Toefl (Yabancı Dil Olarak İngilizce Testi) Kitapları

Yayınevi/Marka
226 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 15
 • A Systematic Approach to YDS

  Karton Kapak
  A Systematic Approach to YDS çıkmış eski KPDS sorularını açıklayarak kullanıcıları YDS sınavlarına hazırlayan kapsamlı bir test kitabıdır. Kitap, aşağıda yer alan bölümlerle ilgili temel stratejik bilgilerle birlikte yoğun alıştırmalar sunmaktadır. * Gramer Soruları* Kelime Bilgisi* Cloze Test* Cümle Tamamlama* Çeviri* Paragraf Tamamlama* Bütünlüğü Bozan Cümle* Karşılıklı Konuşmalar* Eşanlamlı Cümleler* Okunanı Anlama Testleri Edinilen stratejik bilgiler, tamamı açıklamalı konulara dayalı tarama testleriyle pekiştirilmektedir. A Systematic Approach to YDS sadece ilgili sınavların çözümünü değil, ileride girilecek sınavlara nasıl yaklaşılacağını da açık biçimde, özgün yöntemler ve çok özel tekniklerle göstermektedir. Kitapta kazandırılmaya çalışılan bilgiler YDS formatına uyarlanmış açıklamalı bir deneme sınavıyla uygulamaya konmaktadır. Kitapta ayrıca özel gramer notları ve iki ve üç sözcükten oluşan fiiller (phrasal verbs) ile ilgili yararlı notlar mevcuttur.
  34,80  TL40,00  TL
 • Pocket Dictionary of Synonsyms for YDS, TOEFL, IELTS and Proficiency 2015

  Karton Kapak
  YDS, IELTS, TOEFL ve İngilizce Yeterlik Sınavlarına hazırlanan kişilerin en büyük eksiği hiç kuşku yoktur ki sözcük dağarcıklarının yetersiz olmasıdır. Başta okunanı anlama yeteneğini ölçen test soruları olmak üzere sınavın hemen hemen tüm bölümlerinde yer alan soruların doğru olarak yanıtlanmasında zengin bir sözcük dağarcığına sahip olmak son derece önemli olmaktadır. Bu bağlamda sadece sözcüklerin Türkçe anlamlarını bilmek yetmemekte aynı zamanda önemli sözcüklerin İngilizce eşanlamlarını bilmek de gerekli olmaktadır. Kişi eşanlamlı sözcükleri içeren büyük bir sözlük alıp orada geçen sözcüklerin eşanlamlarını öğrenmeye kalksa bu pratikte mümkün değildir. Pek çok anlamı olan sözcüklerin okuma metinlerinde sıklıkla geçen anlamlarını ayırdetmek özel bir çalışma ve yetenek gerektirmektedir. Bu düşüncelerle okuyucuların akademik metinleri okurken gereksinim duyabilecekleri en gerekli sözcükler belirlenerek bunların en çok karşılaşılan eşanlamları ve Türkçe karşılıkları verilmiştir. Çeşitli akademik metinlerde ve sınavlarda geçen dil temel alınarak seçilen bu sözcüklerin ve bunlara ait eşanlamlı sözcüklerin öğrenilmesi girilecek sınavların tüm bölümlerinde önemli bir sözcük sıkıntısı yaratmadan soruları yanıtlamada kullanıcılara büyük kolaylıklar ve yarar sağlayacaktır. Bu sözcükleri okuma yoluyla pekiştirmek esas alınmalıdır. Çeşitli metinleri okurken burada yer alan sözcüklerle karşılaştığınızda bunların hangi anlamının söz konusu metinde geçtiğine de ayrıca dikkat etmede yarar vardır.
  11,74  TL13,50  TL
 • Farsça'da YDS Kitabı 1

  Karton Kapak
  Dr. Ahmad Jabbari (Akademisyen, Yazar, Araştırmacı) 15 sene İran'da çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi ve üyesi olarak çalıştı. Aynı zamanda Sosyoloji bölüm başkanı, Eğitim bölüm başkanlığı, Öğrenci işleri başkanlığı, Araştırma müdürlüğü ve Rektör yardımcılığı görevlerinde bulundu. Şu anda Hacettepe Üniversitesi'nde ikinci doktorasını okuyup aynı zamanda Ankara'da Farsça Öğretim Merkezi'nde (İran kültür müsteşarlığı) öğretim görevlisi olarak çalışmakatadır. İran'da ve Türkiye'de bugüne kadar 20 kitabı yayınlanmıştır.
  27,88  TL34,00  TL
 • YDS Şifresi

  Karton Kapak
  Analitik düşünmeyi esas alan İngilizce Test sınavına hazırlık sürecinde etkili olabilecek tek yöntem harmanlanmış geçmiş sene sorularının ve kolaylıkla anlaşılabilmesi için her bölüm için özgün şekil ve grafikler üzerinde mizanpe edilen ‘KPDS Şifresi’, ‘YDS Şifresi’ teknikleridir. Teknikler birer Formalizasyondur ve ‘Şifre’ İfadesi; tekniklerin özgünlüğü ile İngilizcede mevcut konuların ve kabul görmüş kuralların test soruları bazında dilbilimsel çervede Türkiye’de İlk kez formalize edilerek belirli bir siteme dayandırılmasından ileri gelmektedir. Sınav teknikleri Şifre adı altında ilk kez bu kitap ile literature geçmiş ve Şifre ifadesi ile kitapta yalnızca genel hatları ile ele alınan İzmir 1’nci Noterliğinden onaylı Teknikler = YDS Şifreleri  (Stratejiler) ifade edilmektedir. Soru çözümlemesinde bir yöntemin ‘Teknik’ olarak nitelendirilebilmesi için yöntemin aynı soru tarzındaki tüm sorular üzerinde geçerliliğini ispatlamış olması gerekmektedir. Teknikler = Şifreler binlerce adet geçmiş sene KPDS, ÜDS ve YDS sınavı İngilizce test soruları üzerinde denenmiş ve geçerliliğini ispatlamıştır. KPDS Şifresi Teknikleri (YDS Şifresi Teknikleri) noterden onaylı olması ile tescilli teknikler olarak Türkiye’de bir ilk olmaya imza atmıştır. Telif Hakkı koruması ve noter onayı altında olan tekniklerin ve eser adının (KPDS Şifresi, YDS Şifresi) kaynakça gösterilmeden basılı ya da elektronik ortamda ticari amaçla kullanımı hukuki izne tabi olup, tekniklerin eğitim hakkı ya da fotokopi ile çoğaltılarak eğitim amaçlı kullanımı yasal olarak hiçbir dershane ya da kursa verilmemiştir. ÖSYM Sınavlarındaki geçerliliğinin daha net olarak ortaya konulabilmesi amacı ile özellikle geçmiş sene sınavları üzerinde gösterilmeye çalışılan teknikler ilk kez KPDS Şifresi kitabın birinci baskısında tanıtılmaya çalışılmıştır ve diğer baskılarında, ‘YDS Şifresi’ baskılarında teknikler daha ayrıntılı ve Formüller şeklinde sunulmuştur. YDS ŞİFRESİ kitabında ana hatları ile ele alınan teknikler = YDS Şifreleri (Stratejiler, Taktikler) ileri ki dönemlerde ayrıntılı şeklilde saygıdeğer okurlarımıza sunulacaktır. Kitabın basım aşamasından manevi desteklerini esirgemeyen Değerli Hocamız Sayın Cesur Öztürk’e teşekkürlerimizi borç biliriz. Saygılarımızla.  
  40,50  TL54,00  TL
 • Farsça Basın Dili

  Karton Kapak
  Elinizdeki kitap, hem Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm ve Ana Bilim Dalları'nın ders programları içinde yer alan "Farsça Basın Dili" ve "Farsça Yazılı ve Görsel Medya" gibi derslerde okutulmak hem de YDS'ye hazırlananlar başta olmak üzere, Farsçaya ilgi duyanların bu alandaki gereksinimlerine bir ölçüye kadar da olsa cevap verebilmek üzere hazırlanmıştır. Bu kitap ile, Farsça yazılı basından, "sağlık ", "kültür-sanat ", " edebiyat"," bilim ve teknoloji ", "politika", "ekonomi" ve "çevre ve doğal yaşam" alanlarında yayımlanan güncel haberler seçilerek, ilgililerin hem haber metinlerine hem de terminolojiye aşina olmaları hedeflenmiştir. Kitapta yer alan her haber metninden sonra, söz konusu metni anlamaya yönelik sorular ve ardından da Türkçe karşılıkları ile birlikte Farsça kelimelere ve bağlaçlara yer verilmiştir.
  10,35  TL15,00  TL
 • Tıp Dil Sınavı Soru Bankası

  Karton Kapak
  İrem Tıp Dil Sınavı Tamamı Özgün Soru Bankası 2014 (Ön Kapak)
  32,40  TL43,20  TL
 • Pelikan 4x4 YDS Tamamı Çözümlü Soru Bankası Seti 2016

  Karton Kapak
  Soru Tiplerine Göre Bölümlenmiş 4 Kitap Soru / Konu Bazlı Tamamı Açıklamalı 3850 Soru Soru Tiplerine Göre Düzenlenmiş 10’ar Soruluk Mini Testler Sorulara Özel Mini Sözlükler Soru Açıklamalarını Destekleyici Gramer Konu Anlatımları Setteki Kitaplar: Pelikan YDS 4x4 Set 1. Kitap - Sentence Completion, Translation and Restatement Pelikan YDS 4x4 Set 2. Kitap - Paragraph Completion, Irrelevant Sentence and Reading Comprehension Passages Pelikan YDS 4x4 Set 3. Kitap - Cloze Test and Dialogue Completion Pelikan YDS 4x4 Set 4. Kitap - English Grammar
  74,25  TL99,00  TL
 • İngilizce Kalıcı Kelime Öğrenme Yöntemi

  Karton Kapak
  Tüm dünyanın iletişim dili olarak kullandığı İngilizcede kendimizi daha iyi ve doğru ifade edebilmek için belli bir seviyede dilbilgisi ve iyi seviyede kelime bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Amacımız Kalıcı Kelime Öğrenme Yöntemi ile akıcı ve kalıcı bir yöntemle kelime dağarcığını geliştirmeye yardımcı olmaktır. Kalıcı Kelime Öğrenme Yöntemi, formatı ve ilk defa bu kitapta kullanılan yeni tarz alıştırmaları ile kullanıcıya özgün, örgütlü, anlamlı ve bol tekrarlı bir çalışma imkânı sunacaktır. Kitap üç bölümden oluşmaktadır. İngilizcede çok önemli bir yer tutan prefixes ön ekler, bases tabanlar çalışması kitabımızda ayrıntılı ve organize olarak verilmiştir. Bu bölümün çalışılmasının ardından öğrenci ilk defa karşılaştığı bir kelimenin anlamını kolaylıkla tahmin edebilecek ve söz konusu kelimeyi ön eki ve tabanı yardımıyla kolaylıkla kalıcı olarak öğrenebilecektir. Bu bölümde de kitabın tamamında olduğu gibi kullanıcı-öğrenci edilgen, pasif konumdan çıkarılmakta ve kendini etken ve aktif bir konumda bulmaktadır. Kitap, bu amaç doğrultusunda yazılmış ve organize edilmiştir. Parts of Speech bölümünde kelimeler İngilizcede kaç grupta, hangi yapılarda karşımıza çıkıyor bu çalışılmış ve son ekleri yardımıyla aslında bildiğimiz kelimelerin arasındaki bağlantılar sizlere hatırlatılmaya çalışılmıştır. Bu bölüm aynı zamanda ünitelerin ‘E’ bölümündeki alıştırmalar içinde bir altyapı oluşturmaktadır. Üniteler tek sayfa formatında hazırlanmış ve böylece hem kullanıcı hem de öğretmen için takibi kolay bir çalışma planı hedeflenmiştir. Üniteler mümkün olduğunca, çok karşılaşılan kelimelerden daha az karşımıza çıkan kelimeler düzeninde sıralanmıştır. Her sayfadaki 6 alıştırma öğrenmenin temelini oluşturan Bilişsel Öğrenme aşamaları: Bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme dikkate alınarak hazırlanmıştır. Yine bilgilerin kısa süreli bellekten bilgilerimizin depolandığı uzun süreli belleğe aktarılmasında karşımıza çıkan 3 önemli etken, aşama olan tekrar, anlamlandırma ve örgütleme Kalıcı Kelime Öğrenme Yöntemi kitabımızda başarıyla uygulanmıştır. Bir ünitede bir kelime en az 6 en çok 9 kez değişik alıştırmalarla karşımıza çıkmaktadır. Bu da kitabın tekrar stratejisinin bir parçasıdır. Kitapta cümle içinde geçmeyen hiçbir kelimeye yer verilmemiştir. Böylece kelimelerin bir bağlam içinde anlamlandırılması sağlanmıştır. Son olarak kelimeler basitten zora ilerlemekte ve çeviri bölümlerinde sırasıyla tüm dilbilgisi kural ve kalıplarına belli bir düzende örgütlü bir biçimde yer verilmektedir. Her ünitenin son bölümü için bilinçli olarak cevap anahtarı verilmemiş, öğrencinin kelimeyi cümle içinde anlamlandırıp bulması ve ünite kelimelerini son kez tekrar etmesi hedeflenmiştir. Yapılan pilot uygulamalarda bir ayı aşan sürede dahi kelimelerin neredeyse tamamının kalıcı olarak öğrenildiği tespit edilmiştir. Paragraf sorularının çözümünde büyük kolaylık sağlayan eş ve zıt anlamlı kelimeler için ilk defa bu kitapta yer alan iki eş anlam tek cümle alıştırması geliştirilmiş ve böylece kelime hazinesinin biraz da artırılması hedeflenmiştir. Kalıcı Kelime Öğrenme Yöntemi 28 ünite olarak tasarlanmış ve Ekim Haziran döneminde yani bir ders yılında günde 1 sayfa haftada 1 ünite yaklaşık 80 kelime hedefiyle öğretmen ve öğrencilerimize örgütlü, kalıcı, tekrarlı ve anlamlı bir çalışma sunulmak istenmiştir. Kitabın hazırlık ve uygulama aşamasında hep yanımda olan ve heyecanımı paylaşan 12 E sınıfı öğrencilerime çok teşekkür ederim. Yaklaşık 3200 Kalıcı Kelime Öğrenme Yöntemi kelime ve kelime öğrenme ve öğretmede yeni bir yaklaşım yeni bir format ve ilk defa bu kitapta kullanılan yeni tarz alıştırmalarıyla Kalıcı Kelime Öğrenme Yöntemi kitabımın bu alanda yeni bir sayfa açması ve tüm öğretmen ve öğrencilerimize büyük kolaylıklar sağlaması dileğiyle… İbrahim Durgut
  37,50  TL50,00  TL
 • Phrasal Verbs Prepositional Phrases Collocations Idioms ÜDS - KPDS - LYS 5 (YDS)

  Karton Kapak
  Bu eser 1985'ten bu yana yabancı dil sınavlarında soru olarak çıkmış, diğer soru tiplerinde ve parçalarda kullanılmış Phrases, Phrasal Verbs, Prepositional Phrases, Collocationa, Idioms gibi unsurlardan oluşmaktadır. Bildiğiniz gibi bu unsurlar sadece direkt soru tipi olarak karşımıza çıkmakla kalmayıp, aynı zamanda cümle ve parçaları anlamamız açısından önem taşımaktadır. Buradan yola çıkarak bütün sınavlar özenle analiz edilip, otantik cümlelerle örneklendirilmiştir. Deyimlerin Türkçe anlamlarının tam olarak anlaşılması için örnekler Türkçeye çevrilmiştir. Bu kitabı; bir referans ya da sözlük olarak değil, cebinizde taşıyıp sık sık göz atabileceğiniz bir kaynak olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Bu deyimler ÜDS, KPDS, LYS-5 (YDS) gibi her çeşit yabancı dil sınavı ve genel ingilizce için uygundur. (Arka Kapak)
  6,30  TL7,00  TL
 • Almanca LYS 5 - YDS

  Karton Kapak
  ÖSYM tarafından yapılan birçok sınavda olduğu gibi YDS sınavının da formatı değiştirilerek eskiden 100 sorudan oluşan sınav yerine şimdi 80 sorudan oluşan LYS-5 adında yabancı dil sınavı uygulanmaktadır. Birinci baskısı tükenen kitabın ikinci baskısında bu durum göz önünde tutularak yeni sınav formatına uygun 15 deneme sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlar birinci baskısında olduğu gibi yine yer yer konu anlatımlı olmak üzere çözümleriyle birlikte sunulmuştur. Bunun dışında soru çözüm teknikleri güncellenmiş, bazı küçük yazım hataları düzeltilmiştir. Bu yönüyle söz konusu kitap LYS Almanca sınavına girecekler ile YDS sınavına hazırlanmakla birlikte seviyesi orta ve ortanın altında olanlar için de eşsiz bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Bu kitabın bazı bölümlerinin yeniden hazırlanması ve güncellenmesi için yürüttüğüm yoğun çalışmalar sırasında benden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen aileme ve kitapta yer alan tüm testlerin uygulanmasında güvenirliklerinin kanıtlanması için katkılarından dolayı bütün öğrencilerime teşekkürü bir borç bilirim. Kitabın ikinci baskısının da gereken ilgiyle karşılaşacağını temenni ederek, Almanca öğrenenlere ve Almanca sınavlarına gireceklere başarı ve esenlik diliyorum.
  32,62  TL43,50  TL
 • Yargı YDS Soru Bankası

  Karton Kapak
  Yargı Yds Soru Bankası 2014 (Tanıtım Bülteninden)
  11,18  TL16,20  TL