Klasikler 1 - 2

Klasikler 1 - 2

  • Geçici olarak temin edilemiyor

CD 1 / Klasikler 1

1- Buhurizade Mustafa Itri / Neva Kar

Gülbün-i ‘ ıyş midemed saki-i gül-‘izar ku?

2- Dede Efendi / Neva Yürüksemai

Ey gonca-dehem ah-ı seherden hazer eyle

3- Necdet Yaşar / Rast Tanbur Taksim

4- Abdülkadir Meragi / Rast Tanbur Kar

Kavl-i muhteşem kuned kavm-i be-yakın

5- Dilhayat Kalfa / Rast Beste

Nev-hıramım sana meyleyledi can bir dil iki

6- Artin Ağa / Rast Yürüksemai

Kuyinde figanımla acep gulgule yok mu

7- Erol Deran / Pençgah Kanun Taksimi

8- Itri / Pençgah Beste

Hem-sohbet-i dildar  ile mesrur idik evvel

9- Küçük Mehmed Ağa / Zavil Ağırsemai

Bulunmaz nev-civansın hem-dem-i ağyarsın hayfa

10- Kassamzade / Nikriz Yürüksemai

Meclis-i meyde sakıya bana ne gül ne lale ver

11- Akgündüz Kutbay /Dügah Ney Taksimi

12- Hacı Faik Bey / Dügah Kar

Pek sevdim efendim seni gayetle beğendim

13- Hacı Faik Bey / Dügah Şarkı

Görmüş mü mislin aya zamane

14- Hacı Faik Bey / Dügah Şarkı

Sünbül-i zülfün döküp gerdanına

15- Dellazade / Dügah Şarkı

Bilmiyorum n’oldu bu dem ey gönül

 

CD 2 /  Klasikler 2

1- Tanburi Ali Efendi / Suz-i Dil Peşrev

2- Sadullah Ağa / Suz-i Dil Ağırsemai

Beni ey gonca-fem bülbül-sıfat nalan eden sensin

3- Tanburi Ali Efendi / Suz-i Dil Şarkı

Yandıkça oldu suzan kalb-i şerer-feşanım

4- Ali Rıza Avni Tınaz / Suz-i Dil Şarkı

Açmıştı alevler gibi çehrendeki güller

5- Tanburi Ali Efendi / Suz-i Dil Şarkı

Her bir bakışımda neş’e buldum

6- İhsan Özgen / Hicaz Kemençe Taksimi

7- Gevrekzade Mustafa Ağa / Hicaz Beste

Hasret-i ruyinle giryan olduğum demdir bu dem

8- İbrahim Ağa / HicazAğırsemai

Kul oldum bir cefa-kare cihan bağında gül-femdir

9- Zaharya / Hicaz Yürüksemai

Terkeyledi gerçi beni ol mah-cemalim

10- Niyazi Sayın - Necdet Yaşar

Hicaz Ney - Tanbur Müşterek Taksim

11- Tanburi Ali Efendi / Hicaz Şarkı

Hasret oldu yaktı ciğerim ey ruh-i alim

12- Niyazi Sayın / Hüzzam Ney Taksimi

13- Ali Rıza Şengel / Hüzzam Ağırsemai

Usandırdım mı aya gül-cemali arz-ı halimle

14- Hacı Faik Bey / Hüzzam Şarkı

Olsa alem reşk-i gül-zar-ı İrem

15- Rakım Elkutlu / Hüzzam Şarkı

Bekledim yıllarca lakin gelmedin ey nazlı yar

16- Cüneyd Kosal / Kürdilihicazkar Kanun Taksimi

17- Hacı Arif Bey / Kürdilihicazkar Şarkı

Geçti zahm-ı tır-i hicrin ta dil-i na-şadıma

18- Şevki Bey / Kürdilihicazkar Şarkı

Harab oldu yerim yurdum otağım

19- Civan Ağa / Kürdilihicazkar Şarkı

Her kimde vardır aşk iptilası

20- Hacı Arif Bey / Kürdilihicazkar Şarkı

Berdar olalı zülfüne yar fikr ü hayalim

 


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.