Köprü - The Bridge

Köprü - The Bridge

  • Geçici olarak temin edilemiyor

1-Çene

2-Lo Şivano

3-Desmal

4-Sto Pa Ke Sto Xanaleo

5-Herediya

6-Sarı Gyalin

7-Dersim Dört Dağ İçinde

8-Leyle Xane

9-Mer Dan (Mur Tan Ldev)

10-Karadeniz Portfori

a-Dağlar Gibi Dağları

b-Kiremite Su Düştü

c-Oy Çalamadum Gitti


Köprüler sadece karşılıklı kıyıları birleştirmez. Yüreklerden yüreklere, dillerden dillere, bir coğrafyadan diğerine uzanan köprüler, o kadar güzel ve anlamlı şeyleri de birleştirirler ki. Birbirinden güzel dillerin ve kültürlerin çatısı olagelmiş Anadolu’da yaşayan halkların yıllarca dilden dile söylenerek bugüne ulaşmış ezgilerini, klasik batı müziğinin yaylı enstrümanlarıyla yeniden ve alışılagelmişin dışında bir müzikal formla yorumlamaya çalışan ve müzikal yolculuğuna 2008 yılında Ahmet Tirgil’in girişimleriyle başlamış olan ANADOLU QUARTET de, müziğiyle bir köprü olmayı ifade ediyor. Birbirinden olanlar arasına kurulmuş yapay sınırları, ayrımları müziğiyle kaldırıyor. Ötekileştirilmenin her türlüsüne karşı duruşun bir gereği olarak, Anadolu coğrafyasının tüm dillerini, ezgilerini kendisinin bilerek, yorumlamayı esas alan Anadolu Quartet, oda müziği topluluklarının, genelde yüksek kültür seviyesi ile bağdaştırılan, halk müziklerinden net çizgilerle ayrılmış, sadece klasik batı müziği türlerini seslendirmek üzere oluşturulan bir topluluk olduğuna dair olan inancı yıkmayı da bir hedef olarak benimsiyor. Elinizdeki albüm, klasik ile modern, doğu ile batı, farklı diller, farklı ezgiler ve coğrafyalar arasında kurulan bir köprü.

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.