Türkçe & Türk Dilleri Kitapları

Yayınevi/Marka
56 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 4
 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

  Karton Kapak
  Çok dillilik ve çok kültürlülüğün yaygınlaştığı dünyamızda, Türkçemizin yabancı dil olarak öğretilmesi giderek önem kazanmaktadır. Bu durum Türkçe eğitimi bölümlerinde, “Yabancılara Türkçe Öğretimi” dersi ve bazı üniversitelerde “Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi” yüksek lisans programlarının açılması gibi alanı destekleyici çalışmaları gündeme getirmektedir. Ancak yabancılara Türkçe öğretmek için alanda yeterli sayıda akademik kaynak bulunmamaktadır. Bu kitap böyle bir eksikliği giderme amacını tasımaktadır.  Türkçe öğretmeni adaylarına, Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten öğretmenlere, bu alanda araştırma yapanlara ve özellikle “Yabancılara Türkçe Öğretimi”yle ilgili dersleri yürüten öğretim elemanlarına faydalı olacağı düşünülen bu kitap, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde Türkçe öğretimi konusunda görev yapan uzman akademisyenler tarafından hazırlanmıştır.
  31,20  TL32,50  TL
 • Practical Turkish For Everyone / Herkes İçin Pratik Türkçe

  Karton Kapak
  Practical Turkish For Everyone is a self - study guide for Turkish language learners of any age and profession. The book includes seventy grammar lessons with exercises, and examples. in addition, ali lessons are supported with a dialogue and its English translation. AH dialogues are also included in the audio CD voiced by professional Turkish instructors. The book also provide a comprehensive common-vvords list and a Turkish - English glossary. in short the book is a complete study guide for Turkish learners who want to improve their speaking, listening, vvriting and reading skills up to intermediate level. Practical Turkish For Everyone her yaştan ve meslekten Türkçe öğrenmek isteyenler için hazırlanmış bir çalışma kitabıdır. Kitap, her biri alıştırma ve örnekler içeren yetmiş dilbilgisi dersi içermektedir. Ek olarak tüm derslerde bir konuşma metni ve metnin İngilizce çevirisi yer almaktadır. Tüm bu konuşma metinleri aynı zamanda kitapla birlikte ücretsiz verilen CD içerisinde uzman eğitmenler tarafından seslendirilmiştir. Kitap ayrıca kapsamlı bir sık kullanılan sözcük listesi ve Türkçe - İngilizce sözlük içermektedir. Kısacası Practical Turkish For Everyone konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerilerini iyi bir seviyeye çıkarmak isteyen Türkçe öğrenicileri için kapsamlı bir kaynaktır.
  22,91  TL29,00  TL
 • Türkçe Cümle Bilgisi

  Karton Kapak
  Cümle bilgisi çalışmaları, dili anlamak ve türlü cümle tiplerini görmek için önemli bir araştırma alanıdır. Bu alanda yerli ve yabancı araştırmacıların gördükleri, tanımlamaya ve anlatmaya çalıştıkları hususlar birbirleriyle örtüşebildikleri gibi farklı bakış tarzlarını da ortaya koyabilmektedir. Her bakışın çok kıymetli olduğu, dilimizi anlamaya ve anlatmaya tek bir anlayışın yeterli olamayacağı açıktır. Bu yüzden dil bilgisinde ortaya çıkan terim ve tasnif sorunlarına makul bir seviyeye çeken, dilin işleyişine ait her türlü görüşe değer vermek, yeni dil bilgisi yöntem ve uygulamalarına uzak kalmamak gerekir. Bu kitap, özellikle üniversitelerimizin Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe Eğitimi bölümlerinin ihtiyaçları gözetilerek temelde dokuz bölüm halinde hazırlanmıştır. Bu alandaki cümle bilgisi uygulamaları ve yaklaşımları tanıtılmış, geleneksel model üzerinden cümle ve cümleyi oluşturan unsurlar verilmeye çalışılmıştır. Verilen cümle ve sözcük öbekleri, mümkün oldukça yazılı metinlerle desteklenmiştir. Metinler, daha çok edebi eserlerden seçilmiş; yer yer tarih, sosyoloji gibi başka alanlara ait eserlerden de örnekler verilmiştir. Eserin ana yapısı günümüz 'Türkiye Türkçesi' olmakla birlikte eski metinlere ve dil gelişimine de temas edilmiş, tarihi metinlerden ve dil özelliklerinden örnekler verilmiştir. Kaynaklar bölümünde yalnızca atıf gösterdiğimiz çalışmalara yer verilmiştir. Türk diline emek bütün dilcilerimizi saygıyla anarak bu çalışmanın da alana yararlı olaması diliyoruz.
  22,14  TL27,00  TL
 • Yabancılar İçin Rusça Açıklamalı Türkçe Okuma Metinleri

  Karton Kapak
  Türkçenin yabancılara, özellikle de günümüzdeki Bağımsız Devletler Topluluğu'nda yaşayanlara öğretime yönelik hazırlanan bu kitap önemli yararlar sağlayacaktır. Ayrıca Türkçenin kısa okuma metinleriyle öğretimi alanındaki eksikliği doldurabileceği umulmaktadır. Kitabın hazırlanışında, başlangıç düzeyinden (A1, A2) orta düzeye kadar Türkçedeki zaman ekleri, ad durum ekleri, kelime bilgisi göz önünde bulundurulmuştur. Dilin aynı zamanda kültür olduğu dikkate alınarak metinlerde Türkiye ve diğer Türk topluluklarının kültürlerine, adet ve geleneklerine de yer verilmiştir. Türkçenin sadece bu kitapla öğrenileceğini iddia etmek, doğrusu yerinde olmayacaktır. Kitaptaki metinlerin anlaşılması için dilbilgisi alıştırmalarına da yer verilmesi gerekmektedir.
  24,60  TL30,00  TL
 • Sınıflandırılmış Arapça Türkçe İngilizce Görsel Sözlük

  Karton Kapak
  Dil öğrenmek isteyen herkes için öncelikli konu hiç şüphesiz kelime hazinesinin geniş olmasıdır. Elif yayınları olarak biz de bu konuyu göz önüne alarak sınıflandırılmış Arapça-Türkçe-İngilizce Görsel sözlüğü hazırladık. Bunu yaparken kendimizi sadece bir seviyeyi göz önünde bulundurmadık. Yaş ve seviye göz önünde bulundurmadan herkese yardımcı olacağına inandığımız bol resimli bir sözlük olsun istedik. Bunu yaparken de sadece kelime değil günlük hayatımızda sık kullandığımız cümleler, fiiller, zamirler, sıfatlar, atasözleri ve deyimler ve kitabın sonunda da alfabetik sözlük olsun istedik. Ve bunuda en iyi şekilde hazırladığımızı ve beğeneceğinizi umuyoruz. Hiçbir şey eksiksiz ve mükemmel olmaz haliyle. Her yeni baskıyı yaparken bir önceki baskıda eksik ve ilave etmek istediğiniz kelimeler ve bölümler varsa bize lütfen e-mail adresimize bildirin ve gerekli düzenleme ve ilaveleri yaparak daha mükemmel bir hale getirelim. Tabi 3'lü sözlük olduğu için Arapçadaki bazı kural ve kelimelerin İngilizce karşılığı maalesef bulunmamaktadır. Bundan dolayı bazı kelimelerin ve cümlelerin karşılığında İngilizceleri bulunmamaktadır. Şimdiden hoşgörünüze sığınıyoruz.
  14,80  TL20,00  TL
 • Yeni Hayat Yabancılar İçin Türkçe Alıştırma Kitabı

  Karton Kapak
  "Yeni Hayat Yabancılar İçin Türkçe Alıştırma kitabı Türkiye'de ikamet eden ve dilimizi öğrenmek isteyen yabancı çocukların Türkçe öğrenmelerini amaçlayan alanında ilk kitap olma özelliğini taşıyan "Yeni Hayat Yabancı Çocuklar İçin Türkçe" ve "Yeni Hayat Yabancılar İçin Türkçe Okuma kitabı" serisinin devamı olarak yetişkin ve öğrencilere A1 seviyesinde Türkçe dil eğitiminde yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitapta A1 seviyesindeki konuların öğrenilmesi ve pekiştirilmesini sağlamak ve Kendisiyle, ailesiyle ve yakın çevresiyle ilgili kelimeleri, konuşma kalıplarını öğrenmesiGünlük hayatta karşılaşacağı konuşmaları anlaması ve cevaplamasıOtobüs, metro, tramvay gibi toplu ulaşım araçlarından rahatlıklayararlanabilmesi için durak isimleri,gideceği adresi bulmasıTemel ihtiyaçlarını ifade edebilmesiKısa ve basit cümleler kurabilmesiKişisel bilgi içeren formları doldurabilmesiVe buna benzer temel hususlar hedeflenmiştir. Bu amaçla;Tanışma diyalogları,günler,aylar,mevsimler,renkler,rakamlarAkrabalık ilişkilerini içeren kısa,okunması zevkli okuma metinleriGünlük hayatta karşılaşılabilecek kelime çalışmalarıÖğrencilerin dil seviyelerine,A1 düzeyine uygun okuma metinleriOkuma metinlerinin iyice kavranılmasını sağlamak amacıyla testler,sorular verilmiştir. Ayrıca kitabın sonunda cevap anahtarı ilave edilerek öğrencinin kendini kontrol etmesi sağlanmıştır. Yayınevimiz yayınladığı bu kitaplar ve yayınlamayı planladığı diğer eserleriyle günden güne artan Türkçe öğrenme ihtiyacına karınca kararınca hizmet etmekten kıvanç duyar...
  13,05  TL15,00  TL
 • Türkçe Öğreniyoruz

  Karton Kapak
  Yabancı Dil Olarak Türkçe öğrenenler için hazırlanan bu kitap, günlük hayatta ihtiyaç hissedilen konuları ön planda tutarak dört dil becerisini temel seviyede geliştirmeyi amaçlamaktadır. Her ünite örnek bir metin ya da dinleme alıştırması ile başlamaktadır. Anlamayı kolaylaştırmak ve kelime bilgisini artırmak için fotoğraf kullanımına önem verilmiştir. Öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmek için "ikili konuşma" bölümleri hazırlanmıştır. Dilbilgisi konuları ünite içinde yapısalcı bir anlayışla betimlenmiştir. Her ünitenin sonunda, o ünitede çalışılan konularla ilgili çeşitli alıştırmalar verilerek pekiştirme amaçlanmaktadır. ¦ Esnek ve anlaşılır bir şekilde yapılandırılmış üniteler ¦ Öğreniciler için anlaşılır hedefler ¦ Her ünitede Tekrar ve Alıştırma bölümleri ¦ CD ortamında mp3 formatlı dinleme kayıtları
  21,00  TL28,00  TL
 • Basic Turkish Grammar For Foreigners

  Karton Kapak
  Temel Türkçe Gramer serisi , Türkçe'nin gramerini yabancılara en basit ve anlaşılır şekilde anlatmayı amaç edinen bir seridir. Bu amaç doğrultusunda, Türkçe Gramer bilgisi anlatılırken İngilizce karşılıkları da verilmeye özen gösterilmiştir. Örnekler, derste anlatılır gibi verilmeye çalışılmış her konu alıştırmalarla desteklenmiştir. Ayrıca, derslerde sıklıkla karşılaştığımız sorular dikkate alınarak ek açıklamalara da kitapta yer verilmiştir. Bu seriye sahip bir öğrenci derste öğrenir gibi Türkçe'yi kolaylıkla öğrenebilir, öğrendiklerini gündelik hayatta rahatlıkla kullanabilir.
  28,00  TL40,00  TL
 • Araplar İçin Türkçe

  Karton Kapak
  Arapların Türkçe Öğrenmesini kolay ve kısa zamanda yapabilmesi için yeni bir metodun uygulandığı 1 kitap ve 1audio CD’den oluşan okuyuculara hem okuyarak hem dinleyerek keyifli bir öğrenmeyi amaçlamaktadır.
  25,92  TL32,00  TL
 • Yabancılar için Kendi Kendine Türkçe

  Karton Kapak
  Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metnine Uygun  Konu Anlatımlı  Okuma Metinleri  Yazma Soruları ve Ayrıntılı Cevapları  Konu Testleri ve Cevapları  Bol Örnekli Dilbilgisi Anlatımı Temaya Dayalı Kelime Öğretimi Eşleştirme, Boşluk Doldurma Gibi Farklı Soru Türleri Öğrenciler İçin Bireysel Çalışmaya Uygun Öğretmenler için Konu ve Müfredat Takibi Amaçlı Kaynak Kitap  Türkçeyi Hızlı ve Pratik Öğrenmek İsteyenler İçin Uygun Çalışma Kitabı
  11,73  TL17,00  TL
 • Yabancılar için Türkçe Konuşma Kılavuzu

  Karton Kapak
  90 farklı mekanda gerçekleştirilen, kapsamlı ve güncel bir konuşma kılavuzu  Alışveriş merkezleri, kuaförler, lokantalar, manavlar, sinema bilet satış gişeleri, eczaneler…  Günlük hayatta kullanılan, işlevsel konuşma Türkçesi  Mekanlara göre kelime listeleri  Mekanlara göre kelime grupları listeleri  Mekanlara göre fiil listeleri  Mekanlara göre örnek diyaloglar  Fillerin günlük konuşma dilindeki kullanımları  Soru ifadeleri  Resimli örnekler  Yabancılar için konuşma Türkçesine yönelik hazırlanmış, zengin bir kaynak
  9,66  TL14,00  TL
 • Türkçede Görünüş

  Karton Kapak
  Nasrettin hoca bir gün eve gelmiş.Nasrettin Hoca bir gün eve gelir.Nasrettin hoca bir gün eve geliyor.Nasrettin hoca bir gün eve geldi. Yukarıdaki cümlelerin en sonundaki eklere ne ad verildiğini Türk dili eğitimi alan herkes bilir. Ama ekler arasında nasıl bir işlev farkı olduğu, karmaşık ve gramerlerdeki alışılmış zaman tanımlarıyla açıklanamaz bir konudur. Elinizdeki kitapla, karşılaştırmalı Türk dili incelemelerinde Mainz okuluna uluslararası şöhret kazandıran Lars Johanson’un eserlerinden biri daha Türkçeye kazandırılmış olmaktadır. 1971 tarihli Aspekt im Türkischen, Türk dilinin temel kaynakları arasındadır. Yayımlandığı günden bu yana önemini yitirmemiştir. Türkçenin karmaşık görünüş sisteminin açıklanması için bu kitapta ortaya konan model başka dillerin incelenmesinde de kullanılmaktadır.
  17,25  TL25,00  TL
 • Advanced Turkish Grammar For Foreigners / Yabancılar için İleri Düzey Türkçe Dil Bilgisi

  Karton Kapak
  Basic Turkish Grammar'ın devamı niteliğinde hazırlanan Advanced Turkish Grammar, yabancılara Türkçe öğretiminin orta ve ileri düzey dil bilgisini anlatmayı amaç edinir. Bu amaç doğrulusunda, Türkçe dil bilgisi anlatılırken İngilizce karşılıkları da verilmeye özen gösterilmiştir. Örnekler, ders ortamındaki gibi anlatılmaya çalışılmış her konu alıştırmalarla desteklenmiştir. Ayrıca, derslerde sıklıkla karşılaşılan sorular dikkate alınarak ek açıklamalara da yer verilmiştir. Seviyeye uygun okuma metinleri filler ve hal ekleri listesiyle de zenginleştirilmiş Advanced Turkish Grammar'a sahip bir öğrenci, derste öğrenir gibi Türkçe'yi kolaylıkla öğrenebilir, öğrendiklerini gündelik hayatta rahatlıkla kullanabilir.
  35,00  TL50,00  TL
 • Sayılar Duvar Posteri

  Karton Kapak
  Bu eğlenceli ve eğitici duvar posteri çocuğunuzun odası veya sınıfı için harika bir hediye olacaktır. Her sayının karşılığı olan adette nesneyle resimlendirilmiş olması çocuklarımızın sayıları algılamalarını kolaylaştıracaktır. Her set 16x68 cm ebatında 7 adet posterden oluşur.
  5,88  TL7,95  TL