Ahmet Şimşirgil Kitapları


35 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 3
 • Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle

  Karton Kapak
  Ahmed Cevdet Paşa Tanzimat devrinin en önemli devlet ve ilim adamlarından biri... İlber Ortaylı'nın tabiriyle "Medresenin son güneşi"... Şeyhülislamlığın eşiğine kadar yükselmiş, her ilimde alim, her fende mahir, tarihimizin son medar-ı iftaharlarından... Hayatını ve emsalsiz eseri Mecelle'yi anlatan bu eseri okurken; aynı zamnda devrin medrese hayatını ve ilmi seviyesini; Tanzimat'ın Osmanlı Devleti'ne getirdiği ikilik ve çatışmaları; ıslahatın milli bünyeye uygun cereyan etmesi için Cevdet Paşa'nın verdiği çetin mücadeleyi; ve ilim alimlerine kazandırdığı ölümsüz eserleri bulacaksınız. İşte Mecelle'nin ilk yüz maddesinin de hoş bir üslupla açıklandığı bu kitapta her yönüyle Ahmet Cevdet Paşa... Ne demişler; Adem oldur ki ayağın çekicek dünyadan, Zikü bi'l hayr içre güzel adı kala.
  11,04  TL16,00  TL
 • Kayı 8: Islahat Darbe ve Devlet

  Karton Kapak
  Bağ-ı alem içre gerçi pek safadır saltanat Vakf etsen bir kuru gavgâya câdır saltanat Bu zamanın devletiyle kimse mağrûr olmasın Kam alırsan adl ile ol dem becâdır saltanat3. Selim Han Son zamanların en çok okunan Osmanlı Tarihi serisi “Kayı”, Kayı 8: Islahat, Darbe ve Devlet adlı eserle kaldığı yerden devam ediyor. Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil bu çalışmasında; Osmanlı padişahlarından 3. Osman Han’ın tahta cülusuyla başlayıp sırasıyla 3. Mustafa Han, 1. Abdülhamid Han, 3. Selim Han ve 4. Mustafa Han dönemlerini anlatıyor.  Tam yarım asır devam eden bu dönemde savaşlar, barışlar, ıslahatlar, imar faaliyetleri ve Osmanlı padişahları ile önemli devlet adamlarının şahsiyetleri yanında;  Devlete yapılan ihanetleri görüp üzüleceksiniz!Çerkezistan’da İslâm’ın yayılması uğrunda verilen mücadeleyi görüp gayretleneceksiniz!Kırım’ın nasıl elden çıktığını okuyup kahrolacaksınız!Darbelerin ülkede yaptığı tahribata şahit olacaksınız!Çeşme Limanı’nda Osmanlı donanmasının ateşe verilmesindeki gaflete yanacaksınız!Padişahların kötü gidişatı durdurmak, ülkeyi yeniden düzlüğe çıkarmak yolunda bitmeyen gayretlerini görüp heyecanlanacaksınız!Napolyon’un Mısır seferi ve sonrasında Cezzar Ahmed Paşa’nın Akka Müdafaası’yla gururlanacaksınız! Bunlar ve daha birçok mesele Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in eşsiz üslubu ve yorumlarıyla Kayı8: Islahat, Darbe ve Devlet kitabında sizleri bekliyor.
  12,40  TL18,50  TL
 • Devr-i Gül Sohbetleri

  Karton Kapak
  Güzelliklerin her bakımdan yaşandığı çağlardı. Kılıçlar insanlık için iner kalkardı. Toplar zulüm surlarını yıkardı. Dîvanlarda adalet üç kıt’aya akardı. Estetik ve zarafet şehirleri sarardı. Dergâhlar, tekkeler, zaviyeler, imaretler; bedenler kadar ruhlara da şifa sunardı. Bir söz bin mânâ taşırdı. “Devr-i Gül Sohbetleri” o çağlardan; bir tat, bin lezzet sunuyor bu günlere... Bahrın ahvâlin anla cûşundan Kutlu gün belli olur doğuşundan
  11,04  TL16,00  TL
 • Sultan 2. Kılıçarslan ve Aksaray

  Karton Kapak
  Onlar sadece fetihlerde bulunan, ülkeler alan ve savaşlar yapan sultanlar değildiler. Bu vasıflarının yanında onlar, gönüller kazanan bir veli, şehirler kuran bir mimar, ilim erbabının yetişmesine imkan veren bir muallim idiler. 2. Kılıç Arslan ve Aksaray isimli eseri okurken bu çarpıcı tespite de şahit olacaksınız. Büyük mücahid 2. Kılıç Arslan’ın gazaları yanında Aksaray’ı nasıl bir ilim ve irfan merkezi haline getirdiğini göreceksiniz. Öyle ki Hıristiyanların Kudüs yolu güzergâhı üzerinde önemli bir ziyaret yerini, kısa süre içerisinde Müslümanların ziyaret etmeden Hac yoluna düşmedikleri bir mekân kılmalarının serüvenini okuyacaksınız. Darü’z-zafer, Darü’l-cihad, Darü’s-süleha ve Aksaray. Anadolu’da bu kadar güzel lakaplarla bezeli tek şehir. Aksaray ve onu bu hale getiren Sultan II. Kılıç Arslan’ın tarihini Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in akıcı üslubuyla bu eserde bulacaksınız.
  11,04  TL16,00  TL
 • Osmanlı Gerçekleri - Sorularla Osmanlı'yı Anlamak

  Karton Kapak
  KAYI serisi ile 7’den 70’e herkese ulaşan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, şimdi de Osmanlı Gerçekleri başlıklı yepyeni bir seriyi okuyucularının beğenisine sunuyor. Şimşirgil, bu seriyle Osmanlı’nın kuruluşundan yıkılışına kadarki dönemle alakalı herkesin aklına takılan birçok soruya yine akıcı üslubu, temel kaynak referanslarla cevap verecek…   * Osmanlı’yla Kayı boyunun ilişkisi nedir? * Ertuğrul Gazi, Muhyiddin İbnü’l-Arâbî ile karşılaştı mı? * Osmanlı İmparatorluğu Selçukluların devamı mıdır? * Osmanlı devlet adamlarının yetiştiği Enderun nasıl bir mektepti? * Osmanlı padişahları neden hacca gitmiyordu? * Yıldırım Bayezid ve Timur Han neden karşı karşıya geldiler? * Hangi Osmanlı padişahı Kâbe-i Muazzama’ya nasıl hizmetler götürdü? * Osmanlı vakıf sitemi nasıl işliyordu ve vakfiyelerde neler yazıyor? * Devşirme sistemi nedir ve Osmanlı'da nasıl işlerdi? * Osmanlı padişahları kardeşlerini neden katletmiştir?   Osmanlı Gerçekleri serisinin ilk kitabıyla, yedi iklime 600 sene adaletle hükmetmiş Osmanlı’nın tartışılan meseleleri hakkında zihninizi kurcalayan hiçbir soru cevapsız kalmayacak…       * Osmanlı’yla Kayı boyunun ilişkisi nedir? * Ertuğrul Gazi, Muhyiddin İbnü’l-Arâbî ile karşılaştı mı? * Osmanlı İmparatorluğu Selçukluların devamı mıdır? * Osmanlı devlet adamlarının yetiştiği Enderun nasıl bir mektepti? * Osmanlı padişahları neden hacca gitmiyordu? * Yıldırım Bayezid ve Timur Han neden karşı karşıya geldiler? * Hangi Osmanlı padişahı Kâbe-i Muazzama’ya nasıl hizmetler götürdü? * Osmanlı vakıf sitemi nasıl işliyordu ve vakfiyelerde neler yazıyor? * Devşirme sistemi nedir ve Osmanlı'da nasıl işlerdi? * Osmanlı padişahları kardeşlerini neden katletmiştir?   Osmanlı Gerçekleri serisinin ilk kitabıyla, yedi iklime 600 sene adaletle hükmetmiş Osmanlı’nın tartışılan meseleleri hakkında zihninizi kurcalayan hiçbir soru cevapsız kalmayacak…  
  10,72  TL16,00  TL
 • Topkapı Sarayı - Bir Müstakil Dünya

  Sert Kapak
  “Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in bu çalışması, Topkapı Sarayı’nın ilmî tetkikleri için önemli eserlerden biridir. Esasen kitâbeler, Târih-i Enderûnî gibi kronikler ve bilhassa sarayın arşivleri araştırıldıkça; çarpıcı bilgiler, mevcut bilgi, yorum ve mütearifeleri değiştiren gerçekler ortaya çıkmaktadır. Şimşirgil’in Topkapı Sarayı adlı eserinin bilhassa kitâbeler açısından da yararlı olacağını ve ilgi çekeceğini umuyorum.” -İlber Ortaylı   Topkapı Sarayı, sadece hayret nidaları içerisinde hasret yüklü bakışlarla gezilecek bir binalar manzumesinden ibaret değildir. Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in Bir Müstakil Dünya Topkapı Sarayı adlı eseriyle birlikte sarayın serüveninde Osmanlı Devleti’nin yetmiş iki milleti idare eden vakar ve ağırbaşlılığını tanıyacak, dünyanın dört bir yanındaki eyaletlerinin idarecilerini yetiştiren Enderun mektebindeki eğitim sırlarını keşfedecek, yazının insanı mest eden çizgilerini görecek, mekânlarındaki erişilmez sanat gücüne şahit olacak, sonsuzluğa doğru açılma hissi veren kapılarının haşmetini seyredecek, yüzlerce insanın barındığı Harem kısmındaki derin ve anlamlı sükûtu bulacak ve insana yaşama zevki veren doyumsuz güzelliği bir bir tadacaksınız. Kısacası bu eser, sarayın sadece bir yönünü değil, hemen her fonksiyonunu iç içe yansıtan, okurken gezdiren ve yaşatan bir üslup içerisinde Osmanlı Devleti’nin yaklaşık 400 yıllık çok yönlü idare merkezini gözler önüne serecektir. Tarihimizi yediden yetmişe herkese sevdiren Şimşirgil’in, prestij eser özelliğine sahip özel baskısıyla göz kamaştıran bu eseri, Devlet-i Ebed-Müddet’in evi Topkapı Sarayı’nı kütüphanenize taşıyacaktır.
  43,55  TL65,00  TL
 • Eşrefoğlu Rumi

  Karton Kapak
  Seni bunda komazlar gönlünü bundan götür Terk eyle kibr ü kini bir gönül ele getür   Bunda kimesne kalmaz gelen gider eğlenmez Yol düşvar korku kat'i işini bunda bitür   Bunda bitmeyen işler anda da bitmeyiser Gafletten uyar canun aklın başuna getür   Eşrefoğlu Rumi var iken öğüdünü sen al Kevneyni ardına at yüzün Hazret'e götür Eşrefoğlu Rumi "Evliyanın sözünde Rabbani tesir vardır". Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in Anadolu'yu asırlarca etkileyen tasavvuf büyüklerini kaleme alacağı serinin ilk kitabı, "Eşrefoğlu Rumi" hazretlerini konu ediniyor. Eşrefoğlu Rumi'nin ibretlerle dolu hayatı başta olmak üzere tasavvuf yolunda ilerlemesi, gayet sade bir biçimde yazmış olduğu şiirleri, nasihatleri ve sohbetlerini Şimşirgil'in roman tadındaki üslubuyla bu kitapta okuyacaksınız. Sabırla toprağı altın etmeyi, şeytanın tuzaklarını, dünyaya bağlanıp kalmamayı, nefsin insanın büyük düşmanı olduğunu, az yemenin hikmetlerini ve her biri insana hayat iksiri olan nice nasihat ve güzellikleri burada bulacaksınız. Okuyucuda Rabbani tesirlerin etki etmesi dileğiyle...
  8,28  TL12,00  TL
 • Osmanlı Tarihi Kayı Seti (8 Kitap - Kayı Bayrağı Hediye)

  Karton Kapak
  Televizyon programlarıyla yediden yetmişe tarihi sevdiren Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil; şimdi Osmanoğulları’nın serüvenini kitaplarla anlatmaya devam ediyor. Şimşirgil, tamamen ilmî kaynaklardan beslenerek ve her yaştan tarih severin kolaylıkla okuyup anlayabileceği bir üslupla hazırladığı Kayı serisiyle tarihimizi önyargısız ve objektif bir şekilde okuyucunun değerlendirmesine sunuyor. Adaleti, şefkati ve hoşgörüsüyle kalpleri kazanan; yiğitliği, cesareti ve mertliğiyle dosta güven, düşmana korku salan; dünya siyasetini yönlendiren; kültür ve medeniyet hamleleriyle göz kamaştıran, üç çağa damgasını vurmuş, üç kıtaya yayılmış en büyük Türk İmparatorluğu’nun hikayesini bir tarih ziyafeti tadında okuyacaksınız. Kayı 1/Ertuğrul’un Ocağı Kayı 2/Cihan Devleti Kayı 3/Haremeyn Hizmetinde Kayı 4/Ufukların Padişahı: Kanuni Kayı 5/Kudret ve Azamet Yılları Kayı 6/İmparatorluğun Zirvesi ve Dönüş Kayı 7/Kutsal İttifaka Karşı Kayı 8/ Islahat, Darbe ve Devlet Kayı Bayrağı Hediyesiyle…
  104,18  TL155,50  TL
 • Bir Medeniyetin Tarihi Otağ-1 / Büyük Doğuş

  Karton Kapak
  Bir medeniyetin tarihinde neler vardır? Ve bir medeniyet kökten bir değişimle nasıl yeniden inşa olur? İslam Devleti’nin doğuşunun ardından Türk milletinin Müslüman oluşu nasıl gerçekleşmiştir? Hiç merak ettiniz mi? Efendimiz ile ne zaman ve ne şekilde iletişime geçtiler?  Efendimiz onlar için neler söyledi? Tarih sahnesinde 650 yılı aşkındır adından söz ettiren bu millet Efendimizin gözünde nasıl bir yere sahipti? Tüm bu soruların işlendiği Otağ (Büyük Doğuş) adlı kitap Prof Dr. Ahmet Şimşirgil imzasını taşıyor. Birçok araştırma ve tarihi vesikaların incelenmesi ile oluşan bu kitapta Türk milletinin Müslümanlığa giden yolda başından geçen olaylara ve Efendimizin Türk milleti için söylediği cümlelere vakıf olacaksınız.
  11,05  TL17,00  TL
 • Osmanlı Tarihi Kayı 7 - Kutsal İttifaka Karşı

  Karton Kapak
  Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in yediden yetmişe herkesin ilgi ve beğenisini kazanan Kayı serisi, 7. kitabıyla devam ediyor. Kayı 7: Kutsal İttifaka Karşı’da 2. Süleyman, 2. Ahmed, 2. Mustafa, 3. Ahmed ve 1. Mahmud Han dönemlerini okuyacaksınız. Viyana bozgunundan sonra; önce Karlofça Antlaşması’na kadar süren bir ölüm kalım mücadelesi ve ardından toparlanma çabalarıyla birlikte Osmanlı’ya bu imkanı tanımak istemeyen Batılı devletlerin amansız saldırılarına şahit olacaksınız. Bu dönem padişahlarının samimi din ve devlet duygularının yanı sıra Fazıl Mustafa Paşa’dan Yeğen Osman Paşa’ya, Kadı Ali Paşa’dan Şeyhülislam Feyzullah Efendi’ye, Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’dan İbrahim Müteferrika’ya, Humbaracı Ahmed Ağa’dan Baltacı Mehmed Paşa’ya Hacı Selim Giray’dan Bakî’ye kadar birçok devlet ve ilim adamının faaliyetlerini; Lale Devri’nden Patrona Halil İsyanı’na, büyük İstanbul depreminden binlerce binanın yok olmasına sebebiyet veren İstanbul yangınlarına kadar birçok olayın Osmanlı İmparatorluğu’nu nasıl etkilediğini yine nefesinizi tutarak okuyacaksınız… Bu sırada ihanet ile sadakatin, korkaklık ile cesaretin, zaaf ile metanetin, sabır ile aceleciliğin kazandırdıkları ile kaybettirdiklerine nice örnekler bulacaksınız.  Tarihin bir ibretler manzumesi olduğunun unutulmaması ve düşmanı bitmeyecek olan İslam aleminin, tarihin ışığı ile gözünün açılması ve her zaman açık kalması dileğiyle…
  12,40  TL18,50  TL
 • Fethin Kahramanları

  Karton Kapak
  Bu bir destan Rüyası sekiz asır sürdü. Ve 29 Mayıs 1453 günü gerçek oldu. Fatih Sultan Mehmed ve askerleri. Güzel emir ve güzel askerler... Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, ?İstanbul Fetih ve Fatih" adlı eserinde İstanbul'u, kutlu fethini ve onun şanlı tarihini anlattı. Fethin Kahramanları" adlı eserde ise, komutan, alim, derviş, serdengeçti, alperen olarak orada bulunan ve kutlu müjdeye nail olan askerlerin, Peygamberin kutlu hadisinde belirtildiği üzere ni'mel ceyş'in, yani o güzel askerlerin fetihteki rollerini ve hayatlarını gözler önüne seriyor.
  9,72  TL12,00  TL
 • Asırlara Hitabeden Alim Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri (2 Cilt)

  Sert Kapak
  Manevi dünyamızı aydınlatan¸ tasavvuf aleminin parlak yıldızları Allah dostları¸ Peygamberlik müessesesinin varisleri sayılan ve yaşadığı topluma emredildiği şekilde intizam veren zamanın önderleridir. Misyon ve görevleri gereği hep güzelin¸ güzelliğin yanında bulunup¸ gördükleri ve karşılaştıkları kötülükleri de düzeltmeye çalışan örnek ve önder şahsiyetlerdir. Tasavvufi hayatın yetiştirmiş olduğu gönül sultanları¸ devlet adamları¸ şairler¸ milli kültürümüzün temel taşları olmuştur. Kültür mirası olarak bir milletin böyle önemli şahsiyetlerinin meydana koydukları eserler¸ yeni nesiller tarafından tanınması ve korunması gerekli manevi değerlerdir. Devrine insanî değerler saçan¸ yaşadığı 20. yüzyılın ulularından; kalemiyle¸ kelamıyla¸ manevi şahsiyetiyle ve eserleriyle gönüllere taht kuran¸ gönüller sultanı Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi'yi tanımaya bugünkü neslin ve gelecek kuşakların büyük ihtiyacı vardır. Marmara Üniversitesi¸ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil tarafından Osman Hulûsi Efendi Hazretleri'nin hayatının ve hizmetlerinin çeşitli yönleriyle kaleme alındığı "Çağlara Hitabeden Âlim' Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hayatı¸ Şahsiyeti ve Eserleri" adlı eser bu gayeye matuf olarak hazırlanmıştır. Bir insan ömrüne sığmayacak kadar çok geniş hizmet dallarında insanlığın yararına çalışan bu yüce şahsiyetin yaptıkları elbette sadece bu kitaptan ibaret değildir. Edebi eserleri üzerine yüzlerce makaleler yazılmış; adına sempozyumlar¸ kültür etkinlikleri düzenlenmiş¸ bu Allah dostunun kelamları¸ irşad hizmetleri ve hatıraları hepsi aslında ayrı ayrı birer kitap mevzularıdır. Eserin Takdim bölümünü kaleme alan Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı H. Hamidettin Ateş Efendi'nin satırlarından bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum: "Otuz yapraklı gül şehri Darende'nin bağrında yetişmiş¸ Darende'nin dertlerine derman olmuş sosyal ve ilmi yönden olduğu kadar iktisadî yönden de gelişmesini sağlamış olan Osman Hulûsi Efendi (k.s.); eserleri ile çağına tesirlerini yansıtan bir aynadır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v)'in temiz neslinden olan bir önder ve örnek insan olarak O; Seyyid Hasan Gazi'nin mücadeleci ruhunu¸ Abdurrahman Gazi'nin sıdk-u ihlasını¸ Taceddin-i Veli'nin manevî sehâsını¸ Somuncu Baba'nın insanlığa hizmet ideasını¸ Abdurrahman Erzincani'nin ikram sofrasını¸ Fethullahi Musuli'nin ilmi dehasını günümüze aktaran bir kemâlat ve edep elçisi olmuştur. O¸ hizmetlerini halka halka genişletmiş¸ başkanlıklarını yürüttüğü dernekler ve kurmuş olduğu vakıf vasıtasıyla¸ eğitim¸ sağlık¸ sosyal ve kültürel sahalarda her türlü toplumsal meselenin halli için gece gündüz çalışmıştır. Alt yapı hizmetlerinin vatandaşlar tarafından imece usulü ile yapıldığı dönemlerde¸ elektrik hatlarının mahallelere çekilmesi¸ su yollarının ve tesisatının döşenmesi¸ yolların genişletilmesi gibi toplum hizmetlerinde her defasında ilk adımı atan¸ ilk kazmayı vuran o olmuştur. O¸ bütün ömrünü insanlığa¸ toplumun bütünleşmesine¸ toplum barışına ve vakıf hizmetlerine adamıştır. Tabii ki emekleri meyvesini vermiş; şimdi onun sevgi ve gönül medeniyeti olarak inşa ettiği muhkem hizmet abidelerinin kapılarında ismi serlevha olarak yazılmakta¸ hatıraları dillerde dolaşmakta ve insanların sevgilisi olmakta¸ muhabbeti gönüllerde yaşamaktadır. Eserleri ve hizmetleriyle nâmı gök kubbede bir hoş sadâ olarak yankılanmaktadır." Osman Hulusi Efendi'nin hayatını¸ eserlerini¸ tasavvufi kişiliğini ve hatıralarını günümüz insanının ve gelecek nesillerin istifadesine sunulması amacıyla hazırlanan eser iki cilt olup hem deri hem karton kapak şeklinde raflardaki yerini almıştır. Eserin birinci cildi 352 ikinci cildi 360 sayfadır. Birinci ciltte Hulusi Efendi Hazretleri'nin hayatı¸ şahsiyeti¸ ilim ve irfan dünyası¸ tasavvuf anlayışı¸ nasihatleri¸ ihvana hizmetleri¸ devlet idarecileri ile münasebetleri yer alırken ikinci ciltte ise Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin eserleri¸ hizmetleri¸ ailesi ve hatıraları gibi bölümler yer almaktadır. Osman Hulûsi Efendi Hazretleri; âbideleşmiş¸eserleriyle gönüllerde yaşamaktadır.
  87,00  TL100,00  TL
 • Denizler Fatihi Piyale Paşa - Cerbe Zaferi

  Karton Kapak
  Gerekdür gayret itmek râh-ı dindeKim olmamış ola hiçbir karindeBilün erkek koyun kurbân içündürBu meydân-ı eren merdân içündürNe denlü güçlü ise ehl-i tuğyânBizümledür dü‘â-yı Şeh Süleymân -Piyale Paşa-   Kanunî Sultan Süleyman dönemi Osmanlı’nın denizdeki başarılarının zirvesini teşkil eder. Bu dönemde Barbaros Hayreddin Paşa’dan Turgut Reis’e, Oruç Reis’ten Piyale Paşa’ya kadar birçok denizci yetişmiş ve bunlar, Osmanlı donanmasını deryalarda tek söz sahibi haline getirmişlerdir. Denizler Fatihi Piyale Paşa adlı bu eser, Kanunî döneminin Barbaros Hayreddin Paşa’dan sonra en büyük Kaptan-ı deryası Piyale Paşa’yı ve onun en önemli seferlerinden biri olan ve Akdeniz’deki Osmanlı hâkimiyetini sağlamlaştıran Cerbe Zaferi’ni anlatmaktadır. Bu çalışmanın bir kısmı, dönemin önemli âlimlerinden Şaban Nidâî’nin, orijinal nüshası Londra’daki British Library’de bulunan Cerbe Kalesi Fetihnâmesi adlı eserinin Osmanlı Türkçesine çevirisinden oluşmaktadır. “Kayı” dizisiyle Osmanlı Tarihi’ni herkese sevdiren Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile İbrahim Pazan’ın hazırladığı bu eserde, nefis bir hatla yazılmış fetihnamenin tıpkıbasımı da yer almaktadır. Eser bu özelliği ile Osmanlı Türkçesini öğrenmek isteyenlerin başucu kitaplarından biri olacağı gibi, pek az çalışmanın yapıldığı Osmanlı Deniz Tarihi alanında da büyük bir boşluğu dolduracaktır.  
  13,06  TL19,50  TL
 • Devr-i Gül Sohbetleri

  Karton Kapak
  Güzelliklerin her bakımdan yaşandığı çağlardı. Kılıçlar insanlık için iner kalkardı. Toplar zulüm surlarını yıkardı. Divanlarda adalet üç kıt’aya akardı. Estetik ve zarafet şehirleri sarardı. Dergahlar, tekkeler, zaviyeler, imaretler; bedenler kadar ruhlara da şifa sunardı. Bir söz bin mana taşırdı. “Devr-i Gül Sohbetleri” o çağlardan; bir tat, bin lezzet sunuyor bu günlere... Bahrın ahvalin anla cüşundan Kutlu gün belli olur doğuşundan.
  12,00  TL16,00  TL
 • Kaptan Paşa’nın Seyir Defteri

  Karton Kapak
  Kaptan Paşa'nın Seyir Defteri, denizcilik tarihinin en büyük amirallerinden Kaptanı-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatı ve hatıralarının, yaşandığı dönemde kaleme alınmış olduğu tarihi bir eserdir. Barbaros'un leventlerinde Seyyid Muradı Reis'in bizzat Hayreddin Paşa'dan dinleyerek yazdığı ve Gazavat-ı Hayreddin Paşa adıyla bilinen bu hatıratın mensur nüshaları İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde, manzum suretleri ise Topkapı Sarayı Revan Köşkü Kitaplığı'nda bulunmaktadır. Kaptan Paşa'nın Seyir Defteri, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil tarafından bu iki kaynak üzerinde yapılmış titiz bir çalışmadır. "Her iki taraftan derya gibi asker, derya yüzünde donanıp birbirlerine karşı yürüdüler. İlk önce düşman donanmasından bir büyük kalyon ayrılarak harekete geçti ve toplarını atmaya başladı. Gökyüzü onların dumanından sanki karalar giyinmişti. Denizin yüzü karadan ayırt edilmez hale gelmişti. Sanki bu dünya kubbesi tamamen zulümat ve karanlıkla kaplanıp, bulundukları yerler deniz midir, kara mıdır fark edilemezdi."
  14,80  TL20,00  TL
 • İstanbul Fetih ve Fatih

  Karton Kapak
  Fethin 560. yılında Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in kaleme aldığı İstanbul, Fetih ve Fatih adlı kitapta İstanbul'un kadim tarihini, fethin önemini ve fetih hazırlıklarını, II.Mehmed'i Fatih yapan unsurları ve Fatih'in şahsiyetini bulacaksınız. Konstantiniyye'nin tarihi ve ona sahip olma mücadelesiyle başlayan, fethin gün gün anlatıldığı, fetihten sonraki ilim ve imar faaliyetlerinin öneminin üzerinde durulduğu kitap beş bölümden oluşmaktadır. Genç yaşta dünyayı yeniden şekillendiren Fatih'in, İstanbul aşkını bulacağınız İstanbul, Fetih ve Fatih adlı eser, akıcı üslubuyla bir solukta okuyacağınız kitaplar arasında yer alıyor.
  9,72  TL12,00  TL