Arapça Kitapları

Yayınevi/Marka
215 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 14
 • Arapça Dilbilgisi (Nahiv Bilgisi)

  Karton Kapak
  Gramer konusu, her bölümün en başında anlaşılır bir dille özetlenmiş, gerektiğinde son derece sade birer örnekle de desteklenmiştir. • Konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve bilgileri iyice pekiştirmek için 5.000 civarında örnek cümle verilmiştir. • Kitapta yer alan tüm cümleler istisnasız harekelenmiş ve hemen altlarına tercümeleri yapılarak, okurun cümleleri doğru anlayıp anlamadığını fark etmesi sağlanmıştır. • Bir gramer konusu ile ilgili olarak bilinmesi gereken en önemli kurallar özel bir şerit içerisine büyük harflerle yazılarak vurgulanmış, bu sayede belli kuralların zihne yerleşmesine katkı sağlanmıştır. • Konuların ders usulüne göre hazırlanmış olması, gerek hoca, gerekse öğrenci için büyük bir avantaj sağlamaktadır. • Kitap; kolay ve anlaşılır bir anlatım diline sahip oluşu, özellikle tanımlarının son derece açık ve net oluşu yönüyle, amatör dil meraklıları ve Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri gibi, Arapçayı bir hoca yardımı olmaksızın öğrenmek durumunda kalanlar için de son derece yararlı bir rehberdir.
  28,50  TL38,00  TL
 • Arapça Modern Metin Okumaları

  Karton Kapak
  Orta ve ileri düzey Arapça bilgisine sahip adaylara hitap eden bu kitabın öncelikli hedefi; belirli düzeyde Arapça dil bilgisine sahip okurlara, değişik alanlardaki temel kelime ve kavramları öğreterek zengin bir kelime hazinesi kazandırmak, yanı sıra modern Arapça metinlerde sık sık karşılaşacağı cümle yapılarını yakından tanımasını sağlamaktır. Muhtevasındaki metinler 18 farklı alandan seçilen ve zengin, renkli bir konu yelpazesine sahip olan çalışma, dil meraklıları için olduğu kadar İlahiyat Fakülteleri, Açık Öğretim Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyat Bölümü öğrencileri ve KPDS adayları için de son derece yararlı bir okuma kitabıdır. Elinizdeki eserin nihai hedefi ise: Kitapta yer alan konu ve metinleri okuyan bir kimseye, karşılaşacağı herhangi bir Arapça modern metni rahatlıkla çözümleme ve anlama becerisi kazandırmaktır.
  22,50  TL30,00  TL
 • Arapça Dilbilgisi Sarf Bilgisi

  Karton Kapak
  Bu kitap, Arapça Öğrenim sürecindeki ilk aşamayı kat etmenize yardımcı olmayı sadece hedefleyen değil, aynı zamanda bunu garanti etme iddiasında olan bir kitaptır. · Bu kitabı okuyanlar, Arapça öğrenmeye ilk adım atan kişinin hareke konusunda duyduğu kaygı ve sıkıntıyı asla yaşamayacaklardır. · Eser, bir ders kitabı niteliğinde hazırlanmış olup, konular dengeli bir biçimde dağıtılmıştır. · Sarfın belkemiğini teşkil eden fiil çekimleri konusu, diğer kitaplarda olduğu şekliyle, bütün varyantlarıyla, tek bir yerde, yığma bilgi halinde verilmemiş, bunun yerine, her konuda fiil çekimleri yer alacak şekilde, konuların, zaman içerisinde sindirilerek öğretilmesi yöntemi tercih edilmiştir. · Konuların ders usulüne göre hazırlanmış olması, gerek hoca, gerekse öğrenci için büyük bir avantaj sağlamaktadır. · Kitap; kolay ve anlaşılır bir anlatım diline sahip oluşu, özellikle tanımlarının son derece açık ve net oluşu yönüyle, amatör dil meraklıları ve Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri gibi, Arapçayı bir hoca yardımı olmaksızın öğrenmek durumunda kalanlar için de son derece yararlı bir rehberdir. İşlenen konu ile ilgili olarak çok sayıda örnek ve alıştırmalara yer verilmiş olup, anlamın ön plana çıktığı yerlerde örnek kelimelerin Türkçe karşılıkları da belirtilmiştir.
  13,50  TL18,00  TL
 • Arapçada Cümle Kuruluşu ve Tercüme Tekniği

  Karton Kapak
  Elinizdeki eser beş bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm'de Cümle Kuruluşu ve Tercüme Tekniği açısından gerekli ön bilgiler verilmiş sonra cümleler anlatılmış daha sonra da kolaylık sağlamak maksadıyla bu bölümüm özeti ilave edilmiştir. İkinci Bölüm Harfi Cerler'e Üçüncü Bölümde Atıf Harfleri'nde Dördüncü Bölümde Edatlar'a Beşinci Bölümde ise İ'rab'a yer verilmiştir. Böylece kitabın Arapça'yı öğrenmek isteyenlere tam bir bütünlük içinde yardımcı oması hedeflenmiştir.
  11,73  TL17,00  TL
 • Arapça Harekesiz Metin Okuma ve Kavrama Teknikleri

  Karton Kapak
  Ülkemizde Arapça öğrenmek isteyenlerin önünde iki öğretim metodu bulunmaktadır: Öğrencilere ya dilbilgisi öğretimi verilmekte veya Pratik Arapça yöntemi ile kalıplar ve kelimeler ezberletilmektedir. Her iki uygulamada da cümleler harekeli olarak öğrencinin önüne konmak durumundadır. Harekesi olmayan metinler ise öğretmen tarafından okunarak öğrencinin harekelemesi sağlanmaktadır. Öğrenci dilbilgisi eğitiminde ne kadar derinleşse de harekesiz bir kelime veya cümle ile karşılaştığında onu okumakta güçlük çekmekte ve bu sıkıntı yıllar boyu devam etmektedir. Arapçaya yıllarını veren insanlar, bir süre sonra ya Arapçayı bırakmakta ya da iğneyle kuyu kazar gibi kendilerine göre yöntemler belirlemeye çalışmaktadırlar. Kanaatimizce ülkemizde Arapça öğretimindeki yetersizliğin temelinde yatan ana etken “Harekesiz Arapça Okuma” tekniklerinin öğrenci tarafından bilinmemesidir. “Arapça Harekesiz Metin Okuma ve Kavrama Teknikleri” kitabı Arap okullarında öğrencilere harekesiz Arapça okumaya geçiş için uygulanan tekniklerden yola çıkarak Arapça kelime ve cümlelerdeki harekelerin kademeli olarak kaldırılmasını gerçekleştirmek amacıyla yazıldı. Derin bir sarf-nahiv bilgisine rağmen harekesiz bir kelime veya cümle gördüğünde tıkanan öğrencilerimizin önünde bir ufuk açarak her türlü kitap, dergi veya yazılı medya araçlarını rahatça okumalarını istedik. Ömrünün büyük bir kısmını Arapça öğrenmeye adayan insanımızın basit kurallar dizisini uygulayarak harekesiz metinleri okuyabilecek beceriyi kazanmasını arzuladık. Harekesiz Arapça metinleri okuyamadığı için her türlü Arapça yazılı materyalden uzak kalanların istediği alandaki bütün metinleri rahatlıkla doğru olarak okuyup anlamasına bir nebze katkıda bulunmayı ümit ettik. Önsöz Tamamı sessiz harflerden oluşan Arap alfabesi, harflerin üstüne veya altına konan belirli semboller ile ses değeri kazanır. Fetha, damme ve kesre şeklinde temel üç simge olarak karşımıza çıkan bu harekeler cezim, şedde ve tenvin gibi yardımcı unsurlar ile çeşitlenerek hareke sistemini oluşturur. Harflerin uzatılarak okunması, temel harekelere uygun olan ve harfin önüne eklenen uzatma harfleri ile gerçekleşir. Temel ve yardımcı hareke yapısı ile Arapça, kendine has ve özgün bir yapıya sahiptir. Kelimelerin okunuşu bu hareke sisteminin her harfe ayrı ayrı uygulanması ile netleşir ve kelimenin anlamı, onu oluşturan harflerin harekelerine göre şekil kazanır. Kelimedeki herhangi bir harfin harekesinin değişmesi onun anlamını doğrudan etkiler. Bu nedenle kelimeyi doğru anlamak ve anlatmak için öncelikle kelimeyi doğruokumak veya doğru biçimde söylemek gerekir. Arapçada kelimelerin son harfinde bulunan harekenin kelimenin anlamı ile herhangi bir ilgisi yoktur. Zira Arapça cümle yapısındaki temel belirleyici faktörlerden biri hatta en önemlisi cümle içinde bulunan kelimenin son harfinin harekesidir. Bu hareke o kelimenin cümledeki yerini ve işlevini belirler. Bu nedenle Arapça bir cümlede, cümleyi oluşturan kelimelerin son harfinin harekesine göre öğeler belirlenir ve cümlenin anlamı oluşur. Diğer bir deyişle son harf dışındaki harflerde bulunan harekeler kelimenin anlamını; son harfin harekesi, cümlenin anlamını belirler. Kelimeler ve cümleler bu hareke sistemine göre okunarak ve söylenerek doğru biçimde anlaşılır. Hareke sistemi, Kur’ân-ı Kerîm ve İncil dışındaki Arapça yazılı metinlerin hiçbirinde harflerin üzerinde semboller şeklinde bulunmaz. Harekeler harflerden kaldırılarak gizli simgelere dönüşür. Sadece ilköğretimin ilk dönemlerinde çocukların kelime okuma becerisini oluşturma aşamasında harekeler açık olarak kullanılır, harekeler birkaç yıl içinde kademeli bir şekilde kaldırılarak harekesiz metin okumaya geçiş sağlanır. Harekesiz metne geçiş dönemi özellikle Arapça dil öğretmenlerinin çabası ve yoğun uğraşı sonucunda gerçekleşir. Üzülerek belirtmeliyiz ki, harekesiz metin okumaya geçişin nasıl ve hangi sıra ile veya hangi esaslara göre yapıldığını belirleyen metodolojik bir çalışma Arap medya ortamında da halen mevcut değildir. Genellikle Arapça dil 6 öğretmenlerinin becerileri doğrultusunda oluşan bu gelişme sonuç olarak bütün öğrencilerin lise seviyesinde harekesiz metin okumalarını sağlamaktadır. Ülkemizde Arapça öğrenmek isteyenlerin önünde iki öğretim metodu bulunmaktadır: Öğrencilere ya dilbilgisi öğretimi verilmekte veya Pratik Arapçayöntemi ile kalıplar ve kelimeler ezberletilmektedir. Her iki uygulamada da cümleler harekeli olarak öğrencinin önüne konmak durumundadır. Harekesi olmayan metinler ise öğretmen tarafından okunarak öğrencinin harekelemesi sağlanmaktadır. Öğrenci dilbilgisi eğitiminde ne kadar derinleşse de harekesizbir kelime veya cümle ile karşılaştığında onu okumakta güçlük çekmekte ve bu sıkıntı yıllar boyu devam etmektedir. Arapçaya yıllarını veren insanlar, bir süre sonra ya Arapçayı bırakmakta ya da iğneyle kuyu kazar gibi kendilerine göre yöntemler belirlemeye çalışmaktadırlar. Kanaatimizce ülkemizde Arapça öğretimindeki yetersizliğin temelinde yatan ana etken “Harekesiz Arapça Okuma” tekniklerinin öğrenci tarafından bilinmemesidir. Elinizdeki kitap Arap okullarında öğrencilere harekesiz Arapça okumaya geçiş için uygulanan tekniklerden yola çıkarak Arapça kelime ve cümlelerdeki harekelerin kademeli olarak kaldırılmasını gerçekleştirmek amacıyla yazıldı. Derin bir sarf-nahiv bilgisine rağmen harekesiz bir kelime veya cümle gördüğünde tıkanan öğrencilerimizin önünde bir ufuk açarak her türlü kitap, dergi veya yazılı medya araçlarını rahatça okumalarını istedik. Ömrünün büyük bir kısmını Arapça öğrenmeye adayan insanımızın basit kurallar dizisini uygulayarak harekesiz metinleri okuyabilecek beceriyi kazanmasını arzuladık. Harekesiz Arapça metinleri okuyamadığı için her türlü Arapça yazılı materyalden uzak kalanların istediği alandaki bütün metinleri rahatlıkla doğru olarak okuyup anlamasına bir nebze katkıda bulunmayı ümit ettik.Rabbim emeklerimizi boşa çıkarmasın. - Hikmet CücenAnkara-2014
  16,56  TL24,00  TL
 • Arapça Öğretim Seti Cilt 1 - Durusu’l - Lugati’l - Arabiyye

  Karton Kapak
  Arapça Öğreten Kitap Müellif Dr. F Abdurrahim, Hind Asıllıdır. Kendisi Arapça'yı sonradan öğrenip bu dalda uzman olmuş, daha sonra da islâm Üniversitesinde 30 sene Arapça eğitimi dersleri vermiştir. Bu süreçte edindiği tecrübelerle elinizdeki bu eseri telif etmiştir. Yıllardır İslâm ülkelerinin birçok kurumunda ve üniversitelerinde okutulan bu eser, teorik değil pratik olarak uygulanabilen bir eğitim metoduna sahiptir. Bu sayede de Arapça öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Eser, müellif tarafından büyük bir itina ve emek harcanarak gözden geçirilip düzeltilmiş, yeniden mizanpaj/düzenleme yapılarak 3 cilt haline getirilmiştir. Eser bu haliyle ilk defa ve renkli olarak basılmaktadır.
  7,78  TL10,80  TL
 • İmam Hatip Ortaokulu Müfredatına Uygun 6. Sınıf Görsel Arapça Test Kitabı

  Karton Kapak
  Görsel Arapça Test çalışması, İmam Hatip Okullarında okutulan Arapça ders kitaplarındaki müfredat esas alınarak hazırlanmıştır. Hazırlanış şekli ve içerik bakımından farklı bir tarzı olan bu çalışmanın, Arapça dil alanında bir boşluğu dolduracağını ümit ediyoruz. Bu eser, İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi, Arap Dili, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü öğrencileri ve Arapça kursiyerleri için hazırlanmıştır.
  7,12  TL9,50  TL
 • Arapça Lütfen

  Karton Kapak
  Arapçayı Seviyorum, Arapça öğrenmek isteyenler için yeni bir seri. Kendi kendine çalışmak isteyenler, İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile çeşitli yerlerde Arapça öğrenimi gören kursiyerler için görsel yönü ön planda ve ses destekli çalışmaya uygun hazırlandı. M.E.B. Halk Eğitim Merkezleri Yabancı Dil Öğretimi müfredatı esas alınan eserde, günlük hayatın içinden konular, özgün alıştırmalarla desteklendi. Seri 1-Başlangıç, 2-Pratik, 3-Metin ve Gramer olmak üzere 3 kitaptan oluşuyor.
  6,70  TL10,80  TL
 • Arapça Öğretim Seti Cilt 2 - Durusu’ l - Lugati’ l - Arabiyye

  Karton Kapak
  Arapça Öğreten Kitap Müellif Dr. F Abdurrahim, Hind Asıllıdır. Kendisi Arapça'yı sonradan öğrenip bu dalda uzman olmuş, daha sonra da islâm Üniversitesinde 30 sene Arapça eğitimi dersleri vermiştir. Bu süreçte edindiği tecrübelerle elinizdeki bu eseri telif etmiştir. Yıllardır İslam ülkelerinin birçok kurumunda ve üniversitelerinde okutulan bu eser, teorik değil pratik olarak uygulanabilen bir eğitim metoduna sahiptir. Bu sayede de Arapça öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Eser, müellif tarafından büyük bir itina ve emek harcanarak gözden geçirilip düzeltilmiş, yeniden mizanpaj /düzenleme yapılarak 3 cilt haline getirilmiştir. Eser bu haliyle ilk defa ve renkli olarak basılmaktadır.
  11,66  TL16,20  TL
 • Arapça Çeviri Kılavuzu

  Karton Kapak
  Arapça Çeviri Kılavuzu, Arapça-Türkçe her iki dile çeviri yapmak isteyen ve bu alanda uğraş verenlerle, başta üniversitelerimizin Arapça ana bilim dallarında okuyan öğrenciler olmak üzere, çeşitli örgün ve yaygın öğretim kurumlarında Arapça öğrenenlere yardımcı bir kaynak olması düşüncesiyle hazırlanmıştır. Diğer taraftan bu kitabın, içerisinde ceviri soruları bulunan KPDS adayları için de bir başvuru kitabı olacağı düşünülmüştür. Kitapta çevirisi yapılan cümleler ve metinler çeşitli konuları içermektedir. Dolayısıyla okuyucu pek çok alanla ilgili kelimeleri ve bunların Arapçadaki kullanımlarını öğrenecek, ayrıca Türkçeye nasıl çevirildiğini görecektir. Yine okuyucu, alıştırmalar sayesinde kendi kendine iki dilde çeviri yapma fırsatını elde edecektir. Buna ek olarak, konuların arkasında verilen cevap anahtarından, yaptığı çevirilerin doğruluğunu gözden geçirme imkanını bulacaktır.
  25,90  TL35,00  TL
 • Keloğlan Masalları : Arapça

  Karton Kapak
  Keloğlan, Türk halk kültüründe ve masallarda adı geçen saçsız kahramandır. Çoğu zaman güldürü öğeleri taşır. Kurnazlığı ve bahtı temsil eder. Zor durumlardan aklı ve şansı sayesinde kurtulur. Keloğlan, Anadolu Türk masalları arasında önemlibir yere sahiptir. Annesi ile yaşayan Keloğlan, yoksul bir delikanlıdır.  Geçinmek için birçok işe girip çıkar. Sakar ve saftır, ancak yeri geldiğinde hazırcevap olması ve karşılaştığı sorunlara akılcı, pratik çözümleri bulmayı bilir. Bu özellikleriyle de, her masalın sonunda mutlaka muradına eren bir kahramandır. Keloğlan şarkısı şöyledir: Ben bir garip Keloğlanım Eşeğimin yok palanı Varım yoğum doğruluktur Hiç de sevmem ben yalanı Bir kocakarı anam var Birkaç tavuk bir de inekHer gün konar kel kafamaEvsiz kalmış birkaç sinek
  4,96  TL8,00  TL
 • Hacca Gidecekler için Arapça Konuşma Kılavuzu

  Karton Kapak
  Arapça, İslam dinini ve ilimlerini kaynaklardan öğrenmek isteyen herkesin bilmesi gereken bir dildir. Ancak, Hacc’a gidenlerin, Umre yapanların ve Arap ülkelerine değişik amaçlarla, muhtelif zamanlarda seyahat edenlerin, bu dili pratik olarak kullanma ihtiyacı duydukları da bir gerçektir. Bu kitap, daha önce bir kaç baskısını yaptığımız “Ben de Arapça Konuşuyorum” adlı kitabımızdan farklı olarak, Hacc’a ve Umre’ye gidenlerin bu dili pratik olarak kullanabilecek veya en azından günlük ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanmıştır.
  3,45  TL5,00  TL
 • Arapça Okuma Parçaları

  Karton Kapak
  Bu kitap, Arapça'ya yeni başlayanlar için, konuyla ilgili resim örnekleriyle birlikte Arapça kelime haznesini geliştirmek, basit cümle kuruluşu örnekleriyle de cümle kurmeyı kolaylaştırmak için hazırlanmıştır. Kitabın Arapça eğitim ve öğretiminde bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Bu kitap, İmam Hatip Lisesi, İlahiyat Önlisans, İlahiyat Fakültesi, Arap Dili Bölümü öğrencileri, Arapça kursiyerleri ve Arapçasını geliştirmek isteyenler için planlanmıştır.
  9,75  TL13,00  TL
 • Arapça Öğretim Seti Cilt 3 - Durusu’ l - Lugati’ l - Arabiyye

  Karton Kapak
  Arapça Öğreten Kitap Müellif Dr. F Abdurrahim, Hind asıllıdır. Kendisi Arapça'yı sonradan öğrenip bu dalda uzman olmuş, daha sonra da islâm Üniversitesinde 30 sene Arapça eğitimi dersleri vermiştir. Bu süreçte edindiği tecrübelerle elinizdeki bu eseri telif etmiştir. Yıllardır İslâm ülkelerinin birçok kurumunda ve üniversitelerinde okutulan bu eser, teorik değil pratik olarak uygulanabilen bir eğitim metoduna sahiptir. Bu sayede de Arapça öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Eser, müellif tarafından büyük bir itina ve emek harcanarak gözden geçirilip düzeltilmiş, yeniden mizanpaj/düzenleme yapılarak 3 cilt haline getirilmiştir. Eser bu haliyle ilk defa ve renkli olarak basılmaktadır.
  11,66  TL16,20  TL