Edward Gibbon Kitapları


Edward Gibbon (d. 27 Nisan 1737 - 16 Ocak 1794) İngiliz tarihçi ve milletvekili. En önemli çalışması Roma İmparatorluğu'nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi 1776-1788 yılları arasında altı cilt halinde basılmıştır. Kitap genellikle yazım kalitesi, ironisi, birincil kaynak olarak kullanımı ve örgütlenmiş dini yermesiyle (ancak bu sonuncu özelliğin boyutu kimi eleştirmenler arasında tartışma konusudur) bilinir. Diğer önemli çalışmaları

Gibbon'un ilgi alanı Roma İmparatorluğu'yla sınırlı kalmamış, Doğu imparatorlukları üzerine de yazılar kaleme almıştır. İran ve Çin, ilgilendiği imparatorluklardır. Esas olarak bin yıllık bir dönemi incelemiştir. Ancak tüm bu çalışmalarında Avrupa merkezli bakış açısının dışına çıkmış,Avrupa'nın sonuçta ulaştığı askeri üstünlüğü politik bölünmeye bağlama eğilimi göstermiştir.  Öte yandan İslam'ın askeri gücüne adeta hayrandır
3 öğeden 1-3 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • Bizans 2 - Cilt: 4 (Ciltli) Roma İmparatorluğunun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi

  Bizans 2 - Cilt: 4 (Ciltli) Roma İmparatorluğunun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi

  Sert Kapak
  "Roma İmparatorluğu´nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi", ünlü İngiliz tarihçisi Edward Gibbon´un (1713-1794) başyapıtıdır. Özellikle tarihsel olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini değerlendirmede yeni boyutlar getirmiş olan Gibbon, anlatım biçimi yönünden de XX. yüzyıl tarihçiliğinin öncülerindendir. Bu kitap, daha önce Asım Baltacıgil tarafından uzun ve titiz bir çalışma sonucu çevrilerek BFS Yayınları´nca 1987-1988 yıllarında yayınlanan Gibbon´un "Roma İmparatorluğu´nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi"nin devamı olan, iki kitabıdır. Bu kitapta çeşitli savaşlar, antlaşmalar, nedenleri ve sonuçları ile etraflıca anlatılırken, hukuksal alanda yapılan yeniliklere de değinilmiş, Bizans´ın siyasi profilinin yanısıra, gündelik yaşama da ışık tutulmuştur.
  Temin Edilemiyor
 • Bizans: Roma İmparatorluğu'nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi Cilt: 4

  Bizans: Roma İmparatorluğu'nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi Cilt: 4

  Sert Kapak
  Sözüm yerine geldi. Batı ve Doğu'daki Roma İmparatorluğu'nun gerileyiş ve çöküş tarihi için yaptığım tasarıyı gerçekleştirmiş oldum. Bu olaylar zinciri Traianus ve Antoninus yüzyılından başlayarak İstanbul'un ikinci Mehmet'çe alınışına değin geçen zamanı, Haçlıların tablosunu ve tüm Ortaçağ boyunca Roma'nın durumunu kapsamaktadır. Birinci kısmın yayımlanmasından beri, istediğim gibi "sağlıklı, keyfimce ve dayançlı" yararlandığım oniki yıl geçmiş bulunuyor. Böylesine uzun ve yorucu bir çalışmanın sıkıntısından kurtulmuş olmakla bugün mutluyum ve kamuoyunun kayrası, yapıtımın sonuna dek sürerse sevincim gölgesiz ve tam olacaktır...
  Temin Edilemiyor