Kolluğun Başucu Kitabı

Kolluğun Başucu Kitabı

  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Açıklamalı Kolluk Görev ve Yetkileri


Kolluk Yetkilerinde Uygulanacak Prosedür


Suç Çeşitlerine Göre Kolluğun Soruşturma Teknikleri


İfade ve Bilgi Almada Sorulacak Sorular


Kabahatler Kanunu ve Kolluk Yetkileri


TCK’da Uzlaşmaya Tabi Suçlar Listesi


Soruşturma Dosyasında Bulunacak Belgeler


Örnek Fezleke


Güncel Mevzuat


Örnek Belge ve Tutanaklar


Kolluk görevlileri, kamu düzenini sağlamak için yasama organının verdiği yetkileri, vatandaşa karşı kullanmak durumundadırlar. Kolluk, bir hukuk devletinde yetkilerini kullanırken meşruiyete dayanmalıdır. Kolluğun çoğu uygulaması, kişi hak ve özgürlüklerini kısıtlayan faaliyetlerdir. Bu nedenle, kolluk görevlileri uygulamalarında çok hassas davranmalı, azami dikkat ve özeni göstermelidirler.


Somut bir olaya müdahalede bulunan kolluk personeli için doğrularla yanlışlar çoğu zaman birbirlerinden kolayca ayırt edilebilecek netlikte değildir. Kolluğun yetki ve sorumlulukları mevzuatta izah edilmiş olsa da uygulamada birçok tereddütlü noktalar vardır. Kolluğun en katı şekilde çizilen adli görevlerinde dahi bir yöntem çizilmemiştir. Kanunlarımız sadece suç teşkil eden eylemleri, yaptırımları ve soruşturma ile kovuşturmadaki yetkileri açıklamıştır. Fakat; eylemin araştırılması için ne şekilde delil toplanacağı, araştırma yapılacağı açıklanmamış, yasal sınırlar çizilerek uygulayıcının takdirine bırakılmıştır.


Kolluk yetkilerinin ve uygulamalarının açık olarak ortaya konulduğu, tereddütlü noktaların açıklandığı, kolluğun her türlü görevinde danışabileceği bir mehaza ihtiyaç olduğu düşüncesiyle bu kitabı hazırladım. Kitabı hazırlama aşamasında literatür taramasıyla başladım; mevzuat konusunda yeterli kaynak bulmakla birlikte, uygulama konuları hakkında elde edilen sınırlı kaynaklardan ve tecrübelerden istifade ettim.


Kitabın birinci bölümünde, kolluk hukuku, önleyici kolluk ve adli yetkilerden olan önemli yetkiler hem hukuki açıdan hem de uygulama yönünden açıklanmıştır. İkinci bölümde kabahatler kanunu ve idari yaptırımlar kolluk açısından değerlendirilmiş, uygulamada en çok karşılaşılan sorunlar aydınlatılmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde, TCK’na göre kolluğun en çok karşılaştığı suçlar ceza hukuku boyutuyla özetlenmiş, soruşturmada kolluğun nasıl bir yöntem izlemesi gerektiği açıklanmış ve şüpheli, mağdur ile tanıklara ifade alınırken hangi soruların sorulması gerektiği hususu açıklanmıştır. Dördüncü bölümde; kolluk açısından bazı önemli özel kanunlarda (Orman Kanunu, Kaçakçılık Kanunu, 6136 SKM gibi) kolluğun yapması gerekenler açıklanmıştır. Beşinci bölümde, kolluğu en çok ilgilendiren kanun ve yönetmelikler son değişliliklere göre eklenmiştir. Son bölüm olan altıncı bölümde ise kolluğun uygulamada en çok kullandığı örnek tutanak ve belgeler bulunmaktadır.


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.