Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Mülga Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İsviçre Medeni Usul Kanunu ve Alman Medeni Usul Kanunu ile
  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Bu kitabın 8. basısından beri HMK’nun 20. maddesinin 1. fıkrasında yer alan (kanun yoluna başvuru süresinin kesin olarak verilen kararlarda kararın verildiği tarihten itibaren başlayacağını öngören) bu karar verildiği tarihte kesinse bu tarihten ibaresi Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildi.


Adalet Bakanlığı’nın 07. 11. 2015 tarihli ve 29525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bölge Adliye Mahkemelerinin ve Bölge İdare Mahkemelerinin Tüm Yurtta Göreve Başlayacakları Tarihe İlişkin Kararı ile bölge adliye mahkemelerinin 20. 07. 2016 tarihinde tüm yurtta göreve başlayacakları ilan edildi. Böylece bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamalarının ve HMK’ndaki istinaf hükümlerinin yürürlüğe girmelerinin önü açılmış oldu. Bu gelişmeyle bağlantılı olarak 01. 07. 2016 tarih ve 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile de HMK’nun geçici 3. maddesinde bir değişiklik yapıldı ve bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen bütün kararların HUMK’nun 2004 yılından önceki kanunyolu hükümlerine tabi olduğu kabul ve bu kararlara ilişkin dosyaların bölge adliye mahkemelerine gönderilemeyeceği tasrih edildi.


Son basıdan bu yana İsviçre Medeni Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikler ise tanıklıktan çekinme, zorunlu arabuluculuğun kapsamı, aile hukukuna ilişkin davalardaki yargılama usulü, çocuk hukuku ile ilgili milletlerarası antlaşmalara dayanan bazı dava ve taleplerin basitleştirilmiş usule tabi olmaktan çıkarılması, nafaka ve babalık davalarındaki ihtiyati tedbirler ve sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili bazı davalarda yetkili mahkemelerin kanton kanunları tarafından belirlenmesi konularıyla ilgilidir (20 Mart 2015, AS 2015; 19 Haziran 2015, 5339). Aynı dönemde Alman Medeni Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikler basitleştirilmiş alacak takip usulünün (Mahnverfahren) konut satışından doğan faiz alacaklarındaki uygulama alanı (Alm. MUK 114 - 127) ve nafaka davalarında yargılama masrafları (Alm. MUK 945a) konularını ilgilendirmektedir (11 Mart 2016, BGBl. I S. 396; 20 Kasım 2015, BGBl. I S. 2018).


Bu basının hazırlanmasında emeği bulunan kürsü arkadaşım Araş. Gör. Dilek Karademir’e teşekkür ederim.


Değerli yayıncı Hakan Karaaslan’ın şahsında bu basıyı özenle gerçekleştiren Adalet Yayınevi çalışanlarına, özellikle dizgiyi özenle yapan Hülya Çam Beyaz’a teşekkür ederim.


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.