Mekanik & Makine Mühendisliği Kitapları

Yayınevi/Marka
154 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 10
 • Isı ve Kütle Geçişinin Temelleri

  Isı ve Kütle Geçişinin Temelleri

  Karton Kapak
  Bu çalışma Literatür: Yayınevi’nin, Mühendislik Yaklaşımı ile Termodinamik kitabının çevirisi ile başlattığı, ısı biliminin temel ders kitaplarını Türkçeye kazandırma çalışmasının ikinci adımıdır. Isı geçişi, makine mühendisliği eğitiminin temel derslerinden biridir. Bu konuda yurt dışında ve içinde çok sayıda ders kitabı yayınlanmıştır. Bu yapıtların arasında Frank P. Incropera ve David P. DeWitt’in yazdıkları Fundamentals of Heat and Mass Transfer adlı kitabın özel bir yeri vardır. Kitabın ilk baskısı 1981 yılında yapılmış ve o günden bugüne kadar sonuncusu 1996’da olmak üzere dört kez yeniden düzenlenmiş ve on kez basılmıştır. Kitap kendi alanında haklı bir üne sahip olup, birçok ülkede ders kitabı olarak okutulmaktadır. Ayrıntılı konu açıklamaları ve her bölümün sonunda yer alan düz ve tasarım türünde çok sayıda problemleriyle, bu kitabın ülkemizde Türkçe makine mühendisliği eğitimi yapan bölümlerin büyük bir açığını kapatacağı inancındayız.
  45,00  TL
 • Kritik Düşünce

  Karton Kapak
  Tüm yaşamımız duygu ve düşüncelerimiz tarafından yönetilmektedir. Çoğumuz ağırlıkla gerçeğin farkına varmadan yaşadığımızdan düşünce becerilerimizi geliştirmeyi önemsemeyiz. Ancak düşünme, eğitim, psikoloji ve daha birçok alandaki bilim insanının üzerinde çalıştığı ve geliştirmeyi hedefledikleri beceriler arasındandır. Düşünme türleri içinde eleştirel düşünme en temel ve önemlileri arasındadır. Pek çok kişi için düşünme bilinç dışı bir eylem iken bilinç alanına çekip özel eğitim teknikleri ile geliştirmek mümkündür. Bu kitap sayesinde eleştirel düşünme becerilerinin kapsamında kişinin tarafsız düşünür hâline gelme, düşünme seviyesinden haberdar olma, temel akıl becerileri, yetenekleri, içgörülerinin gelişmesine destek olma, sunulan düşüncenin zayıf ve güçlü manasını keşfetme vb. gibi becerilerini geliştirme, kendi düşünme standartlarını bilme, soru sorma ve düşünmedeki yerini anlama, düşünme içeriğini öğrenme, iyi düşünme becerilerini edinme, karar alma, problem çözme, mantık dışı düşünce ile başa çıkma, ulusal ve uluslararası propaganda yolları zihinsel kandırmaca ve manipülasyonun farkına varma, etik akıl yürütme, stratejik düşünme becerileri ve ileri düşünür olma başlıklarında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Buraya kadar sözü edilen bu becerileri kapsayan kitabın hem bilgi vermesi hem de Türk akademisyen ve düşünürleri tarafından bu konuda yeni eserlerin kaleme alınmasını, araştırma yapılmasını teşvik etmesi hedeflenmektedir. Kitabın hedef kitlesi, matematik bilimlerinde ve sosyal bilimlerde eğitim gören öğrenciler ve akademisyenler, politikacılar, medya mensupları ilk akla gelenler arasındadır. Kitabın, kişisel gelişimi bir yaşam biçimini hâline getirenlere geliştirici bir okuma serüveni olacağına inanılmaktadır. (kim ile, kimin için…) 21. yüzyıl becerileri arasında ilk sıralarda yer alan eleştirel düşünme becerisini stratejik ve sistematik olarak nasıl geliştirilebileceğini anlatan bu kitap, okuyucular için hem günlük yaşamda hem de profesyonel hayatta kullanabilecekleri önemli reçeteler vermektedir. Bilgi çağının getirdiği bilgi bombardımanı içinde hangi bilgiye nerede, nasıl, niye, ne zaman ve kim ile kimin için sorularının cevaplarını çok gelişmiş tablolar ve şekiller ile anlatarak görsel anlamda hatırlanır ve uygulanabilir kılmaktadır. Sol beynin işlevi olan eleştirel düşünceyi çok daha ileriye götürerek bilginin yaratıcılığa dönüştürülmesinde önemli rol oynamaktadır. Basitliğin getirdiği mükemmellik ile değişen ve devrim niteliğinde yaşanan teknolojik gelişimlerde okuyuculara uygulamalı olarak karar verme becerilerini geliştirmekte ve bulundukları ortamda farkındalık oluşturarak fark yaratmalarını sağlayacak donanım vermektedir. Bu kitabın okuyucuları sadece eğitim dünyasındaki değişimi sağlamak isteyen kişiler değil profesyonel dünyada da dönüşümü sağlamak isteyen oyuncular ve liderler olmalıdır.
  43,20  TL48,00  TL
 • Mühendislik Mekaniği - Dinamik Çözümlü Problemler

  Karton Kapak
  Prof. Dr. Mehmet H. Omurtag 1954 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Ankara'da Anıttepe İlkokulu ile TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Mühendislek Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'Nden 1978 de lisans, 1980 de Yüksek Mühendis diploması aldı. İstanbul teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'Nde 1990 da Doktor unvanı aldı. 1991 de Yardımcı Doçent, 1993 de Doçent, 2000 de Profesör kadrosuna atandı. 12 adet telif kitabı (5 tanesi Türkiye Bilimler Akademisi - TÜBA - ödüllü), iki tane editörlüğü, 20 tanesi SCI kapsamında uluslararası dergilerde olmak üzere hakem denetiminden geçerek yayımlanmış toplam 69 tane bilimsel yayını, 207 adet uluslararası atıfı (H=9) vardır. Uluslararası ve ulusal araştırma projelerinde koordinatörlük görevleri de yürütmüş olan yazar aynı zamanda İTÜ de çeşitli idari görevlerde bulundu. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır. Yazarın Kitapları - Statik (Mühendisler için Mekanik), 5. Baskı, Birsen Yayınevi, 2012. (TÜBA Ödüllü) - Statik Çözümlü Problemleri (Mühendisler İçin Mekanik), 5. Baskı, Birsen Yayınevi, 2013. (TÜBA Ödüllü) - Mukavemet, Cilt 1: 4. Baskı, Birsen Yayınevi, 2012. (TÜBA Ödüllü) - Mukavemet, Cilt 2: 3. Baskı, Birsen Yayınevi, 2013. (TÜBA Ödüllü) - Mukavemet Çözümlü Problemleri, Cilt 1: 4. Baskı, Birsen Yayınevi, 2012. - Mukavemet Çözümlü Problemleri, Cilt 2: 3. Baskı, Birsen Yayınevi, 2013. - Statik-Mukavemet (Mühendisler için Mekanik), 4. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, 2013. - Çubuk Sonlu Elemanlar, Birsen Yayınevi, 2010. (TÜBA Ödüllü) - Çözümlü Çubuk Sonlu Eleman Problemleri, (Nihal Eratlı ile birlikte) Birsen Yayınevi, 2010. - Dinamik, 2. Baskı, Birsen Yayınevi, 2013. - Dinamik Çözümlü Problemleri, 2. Baskı, Birsen Yayınevi, 2013. Günlük Hayatın İçinden Seçilmiş Dinamik Problemler Dinamik problemlerin sizi çepeçevre sardığını fark ettiğiniz an, dinamiğin mühendislik uygulamalarının ayrılmaz bir parçası olduğunu hemen hissedersiniz. İnsan ve yük taşıyan araçlar (araba, otobüs, gemi, uçak, tren, asansör...), deprem gibi doğal olayların yapılara üstündeki etkileri, hareketli akışkanlar ile katı cisimler arasındaki etkileşimler (denizlerdeki petrol kuyuları, barajlar, liman yapıları...) hareketli aksamı olan her türlü makine gibi saymakla bitmeyecek pek çok mühendislik uygulamasını sadece statik hesaplar üstünden tasarlamak  mümkün değildir. Bu kitapta, aslında hiç fark etmeden içinde yer aldığımız pek çok dinamik olayın, mühendislik penceresinden bakılarak, belli sınırlar içinde nasıl kolayca yorumlanabileceğini göreceksiniz. O nedenledir ki, bu kitaptaki 536 adet çözümlü problemin önemli bir kısmı günlük hayatın içinden seçilirken, geri kalan kısmı teknolojik uygulamalara ayrıldı. Kitabı okuduğunuz zaman göreceksiniz ki, problemleri tanıtan çizimler özel emek verilerek tasarlandı ve anlatılmak istenen dinamik olayın içine sizi taşıyacak biçimde detaylandırıldı. Ayrıca çözümler oldukça kapsamlı bir biçimde, en ince ayrıntı dahi önemsenerek kaleme alındı.
  36,90  TL45,00  TL
 • Mühendislik Mekaniği: Dinamik

  Sert Kapak
  Geçtiğimiz 50 yıl boyunca Meriam ve Kraige tarafından yazılmış olan "Mühendislik Mekaniği: Dinamik" kitabı, çok saygın bir mükemmeliyet geleneği yaratmıştır. Kitapta yazılanların doğruluğu, yazımın anlaşılırlığı, konunun ele alınışındaki sağlamlık ve uygulamalar bu geleneği oluşturmuştur. Yeni örnek problemler, yeni ödev soruları ve güncellenmiş içerik kitabı daha erişilir kılmaktadır. Bu basımda da, çok kapsamlı, kaliteli ve gerçek uygulamalara ilişkin problemler ile öğrenciler motive edilmekte ve problem çözme yetenekleri geliştirilmektedir. Öğrencilerin problemleri gözlerinde canlandırabilme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek için kitapta yine serbest cisim diyagramlarından kapsamlı bir biçimde yararlanılmaktadır.
  63,00  TL70,00  TL
 • Sayısal Analiz ve Mühendislik Uygulamaları

  Karton Kapak
  Sayısal Analiz ve Mühendislik Uygulamaları kitabı, mühendislikte karşılaşılan problemlerin çözümünde yaygın olarak kullanılan sayısal yöntemleri sade bir üslupla anlatmaktadır. Problem çözümünde bilgisayar kullanımının gittikçe artması nedeniyle sayısal yöntemler kolay anlaşılır tarzda ve algoritmik bir yapıda sunulmuş, konular farklı mühendislik dallarından örneklerle açıklanmıştır. Öğrencinin pratik yaparak anlamasını kolaylaştırmak ve gerçek mühendislik problemlerine uygulama yeteneğini geliştirmek için her konuyla ilgili çok sayıda soru ve mühendislik problemi sunulmuştur. Ayrıca okuyucuya program yazma ve mevcut yazılımları etkin kullanma becerisi kazandırmak için bölüm sonlarına örnek programlar ve sorular ilave edilmiştir. Lisans ve Yüksek Lisans seviyesinde makine, elektronik, inşaat ve diğer mühendislik dallarındaki öğrenciler yanında bu mühendislik dallarında çalışanlara ve programcılara da yararlı bir eser olarak yazılmıştır. Yazar İrfan KARAGÖZ, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Akışkanlar mekaniği ve uygulamaları, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) ve ilgili konularda araştırmalar yapan yazarın bu alanlarda ulusal ve uluslararası çok sayıda yayını mevcuttur.
  34,20  TL38,00  TL
 • Makina Elemanları 1. Cilt

  Karton Kapak
  Makina Elemanlar ve Mühendislikte Tasarım Makina Tasarımında Mukavemet Makina İmalatında Malzeme Seçimi ISO Toleransları ve Geçmeler Akslar ve Miller Mil-Göbek Bağlantıları (Kamalar, Pim ve Pernolar, Sıkı Geçme Bağlantıları) Vidalı Mekanizmalar Çözülemeyen Bağlama (Perçin, Kaynak, Lehim, Yapıştırma)
  23,50  TL25,00  TL