Kolektif Kitapları


   
17687 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1106
 • Kitab-i Me’kulat

  Karton Kapak
  Bu mutfak neredeyse her sebze yemeğinin et ile pişirildiği, gül suyu ve bademin bolca kullanıldığı daha karışık, yemek yapmaya ve yemeye daha çok vakti olan insanlar için. Elinizde tuttuğunuz eser bize böyle bir mutfağın kapılarını aralıyor. Bu eser diğer yemek yazmalarından farklı olarak belirli bir sıra gözetmiyor. Yemekler ismen aynı olsa bile içerik olarak farklı şeyler sunuyor. Bu farklılık belki bir yerellikten belki de tamamen aşçının kendi seçimlerinden kaynaklanıyor. Bunu bilemiyoruz fakat bildiğimiz bu kitabın okunmaya değer olduğu.
  20,70  TL30,00  TL
 • 20X40 YGS Türkçe Yonga Denemeleri

  20X40 YGS Türkçe Yonga Denemeleri

  Karton Kapak
  Bu kitap YGS seviyesine ve kalitesine uygun 20 deneme sınavında toplam 800 soru yer almaktadır.Sorularda ÖSYM’nin kullandığı metinlere uygun metinler kullanılmış, dememelerin bütün konuları taramasına özen gösterilmiştir.Ayrıca sınavda karşılaşacağınız bütün soru tiplerine yer verilmiştir.Sorularda, zorluk derecesi olarak YGS standartlarına yakın bir düzey elde edilmiştir.Bu Türkçe “yonga’sı” dikkatli ve özenli bir çalışmayla size başarının kapısını aralayacaktır.
  19,00  TL
 • Din Dilinde Gayb

  Din Dilinde Gayb

  Karton Kapak
  “Dinin esas konusu olan ilâhî âlem, bu âlemle insanlık âlemi arasındaki ilişkinin imkânı ve mahiyeti, insanın ve bu dünyanın akıbeti gibi temel inanç meselelerinin genelde din dilinde ve özelde Kur’ân-ı Kerîm’de gayb terimiyle ifade edilmesi, Kur’an’ı anlama çabasında gayb kavramının önemini göstermektedir…” Dini, felsefe ve bilimden farklı kılan şey, İslâmî terminolojideki tabiriyle ‘gayb’ denilen varlık alanına dair verdiği bilgilerdir. Din, insanın sırf kendi aklî ve zihinsel kapasitesiyle ulaşamayacağı bir varlık ve bilgi alanını insana açtığı için ‘din’dir.Din, insanın ruhsal bakımdan kendini tamamlayabilmesi ve en yüce mutluluğa ulaşabilmesi için deneysel bilgiden farklı bir yolla ve vahyin rehberliğinde bu aşkın alanla temasa geçmesini sağlar. Din dilinde bu alanın adı ‘gayb’dır. Elinizdeki eserde,İslâm Metafiziği / Metafiziğin Tarihî Serencamı,Yahudilik-Hristiyanlık Ekseninde Dinler Tarihi Açısından Gayb Problemi, Kur’an’da Gayb Kelimesi Üzerine Kronolojik Bir Okuma,İslam İlimlerinin Teşekkül Döneminde Gayb Anlayışı,İnsanın Gaybla İlişkisibaşlıkları altında ilim ve fikir insanlarımızın gayb konusuna dair farklı bilgi, düşünce ve analizlerini bulacaksınız.
  20,00  TL
 • Din Dilinde Mucize

  Din Dilinde Mucize

  Karton Kapak
  “Kuşkusuz ortada kelimenin doğru anlamıyla bir ‘din’ varsa, bir ‘ilâhi kitap’ ve ‘peygamber’ inancı söz konusu ise bu durumda aleladenin, olağanın ya da doğal olanın ötesine dair bir inanç, bir kabul ve bunun zorunlu sonucu olarak bir pratik eylem alanı da olacak demektir…” Din denince onun akla gelen ilk özelliği doğaüstü veya olağanüstü bir yönünün olması, yani mucizevî bir boyut taşımasıdır. Farklı dinlerde mucize anlayışı nasıl olmuştur? İslâm kaynaklarında mucizenin yeri ve anlamı nedir? İnsanoğlu, bilinen en eski tarihinden bu yana mucizeyi nasıl anlamıştır? Modern bilimlerin geliştiği çağımızda mucize nasıl açıklanabilir? Elinizdeki kitapta 40’a yakın bilim insanının bu ve benzeri sorulara cevap verme çabalarını,Antik İnanç ve Kültürlerde Mucize,Yahudilikte ve Hristiyanlıkta Mucize,Kur’an’da Mucize,Önceki Peygamberlerin Mucizeleri,Hz. Peygamber Döneminde Mucize,İslâmî İlimlerde Mucize Telakkisi,Mucizenin İmkanı ve Vukuu,Pozitif Bilim Açısından Mucize…gibi konularda literatürde yer alan zengin bilgi birikiminin değerlendirmesini bulacaksınız.
  20,00  TL
 • Din Dili

  Din Dili

  Karton Kapak
  İlk nazil olduğu günden itibaren Kur'ân-ı Kerîm, İslam medeniyetinin kurucu unsuru ve Müslümanların din ve dünya tasavvurunun ana kaynağı olmuş, bütün dinî ilimler Kur'ân-ı Kerîm etrafında ve onun rehberliğinde oluşmuştur. Bugüne kadar Müslümanlar hangi ekol ve anlayışa sahip olursa olsun Kur'ân-ı Kerîm'in manası, kırâatı, yazım tarihi ve imlâsı, tefsiri, üslubu, mesajı üzerinde yoğun biçimde durmuş, geride kütüphaneler dolusu eser bırakmıştır. Üniversiteler bilgiyi özgürce ele alan, konuşan, tartışan kurumlardır. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Kur'an Araştırmaları Merkezi'nin de (KURAMER) amacı Kur'ân-ı Kerîm eksenli ilmî çalışmaları yürütmek ve desteklemektir. Bireylerin veya kurumların yapabileceği hayırlı işlerin başında, her halde, insanımızın kutsalla bağını sağlıklı bir zeminde canlı tutacak, buna fikrî düzeyde katkı sağlayacak projeler üretmek gelir. KURAMER'in düzenlediği "Din Dili" konulu çalıştayın ilmî ürünü olan bu eserin de kuşkusuz böyle bir amaca hizmet edeceğine inanıyoruz.
  20,00  TL