Kilisli Zihni Divanı

Kilisli Zihni Divanı

İnceleme - Metin
  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Ol hilâl-ebrû civânım mâh-tâb olsun da gör
Meclis-ârâ-yı şeb-i vuslat-me’âb olsun da gör


Tıfl-ı endek-sâledir bilmez henüz mahbûbiyet
Râz-dân-ı şîve-i nâz u ‘itâb olsun da gör


Çok sehî kâmetleri ham-geşte eyler cevr ile
Hoş levend-âne revişli bir şebâb olsun da gör


Dâne dâne al ruhsârı ‘arak-rîz oldugun
Neş’e-yâb-ı zevk-i gulgûn-şarâb olsun da gör


Nice seyrâna dili bir mûya bend eyler hele
Gerdeniñde kâkülü pür-pîç-tâb olsun da gör


Zabt eder şemşîr-i gamzeyle hezârân cân u dil
Mülk-i hûbîde şeh-i ‘âlî-cenâb olsun da gör


Hor bakma Zihnî-i hasret-keşi mahzûn görüp
Lutf-ı cânân ile bir kez kem-yâb olsun da gör


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.