu çalışmalarla 2005 ve 2006 yılında Başarı ödülüne değer görülen Prof. Dr. Mustafa Tayar'ın Ulusal ve Uluslararası Kongre kitablarında ve bilimsel dergilerde basılmış 100'ün üzerinde yayını bulunmaktadır. Kendi alanında 18 adet kitap yazmıştır. Dr. Tayar evli ve bir çocuk babasıdır. Velaaddin Kılıç 1957 yılında Erzincan Kemaliye'de doğdu. 1978 yılında KTÜ Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1979-89 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha kuruluşlarında gıda, su, deterjan analizleri ve hava kalitesi ölçümleri konusunda çalıştı. 1989 yılında Unilever'in endüstriyel hijyen sistemleri kuruluşu olan Lever Endüstriyel'de çalışmaya başladı. 25 yılı aşkın bir süredir, şirket birleşmeleri sonucu adı DiverseyLever, JohnsonDiversey, Diversey ve Sealed Air Diversey Care olarak değişen aynı işyerinde çalışmakta ve halen Teknik Müşteri Hizmetleri ve Eğitim Direktörü (Türkiye/Kafkaslar/Orta Asya) olarak görev yapmaktadır. İngilizce ve Fransızca'ya da çevrilen Endüstriyel Çamaşırhane Hijyeni, Endüstriyel Mutfak Hijyeni, Profesyonel bina Bakımı, Satış Temsilcileri Cepkitabı ve Yeni Başlayanlar Elkitabı kitablarının yazarıdır. "Matrix" Mutfak Hijyeni Ölçme, Değerlendirme ve Geliştirme Sistemi ve bu program yardımı ile hayata geçirilen ve içlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu belediyesi'nin de bulunduğu belediyelerde ve dünyada 10'u aşkın ülkede uygulanan "Beyaz Zambak / White Lily" programının yaratıcısıdır. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Endüstriyel Hijyen Yönetimi dersleri vermektedir.
  Temin Edilemiyor
 • Hazır Yemek Sistemleri

  Hazır Yemek Sistemleri

  Karton Kapak
  Hazır Yemek Endüstrisi Hazır yemek endüstrisinin tarihçesi, Toplu beslenme yapılan kurumlar ve özellikleri, Hazır Yemek işletmesinin taşıması gereken nitelikler Beslenme İlkeleri Beslenme, Besin öğelerinin gruplandırılması, Besin Grupları, Yağlar ve Şekerler Menü Planlama Menü çeşitleri, Öğünler ve Örüntülerin Önemi, Kahvaltı Mutfak Planlama Ekipman Seçimi ve Yerleşimi Hazır Yemek Sistemlerinde Depolama Hazır Yemek Sistemlerinde Hijyen ve Sanitasyon Gıda Güvenliği Gıda Hazırlama Yöntemleri Temizlik ve Dezenfeksiyon Hazır Yemek Sistemlerinde Kalite Uygulamaları
  Temin Edilemiyor
 • Et ve Et Ürünleri Teknolojisi

  Et ve Et Ürünleri Teknolojisi

  Karton Kapak
  Etin Histolojik Yapısı• Ette Kesim Sonrası Görülen Değişiklikler• Etlerin Soğutulması ve Dondurulması• Et Üretiminde Kullanılan Makineler, Temel İşlemler, Hammade ve Katkı Maddeleri• Sucuk Üretim Teknolojisi• Pastırma, Kavurma, Konserve, Hazırlanmış Et Karışımları, Jöle İşkembe ve Füme Dil Üretim Teknolojileri
  Temin Edilemiyor