Kamulaştırma Kanunu Şerhi

Kamulaştırma Kanunu Şerhi

Fiili ve Hukuki El Atma Davaları
  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Yazarın “Kamulaştırma nasıl yapılır” başlıklı notları, ismini taşıyan internet sitesinde uzun zamandan beri yayınlanmaktadır. Yazar, yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan mahalli idare personeline yardımcı olmak amacıyla bu notları hazırlamıştır. Amaç bu olunca kitabın her satırını tekrar tekrar gözden geçirerek, tahsili ne olursa olsun her uygulayıcının kolayca anlayabileceği bir eser hazırlamaya gayret etmiştir.

Kitapta, Kamulaştırma Kanunu madde madde ele alınmış ve her madde Danıştay ve Yargıtay kararları paralelinde açıklanmaya çalışılmıştır. İncelenen madde ile ilgili emsal kararlar ile dilekçe, matbu evrak ve bilirkişi raporu örneklerine ilgili maddenin altında yer verilmiştir.

Sit alanlarında yer alan veya imar planlarında umumi hizmetlere ayrılan alanlarda kalan, senelerce kamulaştırılmadan kaderine terk edilen taşınmaz sahiplerinin sorunları ve çözüm yolları bu kitapta ele alınmıştır.

İrtifak hakkı kamulaştırma bedeli ile, arazi, arsa ve yapıların kamulaştırma bedellerinin hesabı örneklerle anlatılmıştır.

Kitabın son kısmında da kamulaştırmasız ( hukuki ve fiili ) el atma konularında açıklamalar yapılmış ve uygulamadan örnekler verilmiştir.

 

Konu Başlıkları;

Genel Hükümler

Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti, İdare Adına Tescil ve Bedelin Tespiti Esasları, Dava Hakkı ve Bilirkişiler

Aynın Çekişmeli Bulunması, Tescil ve Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malın Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Zilyedin Hakları

Kamulaştırmada Boşaltma, Vazgeçme ve Geri Alma

Hasar, Doğacak Hak ve Borçlar, Trampa Yolu ile ve Acele Kamulaştırma

Bedelsiz Kullanma, Giderlerin Ödenmesi ve İdareler Arasında Taşınmaz Mal Devri

Yasak İşler ve Ceza Hükümleri

Kamulaştırmasız El Atma

Islah


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.